Leipán Tibor

Leipán Tibor

könyvelő, adószakértő


Adótanácsadó, cégjogi szakértő, a Menedzser Praxis Tudás-és Válaszközpont állandó vezető szakértője.

Több évtizedes pályafutása alatt az állami szférában és a versenyszektorban szerzett szakmai tapasztalatait  a Menedzser Praxis Szakkiadó és Gazdasági Tanácsadó Kft. adótanácsadójaként kamatoztatja, maga szintű segítséget nyújtva ügyfeleink, partnereink számára.

Kiemelt figyelemmel szemlézi az adójogszabályok változásait, rendszeresen publikál a személyi jövedelemadó, társasági adó és kisadók témaköreiben.

Cégünknél végzett szakértői és tanácsadói tevékenysége az adózás számos területére kiterjed. Kiemelt szakterületei a munkáltatói kötelezettségekkel és cégvezetéssel összefüggő adózási kérdések, valamint a kapcsolódó adóeljárási problémák. Különösen nagy számban válaszol meg a kisadózás (Kata, Kiva, átalányadó, őstermelők) körébe tartozó kérdéseket.

Havi 70-80 megválaszolt kérdéssel és személyes tanácsadással cégünk egyik legjelentősebb tanácsadói portfólióval rendelkező szakértője.


 

  • Cikkeket és magyarázatokat ír
  • Irat- és szabályzatmintákat készít
  • Eddig 1369 szakmai kérdésre válaszolt

Válogatott cikkei

A kérdésben szereplő cégben három magánszemély a tulajdonos, egy másik cégben ugyanaz a három magánszemély és a másik cég a tulajdonos. Szeretnék a cég struktúrájából a másik céget kivenni és kizárólag magánszemélyek tulajdonába adni. Külső személy nem kerülne bevonásra, ugyanaz a három személy maradna tulajdonosként csak az üzletrész arány változna. Mi lehet ennek a jogkövető folyamata?
A vállalkozás – amennyiben elér egy számszerűsített határt a munkavállalók létszáma tekintetében – megváltozott munkaképességű személyt is köteles alkalmazni. Ennek elmaradása esetén fizetési kötelezettsége keletkezik rehabilitációs hozzájárulás formájában.
Milyen adó-, és járulékfizetési kötelezettsége keletkezik a tartózkodási engedéllyel és korhun igazolással rendelkező koreai állampolgárnak magyarországi munkaviszonya után? Igénybe vehető-e nála a NAV igazolása alapján a munkaerőpiacra lépők szocho kedvezménye? Korábban Magyarországon nem volt biztosított, de Koreában igen.
Az érintett munkavállaló magántanárként, nyelviskolában szeretne elhelyezkedni, ahol lehetőleg nem alkalmazottként, hanem egyéni vállalkozóként, adószámos magánszemélyként vagy megbízási szerződéssel foglalkoztatnák. A felmerülő foglalkoztatási és adózási kérdéseket elemeztük.
Hogyan lehet meghatározni a középiskolai tanulók gyakorlati oktatása után igénybe vehető szociális hozzájárulási adó kedvezményt?
A vállalkozás Patreon oldalt szeretne működtetni, ami nem rendszeres tevékenység. Szükséges-e ehhez a vállalkozás kiváltása, vagy adószámos magánszemélyként is működhet a dolog? Az adózás ebben a tevékenységben hogyan működik?
Egy kft. alkalmazottja szeptembertől az IBS egyetemen kezdi meg önköltséges nappali munkarendű alapképzését. Tudja-e fizetni a cég tanulmányi szerződéssel a munkavállaló tandíját?
Előírja-e valamely törvény vállalkozások (egyéni vállalkozók, gazdasági társaságok) számára, hogy milyen összegű szolgáltatások nyújtásánál kötelező írásban szerződést kötni?
Mindenki számára ismeretes az a tény, hogy a környezetvédelem terén szintlépést jelent a 2023-as év és az új jogszabályok. A vállalkozások oldalán ugyanakkor jogosan merül fel a kérdés, hogy a környezetvédelmi termékdíj-fizetési kötelezettség mellett mi értelme van egy hasonló jellegű adónak, amely elvileg csak újabb terhet jelenthet és természetesen további fizetési kötelezettséget is jelent.
Számtalan vonatkozásban és munkahelyen felmerül, hogy optometrista igazolása alapján is elszámolható-e a szemüveg, mint munkavégzés során használt védőeszköz?
A munkavállalók eseteiben létezik egy MRP-program, amely az idők során némileg módosult ugyan, de a juttatás formáját tekintve nem változott. Lényegi eleme, hogy a munkáltató egy olyan juttatást biztosít a munkavállalóknak, amelynek során a munkavállaló bizonyos hányadot elérve tulajdonossá válik a munkáltató cégében.
A kérdés érintettje első alkalommal dolgozott világosítóként egy forgatáson, amiről most számláznia kell. Valószínűleg lesz még ebben a formában munkája. Milyen lehetőségei vannak a számlaadásra?
Egy újonnan alakult céget a kisvállalati adó hatálya alá jegyeztek be. Mivel a cég főtevékenysége előadó művészeti tevékenység, így lehetőség lenne a minimálbér feletti bér ekhos kifizetésére a munkavállalók tekintetében. Abban az esetben ha egy cég kivás és a minimálbér mértékéig ennek megfelelően megfizeti az szja-t és a kivát, akkor a minimálbért meghaladó kifizetésekre alkalmazható-e az ekho?
Egy mezőgazdasági vállalkozás dolgozóinak aratáskor ebédet biztosít. A közeli vendéglőből szállítják az ételadagokat. Milyen adó és járulékvonzata van mindennek és kinek kell fizetnie: a munkáltatónak vagy a munkavállalónak?
Az érintett esetben egy katás számlaadás elmulasztása miatti határozatában a következő dátum szerepel: Kelt az időbélyegben meghatározott időpontban. A kérdés úgy merül fel hogy mit vesz alapul a NAV időbélyegként? Az ügyfélkapu oldalán szereplő beérkezés dátuma felel meg az időbélyegnek?
Felmerülhet-e bármilyen körülmény, melyre tekintettel nappali tagozatos diákot nem lehet foglalkoztatni nyolc órás munkaviszony keretében? Ha nincs ilyen ok, pontosan milyen járulékok terhelik a jövedelmét?
Egy közeljövőben megalakítandó kft. kétfős tagsággal működne, ahol mindketten ügyvezetői feladatkört látnának el. Mi lehet a kifizetői oldalról leginkább költséghatékony megoldás, ha mindkét személynek van máshol nyolc órás főállása?
A kérdésben szereplő cég úgy foglalkoztat alkalmazottakat, hogy lehetőséget biztosít számukra az otthoni munkavégzésre. A munkaidejük kötetlen, ők osztják be a heti 40 óra munkaidőt és a munka jellegétől függ, mennyi időt töltenek havonta a vállalkozás irodájában, továbbá jelenléti ív vezetésére sincsenek kötelezve. Milyen módon lehet az otthoni munkavégzésre számukra adómentes költségtérítést biztosítani? Hogyan igazolják le, hogy mely napokon végeztek otthon munkát?
Vállalkozói tevékenységnek minősül-e, ha egy alapítvány saját tulajdonú ingatlant adna bérbe, értelemszerűen bérletidíj fizetés ellenében? Keletkezik-e az alapítványnak a bérbeadásra tekintettel társaságiadó fizetési kötelezettsége, illetve: amennyiben ez nem haladja meg az adományokból kapott bevétel 15%-t és megmarad-e az alapítvány illeték mentessége?
Postai kézbesitéskor a helyettes átvevő egyeneságbeli rokon is lehet. Azonban a cimzettnek (aki helyett a rokon átvette a levelet) több, mint 5 éve nem bejelentett lakcíme a címhely, továbbá meghatalmazást sem adott átvételre. Ilyenkor kézbesitettnek kell-e tekinteni a tértivevényes levelet vagy nem?
Adott egy betéti társaság, ahol a feleség a beltag, a férj pedig a kültag. A férj halálával a hagyatéki végzés értelmében üzletrészét (50%) két fia örökölte 25-25% arányban. A Bt.-ben, az apa révén, jelentős összegű tagi kölcsön halmozódott fel az évek során, mivel az utóbbi években nem volt már aktív működés. Megszüntethető-e kényszertörlési eljárással a cég, ha a két fiút nem jelentik be kültagként a cégbíróság felé?
A közelmúlt, részleges rezsicsökkentésre vonatkozó szabályai nyomán értelemszerűen vetődött fel a kérdés számos vállalkozás esetében, hogy a lakóhelyen végzett vállalkozási tevékenység esetén igénybe veheti-e a rezsivédelem lehetőségeit?
Egy magyar cégnek dolgozó cseh ügyvezető és szlovák munkavállaló tevékenységével összefüggésben merült fel több, számos jogterületet érintő, gyakori kérdés. Meddig tekinthető kiküldetésnek a foglalkoztatás? Milyen járulékkötelezettség terheli a magyarországi jövedelmeket? Hogyan alakul az adóügyi illetőség?
Egy cég az alkalmazottak étkezési költségeit szeretné megtéríteni úgy, hogy az irodaházban található étkezdében fogyasztott étel ellenértékét kifizeti. Az étkezde havi/heti egy számlát bocsájtana ki a cég felé az alkalmazottak étkezéseiről. A kérdés, hogy ezek a számlák reprezentációként elszámolhatóak-e?
A Menedzser Praxis Tudás és Válaszközpont tanácsadóihoz és szakértőihez érkező kérdések jelentős része kapcsolódott az őstermelőket érintő átalányadózás témaköréhez. Ezekből válogattunk:
A Menedzser Praxis Tudás és Válaszközpont tanácsadóihoz és szakértőihez érkező kérdések jelentős része kapcsolódott az őstermelőket érintő átalányadózás témaköréhez. Ezekből válogattunk:
A Menedzser Praxis Tudás és Válaszközpont tanácsadóihoz és szakértőihez érkező kérdések jelentős része kapcsolódott az őstermelőket érintő átalányadózás témaköréhez. Ezekből válogattunk:
A Menedzser Praxis Tudás és Válaszközpont tanácsadóihoz és szakértőihez érkező kérdések jelentős része kapcsolódott az őstermelőket érintő átalányadózás témaköréhez. Ezekből válogattunk:
A Menedzser Praxis Tudás és Válaszközpont tanácsadóihoz és szakértőihez érkező kérdések jelentős része kapcsolódott az őstermelőket érintő átalányadózás témaköréhez. Ezekből válogattunk:
A Menedzser Praxis Tudás és Válaszközpont tanácsadóihoz és szakértőihez érkező kérdések jelentős része kapcsolódott az őstermelőket érintő átalányadózás témaköréhez. Ezekből válogattunk:
A Menedzser Praxis Tudás és Válaszközpont tanácsadóihoz és szakértőihez érkező kérdések jelentős része kapcsolódott az őstermelőket érintő átalányadózás témaköréhez. Ezekből válogattunk:
A Menedzser Praxis Tudás és Válaszközpont tanácsadóihoz és szakértőihez érkező kérdések jelentős része kapcsolódott az őstermelőket érintő átalányadózás témaköréhez. Ezekből válogattunk:
A Menedzser Praxis Tudás és Válaszközpont tanácsadóihoz és szakértőihez érkező kérdések jelentős része kapcsolódott az őstermelőket érintő átalányadózás témaköréhez. Ezekből válogattunk:
A Menedzser Praxis Tudás és Válaszközpont tanácsadóihoz és szakértőihez érkező kérdések jelentős része kapcsolódott az őstermelőket érintő átalányadózás témaköréhez. Ezekből válogattunk:
A Menedzser Praxis Tudás és Válaszközpont tanácsadóihoz és szakértőihez érkező kérdések jelentős része kapcsolódott az őstermelőket érintő átalányadózás témaköréhez. Ezekből válogattunk:
A Menedzser Praxis Tudás és Válaszközpont tanácsadóihoz és szakértőihez érkező kérdések jelentős része kapcsolódott az őstermelőket érintő átalányadózás témaköréhez. Ezekből válogattunk:
A kérdésben szereplő mezőgazdasági őstermelő ezen jogviszonyában nem biztosított, csak egyéni vállalkozóként. Ebben a minőségében Szja szerint adózó egyéni vállalkozó és alanyi mentes. Választhatja-e szja-bevallásában őstermelői bevételére az átalányadózást (ha a bevételi korlátnak megfelelően jogosult ezt választani), és ezzel egyidejűleg egyéni vállalkozói tevékenységére a tételes költségelszámolást jövedelem meghatározási módszerként?
Magánszálláshely-szolgáltatást végző, adószámos magánszemély kötelezhető-e arra, hogy bankkártyás fizetési módot is biztosítson vendégei részére? Jelenleg a készpénzes, a banki utalásos és a SZÉP-kártyás fizetési módok állnak rendelkezésre.
A Menedzser Praxis Tudás és Válaszközpont tanácsadóihoz és szakértőihez érkező kérdések jelentős része kapcsolódott az őstermelőket érintő átalányadózás témaköréhez. Ezekből válogattunk:
A Menedzser Praxis Tudás és Válaszközpont tanácsadóihoz és szakértőihez érkező kérdések jelentős része kapcsolódott az őstermelőket érintő átalányadózás témaköréhez. Ezekből válogattunk:
A Menedzser Praxis Tudás és Válaszközpont tanácsadóihoz és szakértőihez érkező kérdések jelentős része kapcsolódott az őstermelőket érintő átalányadózás témaköréhez. Ezekből válogattunk:
A Menedzser Praxis Tudás és Válaszközpont tanácsadóihoz és szakértőihez érkező kérdések jelentős része kapcsolódott az őstermelőket érintő átalányadózás témaköréhez. Ezekből válogattunk:
A Menedzser Praxis Tudás és Válaszközpont tanácsadóihoz és szakértőihez érkező kérdések jelentős része kapcsolódott az őstermelőket érintő átalányadózás témaköréhez. Ezekből válogattunk:
Hogyan kell beadni a helyi iparűzési adó (HIPA) bevallását egy négyfős ÖCSG esetében, ha több, a kérdést árnyaló körülmény is felmerül?
A Menedzser Praxis Tudás és Válaszközpont tanácsadóihoz és szakértőihez érkező kérdések jelentős része kapcsolódott az átalányadózás témaköréhez. Ezekből válogattunk:
Mi alapján állapítjuk meg elektromos autóra az elszámolható normaköltséget? A válasz nem könnyű, mivel a sok helyen jelen lévő ingyenes áramfelvétel miatt nem is lehetséges a normaköltség vagy átalány elszámolása.
Egy cég a tavalyi évben munkaerőpiacra lépő munkavállalót foglalkoztatott, de a nevezett munkavállalónak a tavalyi év folyamán megszűnt a munkaviszonya, ezután más foglalkoztató foglalkoztatta, majd ismét az első cégéhez került munkaviszonyba. A kérdés, hogy az említett cég a szociális hozzájárulási adó kedvezményt igénybe veheti-e utána?
A kérdéses esetben a foglalkoztatást nem munkaviszony révén, hanem megbízási szerződés keretei között oldották meg. Az alacsony fizetésre tekintettel merült fel a feladatellátás keretéül „Önálló tevékenység munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban”. Valóban kedvezőbb lenne-e ez a megoldás?
Ha egy másodállású átalányadózó egyéni vállalkozó év közben befizeti az átalányadózásból származó jövedelme után a szociális hozzájárulási adót, de az éves szja bevallása kitöltésénél látszik, hogy az éves jövedelme meghaladta a minimálbér 24-szeresét, akkor a többletként befizetett szocho adót a bevallásában visszaigényelheti?
A felmerülő kérdés értelmében a családban ketten őstermelők (és ÖCSG-be vannak szervezve), és további egy családtagnak lenne lehetősége az őstermelői igazolvány kiváltására és az ÖCSG-hez való csatlakozásra. Mi ilyenkor pontosan az ügymenet?
Adott egy cég, amely SZÉP-kártyát kíván biztosítani a munkavállalóinak. A cafeteria kedvezményes adózása körül azonban több kérdés is felmerülhet.
Az őstermelői tevékenység biztosítási jogviszonyt jelent, de ez nem jelenti automatikusan a járulékfizetés alóli mentességet. Amennyiben az ÖCSG tag átalányadózónak minősül, adójogi értelemben egy rendkívül kedvező állapot. Azonban a járulékfizetési kötelezettség fennáll, de ebben a tekintetben létezik az ún. mentesítő szabály is.
Az osztalékkal összefüggésben felmerült adózási kérdés úgy szólt, hogy adható-e Magyarországon osztalék előleg, ha igen, be kell-e jelenteni az adóhatóság felé előre ezt a szándékot? Milyen módon, és milyen mértékben kifizethető az előleg? Van-e bármely adózással összefüggő kockázata az osztalék kifizetésnek?
A felmerült ügyben szereplő cég végelszámolás alatt van. A cégnek ugyanakkor van egy 2 millió Ft összegű támogatása, amit nem tud visszafizetni, mert 2010 óta megszűnt. Mi ilyenkor a megfelelő eljárási menet? Hová kell és milyen nyomtatványon a megszüntetéséhez szükséges beadványokat beadni (NAV, illetve Cégbíróság)?
Időszerű és feltehetően sokakat érintő kérdés, hogy hogyan használhatja fel az őstermelői igazolványát és tevékenységét egy állását vesztett munkavállaló arra, hogy ismét biztosítottá váljon? Mielőtt ezen elgondolkozunk, nem árt néhány tévhitet is eloszlatnunk.
A kérdést megfogalmazó ügyfél cége a Kiva hatálya alá tartozik. A vezetés heti három nap otthoni munkavégzést, home office-t és két nap irodai munkát vezetett be alkalmazottai számára. A cég fizet költségtérítést a home office-ra tekintettel: a minimálbér 10%-át, 20 ezer forintot. A kérdés, hogy Kivát kell-e ezután fizetni?
Katás egyéni vállalkozó, gyed mellett, MLM rendszerben illóolajok értékesítésével foglalkozik és egy külföldi cégtől jutalékban részesül. A vállalkozó internetes felületen saját maga által készített videók, szóróanyagok közzétételével ajánlja a termékeket, a vevők az ő neve alatt regisztrálnak a rendszerben, mely vásárlások után jutalékban részesül. Belefér-e a tevékenység a csomagküldő kiskereskedelem fogalmába?
Hogyan lehet munkába járás költségtérítést adni adómentesen a cég dolgozóinak? Hogyan számolhatja el az ügyvezető saját gépkocsijával megtett utat, amit céges ügyek intézésére és a napi munkába járásra használ? Végezetül: Elszámolható-e külföldi kiküldetésnek, ha a cég vezetője külföldi útjai alkalmával szállodában tölti az éjszakáit, és ennek során ételt, italt fogyaszt. Három kérdéskör a költségtérítéssel összefüggésben.
Egy beérkező ügyfélkérés alapján fogalmazódott meg az a lehetőség, hogy a kötelezően megőrzendő dokumentumok esetében az 5-10 évig megőrzendő számlákat, dokumentumokat ne papír alapon, hanem beszkennelve, elektronikus formában tárolják. Ha igen, ennek milyen különleges formája, eljárása van? Iratkezelés, archiválás dióhéjban.
Kérdésként merült fel, hogy a 2021-es kata szabályok értelmében lehetséges-e, hogy egy másodállású katás egyéni vállalkozó, aki egy kft.-ben tag és ügyvezető (ez a főállása) „beszámlázzon” abba a kft.-be amiben ügyvezető. Ha igen, akkor vonatkozik-e rá a három milliós határ (40% adó)?
A vállalkozások egymás közötti elszámolásának több jogtiszta lehetősége is létezik, melyekkel a vállalkozások adott esetben élhetnek. Az egyik ilyen lehetőség a barterügylet és annak egymás közötti rendezése, a másik pedig a követelés beszámítása. Nézzük meg, mi is pontosan a különbség a kettő között!
Gazdasági társaságok alapítása során döntő kérdés a tagok által nyújtott törzstőke biztosítása. A legegyszerűbb megoldás, ha a tagok a törzstőke összegét saját forrásukból, azaz a saját pénzeszközeikből biztosítják. Előfordulhat ugyanakkor, hogy egy tag pénzeszközei behatároltak, ezért a hiányzó részt esetlegesen apporttal pótolná. De felmerülhet az apport kérdése abban az esetben is, ha a vállalkozás tevékenységének célfüggvénye az apport bevitelét indokolná.
Az adóhatósági ellenőrzések leggyakrabban az általános forgalmi adóval kapcsolatos adókötelezettségek teljesítését vizsgálják, különös tekintettel arra, hogy az adózók egy része a gyakoriságnak megfelelő adóbevallás benyújtásakor nem adófizetési kötelezettséget, hanem adó-visszaigénylési jogosultságot állapít meg. Az ezen körbe tartozó adózók egy jelentős része építőipari vállalkozás.
Gyakorta előfordul gazdasági eseményként, hogy nem saját termék vagy saját szolgáltatás kerül értékesítésre. Termékek esetén elsősorban az áruk értékesítéseként jelenik meg a gazdasági esemény, amikor a vállalkozás valamilyen idegen, azaz külső forrásból beszerzett áruféleséget értékesít tovább a végfelhasználónak. Lehetséges, hogy a vállalkozás a saját nevében, de más javára rendeli meg a szolgáltatásnyújtást, ilyenkor az áfa tekintetében ezt a vállalkozást úgy kell tekinteni, mint aki ugyanannak a szolgáltatásnak egyidejűleg az igénybevevője és nyújtója is.
Magyarországon számtalan kis és nagykereskedés létezik, ezen belül a kiskereskedelem áll közvetlen kapcsolatban a fogyasztókkal, legtöbb esetben magánszemélyekkel. A nagykereskedéssel foglalkozó cég végfelhasználókat nem szolgálhat ki csak viszonteladókat. A nagykereskedelmi cégek esetében is előfordul a leltározáskor kimutatott hiány még a legnagyobb odafigyelés mellett is. Cikkünkben ezúttal azt vizsgáljuk, hogy lehetséges–e meghatározott, elfogadott mértékű káló, vagy más néven kezelési veszteség ebben az esetben.
Mint ismeretes, az Áfatörvény 120. §-a értelmében adóköteles tevékenység a termékértékesítés és a szolgáltatásnyújtás. Gyakorta előfordul gazdasági eseményként az is, hogy nem saját termék vagy saját szolgáltatás kerül értékesítésre. Termékek esetén elsősorban az áruk értékesítéseként jelenik meg a gazdasági esemény, amikor a vállalkozás valamilyen idegen, azaz külső forrásból beszerzett áruféleséget értékesít tovább a végfelhasználónak.
A logisztika világában egy elsőre egyszerű, a gyakorlatban mégis nem egy alkalommal fejtörést okozó kérdést vizsgálunk. Mit kell figyelembe venni a fuvarozási szolgáltatás teljesítési időpontjaként? A felrakodás vagy a lerakodás időpontját?
Magyarországon számtalan kis és nagykereskedés létezik, melyek azonos tulajdonsága, hogy a készleten levő áruféleségüket különböző csatornákon értékesítsék. A kiskereskedelem már közvetlen kapcsolatban áll a végfelhasználókkal, legtöbb esetben a magánszemélyekkel. Bár szinte valamennyi cég és magánszemély előtt ismeretes, de előzetesen mégis pontosítandó, hogy egy nagykereskedéssel foglalkozó cég végfelhasználókat nem szolgálhat ki csak viszonteladókat, azaz kis- és nagykereskedőket.
A különböző értékesítési csatornák eseteiben gyakorta felmerülő kérdés, hogy egy-egy vállalkozásnak szükséges-e telephelyet létesítenie egy másik uniós tagállam területén vagy sem. A székhelynek, illetve a telephelynek a teljesítés helye miatt van kiemelt jelentősége, továbbá azért, mert a székhelyen vagy a telephelyen végzett gazdasági tevékenység egyúttal magával vonzza az EKAER bejelentési kötelezettséget is.

Legutoljára megválaszolt kérdései

Egyszerűsített végelszámolás egyedi esete

2023-ban induló egyszerűsített végelszámolás befejezésének határideje lejárt, és a cégbíróság is visszanyitotta a céget 2024. április 29-ével. Volt egy kis összegű, kifizethető tartozás a NAV felé, amit nem fizettek ki, és így nem lehetett lezárni az egyszerűsített végelszámolást. Az egyszemélyes tag volt a végelszámoló (végelszámolás alatt díjazásban nem is részesült, járulékot oda nem fizetett). Elindítható-e újabb egyszerűsített végelszámolás most 2024. május 31-ével?

Megválaszolta: Leipán Tibor könyvelő, adószakértő

A felvétel dátuma: 2024.06.12.

Autóhasználat ügyvédi irodában

Ügyvédi irodában milyen módon lehet elszámolni az irodavezető ügyvéd magánszemélyautójának munkahasználati költségét, anélkül, hogy cégautóadót kellene fizetni? A kiküldetési rendelvény alkalmazható ebben az esetben? 

Megválaszolta: Leipán Tibor könyvelő, adószakértő

A felvétel dátuma: 2024.06.07.

Beszámoló közzététele kültag elhunyta után

Ha a bt. kültagja elhunyt a beszámoló elfogadása előtt, akkor a - 50%-os- beltag aláírhatja és beküldheti egyedüliként? Előző évben osztalék előleget fizettek, ezt a beltag a beszámolóban jóváhagyhatja osztalékként?

Megválaszolta: Leipán Tibor könyvelő, adószakértő

A felvétel dátuma: 2024.06.03.

Őstermelő egyéni vállalkozása

Ha a mezőgazdasági őstermelő vállalkozást indít, hogyan különíti el azokat egymástól, ha adószáma csak egy lehet?

Megválaszolta: Leipán Tibor könyvelő, adószakértő

A felvétel dátuma: 2024.05.25.

Végelszámolás eladósodott vállalkozásnál

Egy Kft. ügyvezetője egyszerűsített végelszámolást szeretne úgy, hogy tartozása áll fenn a NAV  felé és iparűzési adó tekintetében. A munkavállalója felé nem tudja a bér kifizetését teljesíteni, mivel a pénztárában lévő pénze nem fedezi a tartozását. A kft. vezetője főállású jogviszonyban van. Bevétele nincs és nem is lesz. Mi a feltétele, hogy egyszerűsített végelszámolását el tudja indítani?

Megválaszolta: Leipán Tibor könyvelő, adószakértő

A felvétel dátuma: 2024.05.04.

Saját dolgozó duális szakképzés

Ha duális képzésben foglalkoztatom a saját munkavállalómat a következő jogviszonyokban: duális képzés 6/30 és normál munkavégzés 2/10, akkor a normál jogviszonyában a 2/10-ben van szochó kedvezmény? Vagy csak a duálképzésben van szochó kedvezmény?

Megválaszolta: Leipán Tibor könyvelő, adószakértő

A felvétel dátuma: 2024.05.04.

Tagi kölcsön vagy tőkeemelés

Mi az előnye és a hátránya a tagi kölcsönnek és a tőkeemelésnek egy induló vállalkozás során?

Megválaszolta: Leipán Tibor könyvelő, adószakértő

A felvétel dátuma: 2024.04.27.

Képzés díjának közterhei

A munkáltató tanulmányi szerződést kötött az egyetemi hallgató munkavállalóval, így akarja a munkavállaló oktatásban való részvételét támogatni. Számla ellenében a támogatást (képzés díját) az egyetem javára átutalja. Milyen módon vállalhatja át ennek összes adó-és járulékterhét a munkáltató?

Megválaszolta: Leipán Tibor könyvelő, adószakértő

A felvétel dátuma: 2024.04.06.

Szakszervezeti tagok külföldi kiküldetése

Szakszervezeti Szövetség 3 munkavállalója és egy tagja Romániába utaznak kiküldetés keretében 3 napra. Mennyi lehet a maximális külföldi napidíj összege és a munkaviszonyban álló személyek és a szakszervezeti tag is felveheti a napidíjat? A 15 eurónak megfelelő napidíj összege adómentes, a felettes rész munkabérként adózik?

Megválaszolta: Leipán Tibor könyvelő, adószakértő

A felvétel dátuma: 2024.03.19.

Jogutódlásból átvett dolgozók bérszámfejtése

A munkáltatói jogutódlásnál a munkáltatói jogutód igénybe veheti a munkáltatói jogelődnél érvényben lévő munkaerőpiacra lépők után érvényesített szociális hozzájárulási kedvezményt?

Megválaszolta: Leipán Tibor könyvelő, adószakértő

A felvétel dátuma: 2024.03.19.

Hulladékgazdálkodás adminisztrációja

Hordozható elem értékesítőként az éves belföldi elemsúly bevallást eddig mindig OKIR felületen jelentettük, minden évet követően február 20-ig, koordináló cégen keresztül. (EHIR: HEA nyomtaványon) Idén, 2023. július 1-től (MOHU közbelépés miatt) szintén a az OKIR felületen keresztül jelentjük a súly adatokat a KGYF-NÉ nevű nyomtatványon. Szeretnénk javaslatot kérni, hogy a 2023. első félévéről szintén az OKIR felületen jelentsünk? 

Megválaszolta: Leipán Tibor könyvelő, adószakértő

A felvétel dátuma: 2024.03.07.

Szochó kedvezmény szakképzési munkaszerződés után

Szakképzési munkaszerződéssel egy fiatal korú tanulót foglalkoztattunk napi 7 órában? Hogyan kell meghatározni az alkalmazandó csökkentő tételeket a szochó kedvezmény igénybevételéhez?

Megválaszolta: Leipán Tibor könyvelő, adószakértő

A felvétel dátuma: 2024.03.01.

Üzletrész értékesítés nyugdíjas által

Nyugdíjas magánszemély az üzletrészét értékesíti egy cég részére. Az üzletrész átruházásából származó ellenértékből levonásra kerül az üzletrész megszerzésére fordított összeg. Ez lesz a 15% szja alapja. Jelen esetben a nyugdíjas jogállásától függetlenül a 13% szociális hozzájárulás fizetésére is kötelezett a 6.403.200 Ft felső határig?

Megválaszolta: Leipán Tibor könyvelő, adószakértő

A felvétel dátuma: 2024.02.22.

NAV törzsadatok-bevallói típuskód

A NAV oldaláról letölthető törzsadatban a bevallói típuskód mit jelöl?

Megválaszolta: Leipán Tibor könyvelő, adószakértő

A felvétel dátuma: 2024.01.30.

Ipari ingatlan szívességi használata

Egy kft. megvásárolt egy ipari ingatlant továbbértékesítési céllal. Az ingatlan egy részét ingyenesen használja egy korábbi tulajdonos (raktározásra). Az új tulajdonos a terület karbantartásáért cserébe továbbra is biztosítja számára a szívességi használatot. A közüzemi szerződések (áram és víz) a szívességi használó nevén vannak, azokat ő fizeti a használat fejében. Az új tulajdonos egyelőre nem is tervezi új szerződés kötését a közműszolgáltatókkal, mert ő valójában nem használja sem a vizet, sem az áramot. Elegendő-e a szívességi használat dokumentálására ha készül egy írásbeli szerződés, melyben lefektetik hogy ingyenesen használhatja továbbra is az ingatlan egy részét, cserébe a terület karbantartásáért és közüzemi díjak megfizetése mellett. Kifogásolható-e hogy a tulajdonos nem állít ki számlát bérleti díjról, a használó pedig a terület karbantartásról? A számlák egyébként azonos összegűek lennének és kompenzálással lennének pénzügyileg rendezve, tehát tényleges pénzmozgás nem történne.

Megválaszolta: Leipán Tibor könyvelő, adószakértő

A felvétel dátuma: 2024.01.27.

Platform üzemeltető

Szeretnék abban tisztán látni, hogy kik is a platformüzemeltetők? A 2013. évi XXXVII. törvény 5. melléklet alapján – lehet, hogy túlgondolom – de arra is következtethetek, hogy az olyan vállalkozások is platformüzemeltetők, akik rendelkeznek saját honlappal, webes felülettel és azon keresztül találnak a szolgáltatásaira a partnerei és történik meg a szolgáltatás ellenértékének a bekérése.

Megválaszolta: Leipán Tibor könyvelő, adószakértő

A felvétel dátuma: 2024.01.27.

Kötelező környezetvédelmi felelősségbiztosítás

Értesültünk róla, hogy 2024 január 1-től kötelező környezetvédelmi felelősségbiztosítást kell kötni a hulladékgazdálkodó és hulladéktermelő gazdálkodó szervezeteknek. Mi egy vendéglátó étterem vagyunk és jelenleg heti 3 x 720 liter kommunális hulladék elszállításra van szerződésünk a Szákommal, a szelektív hulladékot külön gyűjtjük a közterületi gyűjtőhelyen. A használt sütőolaj illetve ételmaradék (mint veszélyes hulladékok) elszállításra pedig külön szerződésünk van és a MOHU-nál, ahol érvényes regisztrációval rendelkezünk. A kérdésünk tehát az lenne, hogy van szerződött partnerünk, aki hivatalosan szállítja a veszélyes hulladékokat, ebben az esetben is kötelezően vonatkozik ránk is a környezetvédelmi felelősségbiztosítás? 

Megválaszolta: Leipán Tibor könyvelő, adószakértő

A felvétel dátuma: 2024.01.26.

Saját autós kiküldetési rendelvény

Éven belül milyen összegig lehet saját autós kiküldetési rendelvényt érvényesíteni a törvényi kereteken belül?

Megválaszolta: Leipán Tibor könyvelő, adószakértő

A felvétel dátuma: 2024.01.24.

Efo minimum és maximum

2024-ben mennyi az efo minimál és maximum kifizetendő bér, ami után a foglalkoztatottnak még nem kell adóznia?

Megválaszolta: Leipán Tibor könyvelő, adószakértő

A felvétel dátuma: 2024.01.20.

Közhasznúság elvesztése

Egy közhasznú szervezet esetén, aki gazdasági tevékenységet is végez van e valamilyen bevételi korlát, illetve valamilyen arány a nonprofit bevétel és a vállalkozási bevétel vonatkozásában, melynek eredményeként elveszíthetné közhasznú besorolását?

Megválaszolta: Leipán Tibor könyvelő, adószakértő

A felvétel dátuma: 2024.01.20.

Fuvarlevél kiállítása termékértékesítés esetén

Egy magyar cég (rendelkezik közösségi adószámmal), értékesít egy lámpatestet egy szlovén cégnek (szintén rendelkezik érvényes közösségi adószámmal), a lámpatestet a magyar cég építette a magyarországi raktárában és a szlovén vevő saját maga jön el a lámpáért és viszi el. Az átadáskor kell-e a magyar cégnek bármilyen okmányt (fuvarlevél, átadás átvételit) kiállítania?

Megválaszolta: Leipán Tibor könyvelő, adószakértő

A felvétel dátuma: 2023.11.08.

Szocho fizetés német munkavállalónak SZÉP kártya után

A dolgozóknak van A1-es igazolása, amely alapján Magyarországon nem fizetnek Tb-járulékot és szochót. Német munkavállalókról van szó, akik kapnak SZÉP kártyát is. A SZÉP kártyát szocho-mentesen kell számfejteni? Vagy az ő esetükben a SZÉP kártya után meg kell fizetni a szochot?

Megválaszolta: Leipán Tibor könyvelő, adószakértő

A felvétel dátuma: 2023.11.08.

Üzleti ajándék alkoholos termékekkel

Tartalmazhat-e sört, bort, égetett szeszt az üzleti partnernek adott karácsonyi ajándék a minimálbér 25% alatti összeghatárig ? Adó- Tao-vonzata van? 

Megválaszolta: Leipán Tibor könyvelő, adószakértő

A felvétel dátuma: 2023.11.08.

Teljesítési igazolás aláíratása

Milyen esetben kell a megbízottal aláíratni a teljesítési igazolást? Ha magánszeméllyel kötünk megbízási szerződést, akkor a megbízón kívül kell-e a megbízott aláírása a teljesítési igazolásra? Vállalkozási szerződés esetén mi a teendő?

Megválaszolta: Leipán Tibor könyvelő, adószakértő

A felvétel dátuma: 2023.09.20.

Bútorvásárlás szakszervezet által

Vásárolhat-e szakszervezet magánszemélytől adásvételi szerződéssel bútorokat üdülő berendezésére? Milyen dokumentáció kell hozzá?

Megválaszolta: Leipán Tibor könyvelő, adószakértő

A felvétel dátuma: 2023.09.04.

Munkavállaló tandíja

Egy Kft. alkalmazottja szeptembertől az IBS egyetemen kezdi meg önköltséges nappali munkarendű alapképzését. Tanulmányi szerződéssel a cég tudja-e fizetni a munkavállaló tandíját?

Megválaszolta: Leipán Tibor könyvelő, adószakértő

A felvétel dátuma: 2023.08.25.

Befektetéses biztosítás vezető munkavállalóknak

Az érintett cég befektetéssel kombinált életbiztosítást kötött a vezető munkavállalóknak azzal a feltétellel, hogy ha a lejáratkor még munkaviszonyuk fennáll, a szerződés módosításával a munkavállaló lesz a kedvezményezett, de ha időközben elmegy a cégtől, a cég lesz a kedvezményezett. A befizetések munkaviszonyból származó jövedelemként adóztatva vannak, ha mégis a cég lesz a kedvezményezett, a befizetett szja-t, járulékokat és szochot visszakaphatja-e a cég?

Megválaszolta: Leipán Tibor könyvelő, adószakértő

A felvétel dátuma: 2023.08.13.

Egyszemélyes kft. tulajdonos ügyvezető halála

Egy egyszemélyes kft. nyugdíjas tulajdonosa, ügyvezetője július 13-án elhunyt. A 2022. évi beszámolója, illetve társasági adója nem lett beadva (még 2022 évvel kapcsolatos bizonylatok hiányoztak, illetve válaszok.) Június hónapra nem lett beküldve a nullás járulék bevallás, illetve az áfa. Mi a teendő?

Megválaszolta: Leipán Tibor könyvelő, adószakértő

A felvétel dátuma: 2023.08.08.

Tag felelőssége Kkt-ben

Adott egy közkereseti társaság, melynek van egy nem ügyvezető tagja 10%-os részesedéssel. A cég 30 éves, az érintett személy kb. 2 éve tagja a cégnek. Milyen esetben felel a teljes vagyonával az esetleges kötelezettségekért?

Megválaszolta: Leipán Tibor könyvelő, adószakértő

A felvétel dátuma: 2023.07.17.

Szemüveg, védőeszköz elszámolása és áfa megítélése

A monitor előtti munkavégzéshez szükséges szemüveg, munkavédelmi cipő, munkaruha elszámolásakor ezeket a tételeket az anyagköltség vagy a személyi jellegű egyéb kifizetések között kell elszámolni? Ezeknek az áfa része levonásba helyezhető?

Megválaszolta: Leipán Tibor könyvelő, adószakértő

A felvétel dátuma: 2023.06.21.

Osztalék kifizetés

A kérdésben szereplő kft. 2019. évi adózott eredményből 2,5 millió Ft elhatárolt osztalékkifizetésre. A kft. akkor még 1 személyes volt. Az elhatárolt osztalék kifizetése a 2023. évben történne meg. 2020 októberében egy új tag lépett be a kft.-be. Feltételezhető, hogy helyesen járnak el akkor, ha a 2019-ben elhatárolt osztalékot egyedül annak a tagnak fizetik ki aki 2019-ben is tag volt. A másik tag nem kap semmit az osztalékból, hiszen ő akkor még nem is volt a társaság tagja amikor azon nyereség keletkezett, melyből most osztalékfizetés történik. Mi a teendő ebben az esetben?

Megválaszolta: Leipán Tibor könyvelő, adószakértő

A felvétel dátuma: 2023.06.09.

Céges nyaraltatás elszámolása

A kérdésben szereplő cég szeretné a munkavállalóit – mindenki számára elérhető, de csak aki szeretne az venne részt rajta – egy egynapos külföldi, tengerparti nyaralásra elvinni. Saját buszokkal is rendelkeznek, azokkal történne az utazás. A kint keletkező autópályadíjat, parkolási díjat, esetleg strand belépőket és étkezést, hogy tudja a cég elszámolni, milyen adóvonzata lenne a „nyaralásnak”?

Megválaszolta: Leipán Tibor könyvelő, adószakértő

A felvétel dátuma: 2023.06.05.

Egyesület idegenforgalmi adója

Egy egyesület bérlője egy horgásztanyának, és néhány szobát vendégszobaként, néhányat pedig évente, meghatározott időre (áprilistól októberig) albérletbe ad egyesületi tagoknak. Az albérlő és a családtagjai mentesülnek-e az idegenforgalmi adó megfizetése alól az 1990. évi C. törvény. 31. § d) pontja alapján?

Megválaszolta: Leipán Tibor könyvelő, adószakértő

A felvétel dátuma: 2023.06.01.

Kiterjesztett gyártói felelősség és termékdíj

A kiterjesztett gyártói felelősséggel kapcsolatos nyilvántartásba vételi kötelezettségnek milyen módon kell eleget tenni? A KÜJ szám igénylését követően a nyilvántartásba vételi kérelmet hogyan kell beadni, mi a nyomtatvány száma, stb.?

Megválaszolta: Leipán Tibor könyvelő, adószakértő

A felvétel dátuma: 2023.05.31.

Támogatással indított vállalkozás megszüntetése

A kérdésben szereplő vállalkozás vállalkozóvá válást elősegítő támogatás nyújtásáról szóló hatósági szerződést kötött 2022.12.01.-2023.05.31.napjáig. A vállalkozást elindította, a támogatást is megkapta. Sajnos a vállalkozás nem hozta meg a várt eredményt. Ha a vállalkozás hat hónappal a támogatás után megszüntetésre kerül, akkor is visszakérhetik a pénzt?

Megválaszolta: Leipán Tibor könyvelő, adószakértő

A felvétel dátuma: 2023.05.26.

Szakképzési munkabér adómentessége

Duális képzés keretében szakképzési munkaszerződéssel saját munkavállaló képzése történik egy adott cégnél. A képzésben részt vevő munkavállaló a képzés idejére a teljes bérét megkapja szakképzési munkabér címén. Például a dolgozó munkaszerződés szerinti bére 500.000 forint/hó, amelyet szakképzési bérként fog kapni. Számfejtés alapján a bérprogram a minimálbérig 232 000 forintig mentesíti a bérét az szja alól, és a fölötte lévő összegre von szja-t. Ez helyes-e ebben a formában, vagy csak a szakképzésről szóló törvényben meghatározott mértékben kifizetett munkabér, azaz maximum 168.000 forint mentesül az szja alól?

Megválaszolta: Leipán Tibor könyvelő, adószakértő

A felvétel dátuma: 2023.05.15.

Helyi bérlet adómentes térítése

Mt. 51. § alapján a munkáltató köteles megtéríteni a munkavállalónak azt a költségét, amely a munkaviszony létesítésével indokoltan merül fel. A munkavállalói bejárás is ide tartozik. Azonban az szja törvény 86%-os térítést ír elő a helyközire, a helyi után pedig adózni kellene. A munkáltató téríteni szeretné adómentesen a helyi bejárást is.

 

Megválaszolta: Leipán Tibor könyvelő, adószakértő

A felvétel dátuma: 2023.05.12.

KKV beruházási kedvezmény

Üzemanyag-kiskereskedelemmel foglalkozó kisvállalkozó 2022. évben autómosó tevékenység érdekében beruházást végzett 10 millió Ft értékben bérbe vett ingatlanon. Felépítménynek minden része, eleme új. (Ebbe a panel felépítménybe kerül majd a mosó berendezés.) 2022. december 31-én még beruházás kartonon van nyilvántartva. Üzembehelyezése – ingatlanok között – 2023 májusában történik. Erre a beruházásra a cég – csak magánszemély tagok vannak – igénybe veheti-e az adóalap csökkentő tételt a 2022. évben?

Megválaszolta: Leipán Tibor könyvelő, adószakértő

A felvétel dátuma: 2023.05.12.

Üzleti ajándék megbízási szerződés mellett

Megbízási szerződéssel foglalkoztatott személy részére üzleti ajándék adható-e? Ha igen, akkor milyen szabályok szerint? Esetleg van-e más mód plusz juttatás kifizetésére, utalvány stb. átadására?

Megválaszolta: Leipán Tibor könyvelő, adószakértő

A felvétel dátuma: 2023.05.03.

Megszűnő kft. vagyonfelosztásának kötelezettségei

Egy kft. egyszerűsített végelszámolással megszűnik. A törzstőkéje felett elért vagyont a tagértekezlet üzletrészarányosan felosztja. A tagok közt van saját jogú öregségi nyugdíjas is és nyugdíjkort el nem ért munkaviszonyban álló tag is. Ki milyen adót és járulékot kell fizessen?

Megválaszolta: Leipán Tibor könyvelő, adószakértő

A felvétel dátuma: 2023.04.30.

Lemondott prémium utáni adózás MRP szervezetben

Egy MRP szervezetben (melyet egy zrt. hozott létre) a tagok a részesedésük mértékét úgy érik el, hogy a vállalatban (zrt.) elérhető prémiumuk bizonyos százalékáról (összegéről) – évről évre a jegyzéskor – lemondanak (az MRP szervezet javadalmazási politikája tartalmazza, hogy a prémium terhére történik a jegyzés). A program lejártakor (5 év) a részesedésük visszavásárlásra kerül az MRP-be. A munkavállalók, mint magánszemélyek oldaláról nézve keletkezik-e (keletkezett-e) adó- és járulékfizetési kötelezettség a jegyzéskori összeg után (ami eredetileg prémium lett volna), illetve a munkáltatói oldalról keletkezik-e (keletkezett-e) járulékfizetési kötelezettség a prémium után, amiről lemondtak a munkavállalók? Az MRP-n keresztül biztosított, kedvező adózású jövedelmek megfeleltek-e a jogszabály céljának?

Megválaszolta: Leipán Tibor könyvelő, adószakértő

A felvétel dátuma: 2023.04.20.

Kiterjesztett gyártói felelősség különös esete

Cégünk külföldről hozat be árut dobozban, raklapon, ha a raklap, vagy a doboz nincs kinyitva és úgy megy a belföldi partnerhez, akkor július 1-től van-e rá kiterjesztett gyártói felelősség, vagy csak akkor, ha kinyitjuk és újra becsomagoljuk? Szoktunk akkumulátorokat is kapni, vámtarifaszáma: 85075000, erre vonatkozik kiterjesztett gyártói felelősség?

Megválaszolta: Leipán Tibor könyvelő, adószakértő

A felvétel dátuma: 2023.04.15.

Garázsépítés figyelembe vétele adó megfizetésekor

A kérdésben érintett adózó 2022-ben házi ingatlant értékesített. A szerződés elkészítése során az ügyvédje kiszámolta, hogy 1.200.000 Ft jövedelem adó megfizetésére lenne kötelezettsége. Ebből az összegből az eladó családja a személygépkocsink részére garázst épített (4 000 000 Ft-ért). Figyelembe lehet-e venni az adó megfizetésénél a garázs építési költségét?

Megválaszolta: Leipán Tibor könyvelő, adószakértő

A felvétel dátuma: 2023.04.14.

Korábbi közös képviselő hibás társasházi könyvelése

A kérdésben érintett közös képviselő elődje könyvelésében számos hibát  talált, de az éves beszámolókat minden évben elfogadták a lakók úgy, hogy ezeket a hibákat nem vették észre. Mit lehet ilyen helyzetben tenni? Hány évet tudnak visszamenni, amit számon kérhetnek a korábbi közös képviselőn? 

Megválaszolta: Leipán Tibor könyvelő, adószakértő

A felvétel dátuma: 2023.04.13.

Egymásnak számlázó cégek kapcsolt vállalkozása

Kapcsoltnak számít-e és be kell jelenteni ezt a NAV felé, illetve van-e egyéb teendő, ha 2 cég számlázna egymásnak, ahol a tulajdonosok ugyanazok más-más arányban? ,,A" cégben ,,X" tulajdonos 10%-al, ,,Y" tulajdonos 90%-al rendelkezik, ügyvezető ,,Y" tulajdonos. ,,B" cégben ,,X" tulajdonos 95,2%-al, ,,Y" tulajdonos 4,8%-al rendelkezik, ügyvezető ,,X" a tulajdonos. Nagyobb rendezvény szervezését kapta meg ,,A" cég és ,,B" cég is segítene benne, mint alvállalkozó, ezért merült fel kérdésként. Transzferár felmerül és kell, illetve milyen esetben szükséges nyilvántartást vezetni, taoban szerepeltetni?

Megválaszolta: Leipán Tibor könyvelő, adószakértő

A felvétel dátuma: 2023.03.30.

Magánszemélynek elengedett kölcsön adózása

Ha egy Kft. a tulajdonosával (munkaviszonyban van a cégnél) szemben kölcsönt (egy részét) elenged, akkor az egyéb jövedelemnek számít a magánszemélynél? Ebben az esetben az elengedett kölcsön összegének a 87%-a után kell a munkavállalónak a 15% szja-t, és a 13% szochót megfizetni (saját maga), vagy, kifizetőnek kell az 1,18 szoros érték után az szja-t és a szochót megfizetni, és bevallani a 08-as bevallásban?

Megválaszolta: Leipán Tibor könyvelő, adószakértő

A felvétel dátuma: 2023.02.24.

Üzletrész értékesítés

Egyik egyszemélyes kft. tulajdonosa mint magánszemély eladja üzletrészét egy magánszemélynek 15 millió forintért. A kérdés az eladó részéről az adózásra vonatkozna. A jegyzet tőke 3 millió forint, ami után nem kell adóznia, de a fennmaradó 12 millió után alap esetben 15% szja és 13% szochó fizetése lenne a plafonig? A  12 millióból költségeket vonhat le. Költségnek tekinthető-e ebben az esetben és levonható-e a magánszemély által a kft.-be megfizetett pótbefizetés, nem tagi kölcsön?

Megválaszolta: Leipán Tibor könyvelő, adószakértő

A felvétel dátuma: 2023.02.24.

Belföldi napidíj

Árufuvarozó cégnél a belföldi közúti árufuvarozásban gépkocsivezetőként foglalkoztatott magánszemélynek naponta elszámolható-e 3000 Ft belföldi napidíj feltéve, hogy a távollét időtartama eléri a 6 órát. Amennyiben adható a beföldi napidíj ez az összeg adóköteles vagy adómentes, jövedelem a munkavállalónak?

Megválaszolta: Leipán Tibor könyvelő, adószakértő

A felvétel dátuma: 2023.02.23.

Családi kedvezmény igénybevétele

Családi kedvezmény igénybevételével kapcsolatban felmerülő kérdés, hogy nappali tagozatos felsőoktatásban tanuló gyermek milyen feltételekkel számítható be eltartottként a családi kedvezmény igénybevételnél? A gyermek júniusban államvizsgázott, diákigazolványa augusztus végéig érvényes volt, szeptembertől dolgozik. A családi kedvezmény ilyen esetben júniusig vagy augusztus végéig jár? Mi alapján lehet megállapítani, hogy az adott hónapra eltartottnak minősül-e a felsőoktatásban tanuló, illetve ha érettségi után felsőoktatási intézménybe megy a tanuló, abban az esetben a nyári hónapokra kérhető a kedvezmény?

Megválaszolta: Leipán Tibor könyvelő, adószakértő

A felvétel dátuma: 2023.02.23.