Az őstermelő állattenyésztésből származó bevételének adózása

Leipán Tibor Dátum Legutoljára frissítve: 2022.06.03

Olvasási idő: 5 perc


Ez a tartalom 776 napja jelent meg, lehetséges, hogy az itt szereplő információk már nem aktuálisak. Legfrissebb tartalmainkat itt érheti el.

A Menedzser Praxis Tudás és Válaszközpont tanácsadóihoz és szakértőihez érkező kérdések jelentős része kapcsolódott az őstermelőket érintő átalányadózás témaköréhez. Ezekből válogattunk:

Kérdés:

Részt vettem az online tartott „Útmutatás az őstermelők 2022-es adózására és a 2021. évről szóló adóbevallására” című szakmai napon. Ezúton is köszönöm a lehetőséget! Elhangzott, hogy pl. egy traktor eladása ingó vagyontárgy értékesítéséből származó bevétel, tehát az adóbevallásban a 163. sorban kell szerepeltetni. Ugyanez vonatkozik pl. egy szarvasmarha (tehén) eladásánál is? A tehén szaporulatot hoz, tehát tárgyi eszköznek minősül- több mint 1 évet van jelen a gazdaságban. Ebben a sorban feltüntetett összeget áfával együtt kell szerepeltetni, avagy nem (férjem áfás)? Valamint ezen összeget csak a férjem adóbevallásában kell szerepeltetni, vagy el kell osztani az ŐCSG tagjainak számával és szerepeltetni kell mindenki adóbevallásában a rájutó részt?

Válasz:

Kiindulási pont az, hogy a kérdés szakmai oldala további pontosítást igényel. Az állattenyésztés, állattartás ugyanis megítélésünk szerint mezőgazdasági tevékenységnek minősül, ebből következően az állattenyésztés bevétele az őstermelői bevételbe tartozik.

Törvényi oldalról a következő rendelkezést láthatjuk (Földforgalmi törvény 2013. évi CXXII. törvény a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról)
18. § Mező-, erdőgazdasági tevékenység: növénytermesztés, kertészet, állattartás, állattenyésztés, halgazdálkodás, szaporítóanyag-termesztés, vadgazdálkodás, erdőgazdálkodás, valamint a 14. pont szerinti kiegészítő tevékenységgel vegyesen végzett gazdálkodás, ha a kiegészítő tevékenységből származó bevétel nem haladja meg a más mező- és erdőgazdasági tevékenységből származó bevételt;

A hivatkozott törvényhely alapján is megerősíthető, hogy az állattenyésztés bevétele az őstermelő bevétel. Az ÖCSG tulajdonában levő tárgyi eszköz értékesítése pedig értelemszerűen már a kiegészítő tevékenység körébe tartozik.

Adójogi szempontból az őstermelő bevallása az SZJA21 nyomtatványon történik, a 1201-es lap megnyitásával, természetesen az adminisztratív adatok előzetes kitöltésével. A 03-as lap az irányadó, melynek 50. sorában a 2021. évi adóalapba számító bevételek tartoznak. Ha lenne kiegészítő tevékenység, akkor a teljes adóalapba számító bevételből az 51-es sort kell kitölteni, ide kerül a kiegészítő tevékenység összege. Tehát a tehén értékesítése az 50. sorba kerül. Ugyanakkor a tárgyi eszközre vonatkozóan a 1201 C blokk 5. sorában kell szerepeltetni a tárgyi eszköz, a D blokk 9. sorában pedig az X-et be kell jelölni.

Az áfa nem része a bevételnek, azt a 65-ös bevallásban kell elszámolni. Az árbevétel és a költség is az ÖCSG tagok között az előzetes megállapodásukhoz igazodóan szétosztható.