Ezek érdekelnek

Jelentős változásokat ígér egy tavalyi év végén megjelent jogszabály a digitalizáció és mindennapjaink viszonyának jövőbeni alakulásában. A határidők egyelőre még nem sürgetőek, de már most érdemes képben lennünk, mi minden változhat majd a hétköznapi ügyintézéseink körében a közeljövőben, amennyiben úgy döntünk, élünk a digitális állampolgárság nyújtotta lehetőségekkel.
A harmadik országbeli állampolgárok foglalkoztatásáról szóló törvény továbbra is a figyelem középpontjában áll. Ezúttal a foglalkoztatási célú- és a vendégmunkás-tartózkodási engedély szabályait tekintjük át, elsősorban azok összehasonlításával.
Amennyiben egy vállalkozó EFO-ban, vagyis egyszerűsített foglalkoztatásban alkalmaz dolgozót, érdemes tudnia, hogy annak közterhe 2024-től szociális hozzájárulási adónak minősül, de ez a gyakorlatban nem jelent adónem összevonást.
Az adóhatóság ellenőrzési területének egyik fontos részét képezi a foglalkoztatás szabályszerűségének vizsgálata, ezen belül kiemelt figyelmet fordítanak az alkalmazottakat bejelentés nélkül foglalkoztatókra és a jogszabályi előírások megszegésével történő egyszerűsített foglalkoztatásra. Ezúttal az egyszerűsített foglalkoztatás ellenőrzése során felmerülő gyakorlati tapasztalatokat és a szabálytalan bejelentés következményeit tekintjük át.
Az illetékes hatóságok stratégiájában kiemelt célkitűzésként minden évben megjelennek a foglalkoztatással kapcsolatos ellenőrzési feladatok. Tekintetbe véve a közelmúlt számos jogszabályi változását, érdemes áttekintenünk a legtöbb hibaforrást rejtő területeket.
Az EU Hivatalos Lapjában 2023. június 30-án jelent meg a 2023/1315/EU rendelet, mely módosította az általános csoportmentességi rendelet egyes szabályait is. A módosítás abban áll, hogy az adókedvezmény rendelkezései két csoportba oszlanak, attól függően, hogy az adott beruházás felújítás épületre irányul vagy sem.
A munkavédelmi képviselő képzésére vonatkozó új szabályok fontosságát elsősorban az indokolja, hogy a képzés és az azon való részvétel biztosítása a munkáltató feladata. A képviselőnek a megválasztását követő hat hónapon belül 16 órás alapképzést kell elvégeznie. Az alapképzést követően, valamint újraválasztása esetén pedig évente legalább 8 órás továbbképzésben kell részt vennie.
A 2023-as év végének változásai csak bevezették a munkavédelmi szabályok azon változásait, amelyeket a 2024-es évre át kell vezetnünk a munkahelyi foglalkoztatás körében és a kötelező szabályzatokban. A 2023 legvégén megjelent munkabalesetekkel kapcsolatos új szabályok, mondhatni, csak a „jéghegy csúcsát” jelentik, fontosságuk miatt mégis ezt a szabályozási kört tekintjük át először.
A munkaadó – az alkalmi foglalkoztatásnak minősülő munkaviszony és a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony esetét kivéve – a munkaviszony megszüntetésekor vagy megszűnésekor foglalkoztatási igazolást állít ki. A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény módosítása ezt a szabályt érinti.
2024. szeptember 1-től általános jelleggel megszűnik a kötelező orvosi alkalmassági vizsgálat. Jogszabály ugyanakkor a jövőben is meghatározhat olyan munkaköröket és foglalkozásokat, amelyek betöltésekor a továbbiakban is kötelező lesz az orvosi vizsgálat, emellett a munkáltató saját maga is előírhatja a munkakör betöltésének feltételeként az alkalmassági vizsgálatot.