Főoldal Nyíl Cikkek Nyíl Számvitel
A vállalkozás Patreon oldalt szeretne működtetni, ami nem rendszeres tevékenység. Szükséges-e ehhez a vállalkozás kiváltása, vagy adószámos magánszemélyként is működhet a dolog? Az adózás ebben a tevékenységben hogyan működik?
A kérdés érintettje első alkalommal dolgozott világosítóként egy forgatáson, amiről most számláznia kell. Valószínűleg lesz még ebben a formában munkája. Milyen lehetőségei vannak a számlaadásra?
Egy Kiva adóalany társaságnak több éve (2012-2014) lejárt vevői követelései vannak jogi személyekkel szemben. A vezetés ezeket a követeléseket behajthatatlan követelésnek minősítette 2021-ben. Növeli-e a KIVA alapját a behajthatatlan követelés leírt összege?
Építőipari fővállalkozó megrendelője megrendelői szolgáltatásról (a fővállalkozó által számlázott összeg 5%-a) számlát állít ki a fővállalkozó részére. Hogyan helyes a megrendelői szolgáltatás számviteli elszámolása? Alvállalkozóként vagy igénybe vett egyéb szolgáltatásként kell könyvelni?
Az alaphelyzet gyakori: szakmai gyakorlatra jönne a céghez egy egyetemista. Hogyan kell eljárni ilyenkor az egyetemista bérszámfejtésével kapcsolatban: milyen adó és járulékvonzatai vannak, továbbá milyen összegű bérkifizetésre jogosult a tanuló?
A számviteli törvény (2000. évi C. törvény) 14. §-a értelmében a jogszabályban rögzített alapelvek, értékelési előírások alapján ki kell alakítani és írásba kell foglalni a vállalkozás adottságainak, körülményeinek leginkább megfelelő számviteli politikát. A számviteli politika elkészítéséért, annak valódiságáért és módosításáért a gazdálkodó szervezet képviseletére jogosult személy felelős.
Egy beérkező ügyfélkérés alapján fogalmazódott meg az a lehetőség, hogy a kötelezően megőrzendő dokumentumok esetében az 5-10 évig megőrzendő számlákat, dokumentumokat ne papír alapon, hanem beszkennelve, elektronikus formában tárolják. Ha igen, ennek milyen különleges formája, eljárása van? Iratkezelés, archiválás dióhéjban.
Az eszközök és a források értékelési szabályzata a gazdálkodó szervezet eszközei, követelései, forrásai, kötelezettségei értékelésére vonatkozó számviteli politikai módszerek, eljárások összességét tartalmazza. Elkészítése a számviteli törvény értelmében kötelező, összeállításáért a gazdálkodó képviseletére jogosult személy felelős.
Miért is van szüksége egy társaságnak számviteli politikára és számlarendre – azon túlmenően, persze, hogy a törvény előírja ennek készítését? Mi a célja a számviteli politikához kapcsolódó számlarendnek? Az alábbiakban röviden összefoglaljuk. A számlarend mellékelt mintája mellett a Jogkövető szabályzattárában számviteli politikához kapcsolódó többi szabályzatmintát is!