Főoldal Nyíl Cikkek Nyíl ÁFA
Az Szja. törvény változása nyomán életbe lép új szabály már csak a személyi jövedelemadó megállapítása szempontjából szabja feltételül ugyanazon adózási mód alkalmazását, így az őstermelők családi gazdasága esetén már nem feltétel az azonos áfa jogállás.
Az alapkérdés, hogy egy egyéni vállalkozó által végzett tevékenység a tárgyi adómentes szolgáltatás kategóriába tartozik-e vagy pedig az alanyi adómentes keretet növeli az adott szolgáltatás bevétele? Az első témakör az oktatási tevékenység, a másik tevékenységi kör a mentál-egészségügyi ellátás keretében végzett mentálhigiénés-, párkapcsolati tanácsadás.
Az ingatlan bérbeadás a forgalmi adózás rendszerében az egyik olyan ügylet, amely köztudottan mentes az adó alól. Az adómentesség azonban csupán főszabály, nem abszolút jelleggel érvényesül. Vannak olyan esetek, amikor az ingatlan bérbeadási tevékenységet végző adóalanynak – saját döntése alapján vagy a törvény erejénél fogva – adófizetési kötelezettsége keletkezik.
A forgalmi adó szabályai lassan olyannyira bonyolultak, hogy szinte már egy egyszerű termék vásárlásához is adózási előképzettségre van szükség. Tudnunk kell például, hogy miről akar nyilatkoztatni bennünket az eladó, ha egy termék fordítottan adózik, vagy ha éppen a szolgáltatás adózik fordítottan. 2021. július 1-jétől különösen ügyelni kell az internetes rendeléseinkre, és tudnunk kell, hogy belföldről vagy külföldről érkezik hozzánk a WEB felületen megrendelt termék.
A kérdésben szereplő vállalkozás (Kft.) tulajdonában van egy ingatlan (lakóingatlan és gazdasági épület szerepel a tulajdoni lapon), amelyen a kft. tájházként kíván üzemeltetni. A felújítás megkezdődött, a vállalkozó építőanyagot is vásárolt, szolgáltatást (villanyszerelés) vett igénybe, a számlák rendelkezésre állnak, de azt nyilatkozta a könyvelő felé, hogy a költségek a gazdasági épületre szólnak, nem a lakóingatlanra. Levonható ebben az esetben áfa az anyag és a szolgáltatás után? Hogyan kell ezeket számviteli szempontból elszámolni?
Nem ritka eset, hogy a vállalkozás más részére biztosítja tulajdonát képező gépkocsi ingyenes használatát. Egyéni vállalkozó a vállalkozási célra használt, saját tulajdonát képező gépkocsit használhatja nem vállalkozási célra is, ami az áfa tekintetében egy tekintet alá esik azzal, amikor egy szervezeti formában működő vállalkozás más személy részére biztosít ingyenes használatot.
Katás egyéni vállalkozó külföldi – EU-s, szlovák – adóalanynak bérmunkát végez: terményszárító, berendezés szerelés, javítás. Tekintsük át az ilyenkor felmerülő kérdéseket!
Közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódóan ajánlati biztosíték fizetése van előírva. A nyertes ajánlattevő esetében az Áfa-törvény alapján ez az összeg a döntést követően előlegnek minősül. Mi a helyzet akkor, ha a kapcsolódó eljárás a fordított adózás szabályai alá esik? Akkor is kell számlát kiállítani?
Levonhatja-e az áfát és hogyan a humanitárius adományként háborús övezetbe juttatott szállítmány után az adományozó cég?
Hogyan kell az áfát megállapítani, ha két magyar ingatlanközvetítő működik közre közösen egy spanyolországi ingatlan adásvételében?