Közösségi adószám megadása webes rendeléseknél

Vira Sándor Dátum Legutoljára frissítve: 2022.07.12

Olvasási idő: 7 perc


Ez a tartalom 730 napja jelent meg, lehetséges, hogy az itt szereplő információk már nem aktuálisak. Legfrissebb tartalmainkat itt érheti el.

A forgalmi adó szabályai lassan olyannyira bonyolultak, hogy szinte már egy egyszerű termék vásárlásához is adózási előképzettségre van szükség. Tudnunk kell például, hogy miről akar nyilatkoztatni bennünket az eladó, ha egy termék fordítottan adózik, vagy ha éppen a szolgáltatás adózik fordítottan. 2021. július 1-jétől különösen ügyelni kell az internetes rendeléseinkre, és tudnunk kell, hogy belföldről vagy külföldről érkezik hozzánk a WEB felületen megrendelt termék.

Mindenek előtt el kell dönteni, hogy megadjuk-e a közösségi adószámomat a vásárlásnál, illetve kell-e kérnem közösségi adószámot a vásárlást megelőzően. Fontos tudnivaló minden adóalany számára, hogy az értékesítő cég csak az esetben tekintheti adóalanynak a vevőét az EU-s ügyletek kapcsán -legyen az szolgáltatás, vagy termékértékesítés- ha a vevője megadja számára a közösségi adószámát. Természetesen az eladónak a vevő a közösségi adószámának érvényességét ellenőrizni szükséges.

A közösségi adószám meg nem adásának problematikája

Vizsgáljuk meg, hogy milyen problémát okozhat internetes vásárlásnál, ha nem adjuk meg a közösségi adószámunkat, illetve, ha nincs közösségi adószámunk!

Az adószám kérdésköre azért kiemelt fontosságú, mert eltérő szabályok vonatkoznak az adóalanyok és a nem adóalanyok közösségből történő vásárlásaira.

Ha nem adóalany rendel meg egy terméket az interneten Németországból, úgy a német eladó a távértékesítés szabályait alkalmazva vagy német forgalmi adóval, vagy magyar forgalmi adóval számlázza ki az értékesítését.
Német forgalmi adós lesz a számla, ha még adott évben 10 000 EUR alatt van a más tagállamba irányuló távértékesítések volumene, és magyar forgalmi adós lesz a számla, ha az értékesítések volumene meghaladja a jelezett szintet.
Amikor egy adóalany rendeli meg ugyanazt a terméket, akkor a német cég közösségi adómentes értékesítést fog számlázni.

Amikor a magyar cég adózásban járatlan dolgozója interneten rendel meg terméket, akkor gyakran fordul elő, hogy a vevő az eladó figyelmét nem hívja fel arra a körülményre, hogy ő egy magyar áfa alany és ha megadja a közösségi adószámát akkor joggal várja el, hogy számára adómentesen számlázzák a terméket.

Szerencsés a magyar -adózásban járatlan- vevő, ha a külföldi eladó szakszerűen kikérdezi és kideríti, hogy adómentesen kell számláznia a közösségi adószám elkérését és ellenőrzését követően.
Azonban a tapasztalatok szerint a külföldi eladónál dolgozó személyek gyakorlatilag ugyanolyan képzetlenek az adózás terén, mint a magyar megrendelő, így a közösségi adószám problematikája nem fog felmerülni a vásárlás során és vélhetően a magyar vevő felé vagy német vagy magyar áfa kerül felszámításra.

Mit tehet akkor a könyvelő, ha a webes felületen rendelt termékről külföldi áfát tartalmazó számlát hoz az ügyfele?

Ha kellően kis értékű a termék, akkor célszerű rávenni az ügyfelet, hogy hagyjuk ki a könyvelésből a termékbeszerzést, majd máskor körültekintőbben vásárol. E tanács inkább praktikus, mint szakszerű. Tapasztalataink szerint, csak az az ügyfél tudja megjegyezni, hogy előzetesen egyeztesse le az adómentesség, a közösségi adószám kérdését, aki egyszer már elhibázta a rendelését, vagyis e tekintetben mindenki a saját (illetve a könyvelőjének) kárán tanul.

Felmerül kérdésként, hogy ha az ügyfél ragaszkodik a beszerzés elszámolásához, úgy az ELEKAFA nyomtatványon visszakérhetem-e például a szabálytalanul felszámított a német forgalmi adót.

Itt egy pillanatra meg kell állnunk.

Ha nem adta meg a magyar adóalany a közösségi adószámát, úgy nem járt el szabálytalanul a német eladó mikor felszámította a forgalmi adót, ezt neki meg kellett tennie.
Ennek ellenére, ha visszakérjük az ELEKAFA nyomtatványon az adót, úgy a német adóhatóság meg fogja tagadni a szabályosan felszámított adó visszatérítését, mondván a magyar cég járt el szabálytalanul, mivel nem adta meg a közösségi adószámát és emiatt nem tudta adómentesen számlázni az eladó a terméket.
Alapvetően egyetlen szabályos lehetősége adódik a magyar adóalanynak, mégpedig az, hogy az eladótól utólagosan kéri a számlát adómentesre javítani a közösségi adószámának megadásával.

Másik elvi lehetőség, hogy ha nem kíván a magyar adóalany egyeztetést lefolytatni a közösség másik tagállamában letelepedett eladóval, úgy a külföldi forgalmi adót tartalmazó számla bruttó összege, mint adóalap után közösségi beszerzés címén fizetendő adót vall az áfa bevallásban.
Az ilyen módon megállapított fizetendő adót én személy szerint nem helyezném levonásba, megfelelő számla, mint az adólevonási jog tárgyi feltételének hiányában.
Ez gyakorlatilag azt eredményezi, hogy az értékesítést/beszerzést két országban is leadózzák, de az egyik ország adója sem kerül levonásra.
Ha az ügyfél utasítja a könyvelőt, hogy a fizetendő adót számolja el levonható adóként, úgy érdemes engedelmeskedni a felszólításnak, de a könyvelő saját szakállára ne vállaljon kockázatot az adólevonással.

Nagyobb valószínűséggel fordul elő, hogy a másik tagállami webáruház magyar forgalmi adót fog felszámolni az esetben, ha nem adjuk meg a közösségi adószámunkat, mivel a 10 000 EUR határ viszonylag alacsony és gyorsan átlépik még a kisebb webáruházak is.
Azt, hogy hibáztunk egyértelműen láthatjuk a külföldi számláján, hiszen az eladó magyar adószámának hiányában is magyar áfa kerül felszámításra. 
Ez viszont csak akkor lenne szabályos, ha a magyar vevő nem lenne alanya az Áfa törvénynek.
A magyar forgalmi adó felszámítására ez esetben is szabályosan került sor, mert nem adtuk meg a közösségi adószámot a vevőnek, illetve nem hangsúlyoztuk ki kellőképpen, hogy felénk ne alkalmazza a távértékesítésre vonatkozó szabályokat.
Azonban a szabályosan felszámított adót ne próbáljuk meg levonásba helyezni az áfa bevallásunkban, hiszen ismét arról van szó, hogy a mi hibánkból került felszámításra az adó. Bizonyosan nem fogja az adóhatóság ellenőrzés során szabályosnak ítélni az eljárásunkat. 

Megjegyzendő, hogy az M lap kitöltése sem fog sikerülni, hiszen nincs az eladónak magyar adószáma.
A felszámított magyar áfa esetében is talán a leginkább praktikus megoldás, ha nem tesszük bele a könyvelésbe a számlát, de mint korábban említettem ez nem túlzottan szabályos adózási tanács.
Szakszerűen akkor járunk le, ha utólag megadjuk a külföldi eladónak a közösségi adószámunkat és kérjük, hogy javítsa le adómentesre a számlát.
Természetesen az adómentes számla alapján közösségi termékebszerzés címén adót kell fizetnünk. Amennyiben nem javíttatjuk le a számlát, de a könyvelésben elszámolásra kerül, úgy közösségi termékbeszerzés címén adót kell fizetnünk. Az adó alapja a nettó érték lesz ez esetben, mivel a felszámított magyar áfa nem képezhet ismételten adóalapot. A levonási jog érvényesítését ez esetben sem javaslom a magfelelő tárgyi feltétel hiányában. 

Végül: hangsúlyozottan javasoljuk: a könyvelők hívják fel az ügyfeleik figyelmét, hogy a netes rendelések esetében elsődleges fontosságú szempont megállapítani, hogy melyik országból jön az áru. 

Ha másik tagállamból jön, akkor meg kell adni a közösségi adószámunkat, és külön fel kell hívni a megrendelésen az eladó figyelmét, hogy forgalmi adó fizetésre kötelezettek vagyunk, és csak adómentes számlát fogadunk el.