Főoldal Nyíl Cikkek Nyíl Jogalkotás
Új jogszabály rendezi 2024. március 1-jétől a csaknem valamennyi munkáltatók érintő munkavédelmi bírság mértékét és feltételeit. Az új szabályozás lényeges részleteit jelentik a súlyos veszélyeztetés fogalmának új meghatározása, valamint a munkavédelmi szakemberek adatbázisának létrehozásával és működésével kapcsolatos rendelkezések.
Jelentős változásokat ígér egy tavalyi év végén megjelent jogszabály a digitalizáció és mindennapjaink viszonyának jövőbeni alakulásában. A határidők egyelőre még nem sürgetőek, de már most érdemes képben lennünk, mi minden változhat majd a hétköznapi ügyintézéseink körében a közeljövőben, amennyiben úgy döntünk, élünk a digitális állampolgárság nyújtotta lehetőségekkel.
A harmadik országbeli állampolgárok foglalkoztatásáról szóló törvény továbbra is a figyelem középpontjában áll. Ezúttal a foglalkoztatási célú- és a vendégmunkás-tartózkodási engedély szabályait tekintjük át, elsősorban azok összehasonlításával.
Amennyiben egy vállalkozó EFO-ban, vagyis egyszerűsített foglalkoztatásban alkalmaz dolgozót, érdemes tudnia, hogy annak közterhe 2024-től szociális hozzájárulási adónak minősül, de ez a gyakorlatban nem jelent adónem összevonást.
Az adóhatóság ellenőrzési területének egyik fontos részét képezi a foglalkoztatás szabályszerűségének vizsgálata, ezen belül kiemelt figyelmet fordítanak az alkalmazottakat bejelentés nélkül foglalkoztatókra és a jogszabályi előírások megszegésével történő egyszerűsített foglalkoztatásra. Ezúttal az egyszerűsített foglalkoztatás ellenőrzése során felmerülő gyakorlati tapasztalatokat és a szabálytalan bejelentés következményeit tekintjük át.
Az illetékes hatóságok stratégiájában kiemelt célkitűzésként minden évben megjelennek a foglalkoztatással kapcsolatos ellenőrzési feladatok. Tekintetbe véve a közelmúlt számos jogszabályi változását, érdemes áttekintenünk a legtöbb hibaforrást rejtő területeket.
2024. szeptember 1-től általános jelleggel megszűnik a kötelező orvosi alkalmassági vizsgálat. Jogszabály ugyanakkor a jövőben is meghatározhat olyan munkaköröket és foglalkozásokat, amelyek betöltésekor a továbbiakban is kötelező lesz az orvosi vizsgálat, emellett a munkáltató saját maga is előírhatja a munkakör betöltésének feltételeként az alkalmassági vizsgálatot.
Ahogyan azt a tavalyi évben tapasztaltuk: a kiterjesztett gyártói felelősség a bevezetésre kerülő hulladékgazdálkodási koncessziós rendszer egyik meghatározó eleme lett. A hulladékgazdálkodási szabályokhoz kapcsolódtak év végével a DRS bevezetésének szabályai, valamint az elkülönítetten gyűjtött hulladékokra vonatkozó új előírások is.
2024-től már kormányrendelet határozza meg a biológiailag lebomló és konyhai zöldhulladék elkülönített közösségi gyűjtésére és komposztálására, valamint a biogáz-előállításra vonatkozó szabályokat. Az igazi kihívás persze a rendszer gyakorlati üzemeltetése lesz.
2024. január 1-jén hatályba léptett a harmadik országbeli állampolgárok magyarországi tartózkodásának feltételeit és a tartós tartózkodás munkavállaláshoz kapcsolódó eseteit szabályozó törvény. Ezúttal az alkalmazás egyik fő esetét jelentő, beruházás megvalósítását szolgáló foglalkoztatás szabályait tekintjük át.