Főoldal Nyíl Cikkek Nyíl Munkaügy
A vendégmunkásokat foglalkoztató munkáltatóknak 2024. januárjától új idegenrendészeti szabályokkal kellett megismerkedniük, március 1-jétől pedig a munkaügyi bírságok összege is jelentősen megemelkedett ezen a téren. Mindemellett a vendégmunkásokat zömében foglalkoztató minősített kölcsönbeadókra irányadó szabályok is szigorodtak, így összességében számos többletkötelezettségre kell figyelemmel lenniük a foglalkoztatással érintett munkáltatóknak.
Az idei év örvendetes jogszabályváltozása alapján 2025-től megszűnik a munkáltatók azon kötelezettsége, hogy a munkaügyi iratokat és foglalkoztatási igazolásokat a munkahelyet váltott, kilépett munkavállalóra vonatkozó öregségi nyugdíjkorhatár betöltését követő öt évig kötelesek megőrizni. Mindez persze nem jelenti azt, hogy valamennyi korábbi, dokumentációhoz kapcsolódó kötelezettségünk megszűnt.
A távmunkavégzés elterjedésével egyre lényegesebb a munkavállalók megfigyelésének kérdése. A távoli munkavégzés új kihívások elé állítja a munkáltatókat, különösen az adatvédelmi szempontok terén. A cikkünkben arról olvashat, hogyan lehet egyensúlyt teremteni a munkavállalók hatékony felügyelete és a személyes adatok védelme között.
A köznevelési törvény rendelkezik a középiskolások kötelező 50 órás közösségi munkavégzéséről. Ebben az esetben a munka-tűzvédelmi oktatást a munkahelyen kell végezni. Kérdés, hogy az oktatást munkavédelmi végzettségű személynek kell megtartani, vagy elég ha a munkahelyi vezető tart, egy oktatást a helyi szabályok betartásáról.
A középvezetők gyakran nagyobb kihívással szembesülnek, mint a felső vezetők, mivel legtöbbször szakértői pozícióból lépnek elő. Ez azt jelenti, hogy bár szakmai tudásuk kiváló lehet, a vezetői szerephez szükséges készségek és ismeretek sok esetben hiányoznak. Milyen kihívásokkal szembesülnek a középvezetők, és milyen új készségeket kell elsajátítaniuk ahhoz, hogy hatékonyan irányítsák csapataikat és támogassák a vállalat céljait? Ezekre a kérdésekre is válaszoltak szakértők az online eseményen.
A munkabalesethez és munkahelyi balesethez fűződő munkáltatói kötelezettség, hogy a munkáltató köteles a kivizsgálás befejezésekor megküldeni a jegyzőkönyvet és mellékleteit a munkavédelmi hatósághoz. Ez a külföldi kiküldetés, külszolgálat, munkaerő-kölcsönzés esetén bekövetkezett munkabalesetet követően is fennáll.
Cikkünkben betekintést nyújtunk a munkavédelmi képviselő kiválasztásának stratégiai jelentőségébe. Szeretnénk bemutatni, hogy ennek a folyamatnak az átlátható és törvényes lebonyolítása mennyire elengedhetetlen a munkáltatók számára, különös tekintettel arra, hogy 2024-től a 20 fő vagy afeletti alkalmazottat foglalkoztató cégeknek kötelező munkavédelmi képviselőt választaniuk.
2024. május 10-én jelent meg 2024. évi XXV. törvény, amely többek között rendelkezik a gyermekek betegsége esetén kiállítható elektronikus igazolásról és annak továbbításáról. Az új szabályt 2024. szeptember 1-jétől kell alkalmazni.
A munka világában, a munkaviszonnyal összefüggésben gyakorta kerül sor a munkavállaló személyes adatainak munkáltató általi kezelésére. A munkahelyi adatvédelem kiemelt területe a munkáltatók által rendelkezésre bocsátott céges e-mail fiók használata.
A gyakran emlegetett, de mélységében ritkán tárgyalt ESG rendszerről beszélgettek szakemberek, akik az üzleti életre vonatkozó fenntarthatósági szempontokat járták körül, különösképpen a HR ezzel kapcsolatos feladataira koncentrálva. Az ESG három pillére a vállalkozások környezeti hatásait, társadalmi felelősségvállalását és irányítási gyakorlatát foglalja magában. A podcast rávilágított arra, hogy bár az ESG elvei könnyen érthetők, gyakorlati alkalmazásuk sok cég számára még kihívást jelent.