Főoldal Nyíl Cikkek Nyíl Kiemelt
Július 1-jén indul az online árfigyelő rendszer. Annak érdekében, hogy az élelmiszerárak tovább csökkenjenek, és még inkább fokozódjon a verseny a kiskereskedelemben, a júniustól bevezetett kötelező akciózás mellett döntöttek az online árfigyelő adatbázis bevezetéséről is.
A Számviteli törvény 2023. január 1-jétől több ponton is módosult és új fejezettel egészült ki. Pontosításra került és kibővült a gazdálkodó, a vállalkozók körének meghatározása, továbbá a személyi jellegű egyéb kifizetések. A korengedményes nyugdíj a számviteli törvényben is kivezetésre került, intézményét a korhatár előtti ellátás váltotta fel (Sztv. 3., 6. §, 41. §).
Lassan végleg búcsút mondhatunk a koronavírus járvány idején bevezetett védettségi igazolványnak és az annak utódjául funkcionáló oltottsági kártyának, mivel további igazolványokat a jövőben nem állítanak ki. A már létező hatósági igazolványok ezután is érvényesek a védettség igazolására. Két, alighanem örökre emlékezetünkben maradó, év rövid története.
A munka törvénykönyve egyik 2023. január 1-jétől hatályos módosítása szerint a munkavállaló mentesül a munkavégzési és rendelkezésre állási kötelezettség alól abban az esetben is, ha munkaköre ellátására egészségi okból alkalmatlanná válik és erre az időtartamra őt díjazás nem illeti meg. Az egészségi okból való alkalmatlanság ugyanakkor továbbra is rendes felmondás jogszerű indokát képezheti. Számos kérdést vet fel ezen új szabály gyakorlati alkalmazása.
Az elmúlt tíz év legjelentősebbnek minősített munkajogi jogszabályváltozása lépett hatályba a 2023-as év eleje óta. A szélesebb sajtónyilvánosságban is felszínre kerülő főbb témák (pl. szülői szabadság, apasági szabadság) mellett más fontos kérdések (állásidő, munkabér kifizetése) is érintve vannak az új szabályozásban.
A hulldéktörvény módosítása elsősorban a 2023. július 1-jén induló koncessziós rendszer bevezetésével és a környezetvédelmi termékdíjjal kapcsolatos szabályok változásával összefüggésben módosul, a már 2023. január 1-jétől hatályba lépett szabályok azonban érintik a települési önkormányzatok köztisztasági feladatainak ellátásával és a jogellenesen elhelyezett hulladék elszállíttatásával kapcsolatos szabályokat is.
Egy régóta érlelődő változás realizálódik azzal, hogy 2022. június 1-jétől, a Covid-19 miatti veszélyhelyzet távmunka szabályai beépülnek a munka törvénykönyvébe. Véglegessé válik a járványügyi veszélyhelyzet távmunka fogalma, vagyis nem csupán az információtechnológiai eszközzel végzett és eredményét így továbbított munka minősül távmunkának, hanem minden olyan munkavégzés, amelyet a munkavállaló a munkaidő egy részében vagy egészében a munkáltató telephelyétől elkülönült helyen végez.
2022. július 1-jétől jelentős átalakításon megy keresztül az a támogatási rendszer, melyben az egészségbiztosítás természetben nyújtott ellátásai keretében a biztosítottak nemcsak egészségügyi szolgáltatásokat vehetnek igénybe, hanem jogosultak lehetnek az egészségügyi szolgáltatás igénybevételével kapcsolatban felmerült utazási költségeik támogatására is.
A Kormány 2022. május 25-től Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra és humanitárius katasztrófára figyelemmel. Az újabb veszélyhelyzet kihirdetésével egyidejűleg a Kormány a koronavírus-világjárvány következményeinek elhárítása érdekében kihirdetett veszélyhelyzet 2022. június 1-i hatállyal megszüntette.
Az adóhatósági ellenőrzések szabályainak nyomon követése minden gazdálkodó és vállalkozás elemi érdeke. A korábban elemzett kiemelt témakörök után most ismét nyolc fontos kérdést vizsgálunk meg.