Ingatlan bérbeadás alapítványnál

Leipán Tibor Dátum Legutoljára frissítve: 2022.11.04

Olvasási idő: 5 perc


Ez a tartalom 397 napja jelent meg, lehetséges, hogy az itt szereplő információk már nem aktuálisak. Legfrissebb tartalmainkat itt érheti el.

Vállalkozói tevékenységnek minősül-e, ha egy alapítvány saját tulajdonú ingatlant adna bérbe, értelemszerűen bérletidíj fizetés ellenében? Keletkezik-e az alapítványnak a bérbeadásra tekintettel társaságiadó fizetési kötelezettsége, illetve: amennyiben ez nem haladja meg az adományokból kapott bevétel 15%-t és megmarad-e az alapítvány illeték mentessége?

A kiindulási pont az, hogy egy alapítvány gazdasági-vállalkozási tevékenységre nem alapítható, ugyanakkor céljai eléréséhe, kiegészítő vállalkozási tevékenységet is folytathat. 
Irányadó az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény alapján a civil szervezet a létesítő okiratában meg-határozott cél megvalósítása érdekében vagyonával önállóan gazdálkodik. A civil szervezetnek tehát kétféle tevékenysége lehet: alapcél szerinti (közhasznú) tevékenysége és gazdasági-vállalkozási te-vékenysége.

Az alaptevékenységek körébe (alapcél szerinti tevékenységbe) kell besorolni a következő tevékeny-ségeket:

  • az adomány (ajándék) elfogadása;
  • a létesítő okiratban meghatározott cél szerinti tevékenység (ideértve a közhasznú tevékenységet is);
  • a pénzeszközök betétbe, értékpapírba, társasági részesedésbe történő elhelyezése;
  • az ingatlan megszerzése, használatának átengedése és átruházása.

Gazdasági-vállalkozási tevékenységnek minősül az előzőekben nem említetteken felül a jövedelem- és vagyonszerzésre irányuló illetve azt eredményező, üzletszerűen végzett gazdasági tevékenység. 

Társasági adó megítélése szempontjából az a kérdés, hogy a civil szervezet elsőd-legesen az adott adóévben alaptevékenységet vagy elsődlegesen gazdasági-vállalkozási tevékenységet. 

A vállalkozási tevékenység úgy értelmezhető, hogy ez a vállalkozói tevékenység az összes bevétel-hez viszonyítva eléri vagy esetlegesen meghaladja a teljes bevétel 60 százalékát. A leírtakhoz igazo-dóan a bérbeadás nem minősül gazdasági tevékenységnek, ebből adódóan Tao tv. szerinti adófizeté-si kötelezettség sem keletkezik.