Főoldal Nyíl Cikkek Nyíl Nonprofit
A munka törvénykönyve egyik 2023. január 1-jétől hatályos módosítása szerint a munkavállaló mentesül a munkavégzési és rendelkezésre állási kötelezettség alól abban az esetben is, ha munkaköre ellátására egészségi okból alkalmatlanná válik és erre az időtartamra őt díjazás nem illeti meg. Az egészségi okból való alkalmatlanság ugyanakkor továbbra is rendes felmondás jogszerű indokát képezheti. Számos kérdést vet fel ezen új szabály gyakorlati alkalmazása.
Ismert változás, hogy a Kormány a veszélyhelyzeti kormányzás keretében 30 forint/kilométerre emelte a költségtérítés adómentes határát. A szabályozás az alapesetek mellett érinti a mozgáskorlátozott, súlyos fogyatékkal élő, valamint a bölcsődés vagy tíz év alatti, köznevelési intézménybe járó gyermeket nevelő munkavállaló de befolyásolja a feladatellátási helyek közötti közlekedés költségtérítését is.
Egy cég két, távmunkában foglalkoztatott munkavállalója előzetes jelzés nélkül külföldre költözött. Egyikük teljesen megszüntette a magyarországi állandó lakóhelyét és Romániából látja el a munkáját. A másik dolgozónak van magyarországi állandó lakhelye, de Angliából látja el a feladatait. Milyen teendői és fizetési kötelezettségei vannak a munkáltatónak, munkavállalónak?
A közelmúltban több változás is történt az utazási költségtérítés szabályaival összefüggésben, ezért nem árt áttekinteni néhány kérdést ebben a tárgykörben. Hogyan alakultak a munkavállalóknak kötelezően járó és adómenetesen fizethető útiköltségtérítés szabályai? Hogyan számoljuk ki a kiküldetési rendelvény alapján a munkavégzési helyek közötti utazás költségtérítését?
Vállalkozói tevékenységnek minősül-e, ha egy alapítvány saját tulajdonú ingatlant adna bérbe, értelemszerűen bérletidíj fizetés ellenében? Keletkezik-e az alapítványnak a bérbeadásra tekintettel társaságiadó fizetési kötelezettsége, illetve: amennyiben ez nem haladja meg az adományokból kapott bevétel 15%-t és megmarad-e az alapítvány illeték mentessége?
2022. október 3-án megjelentek a Miniszterelnökség által biztosított forrásból a Nemzeti Együttműködési Alap 2023. évi pályázati kiírásai.
A katára vonatkozó, jól ismert nyári változások alapján érthető, ha gyakran merül fel az a kérdés, hogy lehet-e társasháznak magánszemélyként, újkatásként is számlázni szeptember 1-jétől. Értelemszerűen vetődött fel az a kérdés is, hogy augusztus 31-ig kiszámlázható-e a szeptember-október-november-december havi takarítási díj úgy, hogy augusztus 31. után fogják a tételeket kifizetni átutalással?
Levonhatja-e az áfát és hogyan a humanitárius adományként háborús övezetbe juttatott szállítmány után az adományozó cég?
Az ingyenes juttatások kategóriája kiemelt jelentőséggel bír azóta, hogy az Ukrajnából érkező menekültek számára mind egyénileg, mind szervezett szinten sok támogatás érkezik. Figyelemmel kell lennie azonban arra, hogy a menekülteknek szánt támogatások kezelése adójogi szempontból nem egységes.
A cégben gyakornoki szerződést kötöttek egy felsőoktatásban tanuló diákkal, az iskolával együttműködési megállapodás is megkötésre került. Jelen esetben a gyakornok biztosított lesz, vagy adómentes lesz a jövedelme? A kifizető mentesül az adófizetési kötelezettség alól? A gyakornokot a havi adó és járulékbevallásban szerepeltetni kell?