Humanitárius adomány adózása

Bonácz Zsolt Dátum Legutoljára frissítve: 2022.05.18

Olvasási idő: 8 perc


Ez a tartalom 788 napja jelent meg, lehetséges, hogy az itt szereplő információk már nem aktuálisak. Legfrissebb tartalmainkat itt érheti el.

Levonhatja-e az áfát és hogyan a humanitárius adományként háborús övezetbe juttatott szállítmány után az adományozó cég?

A kérdés egészen pontosan a következőképpen fogalmazódott meg: Egy gyógyszertár (kft.) kötszerből és gyógyszerből álló áru szállítmányát az ukrán háborús övezetbe juttatta el. Az árunak, amit adományozott, annak beszerzésekor levonhatja-e az áfát vagy sem? Milyen bizonylat alapján tudja kivezetni a beszerzést a készletéből?

Az áru beszerzését terhelő áfa levonhatóként elszámolható, ha annak beszerzése nem abból a célból történt, hogy azt ingyenesen átadják.

Ha a beszerzésre kifejezetten az ingyenes átadás szándékából került sor, akkor az áfa nem vonható le és az Áfa tv. 11. § (1) bekezdése alapján fizetendő adót nem kell megállapítani.
Az áfa levonhatósága esetén az Áfa tv. 11. § (1) bekezdése alapján adófizetési kötelezettség keletkezik.

Az adófizetési kötelezettség az áru átadásakor keletkezik.
A fizetendő áfa alapja az Áfa tv. 68. §-a alapján az az áfa nélküli ár, amelynek fejében az átadáskor az áru a piacon beszerezhető, az áfa mértéke 27%.
Amennyiben az átadott áru közcélú adománynak minősül, akkor az ingyenes átadás után az Áfa tv. 11. § (3) bekezdés a) pontja alapján nem kell fizetendő áfát megállapítani. Továbbá az Áfa tv. 153/D. § (1) bekezdés b) pontja alapján a közcélú adományként való átadás esetén erre való tekintettel a levonható áfát utólag nem kell korrigálni.

A közcélú adomány fogalmát az Áfa tv. 259. § 9/A. pontja határozza meg.
Amennyiben az áru ingyenes átadása után fizetendő áfa keletkezik, akkor az átadást számlával kell bizonylatolni, amelyet az átvevő nevére kell kiállítani, a számla adattartalma a szokásos, azonban a számlán javasolt utalni, hogy ingyenes átadásról van szó, ezért a számlán megjelölt átvevő nem köteles kifizetni az áfa nélküli összeget, valamint az áfát sem (ha a felek ebben állapodnak meg).
A számlán a kötelező adatokon túl további adatok is feltüntethetőek.
Ha az áru ingyenes átadása után nem kell áfát fizetni, akkor számlázási kötelezettség nem merül fel.

Kapcsolódó
nyari-afa-valtozasok

Nyártól hatályos áfa változások

A nyártól hatályos adócsomag több új elemet tartalmaz az áfa körében is. Új szabály lép életbe a csoportos adóalanyiság vonatkozásában, emellett bővülnek az adóalap utólagos csökkentésének esetei.

A számlázási kötelezettség fennállásától  függetlenül az áru átadásáról számviteli bizonylatot kell készíteni, amely tartalmazza a következőket:

  • a Társaság (mint átadó) neve és címe, valamint adószáma, esetleg más azonosító adata;
  • átadott áru fajtánkénti megnevezése és fajtánkénti mennyisége;
  • átadás helye és időpontja;
  • a Társaság (mint átadó) nevében eljáró személy megnevezése és aláírása;
  • az átvevő neve, címe, adószáma (ha van), egyéb azonosító adatai;
  • az átvevő nevében eljáró személy megnevezése és aláírása;
  • ha a Társaság saját, vagy bérelt gépjárművel szállította le az áru az átadás helyéről, akkor ennek azonosító adatai;
  • a Társaság által készített, az áru raktárból való kiadását (készletnyilvántartásból való kivezetését) dokumentáló bizonylat száma (magát a bizonylatot másolatban javasolt csatolni a bizonylathoz).