Postai kézbesítés különös esete

Leipán Tibor Dátum Legutoljára frissítve: 2022.10.23

Olvasási idő: 6 perc


Ez a tartalom 339 napja jelent meg, lehetséges, hogy az itt szereplő információk már nem aktuálisak. Legfrissebb tartalmainkat itt érheti el.

Postai kézbesitéskor a helyettes átvevő egyeneságbeli rokon is lehet. Azonban a cimzettnek (aki helyett a rokon átvette a levelet) több, mint 5 éve nem bejelentett lakcíme a címhely, továbbá meghatalmazást sem adott átvételre. Ilyenkor kézbesitettnek kell-e tekinteni a tértivevényes levelet vagy nem?

Az említett 335/2012. (XII. 4.) Korm. rendelet mellett fontos jogszabály az adóigazgatási rendtar-tásról szóló 2017. évi CLI. törvény (Air.), amely az adóhatósági iratokra, valamint azok kézbesítésé-re irányadó szabályokat tartalmazza. Ehhez igazodóan történik az adóhatósági eljárásokhoz igazodó adóhatósági döntések, valamint egyéb iratok kézbesítése.
A postai úton, hivatalos iratként történő kézbesítésre vonatkozó szabályokat, a postai szolgáltatások-ról szóló 2012. évi CLIX. törvény (Postatv.), valamint annak végrehajtási rendelete, valamint a pos-tai szolgáltatások nyújtásának és a hivatalos iratokkal kapcsolatos postai szolgáltatás részletes szabá-lyairól, valamint a postai szolgáltatók általános szerződési feltételeiről és a postai szolgáltatásból kizárt vagy feltételesen szállítható küldeményekről szóló 335/2012. (XII. 4.) Kormányrendelet (Pos-tatv. vhr.) tartalmazza.

Az adóhatósági iratok kizárólag hivatalos iratként kerülhetnek kézbesítésre a hivatkozott jogszabályokhoz igazodóan.

Személyes átadással kell kézbesíteni a címzettnek vagy az egyéb jogosultság alapján az átvevőnek, feltéve, hogy kézbesítendő irat átvételekor a helyettes átvevő már betöltötte a 14. életévét és a Ptk. szerint közeli hozzátartozónak minősül.  Az átvételi jogosultságot pedig a tényleges átvételkor szó-beli formában egyeztetni kell. Ha az átvételre a helyettesítő személy részéről az átvétel nem lenne valamely okból szabályos, akkor ezt a postai alkalmazottal közölni kell, (mert pl. az ingatlan esetle-ges bérlője a küldeményt nem veheti át), és akkor a kézbesítést meghiúsultnak kell tekinteni.  

Amennyiben kézbesítés során felmerülne egy esetleges szabálytalanság, akkor jogorvoslatnak lenne helye, és az Air. 81. § alapján kézbesítési kifogásnak lenne helye. A kézbesítési kifogás akkor megalapozott, ha az adózó bizonyítani tudja a hivatkozott jogszabályok megsértését a hivatalos kéz-besítésre vonatkozóan. Esetünkben azonban a kérdésben foglaltak alapján a kézbesítés szabályosnak tekinthető. Az átvevő személy jogosult volt átvenni a küldeményt, annak pedig nincs relevanciája, hogy az átvevő nem rendelkezik bejelentett lakcímmel az átvétel helyén. Mindent egybevetve a kéz-besítési vélelem megdöntésére irányuló esetleges intézkedés megalapozatlan. Megjegyzendő még, hogy a küldeményben megfogalmazott intézkedési (észrevétel, fellebbezés stb.) határidőbe az átvé-tel napja nem számít bele.