Bejelentkezés

Ez a tartalom 272 napja jelent meg, lehetséges, hogy az itt szereplő információk már nem aktuálisak.
Önnek válogatott legfrissebb tartalmainkat személyes kezdőlapján mindig elérheti.

Kiküldetési rendelvény elektromos autó esetén

Mi alapján állapítjuk meg elektromos autóra az elszámolható normaköltséget? A válasz nem könnyű, mivel a sok helyen jelen lévő ingyenes áramfelvétel miatt nem is lehetséges a normaköltség vagy átalány elszámolása.

A munkavállaló elektromos autóval jár munkába, illetve hivatali célra is használja nap közben az autót, kiküldetési rendelvényt vezet. A 60/1992. (IV. 1.) kormányrendeletben nem található meg az elektromos üzemű gépjárművek üzemanyag-fogyasztási normája. Kérdés, hogy van-e erre új jogszabály, vagy hivatkozás, amely alapján lehet számolni? Esetleg egy átalánydíj kifizetése (áram), illetve a kilométerenkénti 15 Ft-os kopásdíj elszámolásának alkalmazása megfelelő lehet ebben az esetben?

A sok helyen jelen lévő ingyenes áramfelvétel miatt nem is lehetséges a normaköltség vagy átalány elszámolása, mint az üzemanyag-fogyasztási norma pl. a benzines autók eseteiben. Azonban a vállalkozás helyesen jár el kilométerenkénti 15 Ft-os díj kifizetésével a kiküldetési rendelvények alapján. 

Az elektromos üzemű gépjárművek üzemanyag-fogyasztási normáját valóban nem tartalmazza a 60/1992. (IV. 1.) kormányrendelet. Az elektromos üzemű gépjárművek üzemanyag-fogyasztási normáját a 2. § (2) bekezdése rögzíti: „Az 1. mellékletben fel nem tüntetett típusú, valamint az 1/A melléklet alapján meg nem határozható alapnormájú, illetőleg a rendeletben meghatározottaktól eltérő fajtájú üzemanyaggal üzemelő gépjárművek esetében az alapnorma értékét a gyártó vagy
a) a gyártó adatai, illetve
b) az üzemanyag-fogyasztás mérése
alapján műszaki szakértő állapíthatja meg.”

Mivel azonban nem létezik a NAV által közzétett ár ebből következően az üzemanyag-fogyasztás költségét csak az elektromosáram-számla ára alapján lehet meghatározni.
Ez annyit jelent, hogy az Szja törvény 7. § (1) bekezdés r) pontja a költségtérítés fizetésére nem alkalmazható, amely szerint a jövedelem kiszámításánál nem kell figyelembe venni a kiküldetési rendelvény alapján hivatali, üzleti utazás költségtérítése címén a teljesített kilométer-távolság (futásteljesítmény) figyelembevételével az utazásra kapott összeget, feltéve, hogy a térített összeg nem haladja meg a jogszabályban meghatározott, igazolás nélkül elszámolható mértéket.

Irányadó továbbá az Szja törvény 3. számú melléklet II./6. pontja, melynek értelmében-jogszabályban meghatározott, igazolás nélkül elszámolható mérték: „a kifizető által a magánszemélynek a saját személygépkocsi (ideértve a közeli hozzátartozó tulajdonát képező személygépkocsit is) használata miatt fizetett költségtérítés összegéből a kiküldetési rendelvényben feltüntetett km-távolság szerint az üzemanyag-fogyasztási norma és legfeljebb az állami adó- és vámhatóság által közzétett üzemanyagár, valamint 15 Ft/km általános személygépkocsi normaköltség alapulvételével kifizetett összeg”.

A leírtakhoz igazodóan az elektromos üzemű személygépkocsi hivatali használatára fizetett költségtérítés a magánszemély olyan bevétele lesz, amely alapján útnyilvántartás vezetése szükséges, viszont csak számlák ellenében tételesen számolható el az üzemanyagköltség. A saját tulajdonú személygépkocsi esetében az üzemanyagköltségen kívül minden más költség elszámolására választható a 15 Ft/km általános személygépkocsi-normaköltség az Szja törvény 3. számú melléklet IV./3. pontjához igazodóan.

Leipán Tibor (2022-05-11)