Kiküldetési rendelvény elektromos autó esetén

Leipán Tibor Dátum Legutoljára frissítve: 2022.05.11

Olvasási idő: 5 perc


Ez a tartalom 769 napja jelent meg, lehetséges, hogy az itt szereplő információk már nem aktuálisak. Legfrissebb tartalmainkat itt érheti el.

Mi alapján állapítjuk meg elektromos autóra az elszámolható normaköltséget? A válasz nem könnyű, mivel a sok helyen jelen lévő ingyenes áramfelvétel miatt nem is lehetséges a normaköltség vagy átalány elszámolása.

A munkavállaló elektromos autóval jár munkába, illetve hivatali célra is használja nap közben az autót, kiküldetési rendelvényt vezet. A 60/1992. (IV. 1.) kormányrendeletben nem található meg az elektromos üzemű gépjárművek üzemanyag-fogyasztási normája. Kérdés, hogy van-e erre új jogszabály, vagy hivatkozás, amely alapján lehet számolni? Esetleg egy átalánydíj kifizetése (áram), illetve a kilométerenkénti 15 Ft-os kopásdíj elszámolásának alkalmazása megfelelő lehet ebben az esetben?

A sok helyen jelen lévő ingyenes áramfelvétel miatt nem is lehetséges a normaköltség vagy átalány elszámolása, mint az üzemanyag-fogyasztási norma pl. a benzines autók eseteiben. Azonban a vállalkozás helyesen jár el kilométerenkénti 15 Ft-os díj kifizetésével a kiküldetési rendelvények alapján. 

 
 

Az elektromos üzemű gépjárművek üzemanyag-fogyasztási normáját valóban nem tartalmazza a 60/1992. (IV. 1.) kormányrendelet. Az elektromos üzemű gépjárművek üzemanyag-fogyasztási normáját a 2. § (2) bekezdése rögzíti: „Az 1. mellékletben fel nem tüntetett típusú, valamint az 1/A melléklet alapján meg nem határozható alapnormájú, illetőleg a rendeletben meghatározottaktól eltérő fajtájú üzemanyaggal üzemelő gépjárművek esetében az alapnorma értékét a gyártó vagy
a) a gyártó adatai, illetve
b) az üzemanyag-fogyasztás mérése
alapján műszaki szakértő állapíthatja meg.”

Mivel azonban nem létezik a NAV által közzétett ár ebből következően az üzemanyag-fogyasztás költségét csak az elektromosáram-számla ára alapján lehet meghatározni.
Ez annyit jelent, hogy az Szja törvény 7. § (1) bekezdés r) pontja a költségtérítés fizetésére nem alkalmazható, amely szerint a jövedelem kiszámításánál nem kell figyelembe venni a kiküldetési rendelvény alapján hivatali, üzleti utazás költségtérítése címén a teljesített kilométer-távolság (futásteljesítmény) figyelembevételével az utazásra kapott összeget, feltéve, hogy a térített összeg nem haladja meg a jogszabályban meghatározott, igazolás nélkül elszámolható mértéket.

Irányadó továbbá az Szja törvény 3. számú melléklet II./6. pontja, melynek értelmében-jogszabályban meghatározott, igazolás nélkül elszámolható mérték: „a kifizető által a magánszemélynek a saját személygépkocsi (ideértve a közeli hozzátartozó tulajdonát képező személygépkocsit is) használata miatt fizetett költségtérítés összegéből a kiküldetési rendelvényben feltüntetett km-távolság szerint az üzemanyag-fogyasztási norma és legfeljebb az állami adó- és vámhatóság által közzétett üzemanyagár, valamint 15 Ft/km általános személygépkocsi normaköltség alapulvételével kifizetett összeg”.

A leírtakhoz igazodóan az elektromos üzemű személygépkocsi hivatali használatára fizetett költségtérítés a magánszemély olyan bevétele lesz, amely alapján útnyilvántartás vezetése szükséges, viszont csak számlák ellenében tételesen számolható el az üzemanyagköltség. A saját tulajdonú személygépkocsi esetében az üzemanyagköltségen kívül minden más költség elszámolására választható a 15 Ft/km általános személygépkocsi-normaköltség az Szja törvény 3. számú melléklet IV./3. pontjához igazodóan.