Távmunka adómentesen adható költségtérítése

Leipán Tibor Dátum Legutoljára frissítve: 2022.11.30

Olvasási idő: 8 perc


Ez a tartalom 597 napja jelent meg, lehetséges, hogy az itt szereplő információk már nem aktuálisak. Legfrissebb tartalmainkat itt érheti el.

A kérdésben szereplő cég úgy foglalkoztat alkalmazottakat, hogy lehetőséget biztosít számukra az otthoni munkavégzésre. A munkaidejük kötetlen, ők osztják be a heti 40 óra munkaidőt és a munka jellegétől függ, mennyi időt töltenek havonta a vállalkozás irodájában, továbbá jelenléti ív vezetésére sincsenek kötelezve. Milyen módon lehet az otthoni munkavégzésre számukra adómentes költségtérítést biztosítani? Hogyan igazolják le, hogy mely napokon végeztek otthon munkát?

2021. július 3-tól módosult a távmunkával kapcsolatos szabályok alkalmazásáról szóló 487/2020. (XI. 11.) Kormányrendeletet. A koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges azonnali intézkedésekről szóló 47/2020. (III. 18.) Korm. rendelet szerint a munkáltató a munkavállaló számára az otthoni munkavégzést (home office) és a távmunkavégzést egyoldalúan elrendelhette. 

A rendeleti jogalkotás így a távmunka tekintetében – kétségtelenül magasabb szempont alapján – felülírta a Munka Törvénykönyvét, ami ehhez a munkaszerződésben történő megállapodást követeli meg.

 
 

A jogszabálymódosítás hátterében az a körülmény áll, hogy tavaly február 1-jén lépett életbe a 20/2021. (I. 28.) Korm. rendelet a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról. A távmunkával kapcsolatban elszámolható költség viszont az év első napján hatályos minimálbér összegéhez kapcsolódik. 
Esetünkben a kérdésből valószínűsíthetően az állapítható meg, hogy a távmunka feltételei fennállnak, azaz a Kft. székhelye eltér a nevezett munkavállalók lakhelyétől, ebből következően home office szerűen a munkavégzést a munkavállalók nem rendszeres időközönként az otthonukban gyakorolhatják. Az erre vonatkozó feltételek eldöntése, valamennyi körülmény figyelembevételével az ügyvezető feladata. Költségtérítés, amennyiben esetlegesen adható lenne, az az év elején érvényes minimálbér 10%-a, vagyis 200 000 forint 10%-a, azaz 20 ezer forint.

A távmunka tényleges munkavégzésének időtartamát illetően a dolgozóknak kell vezetniük egy havi szintű kimutatást, amelyet a bérszámfejtés rendelkezésére kell bocsátani mint alapbizonylatot. 

Ebben fel kell tüntetni dátumszerűen az otthoni és a munkahelyi tényleges munkavégzések időtartamát. A munkáltatónak pedig célszerű lenne az otthoni munkavégzéssel kapcsolatban egy belső szabályzatot is elkészítenie, és azt az érintett dolgozókkal is ismertetnie. 
Amennyiben a távmunka végzése nem érinti az egész hónapot, akkor ez a havi összegnek a távmunka végzéssel érintett napokkal arányos része. Változatlan feltétel, hogy a magánszemély a távmunka végzéssel összefüggésben a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 3. számú melléklet „I. Jellemzően előforduló költségek” cím 2. § 24. pont c) és d) alpontja szerint más költséget nem számol el.