Mikor és mennyiért lesz biztosított az őstermelő?

Leipán Tibor Dátum Legutoljára frissítve: 2022.03.20

Olvasási idő: 6 perc


Ez a tartalom 850 napja jelent meg, lehetséges, hogy az itt szereplő információk már nem aktuálisak. Legfrissebb tartalmainkat itt érheti el.

Időszerű és feltehetően sokakat érintő kérdés, hogy hogyan használhatja fel az őstermelői igazolványát és tevékenységét egy állását vesztett munkavállaló arra, hogy ismét biztosítottá váljon? Mielőtt ezen elgondolkozunk, nem árt néhány tévhitet is eloszlatnunk.

A kérdésben felmerülő esetben 2021. október 11-én szűnt meg a munkavállaló (alkalmazotti) főállása, ezt követően igénybe vette a 90 napos álláskeresői járulékot, amely 2022. január 09-én járt le. Az illetékesek tájékoztatása szerint ezt követően 40 napig még él a tb-jogviszony, majd annak „rendezése” a munkavállaló-biztosított feladata. 
A biztosított rendelkezik őstermelői engedéllyel, bevétele 2021 őszén lett először (2-300 ezer forintnyi összesen), amit a jövőben továbbfejlesztene.
Mi a teendő, vagyis:
Mikortól és mit kell fizetnie „maga után” (egy őstermelőkből álló csoportban könyvelő írta, hogy őstermelőknek nem kell tb-t fizetniük, mert biztosítási jogviszonynak számít)?
Milyen bevételi határtól kell adóznia, annak bevallási módja hogyan történik? 
Fenti engedélyek mellett végezhet-e kiegészítő tevékenységet? 

A válaszhoz szükséges kiindulási pont az, hogy az őstermelői tevékenység valóban biztosítási jogviszonyt jelent, de ez nem jelenti automatikusan a járulékfizetés alóli mentességet. 

Feltételezhető, hogy a kérdező is átalányadózónak minősül, amely adójogi értelemben egy rendkívül kedvező állapot. Azonban a járulékfizetési kötelezettség fennáll, de ebben a tekintetben létezik mentesítő szabály is.
A mezőgazdasági őstermelő biztosítottnak minősül a 2021. január 1-jétől hatályos a társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló 2019. évi CXXII. törvény (Tbj.) alapján.

Nem válik ugyanakkor őstermelőként biztosítottá

  • az őstermelők családi gazdaságának kiskorú tagja;
  • az a személy, aki egyéb jogcímen biztosított; valamint
  • a saját jogú nyugdíjas és az özvegyi nyugdíjban részesülő személy, aki az öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte.

A járulékfizetés tekintetében az őstermelő, és ebbe beleértendő a tevékenységét a tárgyévben kezdő őstermelő is a tárgyhó első napján érvényes minimálbér (jelenleg 2020-ben 200 000 Ft) 92 százalékának megfelelő összeg után fizeti meg a Tb járulékot, melynek mértéke: 18,5 százalék.

2021-től az őstermelői tevékenység mellett kiegészítő tevékenységek is végezhetőek a tárgyévi árbevétel 25%-át meg nem haladó mértékben. Kiegészítő tevékenységre a földforgalmi tv. 5. § 14. és 18. pont szabályai kell tekinteni, mely szerint:
Kiegészítő tevékenység: falusi és agroturizmus, kézművesipari tevékenység, fűrészáru-feldolgozás, takarmány-előállítás, mezőgazdasági termékből élelmiszer előállítása, dohányfeldolgozás, bioüzemanyag-előállítás a mező-, erdőgazdasági tevékenység során keletkezett melléktermékek, növényi és állati eredetű hulladék hasznosítása, nem élelmiszercélú feldolgozása, valamint az ezekből a termékekből keletkezett termékek közvetlen termelői értékesítése, mezőgazdasági szolgáltatás, valamint a mezőgazdasági üzemhez tartozó termelési tényezők hasznosítása, értékesítése.
Mező-, erdőgazdasági tevékenység: növénytermesztés, kertészet, állattartás, a méhanya nevelés, halászat, haltenyésztés, szaporítóanyag-termesztés, vadgazdálkodás, erdőgazdálkodás, kiegészítő tevékenységgel vegyes gazdálkodás.

Amennyiben az árbevételben a kiegészítő tevékenységből származó árbevétel eléri vagy meghaladja a 25%-ot, a korábbi évekhez hasonlóan, a kiegészítő tevékenység bevételei az összevont adóalap részeként, mint önálló tevékenység fog ezen árbevétel részeként adózni. (10% költséghányad, 90% jövedelem, vagy tételes költségelszámolás szabályai).

Az a bizonyos mentesítő szabály

Létezik azonban mentesítő szabály is, melynek lényege, hogy a mentesítő szabályt az őstermelő alacsony szintű bevétele eseteiben lehet alkalmazni. 

Ez annyit jelent, hogy a mentesítő szabályt akkor lehet alkalmazni, ha az őstermelőnek a mezőgazdasági tevékenységéből származó, tárgyévet megelőző évben elért bevétele nem haladja meg a tárgyévet megelőző adóév éves minimálbérének az ötszörösét. Amennyiben ez esetlegesen így alakulna, akkor a Tb járulékot az őstermelői tevékenységből származó, tárgyévet megelőző évi bevételének 15 százaléka után kell megfizetnie. Fontos, hogy a támogatás nem része a bevételnek. A havi járulékalap a tárgyévet megelőző évi bevétel 15 százalékának egytizenketted része lesz a Tbj. 41. § (1)-(3) bekezdések értelmében.

A 2021-es járulékfizetési kötelezettség megállapításakor irányadó a 2020-as adóév, melynek lényege, hogy amennyiben az őstermelő bevétele 2020-ban nem haladta meg a 8 millió forintot, akkor 2021-ben a 2020-ban megszerzett bevételének a 15 százaléka után köteles a járulékot megfizetni.

Példa a biztosítotti kötelezettségekre

Az őstermelő 2021. évi járulékkötelezettségének megállapítása során az őstermelő 2020. évi bevétele 5 000 000 forint volt, amely alatta volt a 8 millió forintos értékhatárnak.
Járulékfizetési kötelezettség:
1. 5 000 000 x 0,15 = 750 000
2. 750 000 x 18,5 = 135 750 /Éves szintű fizetési kötelezettség/
3. 135 750 / 12  = 11 313 /Havi szintű fizetési kötelezettség/

Megjegyzendő, hogy annak természetesen nincs akadálya, hogy az őstermelő az előírtnál magasabb összegű járulékfizetést vállaljon, erre lehetősége nyílik a már biztosítási jogviszonnyal rendelkező őstermelőnek.