Átalányadózó ŐCSG iparűzési adója

Leipán Tibor Dátum Legutoljára frissítve: 2022.05.26

Olvasási idő: 10 perc


Ez a tartalom 491 napja jelent meg, lehetséges, hogy az itt szereplő információk már nem aktuálisak. Legfrissebb tartalmainkat itt érheti el.

A Menedzser Praxis Tudás és Válaszközpont tanácsadóihoz és szakértőihez érkező kérdések jelentős része kapcsolódott az őstermelőket érintő átalányadózás témaköréhez. Ezekből válogattunk:

Kérdés: 

Ha átalányadózók az ŐCSG tagjai, hogyan kell az iparűzési adójukat megfizetni? Az ŐCSG vezetője egy személyben bevallhatja-e a HIPA-t, és ha igen milyen összeggel? További felmerülő kérdés, hogy ha a Szja bevallásban a jövedelme nem érte el a 10.040 E Ft-ot, akkor milyen összegnek kell szerepelnie a HIPA bevallásban?

Válasz: 

Egy konkrét példával élve: ÖCSG tagjainak Szja bevallásának 50. sorában (adóalapba beszámító bevételek) 7.903.810 Ft van bevallva, az 53. sor a) oszlopában így – átalányban megállapított összes jövedelem – 790.381 Ft van, míg a b) oszlopban 0  Ft – adóköteles jövedelem –. Ezen három tagú családi gazdaság esetén hogyan kell elkészíteni a HIPA bevallást?

A mezőgazdasági őstermelő helyi adókról szóló törvény szerinti iparűzési adóalanyi státuszának létéhez hármas feltétel együttes teljesülése szükséges:

  • egyrészt a jogalany az szja-törvényben (a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény) meghatározott őstermelőnek minősüljön;
  • másrészt éves összbevételének legalább 75 százaléka őstermelői tevékenységéből (míg kiegészítő tevékenységből legfeljebb 25 százaléka) származzon;
  • harmadrészt az összbevétele az adóévben az éves minimálbér 50 százalékát (ez 2021-ben 966.000 Ft, 2022-ben 1.200.000 Ft) meghaladja (azaz az éves minimálbér 50 százalékánál legalább egy forinttal több legyen). Nem kell bevételként figyelembe venni a mezőgazdasági őstermelő által e tevékenységével összefüggésben kapott támogatások (pl. területalapú támogatás) összegét. Az őstermelők ezen támogatásait tehát a bevételi értékhatár számításakor és az adóalap számításakor sem kell figyelembe venni.

Bármely feltétel hiányában az őstermelő nem alanya az adóévi helyi iparűzési adónak. Ha viszont mindhárom feltétel teljesül, az őstermelő az iparűzési adó alanyává válik, és bejelentkezési, valamint bevallási kötelezettség terheli.
A bejelentkezési kötelezettségének a „Bejelentkezés, változás-bejelentés” nyomtatványon, tehet eleget.

A bevallási kötelezettséget a „Helyi iparűzési adóbevallás” elnevezésű nyomtatványon, vagy a NAV-on keresztüli elektronikusan benyújtandó ANYK-s nyomtatványon, vagy az önkormányzati adóhatósághoz közvetlenül, papír alapon lehet teljesíteni. A bevallás benyújtásának határideje az adóévet követő és május 31-e.

Az önkormányzati adóhatósághoz már korábban bejelentkezett őstermelőnek, ha az adóévben az éves bevétele a jogszabályban előírt bevételt nem haladja meg, elég a „Helyi iparűzési adóbevallást helyettesítő nyilatkozatot” benyújtania, szintén az adóévet követő év május 31-éig.

A közös őstermelői igazolvánnyal rendelkező adóalanyok az adóévi iparűzési adókötelezettségüket úgy is teljesíthetik, hogy az adószámmal rendelkező adóalany a közös őstermelői tevékenységvégzésből származó teljes iparűzési adóalap alapulvételével állapítja meg, vallja be és fizeti meg az adót. Az adómegállapítás ezen módjának választásáról a közös őstermelői igazolványban feltüntetett valamennyi adóalany az adószámmal rendelkező adóalany adóévi adóbevallásában nyilatkozik. A családi gazdálkodó a családi gazdaság tekintetében az adóévi iparűzési adókötelezettséget a közös őstermelői igazolvánnyal rendelkező adóalanyokra irányadó szabályozás szerint is teljesítheti.

Mivel a jövedelem meghatározás a HIPA esetében eltér az Szja-ban rögzített adómentes értéktől, ezért esetünkben a kérdésben foglaltak alapján valószínűsíthetően a helyi iparűzési alannyá válik az ÖCSG. Lényeges, hogy az illetékes önkormányzati adóhatósággal előzetesen egyeztetni szükséges.