Szocho kedvezmény középiskolai tanulók után

Leipán Tibor Dátum Legutoljára frissítve: 2023.11.05

Olvasási idő: 5 perc


Ez a tartalom 253 napja jelent meg, lehetséges, hogy az itt szereplő információk már nem aktuálisak.
Erről a témáról 2023-12-05 írtunk FRISS INFORMÁCIÓKAT: A szocho adókedvezmények változásai 2024-től

Hogyan lehet meghatározni a középiskolai tanulók gyakorlati oktatása után igénybe vehető szociális hozzájárulási adó kedvezményt?

A Szochó kedvezmény igénybevételére vonatkozóan indokoltnak találjuk a vonatkozó törvényhely érintett tartalmát is beidézni, mivel a tanulói jogviszony Szochót érintő elszámolás, a tanuló foglalkoztatásához igazodóan többféleképpen is értékelhető. Ezért a törvényhely előzetes és pontos kiválasztása alapvetően szükséges a Szochó kedvezmény megállapításához.

Törvényi oldalról irányadó a Szocho törvény (Szociális hozzájárulási adóról szóló 2018. évi LII. törvény) 17/A. § (1) bekezdés a) pontja, melynek értelmében az adófizetési kötelezettséget csökkenti az állam, illetve a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 88. § (6) bekezdése szerinti szakképzési megállapodással vagy a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény (Szkt.) 109. § (3) bekezdése szerinti együttműködési megállapodással rendelkező fenntartó által fenntartott
a) az állam, illetve a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 88. § (6) bekezdése szerinti szakképzési megállapodással vagy az Szkt. 109. § (3) bekezdése szerinti együttműködési megállapodással rendelkező fenntartó által fenntartott
aa) szakképző intézménnyel tanulói jogviszonyban álló tanulónként, illetve felnőttképzési jogviszonyban álló képzésben részt vevő személyenként a szakirányú oktatás, illetve
ab) szakiskolával tanulói jogviszonyban álló tanulónként az Nkt. 13/A. § (3) bekezdése szerinti nevelés-oktatás
arányosított önköltsége alapján az egy munkanapra vetített mérték és a tárgyhónap duális képzőhelyen folytatott szakirányú oktatással érintett napjai számának szorzataként a szakirányú oktatásnak az általános teljes napi munkaidőhöz, fiatalkorú munkavállaló esetén napi hét órához viszonyított arányában számított összege azzal, hogy nem vehető figyelembe az olyan munkanap, amire a tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy munkabérre vagy távolléti díjra nem jogosult, vagy az Szkt. 84. § (6) bekezdése szerint mentesül a rendelkezésre állási és munkavégzési kötelezettségének teljesítése alól (ide nem értve a betegszabadság olyan munkanapjait, amely a duális képzőhelyen folytatott szakirányú oktatásra esik),
b) – ha a tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy sikeres szakmai vizsgát tett – az Szkt. 83. § (2) bekezdés a) pontja szerint megkötött és legalább hat hónapos egybefüggő időtartamban fennálló szakképzési munkaszerződésre tekintettel az a) pont alapján jogszerűen igénybe vett adókedvezmény húsz százalékának megfelelő összeg,
c) hallgatónként az Nftv. szerinti duális képzés és gyakorlatigényes alapképzési szak arányosított alapnormatívája alapján az egy munkanapra vetített mérték és a tárgyhónapban ténylegesen teljesített képzési napok számának szorzataként számított összege.

A számításnál még a következőkre kell figyelemmel lenni:

  • Az adókedvezmény a munkanapok eseteiben vehető figyelembe, ezért munkanap tekintetében nem vehető figyelembe a szakiskolában vagy a szakképző intézményben, teljesített oktatási nap,
  • nem vehetőek figyelembe az olyan napok sem, amikor a tanuló valamely okból munkabérre nem lenne jogosult.

A szakirányú képzés a tanulók eseteiben szakképzési munkaszerződéssel a duális képzőhelyen vagy szakképző intézményben az Szkt. 76. § (1)–(2) bekezdéseihez igazodóan teljesíthető.