Költségtérítéssel kapcsolatban felmerülő kérdések

Leipán Tibor Dátum Legutoljára frissítve: 2022.03.09

Olvasási idő: 7 perc


Ez a tartalom 833 napja jelent meg, lehetséges, hogy az itt szereplő információk már nem aktuálisak. Legfrissebb tartalmainkat itt érheti el.

Hogyan lehet munkába járás költségtérítést adni adómentesen a cég dolgozóinak? Hogyan számolhatja el az ügyvezető saját gépkocsijával megtett utat, amit céges ügyek intézésére és a napi munkába járásra használ? Végezetül: Elszámolható-e külföldi kiküldetésnek, ha a cég vezetője külföldi útjai alkalmával szállodában tölti az éjszakáit, és ennek során ételt, italt fogyaszt. Három kérdéskör a költségtérítéssel összefüggésben.

Munkába járás költsége

Az első esetben egy cég telephelye és dolgozóinak lakcíme más-más településen található, a két település egymástól kb. 5 km-re helyezkedik el. Munkába járásként hány kilométer számolható el, azaz a két város közötti távolságot kell nézni, vagy a dolgozó bejelentett lakcíme és a cég telephelye közötti pontos távolságot? 
A cég a dolgozóinak munkába járás címén 15 Ft/km adómentes költségtérítést kíván adni. A két műszakra járó dolgozónál ez egyértelmű, mivel az ő esetükben este nincs buszjárat. Az irodában dolgozók 30-60 perc várakozással tudnának hazautazni, nekik is adható-e az adómentes juttatás?

Költségtérítés az alábbiak szerint adható: Az Szja törvény (1995. évi CXVII. törvény) 25. § (2) bekezdése értelmében a nem önálló tevékenységből származó jövedelem kiszámításánál nem kell figyelembe venni azt a bevételt, amelyet a munkába járásról szóló kormányrendelet szerinti munkába járás esetén az utazási bérlettel, az utazási jeggyel történő, a kormányrendelet által előírt elszámolás ellenében, legfeljebb a bérlet, a jegy árát meg nem haladó értékben (ideértve azt az esetet is, ha a juttatás a munkáltató nevére szóló számla ellenében történő térítés formájában valósul meg) vagy költségtérítés címén (ideértve különösen a saját gépjárművel történő munkába járás költségtérítését is) a munkában töltött napokra a munkahely és a lakó- vagy tartózkodási hely között és/vagy hazautazásra a munkahely és a lakóhely között közforgalmi úton mért oda-vissza távolság figyelembevételével kilométerenként 15 forint értékben kap a magánszemély. 
A jövedelem kiszámításánál figyelmen kívül kell hagyni a munkába járással kapcsolatos költségtérítést.

Munkába járás saját személygépkocsival

A másik esetben egy Kft-ben az ügyvezető saját gépkocsiját használja céges ügyek intézésére és a napi munkába járásra. 
Hogyan számolhatja el az ügyvezető ezeket a megtett utat? Ha vezeti az útnyilvántartást, akkor a NAV üzemanyagárral és a 15 Ft/km elszámolható? Valamint: van-e cégautóadó fizetési kötelezettsége a cégnek vagy a magánszemélynek?

A saját személygépkocsi munkába járás címén kilométerenként fizethető költségtérítés maximális mértéke 15 forint, azzal, hogy annak 60 százalékát (kilométereként 9 forint) kötelező adnia a munkáltatónak. Viszont nem számolható el a saját tulajdonú személygépkocsi munkába járásra történő használatával összefüggésben más kiadás, így üzemanyag sem. A magánszemély oldalán a kifizetés nem minősül adóköteles jövedelemnek.

Külföldi kiküldetés lehetősége

Szállodamenedzsment-szerződéssel üzemeltet egy cég több tulajdonostól különböző szállodákat. A cégvezető járja az országot és a szállodákban rendszeresen ételt, italt fogyaszt. 
Amennyiben a szálloda a menedzsment cég nevére állítja ki a számlákat, miként lehet ezeket elszámolni? Kiküldetés költségként? Áfát vissza lehet-e ezekből igényelni, vagy reprezentációs költség? Mekkora az az értéknagyság ami után a dolgozó nem adózik? Esetleg adózik a cég?

Ugyancsak felmerülő lehetőség, hogy a cég vezetője külföldi útjai alkalmával szállodában tölti az éjszakáit, ennek során ugyancsak ételt, italt fogyaszt. Mindez elszámolható külföldi kiküldetésnek? Áfában jelentkezik, vagy bruttó módon a fordított adózás miatt befizetendő?

Az Szja törvény 3. § 11. pontja értelmében kiküldetés a munkáltató által elrendelt, a munkáltató tevékenységével összefüggő feladat ellátása érdekében szükséges utazás. Ilyen lehet különösen a Munka Törvénykönyvéről szóló törvény alapján a munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás keretében a munkaszerződéstől eltérő helyen történő munkavégzés, azonban nem tekinthető kiküldetésnek a lakóhelyről, tartózkodási helyről a munkahelyre történő oda- és visszautazás, azaz a munkába járás. Tehát a kiküldetésnek megalapozottnak kell lennie, kiküldetési rendelvény használatával
A hivatali, üzleti utazáshoz kapcsolódó étkezés vagy más szolgáltatás révén a magánszemélynek juttatott adóköteles jövedelem az Szja tv. 70. § (1) bekezdés a) pontja értelmében egyes meghatározott juttatásnak minősül. Szálloda, étkezés költségeinek áfatartalma (mivel személyi jellegű kifizetésnek számít) az áfatörvény tiltó határozata alapján nem helyezhető levonásba.

A külföldi utak is létezhetnek kiküldetés formájában, de ha ez nem megalapozott, akkor a teljes költség egyes meghatározott juttatásként lesz adóköteles.
Magánszemély oldalán (bel és külföldi kiküldetés eseteiben is) nem minősül bevételnek azon összeg, amellyel a magánszemély a kifizető, munkáltató nevére szóló számlával számol el. Tehát nem bevétele a magánszemélynek a kiküldetés eseteiben az utazásra, a szállás díjára, külföldi kiküldetés esetén az utazásra, a szállás díjára szolgáló összeg, amellyel szemben a magánszemély köteles a juttató nevére szóló bizonylatokkal elszámolni.
A számláknak értelemszerűen létezik áfa-tartalma, de mivel az nem helyezhető levonásba, ezért nincs mit bevallani vagy levonásba helyezni. A fordított adózás szabályai sem érvényesek a kiküldetés költségelemeire.