adminisztrátor

adminisztrátor

ferikitolti


  • Cikkeket és magyarázatokat ír
  • Irat- és szabályzatmintákat készít
  • Eddig 432 szakmai kérdésre válaszolt

A szakértő által szemlézett minták

Válogatott cikkei

A tartási és a vele szoros kapcsolatban álló életjáradék szerződés a Polgári Törvénykönyv meghatározó sajátosságokkal rendelkező, egyedi szerződéstípusa. Az új kódex nagyobb változtatásokat nem tartalmaz a szerződéstípusok körében, inkább csak pontosítja, ill. kiegészíti a régi Ptk. rendelkezéseit.
A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) összegyűjtötte a veszélyhelyzet kihirdetésével összefüggő, a vendéglátó- és közétkeztető létesítményekre vonatkozó legfontosabb és aktuális információkat.
A koronavírus járvány kezdetén elrendelt, eredetileg év végéig érvényes fizetési moratóriumot a Kormány újabb fél évvel meghosszabbította bizonyos társadalmi csoportok vonatkozásában. A hitelmoratórium 2021. január 1-jétől további hat hónapig lesz érvényes.
A munkaköri leírás a munkaviszony során elvégzendő feladatokat és felelősségi köröket foglalja magában, így a munkavállaló foglalkoztatásának egyik alappillére. Valami miatt mégsem kap elég figyelmet ez a dokumentum és sok esetben bizony nem sikerül a megfelelő szakszerűséggel összeállítani. Mi lehet ennek az oka?
2020. július 30-tól kezdődően bevezetésre kerültek a hosszú távú kiküldetésre vonatkozó új uniós szabályok. Amennyiben a kiküldetés tovább tart egy évnél, a munkavállalóra a magyarországi foglalkoztatási szabályokat kell alkalmazni.
Július 1-jétől már a köztulajdonban álló gazdasági társaságok számára is kötelező lett a belső kontrollrendszer kialakítása és működtetése. A vonatkozó törvény már január 1-én módosult, de az érintett társaságok az év közepéig haladékot kaptak arra, hogy felkészüljenek a változásokra.
Az Európai Parlament által július 8-án elfogadott Mobilitási Csomag célja, hogy javítsák a járművezetők munkakörülményeit, egyértelműsítsék a kiküldött járművezetőkre vonatkozó szabályokat, és fellépjenek a tisztességtelen piaci gyakorlatokkal szemben. Az érvek szerint hiába létezett már ezekre vonatkozó uniós szabályozás, azokat nehéz volt betartatni, és túl sok volt a kiskapu. Nézzük a részleteket!
A veszélyhelyzet megszűnésével végre fellélegezhetett a járvány egyik legnagyobb vesztesének tekinthető turisztikai ágazat. A rendkívüli intézkedések egy része hatályát vesztette, de számos átmeneti intézkedés, ajánlás megmaradt, amit a további működtetés érdekében erősen ajánlott betartaniuk a turisztikai szolgáltatóknak és a vendéglátóipari egységeknek.
A Kormány a veszélyhelyzet idejére megkönnyítette az üzleten kívüli kereskedelmi tevékenység és a csomagküldő kereskedelem végzését a vállalkozások számára. Ezeket a tevékenységeket ideiglenesen bejelentés és nyilvántartásba vétel nélkül folytathatták a napi fogyasztási cikket vagy éttermi ételt forgalmazó kereskedők. A veszélyhelyzet megszűnésével a tevékenység végzését ismét be kell jelenteni az illetékes kereskedelmi hatóságnál, akkor is, ha azt az átmeneti előírások szerint kezdte meg a vállalkozás.
A függő hatályú döntés már az új közigazgatási perrendtartás hatályba lépése előtt a jogrendünk részévé vált a közigazgatási bürokráciacsökkentéssel összefüggő törvénymódosítások részeként. Az eljárások egyszerűsítését és gyorsítását célzó új lehetőség azonban éppen a bürokratikus terheket növelte tovább és gyakran az ügyfelek számára is nehezen volt értelmezhető. Egy ellentmondásos és nehéz történet ér véget július elsejétől.
Ugyan még a 2019. adóév transzferár nyilvántartásainak elkészítésének, véglegesítésének időszakában vagyunk, de a veszélyhelyzet ezt a területet sem hagyta érintetlenül. Számos olyan változást hozott a járványügyi helyzet, ami miatt már most foglalkoznunk kell a 2020-as transzferár nyilvántartási kötelezettségekkel is. Az alábbiakban összefoglaljuk azokat a kritikus teendőket, amelyek nélkül nagyon nehezen lesz kezelhető a 2020-as adóév transzferárazási szempontból.
A Kormány még a koronavírus járvány kezdetén hirdette meg a fizetési moratóriumot, melynek keretében fizetési haladékot biztosított a 2020. március 18-án huszonnégy órakor fennálló szerződésekből eredő tőke-, kamat-, illetve díjfizetési kötelezettségek teljesítésére. Kérdésként merült fel, hogy át kell-e sorolni a 2019. évi beszámoló összeállításakor a fizetési moratórium időtartama alatt esedékes törlesztő részleteket?
Napjainkban az adatok mindössze fél százalékát elemezzük és az információk harmada már keletkezése pillanatában pontatlan. Ebben az adatkezelési kőkorszakban az adatok értéke folyamatosan csökken, a vállalatoknak pedig fejlett adatkezelési képességekre van szükségük, hogy a nyers inputokat döntéstámogató információkká alakítsák át.
Az online térben játékok, ezen belül a nyereményjátékok széles választéka vár bennünket. Ezek közül alighanem legkedveltebbek a szerencsejátékok, amikor pénzben vagy más értéktárgyban kifejezett téteket tesznek a játékosok egy bizonytalan kimenetelű esemény végeredményére. Adózási szempontból elsősorban azt kell vizsgálni, hogy a nyerteseknél keletkezik-e jövedelem és adókötelezettség?
A veszélyhelyzettel összefüggésben kidolgozott Gazdasági Akcióterv lehetőséget ad az egyszerűsített foglalkoztatásra vonatkozó alapvető szabályok eltérő alkalmazására. Az eddigi 15 nap helyett már 20 napig lehet ebben a formában foglalkoztatni munkavállalót egy hónapon belül. Ennek köszönhetően lényegesen rugalmasabbá válik az alkalmi- és az idénymunka igénybe vétele a mezőgazdaságban.
A NAV közleményében hívja fel a figyelmet, hogy a mai naptól, vagyis 2020. május 20-ától egyedi azonosító kód nélküli cigaretta és fogyasztási dohány nem lehet forgalomban.
Amikor új lakást veszünk, ezt rendszerint úgy tesszük, hogy megvesszük az új ingatlant, majd az anyagi feltételek megteremtése érdekében gyorsan eladjuk a sajátunkat. A jogszabályok tekintettel vannak az érdekeinkre és ebben az esetben egy speciális, életszerű szabályt alkalmaznak. Ez az ún. cserét pótló vétel és a vonatkozó illetékszabály, ami már 1994 óta szerepel az illetéktörvényben. Mit is jelent ez a lehetőség és mi a helyzet akkor, ha több ingatlant adunk és veszünk a lehetőséget kihasználva.
Újabb adóügyi könnyítést kapnak a járvány miatt nehezebb pénzügyi helyzetbe kerülő vállalkozások. Az adóhivatal segíti a cégeket azzal, hogy a visszajáró áfát rövidebb idő alatt utalja ki.
A veszélyhelyzet egyik legnagyobb adókönnyítése szerint a beszámolót és az ahhoz kapcsolódó éves bevallásokat elegendő szeptember 30-ig elkészíteni és beküldeni, sőt az adót is eddig az időpontig kell megfizetni – tájékoztatta az MTI-t Izer Norbert, a Pénzügyminisztérium adóügyekért felelős államtitkára.
A koronavírus-járvány gazdasági hatásainak mérséklésével összefüggésben – a Kormány 2020. április 22-től hatályba lépő rendelkezése értelmében – az éves beszámolóval kapcsolatos kötelezettségek vonatkozásában halasztási lehetőség áll a beszámoló készítésre kötelezettek rendelkezésére. Nézzük pontosan a szabályokat!
Az eÁFA-rendszer legfőbb célja a gazdaságfehérítés, továbbá az, hogy (hasonlóan az eSzJA-hoz,) a NAV elkészíthesse és kiajánlhassa a vállalkozások áfabevallási tervezetét. Az eÁFA és az azzal összefüggő intézkedések, mint az adóhatóság online eszközei, már eddig is százmilliárdos nagyságrendű bevételt hoztak a költségvetés számára amellett, hogy biztosították a tiszta piaci versenyt.
A biztonságos ügyintézés, az ügyfelekkel való kapcsolattartás hatékonysága napjaink jól ismert körülményei között ismét előtérbe állította az elektronikus számlázás szélesebb körben történő alkalmazásának fontosságát. Az eddigi, szigorú adóhatósági álláspont – alkalmazkodva a jelenlegi helyzethez – sokat enyhült egy közelmúltban kiadott NAV tájékoztató tanúsága szerint. Nézzük, lehet-e okunk az optimizmusra!
Folyamatosan átalakulóban vannak az elhelyezkedési „szokások”. Az offline hirdetések mellett az online térben is rendszeresen álláshirdetésekbe botlunk, s mára már szebbnél szebb képet mutatnak magukról a cégek. A hatékony toborzás alfája és omegája pontosan ebben rejlik.
Az Európai Bizottság 2020. április 3. napján megjelent határozata szerint a koronavírus-járvány okozta veszélyhelyzetre tekintettel az ingyenesen szétosztott, külföldről behozott egészségügyi védőfelszerelések vám- és áfamentesek. Ezzel Magyarország (is) megkapta a vám- és áfamentességet az egészségügyi védőfelszerelések behozatalára. A döntés július végéig hatályos, emellett a termékek köre nyitott, nem sorolják fel tételesen, mi tartozik bele a mentesség körébe.
A Magyar Adótanácsadók és Könyvviteli Szolgáltatók Egyesülete nyílt levélben javaslatot tett a Kormány által elrendelt és várható intézkedések okán, melynek célja, hogy kormányzati intézkedéssel átmenetileg felfüggesztésre kerüljenek a könyvelési, adóbevallási, beszámolási határidők mulasztására előírt szankciók alkalmazása.
Egy régóta várt kérdésben hozott döntést a Kormány újabb rendeletében. Bezárnak az éttermek, jogszabályi kötelezettség lett a másfél méteres távolságtartás, a szabadidős tevékenység viszont továbbra is megengedett, igaz csak családtagokkal. A legfontosabb korlátozás, érthető és várható módon, az időseket érinti: ők az élelmiszer és gyógyszerüzleteket is csak délelőtt látogathatják.
Sokakban felmerül a kérdés, hogy a Kormány által kihirdetett veszélyhelyzet idején az adókötelezettségüket önhibájukon kívül elmulasztó, teljesíteni nem tudó adózók milyen eljárásra számíthatnak, milyen szankciókat alkalmazhat velük szemben a NAV? Szerencsére a járványhelyzetre tekintettel történő mulasztásoknál az adóhivatal is megengedőbb.
Ismert, hogy a koronavírus-járványra tekintettel Magyarország Kormánya fizetési moratóriumot rendelt el az üzletszerűen nyújtott hitel- és kölcsönszerződésből, illetve pénzügyi lízingszerződésből eredő fizetési kötelezettségekre. A tegnapi napon kihirdették a hiteltörlesztésekre vonatkozó fizetési moratórium részletszabályait is.
A járvány további terjedése következtében a közeljövőben többen válhatnak a járvánnyal összefüggő okból keresőképtelenné, és nemcsak közvetlen megbetegedés következtében. Nagyon fontos tehát tisztázni, hogy pontosan mit is jelent a keresőképtelenség, a keresőképtelen állomány és hogyan alakul ilyenkor a táppénz mértéke.
A Kormány 2020. március 18-án kihirdetett, és 2020. március 19-én hatályba léptetett Kormányrendeletében azonnali gazdasági intézkedésekről döntött a koronavírus gazdasági hatásainak enyhítése érdekében. A legújabb magyar gazdaságtörténetben alighanem példátlan módon a reálgazdaság több ágazatát is mentesítik a hiteltörlesztések és a munkabérhez kötődő társadalombiztosítási terhek megfizetése alól, a gazdaság és munkaerőpiac működésének fenntartása érdekében. Máris mutatjuk a változásokat!
Az otthoni munka, vagy home office már jó ideje nemcsak egy sajátos munkaidő-beosztást és munkahelyet jelent. A munkáltatók a bérezési és cafeteria csomagok mellett egyre gyakrabban vonzerőként, vagy a munkaerő megtartásának eszközeként alkalmazzák ezt a lehetőséget. A munkavállalás ilyen formája így egy kiemelt fontosságú HR stratégia és versenyképességet erősítő eszköz is. Különösen így van (lesz) ez a koronavírus járvány nyomán. Cikksorozatunk első darabja következik.
Folyamatosan átalakulóban vannak az elhelyezkedési „szokások”. Az offline hirdetések mellett az online térben is rendszeresen álláshirdetésekbe botlunk, s mára már szebbnél szebb képet mutatnak magukról a cégek. A hatékony toborzás alfája és omegája pontosan ebben a képben rejlik.
A vírushelyzet fokozódására tekintettel Magyarország Kormánya március 11-én Veszélyhelyzetet hirdetett. A március 12-étől hatályos új rendszer egyben különleges jogrendet is jelent.
A Magyar Adótanácsadók és Könyvviteli Szolgáltatók Egyesülete nyílt levélben javaslatot tett a Kormány által elrendelt és várható intézkedések okán, melynek célja, hogy kormányzati intézkedéssel átmenetileg felfüggesztésre kerüljenek a könyvelési, adóbevallási, beszámolási határidők mulasztására előírt szankciók alkalmazása.
2020. március 2-án Magyarországon is elindult az Azonnali Fizetési Rendszer, más néven AFR. Az új rendszerben jelentősen felgyorsulnak – gyakorlatilag azonnal teljesülnek – egyes belföldi forintátutalások, és a tranzakciók kezdeményezése is jóval egyszerűbbé válik. Ez a NAV részére teljesítendő utalásokban is könnyebbséget jelent.
A pénztárgépek éves felülvizsgálata kötelező. Az éves felülvizsgálat a forgalmazói szoftver-felülvizsgálatból, valamint a szervizes helyszíni vizsgálatból áll. De mikor kell a felülvizsgálatot elvégeztetni?
Az öt másodperc alatt célba érő banki utalás, továbbá a – bankszámlaszám ismerete nélkül – mobilszámra indítható átutalás úttörő jelentőségű lépés lenne a lakossági szolgáltatások világában, még európai összehasonlításban is. Az új rendszer bevezetésére sokat kellett várni, de március 2-ától már indul.
A személyi jövedelemadóról szóló törvény lehetőséget ad arra, hogy a magánszemély az ingatlan bérbeadásból származó bevételét csökkentse az általa más településen bérbe vett lakás bérleti díjával. Csökkenthető tehát a lakás bérbeadásból származó bevétel, ha a magánszemély közben másik lakást bérel. Tudnunk kell azonban, hogy több szabályra is figyelni kell a kedvezmény jogszerű érvényesítése érdekében.
Ha egy étterem felszolgálási díjat vezet be és tüntet fel árai mellett, annak megfizetése „kötelező” a vendég számára. Az ettől szigorúan megkülönböztetendő borravaló pedig továbbra is adható. Miért nem szabad a kettőt összekeverni?
A személyi jövedelemadóról szóló törvény lehetőséget biztosít a kis- és nagy-gyermekes magánszemélyeknek arra, hogy a körülmények figyelembevételével a családi kedvezményt közösen, illetve egymással megosztva érvényesítsék. De, mi a különbség a közös érvényesítés és a megosztás között?
Az adatvédelemmel összefüggő jogszabályok betartása, a jó gyakorlat kialakítása és megtartása egy összetett folyamat, amely több feladatból áll. Ebbe a körbe tartozik a tájékoztatási kötelezettség, nyilvántartások vezetése, adatbiztonsági intézkedések és a belső szabályok kialakítása. Az alábbiakban a webáruházakat érintő tájékoztatási kötelezettség néhány főbb elemét tekintjük át.
A NAV folyamatosan vizsgálja az online számlaadat-szolgáltatási kötelezettség teljesítését, ennek során öt típushibát azonosított. Ezek a hibák kellő körültekintéssel és az alábbi javaslatok figyelembevételével elkerülhetők.
Az év elejétől hatályba lépett új szakképzési törvény jelentős változást hoz a szakmai gyakorlatos diákok foglalkoztatásában is. Az eddigi tanulószerződést a szakképzési munkaszerződés váltja fel, és változnak a kapcsolódó adó- és járulékszabályok is. Nagyon fontos ugyanakkor, hogy a már fennálló jogviszonyokra a jelenleg hatályos szabályok élnek, az új szabályokat pedig először csak az újonnan elindított képzések vonatkozásában kell alkalmazni.
Aligha vitatható, hogy az üzleti életben az adat a legnagyobb kincs, melynek felhasználásában óriási üzleti potenciál rejlik. Mivel egyre több vállalat méri fel adatvagyonát, az adatfeltárás egyre meghatározóbb tevékenység lesz a cégek életében. Nagy kérdés, hogy mennyi szerep jut majd a robotoknak a felbecsülhetetlen értékű információk feldolgozásában és felhasználásában.
A munkáltatóknak 2020-ban is alaposan meg kell tervezniük, milyen juttatásokban szeretnék dolgozóikat részesíteni. Az elmúlt években megszűnt számos adómentes elem, többek között a béren kívüli készpénz-cafetéria is. A korábbi juttatások közül sok bérjövedelemként lett adóköteles 2019-től. Mi adható jelenleg a munkavállalónak cafetériaként?
Az iskolai rendszerű szakképzés a rendszerváltás óta a közoktatás, köznevelés részeként intézményesült. A szakképzésről szóló új törvény szakít az eddigi struktúrával és teljesen kivonja az iskolai rendszerű szakképzést a köznevelésről szóló törvény hatálya alól, valamennyi ide vonatkozó kérdést (iskola alapítása, működése, tanulói jogviszony) külön törvényben szabályozva. Az újdonságokból szemezgetünk.
Az ünnepi időszak rendszeresen sorra kerülő „programja”, amikor a megajándékozottak egy esetleges hiba miatt, vagy csak a „nemtetszés” okán reklamálnak és visszaküldik a mások által nekik vásárolt termékeket. Az ilyenkor felmerülő minőségi kifogások lehetőségeit döntően az határozza meg, hogy a fogyasztó miért keresi fel a vállalkozást, miért küldi vissza a terméket. Vegyük sorra a leggyakoribb eseteket!
A szabadság kiadásával összefüggő egyik leggyakoribb kérdés, hogy mit lehet kezdeni a ki nem adott, vagy „bennmaradt” szabadsággal és hogy kifizeti-e a munkáltató vagy sem. Tekintsük át, melyek a szabadság kiadásának törvényi szabályai, amelyekhez – egyfajta minimumként – minden munkáltatónak igazodnia kell.
2019 év végéig minden szálláshelynek be kell kapcsolódnia az online szobatükörbe, hivatalos nevén a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központba. Júliustól a szállodák, októbertől a panziók vendégforgalomra vonatkozó adatai kerültek át automatikusan az országos rendszerbe. Ezzel párhuzamosan zajlott a vendégkönyv digitalizálása is. Rossz hír, hogy a költségek a vendéglátóhelyeket terhelik.
Webáruházas vásárlás estén a vállalkozás és a fogyasztó között kizárólag távközlő eszköz használata útján történik meg az ügyletkötés, a felek a szerződéskötéskor nincsenek egy térben, mégis joghatás kiváltására alkalmas nyilatkozatot tesznek, szerződést kötnek. A fogyasztó nem tudja megtapintani, kipróbálni a terméket, ezért egy kiemelt jellegű elállási jogot kap, ami abban nyilvánul meg, hogy nem kell indokolnia, miért él az elállási lehetőséggel.
Európai összehasonlításban rekordmennyiségű készpénz van a magyar emberek kezében, ami nagyon sokba kerül az országnak közvetett és közvetlen költségek szempontjából egyaránt. A készpénzmentes fizetés fontos állomása lehet az Apple Pay magyarországi bevezetése, amely óriási lökést adott a mobilfizetés elterjedéséhez. Ezen a téren nyújthat segítséget az azonnal utalás vagy az üzenetben történő pénzküldés lehetősége is.
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal a közelmúltban tájékoztatót tett közzé, és felhívta a figyelmet a környezetterhelési díj fizetésének kötelezettségére, melyet számos adózó elmulaszt teljesíteni. Az anyagban a feledékenység okára is fény derül.
A tényleges bevételen túli egyéb pénzeket csak akkor lehet a pénztárgépben „tárolni”, ha ezt a gyakorlatot az üzemeltető működési sajátosságai megalapozzák, és a pénzkészlet ebből fakadó eltérésének mértéke e működési sajátosságokhoz igazodik (pl. váltópénz tartása). A Kúria álláspontja szerint a borravaló nem tartozik ebbe a körbe, ezért annak pénztárgépben tárolása nem alapozza meg az „üzemeltető működési sajátosságai” kivételét.
Egy idei évben készített felmérés a turizmus és vendéglátás körében vizsgálta a munkaerővel szemben támasztott legfontosabb elvárásokat. A fő kérdésekben nem született meglepetés: a munkáltatók továbbra is minél több, minél képzettebb munkaerőt igényelnének. A kérdés csak az, mit is jelent pontosan a képzettség, az alkalmasság és a gyakorlat?
Kisadózói minőség vagy tételes adó szerinti adóalanyiság akkor jöhet létre, ha a kisadózó vállalkozások tételes adóját választó vállalkozás a bejelentkezéssel egyidejűleg legalább egy természetes személyt kisadózóként bejelent. A biztosítotti jogviszony szempontjából ott van lényeges különbség, hogy a bejelentett kisadózó főállásúnak minősül, vagy sem, illetve a biztosítása a kisadózókénti bejelentéssel egyidejűleg jön létre, vagy nem.
Az angol adatvédelmi hatóság nyáron közzétett iránymutatása új alapokra helyezi a „sütikkel” (cookies) kapcsolatos adatkezelést. Az önmagában is nagy jelentőségű adatvédelmi rendelet, a GDPR itt is alaposan érezteti hatását. Mi változott pontosan?
Az átlagos beosztottaknál kedvezőbb munkaerő-piaci helyzetben lévő cégvezetők és más döntéshozók nemcsak fizetésük nagyságában térnek el más munkavállalótól. Az előnyként értelmezett kiemelt javadalmazás mellett jelentkező nagyfokú felelősségvállalás és bizonyos munkajogi garanciák hiánya együtt adják ki sajátos munkajogi helyzetüket. A rájuk vonatkozó munkaszerződések legfontosabb közös elemeit gyűjtöttük össze.
Az év vége közeledtével érdemes minden munkáltatónak különös figyelemmel lennie a szabadságok kiadásának kötelezettségére. Rövid összegzésünk az ún. „beragadt” szabadságokra vonatkozó alapelvi szintű kérdéseket igyekszik tisztázni.
A helyi adókról szóló törvényben több olyan módosítás történt, melynek folytán egyszerűbb lett a helyi iparűzési adó és az idegenforgalmi adó adminisztrációja. Az egyszerűsítések elsősorban a bejelentési kötelezettségeket érintik.
Az emberi erőforrás fejlesztése gyorsan megtérülő befektetés lehet. Ha egy vállalat felismeri, hogy a munkavállalóit hogyan érdemes fejleszteni, annak számtalan emberi és praktikus előnye lehet. De mégis, pontosan melyek ezek az előnyök?
A menetíró készülék, ismertebb nevén tachográf használatát egyértelműen szabályozzák a vonatkozó jogszabályok. Ettől függetlenül felmerülhetnek vitatható kérdések. Mi a helyzet például abban az esetben, ha csak a fuvarozó csak „elugrik az autóval a mosóba”? Ilyenkor is kell használni a kártyát?
A tiszta, rendezett raktár és a precíz nyilvántartás fél siker. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy minden raktári be-, át- vagy kimozgatást ugyanilyen irányú mozgásnak kell követnie a készletnyilvántartásban is. Írásunk a raktári készletnyilvántartás mögött meghúzódó alapfilozófiát foglalja össze.
Nem kockáztatunk nagyot, ha azt mondjuk: sok vállalkozás vásárol interneten külföldről bankkártyával vagy hitelkártyával. Esettanulmányunkban egy mindenkivel könnyen előforduló esetet járunk körül: milyen következményei lehetnek, ha nem sikerül a „kártyás” fizetési tranzakció?
A gyakorló szakember sokszor szembesül azzal a kijelentéssel, hogy egy építési terület még „alakulóban” van és természetes, hogy „még” nincs semmilyen tűzvédelem és nem működik semmi. Pedig a tűzbiztonság egy folyamatosan és kezdettől fogva biztosítandó követelmény. A jogszabályok és a műszaki irányelvek nem csak a már használatba vett épületekre vonatkoznak, hanem magára a használatra is megkövetelik a tűzvédelmet.
Mi a teendő, ha egy nap több fuvartevékenységem is van, azaz több különböző címre is kell mennem? Hány fuvarlevelet kell kitölteni a szabályok pontos betartása érdekében? Elég egy, vagy mindegyik fuvarfeladathoz külön-külön fuvarlevél szükséges?
2019. szeptember 5-étől hatályos a borászati termékek krízislepárlási támogatásáról szóló agrárminiszteri rendelet, mely szerint a borászati termék lepárlását végző lepárlóüzem vissza nem térítendő támogatás igénybevételére jogosult. Ennek feltétele, hogy a lepárlóüzem bortermelőtől, krízislepárlási intézkedés keretében borászati terméket adásvétel útján vesz át abból a célból, hogy abból ipari célú nyers alkoholt készítsen és a Kincstárnál a bejelentési kötelezettségnek eleget tett.
Kutatások bizonyítják, hogy van kapcsolat a pénz és a boldogság között, azonban ez csak rendkívül alacsony mértékű. Manapság egyre több segítséget kapnak a munkáltatók a fizetések megállapításához – statisztikák, fejvadász cégek kalkulációi, bérkalkulátorok – mégsem gondolnánk, hogy könnyebb dolguk lett. A kereset és a motiváció közötti összefüggés nem egyszerűen meghatározható, így a megfelelő alkalmazása is nagy kihívás a HR-esek számára.
Az üzletek – különös tekintettel a zenét is szolgáltató, netán kerthelyiséggel is rendelkező szórakozóhelyek – nyári nyitva tartásával kapcsolatban minden főszezonban előjönnek az évek óta felvetett vitás kérdések. A fővárosi „bulinegyedre” tekintettel a politikai hírekben is nagy gyakorisággal szerepeltetett kérdéskör azonban szakmai megközelítésben rendkívül bonyolult és összetett.
Egy augusztus közepén kihirdetett és hatályba lépő módosítás jelentősen növeli az agrártámogatás összegét a mezőgazdaság több kulcsfontosságú ágazatában. A támogatások egy részénél a pályázati határidő is meghosszabbodott. Tekintse meg mellékelt iratmintánkat is!
Az építőiparban elmúlt években érzékelhető tendenciák 2019-re tovább erősödtek, a piaci szereplőknek pedig még nagyobb kihívásokkal kell a jövőben szembenézniük. A súlyos, általánossá váló munkaerőhiány az iparág minden területét érinti. A kereslet ugyanakkor továbbra is fokozódik, a megrendelések száma növekszik.
A GDPR-ral együtt szerették volna elfogadni, de végül várhatóan 2020-ban szavazza meg az EU az ún. e-privacy rendeletet. Az új szabály értelmében a metaadatok, az IoT generálta információk (vagyis az adatok adatai) is személyes adatoknak minősülnek, és ennek megfelelő védelemben részesülnek, ahogy az IoT (Internet of Things – tárgyak internete) generálta adatok is. Mire kell figyelnünk? Gyorstalpaló az új szabályokhoz.
A munkaviszonyt felmondással mind a munkavállaló, mind a munkáltató megszüntetheti. A törvény ugyanakkor több garanciát is kínál a felmondással történő – elsősorban munkáltatói – munkaviszony-megszüntetéssel szemben.
Az építési ágazatra megalkotott ún. Szakképzési Stratégia alapkövei a munkaerő-utánpótlást biztosító gyakorlati képzőközpontok. Az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) nemrég kiadott kommünikéje ugyanakkor rávilágít arra, hogy a szervezés és az anyagi források még messze nem elégségesek az intézmények hatékony működéséhez. A Koji László elnök nevével fémjelzett dokumentum a rendszer szakmai jellegű problémáit és a rendszer sarkalatos pontjait elemzi.
Az adásvételi szerződés már a régi Ptk-ban is a gyakorlat igényeinek megfelelően kerültek szabályozásra. Az adásvételi szerződés alaptípus jellegéből következik azonban, hogy számos, korábban kifejezetten és a szerződéstípusnál rendezett kérdés (pl. jogszavatosság, tájékoztatási kötelezettség) a Ptk.-ban a szerződések közös szabályai között került elhelyezésre, hiszen a bírói gyakorlat ezeknek a szabályoknak az alkalmazását egyébként is kiterjesztette valamennyi szerződésre.
Minden évben több ezer középiskolás, főiskolás és egyetemista diák vesz részt a nyári munkákban, pénzkereset reményében. Sokan szervezett munkahelyi gyakorlaton vesznek részt, mások életükben először dolgoznak teljes- vagy részmunkaidőben. Az alábbiakban a diákmunkával kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat gyűjtöttük össze.
A munkáltató vagy a munkavállaló a munkaviszonyt azonnali hatályú felmondással is megszüntetheti. A szankciós jellegű azonnali hatályú felmondással az egyik fél munkaviszonyt a másik fél hozzájárulása nélkül szünteti, de azt a munkáltató és a munkavállaló egyaránt indokolni köteles.
A munkáltatót terheli felelősség a jelenléti ív munkavállalók általi vezetésének hiányosságaiért. A munkáltató felelőssége az is, hogy a munkavállalók a munkaidő-nyilvántartás és jelenléti ív vezetés körében nem kaptak kellő tájékoztatást, mivel az Mt. a munkáltató kötelességeként jelöli meg a munkaidő nyilvántartás feladatát.
Az ún. vízgazdálkodási közfeladatok vízgazdálkodási társulatok – vízitársulat, vagy víziközmű – útján is elláthatóak. A víziközmű társulat tagjai az érdekeltségi területen ingatlantulajdonnal rendelkező vagy ingatlanhasználó természetes személyek, jogi személyek, szervezetek. A társulat tagjai kötelesek a víziközmű társulat részére víziközmű társulati érdekeltségi hozzájárulást fizetni, ami egy adók módjára behajtható köztartozás.
A munkavállaló és munkáltató számára is alapvető fontosságú kérdés a munkaviszony létesítésével összefüggő teendők, kötelezettségek számbavétele. A kötelezettségek időbeli sorrendjében elsők között szerepelnek az olyan, munkaviszony kezdete előtt elvégzendő feladatok, mint a munkaviszony létesítésének bejelentése.
Az előző év slágertémájának számító adatvédelmi rendelet, a GDPR bevezetéséhez kapcsolódik egy idei törvénymódosítás-csomag, amely nem kevesebb, mint 86 törvény között módosította a Munka Törvénykönyvét. A szabályok április 26-án léptek életbe és számtalan meglepő újdonságot tartalmaznak a munkaviszony hétköznapi világából. Ezúttal az adatkezelési és tájékoztatási szabályok kérdését tekintjük át.
A kft. törvényi definíciójában is szerepel az a tagot érintő megállapítás, hogy a tag a vagyoni betét szolgáltatásán túlmenően további kötelezettségeket is vállalhat a társaság részére. Ilyen kötelezettségvállalás lehet a mellékszolgáltatás és a pótbefizetés. A pótbefieztés azonban nemcsak egyszerű vagyoni hozzájárulás: sajátos kölcsön, de mégsem az. Mellékelt iratmintánk jól szemlélteti a különbséget!
Milyen szintű a hazai cégek – különös a kkv szektor - digitális felkészültsége? Melyek az e-kereskedelem honi és nemzetközi irányai? Versenytársa-e a bolti eladás a webshopnak és mitől lesz „okos” a kereskedelem? Jó gyakorlatok, módszerek és néhány fontos trend Kis Ervin Egontól, a Smart Commerce Consulting alapító-vezetőjétől.
Minden szakmának megvannak a maga csillagai, Gijs van Wulfen szakterülete az innováció-menedzsment: munkájával ahhoz járul hozzá, hogy a szervezetek sikeresen új termékeket vagy szolgáltatásokat hozzanak létre. Február 19-én a „Merj fejlődni! – Út az innovációhoz” című konferencián végre a magyar szakmai közönség is személyesen találkozhat a LinkedInen is népszerű előadóval.
A kártérítési felelősség, különösen a munkáltató munkaviszonnyal összefüggő kártérítési felelőssége kiemelten fontos területe a munkajoggal összefüggő ítélkezési gyakorlatnak. A Kúria a közelmúltban külön joggyakorlat-elemző csoportot hozott létre az ezzel kapcsolatos joggyakorlat megvizsgálására és értékelésére.
Egy forradalminak tekinthető újítás a lakások piacán. Technológiai újítások a hagyományok újraértelmezésével. Egy ház, amely nem hagy ökológiai lábnyomot maga után, és még pénzt is spórol a tulajdonosának. Ez a Noah Ház. Az ötletgazdával beszélgettünk, aki egyúttal a házat a piacra bevezető cég egyik irányítója is. Interjú Blaskovich Ákossal, a Noah Ház megálmodójával, a Noah Global Kft. vezetőjével.
Az egyesület személyek szabad akaratából létrejövő olyan személyegyesítő jogi személy, amely a tagok tevékenységének irányításával és összehangolásával valósítja meg a tagok közös célját vagy céljait. Az egyesület a nonprofit szféra szervezeti típusa, kiegészítő jelleggel gazdálkodhat, alapvetően mégis a kulturális, hagyományőrző és sportcélú tevékenység jelenti működésének súlypontját.
Számos esetben előfordul, hogy azt vesszük észre: a korábbi évek társasági adóbevallása hibás, módosítani, önellenőrizni kell. Ekkor azonban eszünkbe jut az adózás rendjéről szóló törvénynek az a rendelkezése, mely szerint nincs helye önellenőrzésnek, ha az adózó a törvényben megengedett választási lehetőséggel jogszerűen élt, és ezt az önellenőrzéssel változtatná meg. És ekkor jön a dilemma. Alkalmazható a szabály? Az alábbiakban a társasági adózásban érvényesíthető egyes adóalapot módosító tételek, illetve az adókedvezmények vonatkozásában vizsgáljuk az önellenőrzés lehetőségét.
Az alapítvány az új Ptk. rendszerében olyan jogi személyiséggel felruházott szervezet, amely a rábízott vagyon kezelését és felhasználását az alapító által megadott célra végzi. A civil szervezetek (köztük az alapítványok) gazdálkodásának nyilvántartását az általános könyvvezetési szabályok mellett a szervezetek által létrehozott szabályzatok irányítják. A Szervezeti és Működési Szabályzat mellékelt iratmintája mellett tekintse meg a Tudástárunkban elérhető további Szabályzatokat is!
A munkaügyi hatóság 2018-ban is végzett ellenőrzést a kötelező legkisebb munkabér és a garantált bérminimumra irányadó szabályok érvényesüléséről. Az ellenőrzések meghatározó része a vendéglátást és a kereskedelmet érintette, de az akcióvizsgálat elérte pl. az építkezéseket, az autószerelő-műhelyeket, a pékségeket, fodrászatokat, szoláriumokat, sőt az orvosi rendelőket is.
A munkaviszony megszüntetésével (megszűnésével) kapcsolatos kötelezettségek a munkáltatót és a munkavállalót attól függetlenül terhelik, hogy a munkaviszony megszűnése, illetve megszüntetése milyen jogcímen történt. A munkaviszony megszűnésekor a munkáltató köteles a munkavállaló járandóságait kifizetni, továbbá a munkaviszonyra vonatkozó szabályokban meghatározott igazolásokat kiadni. Az alábbiakban ez utóbbi kötelezettséget részletezzük.
Még mindig él az a téves értelmezés, hogy amikor a munkavállaló „próbanapon van”, nem kell munkaszerződést kötni. Gyakran tapasztalt munkaügyi jogsértés, hogy a felek szóban állapodnak meg a próbaidőről, „próbamunkáról”. Ezt követően a munkavállalót foglalkoztatják néhány napig, majd a munkáltató dönt, hogy foglalkoztatja-e tovább a ledolgozott napok rendezésével, esetleg anélkül, vagy pedig azonnali hatállyal megszünteti a munkaszerződés, bejelentés és bérfizetés nélküli jogviszonyt.
Kevés olyan fogalom létezik a logisztikában és kereskedelemben, ami olyan észrevétlenül, mégis sokrétűen behálózza az ellátási láncot, mint a csomagolások kérdésköre. Mivel előbb, vagy utóbb a csomagolásból ártalmas hulladék lesz, közérdek a csomagolás felhasználásának nyomon követése, visszaszorítása, esetleg büntetése. Emellett a környezetvédelmi termékdíj szabályok is részletesen foglalkoznak a csomagolás kérdéskörével, a hulladékká vált csomagolások szállításával és dokumentálásával.
A nyári időszakban a fokozódó hőmérséklet miatt kiemelt figyelmet kell fordítani a munkavállalókra, különösen a szabadtéren fizikai munkát végzőkre, hőség idején ugyanis a munkavégzés fokozottabb megterhelést jelent a szervezetre. Jogosan felmerülő kérdés ugyanakkor, hogy az ilyenkor kötelezően kiadandó és kötelezően kiveendő, rendkívüli pihenőidő fizetett munkaidőnek minősül-e.
Nehéz elképzelni, hogy lenne olyan cég ma Magyarországon, ahol valamilyen formában ne találkoztak volna már a vámtarifaszám fogalmával, ahol ne okozott volna fejtörést egy adott termék helyes tarifaszámának meghatározása. Sokak számára mindez csak felesleges és bonyolult adminisztráció, de az elsőre sokszor beazonosíthatatlannak tűnő számsorban több tucat adózási, vám-, statisztikai és külkereskedelmi szabályt kódolnak.
Az otthonról végezhető munka egyik lehetősége a bedolgozás, amelyet lehet vállalkozási jogviszonyban és munkaviszonyban is végezni. A munkavégzés feltételei határozzák meg, melyik típusú jogviszony szerint kell szerződnie a feleknek. Az új Munka Törvénykönyve már tartalmazza a foglalkoztatásnak ezt a formáját. Cikkünkben felfrissítjük a legfontosabb tudnivalókat.
A #metoo kampány kapcsán reflektorfénybe kerültek a munkahelyi zaklatások és egyéb, a munkavállalók személyiségi jogait munkahely falai közt érő cselekmények. Az ilyen esetek kapcsán tudnunk kell, hogy adott esetben nemcsak az elkövető személyes – büntetőjogi, polgári jogi stb. – felelőssége merül fel, hanem a munkáltató munkajogi felelőssége is.
Az iparágak nagyobb részében ma már köztudomású munkaerőhiány a legtöbb munkáltatót arra készteti, hogy az ország egész területéről toborozzon munkaerőt. Ebben az esetben teljesen természetes, hogy a munkavállalónak napi munkaidejük után szállást kell biztosítani. A munkaerő megszerzése így sok esetben összekapcsolódik a munkásszállás biztosításának kérdésével. Kérdéses lehet ugyanakkor, hogy a munkavállaló munkásszálláson tanúsított magatartása összefügg-e a munkavégzésével, illetve annak lehet-e kihatása munkaviszonya megítélésére?
Az idén májustól alkalmazandó új uniós adatvédelmi rendelet, a GDPR-ként megismert Rendelet szabályai közvetlenül, hazai jogba történő átültetés nélkül is alkalmazandóak. Korábbi írásunk folytatásaként ezúttal a munkáltatói adatkezelés körében felmerülő kérdéseket boncolgatjuk. Kövesse Tudástárunkat továbbra is! Hamarosan jelentkezünk a Rendeletnek megfelelő új, adatvédelmi szabályzatokkal!
A kereskedelmi vállalkozások életében is előfordul, hogy csoportos létszámleépítés mellett döntenek, majd a nehéz döntésről értesíteni kell az érintetteket. Meglepő, de nincs bevett gyakorlat arra, hogy hogyan kell közölni az ilyen típusú létszámleépítést a munkavállalókkal. Cikkünkből kiderül, hogy nem jogellenes, ha a munkáltató email-ben teszi közzé döntését, mégha mindez első megközelítésben furcsa vagy elgondolkodtató is.
A munkavállaló időszakonkénti távolléte a munkaviszony természetes velejárója. A munkavállaló munkavégzéstől való távolmaradása több okból, több jogcímen történhet, ezekhez a munkáltató részéről különböző mértékű fizetési kötelezettség, valamint eltérő nyilvántartási és egyéb kötelezettségek, illetve jogosultságok járulnak. Cikkünkben a Munka törvénykönyve által adott lehetőségeket tekintjük át.
A rövid pihenőidőkre vonatkozó fogalmak és megjelölések („ebédszünet”, a „napi pihenőidő”, a „munkaközi szünet”) gyakran tévesen jelennek meg a munkahelyi szóhasználatban és gyakorlatban. Munkaközi szünetnek csak az a pihenőidő tekinthető, amelyet egy munkanapon belül, a munka megszakításával, a munkavállaló pihenése céljából adnak ki. Kiszámítása, kiadásának pontos módja számtalan szabálytalanság forrása lehet egy munkaügyi ellenőrzés során.
Indítsd el saját webáruházadat! – ez lehet ma a gyártók és kereskedők egyik legfontosabb jelszava. A magyar online kiskereskedelmi forgalom a KSH adatai alapján 2016-ban elérte a 302,8 milliárd forintot, amely 29 százalékos növekedés 2015-höz képest. Néhány év múlva már nem lesz értelme kifejezetten e-kereskedelemről beszélni, mivel ez is egy megszokott és bevett csatorna lesz, ahol a gyártók, és a kereskedők eljutnak a vásárlókhoz és fogyasztókhoz.
Egy nemzetközi árufuvarozással foglalkozó társaság a fuvarozási szolgáltatás elszámolásakor a teljesítés időpontjaként a lerakodás időpontját vette figyelembe – helyesen. Felvetődhet ugyanakkor a kérdés, hogy a felek esetleg megállapodhatnak-e abban, hogy nem a lerakodás, hanem a felrakodás időpontját jelölik meg. Kövesse továbbra is Tudástárunkat! Hamarosan friss logisztikai iratmintákkal jelentkezünk!
Köztudomású, hogy az építkezéshez építési engedély kell. Mi történik azonban, ha a jogerős építési engedély bírósági felülvizsgálatát kérik, az építkezés folytatódik és a bíróság az építtető ellen dönt? Újabb per? Bírság? Ne adj’ Isten: bontás? A jogi szabályozás szerencsére nem mindig életszerűtlen. A mellékelt alvállalkozási szerződés mellett böngésszen valamennyi építőipari iratmintánk között!
A lakástörvény szabályain alapuló helyiségbérlet csak a nem lakás célú helyiségek bérletét jelenti. A helyiségbérletre vonatkozó szabályok alkalmazandók pl. az irodák, üzletek és más hasonló helyiségek bérbeadás útján történő használatára. A helyiségbérlet különös szabályainak áttekintése után pillantson bele a mellékelt iratmintába és tekintse meg a további, ingatlannal összefüggő iratmintáinkat is!
Több fővállalkozó esetén az építési műszaki ellenőrnek kell összehangolnia a felelős műszaki vezetők tevékenységét és gondoskodnia arról, hogy az elvégzett építési-szerelési munkákról tett nyilatkozatok a használatbavételi engedély iránti kérelem benyújtásakor rendelkezésére álljanak. Az alábbiakban röviden kiemeljük a műszaki ellenőr legfontosabb feladatait, továbbá felhívjuk a figyelmet azokra a rendelkezésekre, amelyek nem kötelezőek ugyan, de érdemes a megbízási szerződésbe belefoglalni. Tekintse meg a műszaki ellenőr, írásunkhoz kapcsolódó szerződésmintáját és tekintsen bele a további, építési szerződéssel kapcsolatos iratmintákba is!
Az idén májustól alkalmazandó új uniós adatvédelmi rendelet olyan adatvédelmi és adatbiztonsági előírásokat tartalmaz, amelyeket az egyes tagországoknak kötelező betartaniuk külön erre vonatkozó magyar jogszabály hiányában is. A GDPR-ként megismert Rendelet szabályai közvetlenül, hazai jogba történő átültetés nélkül is alkalmazandóak. Az alábbiakban az adatvédelem egy kisebb, de jelentős szeletét jelentő munkáltatói adatkezelés köréből szemezgetünk.
A hulladékgazdálkodás elsődleges célja a környezetszennyezés megelőzése, és a környezet terhelésének csökkentése. Ennek megvalósításához a gazdálkodó szervezeteknek meghatározott hulladékgazdálkodási ismeretekre van szükségük, hogy képesek legyenek az ismereteik birtokában hulladékgazdálkodási tevékenységüket, feladataikat a jogszabályok által előírt módon végrehajtani. Ebben nyújt segítséget mellékelt hulladékgazdálkodási szabályzatunk.
A munkavállaló fizetett szabadsághoz való joga érzékeny pont lehet a munkaviszony alanyainak kapcsolatában, különösen a lehetséges félreértésekre tekintettel. A munkavállalónak nincs lehetősége arra, hogy szabadságáról lemondjon, ezért, amíg a munkáltató az ilyen, ún. beragadt szabadságot nem adja ki, folyamatos jogsértő állapotot tart fenn, ami egy esetleges munkaügyi ellenőrzés során és jogvita esetén is jelentős költségeket okozhat.
A foglalkoztatás és a munkavégzés során alkalmazott egyenlő bánásmód általános követelménye több évtizedes alapelv az európai és a magyar munkajogban egyaránt. A problémakört legtöbbször érintő diszkriminatív munkaköri bérbesorolás sajátos esete, amikor a munkáltató eltérő összegű étkezési utalványok osztásával sérti az említett alapelvet. Nézze meg cafeteria szabályzat-mintánkat, a 2018-as változásokhoz igazítva.
A fuvarozási szerződés szabályozása egyrészt a tevékenység jellegéhez igazodik (belföldi, nemzetközi ill. különböző fuvarozási módok szerinti szerződés), másrészt egy többszintű szabályozást jelent. A Ptk. egyfelől szubszidiárius, tehát mögöttesen hatályos a nemzetközi egyezményekhez képest, másfelől keretszabályokat rögzít, melyeket a gyakorlatban a belföldi ágazati kormányrendeletek töltik ki tartalommal. Az alábbiakban a hazai Ptk. újdonságnak számító szabályait emeljük ki.
A munkáltató érthető módon igényt tart arra, hogy beosztottjai munkavégzését figyelemmel tudja követni, a munka hatékonyságának növelése érdekében. A munkahelyi kamerák ugyanakkor nem sérthetik a dolgozók személyiségi jogait és csak a szükséges és arányos mértékben alkalmazhatóak. Az alábbiakban – az érthető elvek mellett – néhány tanulságosabb részletszabályt is megpróbálunk tisztázni a munkahelyi megfigyeléssel összefüggésben.
Régóta várt esemény a Cégkapu kötelező használatának bevezetése. 2018. január 1-étől minden ügyintézést a Cégkapun keresztül kell lebonyolítania cégeknek és egyéb gazdálkodó szervezeteknek. A NAV év végén még felvetette a kötelezettség haladékának lehetőségét, most azonban úgy tűnik, mégis életbe lép év elejétől a Cégkapu kötelező használata.
A munkahelyi diszkrimináció körében legtöbb esetben a munkaköri bérbesorolás okozhatja a legnagyobb feszültséget a munkavállalók közötti vélt vagy valós tartalmi eltérése miatt. A diszkrimináció vélelmezése ugyanakkor alapvető félreértéseket is tükröz. Egy közelmúltban történt esetben ezt a bérbesorolási diszkriminációt és az egyenlő bánásmódról szóló törvény megsértését nem tudta bizonyítani a munkavállaló. Kövesse Tudástárunkat! Hamarosan jelentősen bővül munkajogi szerződéseink gyűjteménye!
A Tűzvédelmi Szabályzat sokak számára egy kötelező dokumentum, amely - onnantól, hogy a tűzvédelmi szakember megírja -, a dokumentációk közt hever és legközelebb már csak egy hatósági ellenőrzéskor kerül elő, no meg akkor, amikor a jogalkotó módosítja az elkészítéséről szóló rendeletet. Az idei év végén bizony egy ilyen módosítás határideje következik. Szabályzatmintáink folyamatosan frissülnek a jövő évre tekintettel!
Ismertetett esetünkben a jogvita tárgya a blokkoló kártyás kiléptetőrendszerrel egybekötött munkaidő-nyilvántartó rendszer alkalmazása volt. Az ellenőrzés időpontjában a munkáltató nem tudta a havi munkaidő-nyilvántartást bemutatni, mivel a „blokkoló kártyás” kiléptetőrendszerrel megállapított adatokat naponta egy alkalommal frissítette a rendszer és azok csak a rögzítést követő napon váltak hozzáférhetővé.
A leltározás egy meghatározott módon, meghatározott időpontra elvégzett tevékenység, amelynek célja a vállalkozó vagyonának számbavétele, míg a selejtezés célja, a vállalkozó szempontjából feleslegessé, rendeltetésszerű használatra alkalmatlanná vált, illetve használhatatlan vagyontárgyak végső sorsáról döntsön. A selejtezés tehát célszerű, ha megelőzi a leltározást, hiszen ekkor a leltárban már csak a vállalkozó tevékenységéhez valóban szükséges vagyontárgyak szerepelnek, növelve a számviteli beszámolók megbízhatóságát. Kövesse nyomon tudástárunk folyamatosan frissülő szabályzatmintáit!
A Munka Törvénykönyve az idényjellegű tevékenység keretében foglalkoztatottakra nézve olyan szabályokat vezet be, amelyek lehetővé teszik, hogy a munkáltató a munkateher természetes ingadozására tekintettel gazdálkodjon munkavállalói munkaerejével. Jelen írásunkban arra keressük a választ, hogy mire hivatkozhat a saját érdekei védelmében az a munkavállaló, aki akarata ellenére került egy idényjellegű tevékenység érdekében dolgozók körébe, és ez jelentősen sérti az érdekeit. Mellékelt iratmintánk mellett tekintse meg valamennyi munkaszerződésünket!
A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.) egyik nagy „újítása” volt a több munkáltatóval létesített munkaviszony bevezetése. A több munkáltatóval létesített munkaviszony lényege, hogy több munkáltató és egy munkavállaló a munkaszerződésben egy munkakörbe tartozó feladatok ellátásában állapodhatnak meg. A mellékelt iratmintán kívül tekintse meg a többi munkaszerződés-mintánkat is!
A közelmúltban megjelent két új kormányrendelet, melyek a víziközmű-bekötést és a villanyszerelést végző személyek bejelentését és nyilvántartását szabályozzák. Az egymással összefüggő és több hasonlóságot is mutató jogszabályok jelentősen átalakították a víz- és villanyszerelők tevékenységének szabályozását. Mindkét rendeletet 2017. szeptember 1-jétől kell alkalmazni. Építőipari iratmintáink között több új dokumentumot is talál!
Az új Polgári Törvénykönyv rendelkezései nyomán a vállalkozási szerződést továbbra is alapvetően a megbízási, illetve a munkaszerződésektől kell megkülönböztetni. A gyakorlatban is ez az elhatárolás a lényeges. De mely esetekben lehet vállalkozási szerződést kötni és milyen általános szabályok szerint? Rövid összefoglaló.
Az egészségbiztosítási ellátás munkáltató általi megtérítéséért kizárólagosan a munkáltató fog felelni, még akkor is, ha a sérült munkavállaló munkavédelmi szabályszegése is megállapítható volt a baleset okai között, de nem ez volt a baleset kizárólagos oka. Az egészségbiztosítási ellátás munkáltató általi megtérítése alól a munkáltató csak akkor mentesülhet, ha tudja bizonyítani, hogy a baleset kizárólag a munkavállaló – részéről elháríthatatlan – magatartásának, szabályszegésének a következménye.
A nemzetközi árufuvarozásra vonatkozó szabályokat, a tevékenység értelemszerű sajátosságai mellett, az országonként és nemzetközi szinten is eltérő szabályok tovább árnyalják. A készenlét, a rendelkezésre állás és a pihenőidő előírásai a nemzetközi szabályozást illesztik be megfelelő változtatásokkal a hazai munkajog rendszerébe. A Jogkövető logisztikai iratmintái mellett felhívjuk figyelmét a Logisztikai Jogkövető hamarosan induló változatára!
Milyen szabályok vonatkoznak a belföldi és a külföldi kiküldetésre - és mit szükséges ezek közül dokumentumba foglalnunk? Töltse le a témához kapcsolódó legfrissebb szabályzatmintánkat.
A mezőgazdasági és erdőgazdasági hasznosítású földek forgalmával kapcsolatos alapvető szabályokat a földforgalmi törvény tartalmazza. A jogszabály értelmezése és alkalmazása ma sem egyszerű feladat annak ellenére, hogy annak szövegében a kihirdetése óta történtek jogalkotói, jogalkalmazói oldalról érkező észrevételek alapján módosítások, s az Alkotmánybíróság határozata okán is voltak változások. Mellékelt szerződésmintánk mellett böngéssze végig mezőgazdasági témájú dokumentumainkat is!
A külföldön – elsődlegesen az Európai Unió tagállamaiban, illetve az Európai Gazdasági Térség országaiban – történő munkavégzés főleg a rendszerváltoztatást és uniós csatlakozásunkat követően emelkedett egyre nagyobb jelentőségre. A kategória természetesen tág fogalom, hiszen felöleli a kiküldetés és a külföldi székhelyű és telephelyű munkáltatónál tartósan végzendő munkát is. Munkaszerződés-mintáink mellett tekintsen bele munkaköri leírásainkba is!
A munkavállaló és munkáltató viszonyában kiemelt jelentőségű esemény az alkalmassági vizsgálat. Az alábbiakban azt vizsgáljuk meg, hogy a munkáltatónak milyen lehetőségei és kötelezettségei vannak a munkavállaló munkaviszonyának fenntartását illetve megszüntetését illetően annak függvényében, hogy a munkaköri alkalmassági vizsgálaton a munkavállaló „alkalmatlan” minősítést kapott. Mellékelt munkaszerződésünk mellett tekintse meg valamennyi munkajogi jellegű iratmintánkat és munkaköri leírásunkat!
Közismert, hogy az ingatlanok adásvétele számos sajátosságot tartalmaz az adásvételi szerződésen belül. Elég csak a joghatás kiváltásához szükséges ingatlan-nyilvántartási bejegyzésre, az ajánlattétel írásbeliségére vagy a tulajdonjog-fenntartás lehetőségére gondolnunk. A gyakorlatban számtalanszor előforduló probléma az is, hogy ez egyes aktusok a szerződés létrejöttéhez vagy a teljesítéséhez kapcsolódnak. A mellékelt, különös kellékeket tartalmazó ingatlan-adásvételi szerződésmintánk mellett szemezgessen az adásvételre és cserére vonatkozó iratmintáink között!
Ismét változtak a lakóépületek egyszerű bejelentésére vonatkozó jogszabályok. Eltörölték a 300 négyzetméter összes hasznos alapterületre vonatkozó korlátot és már ezen nagyság felett is lehet végezni építési tevékenységet egyszerű bejelentéssel. Az engedménynek azonban több feltétele is van. Mellékelt iratmintánk mellett tekintse meg valamennyi, építőiparhoz kapcsolódó szerződésmintánkat!
A munkavédelmi és munkaügyi ellenőrzési terv és az annak alapján lefolytatott akcióellenőrzések 2017 nyarán is kiemelt figyelmet fordítanak az egyszerűsített foglalkoztatás szabályainak vizsgálatára. A nyári szezonban köztudott módon megnő a mezőgazdaságban és vendéglátóiparban kedvelt foglalkoztatási forma alkalmazása, és vele együtt ugrásszerűsen megszaporodik a foglalkoztatási formához kapcsolódó szabálytalanságok száma is. Mit lehet egyszerűsített foglalkoztatásnak tekinteni, s milyen feltételeket kell a foglalkoztatónak teljesítenie? Nézze meg összefoglalónkat, és töltse le kapcsolódó munkaszerződés-mintánkat.
A kiküldetési rendelvény a hivatali, üzleti utazáshoz kapcsolódó utazási költségtérítés elszámolásának adójogi és számviteli bizonylata. Ennek megfelelően a kiküldetési rendelvénynek formai és tartalmi szempontból is meg kell felelnie mind a személyi jövedelemadóról szóló törvény, mind a számvitelről szóló törvény rendelkezéseinek. Írásunkban áttekintjük, hogy melyek ezek a követelmények, különösen azért, mivel az adóhatóság kiemelt figyelmet fordít a bizonylatok vizsgálatára. Számviteli politika-mintáink mellett tekintsen bele valamennyi, számviteli jellegű szabályzatmintánkba!
Az új Ptk. rendelkezései (6:235-237. §) alapjaiban nem változtatnak a régi Ptk. ajándékozásra vonatkozó szabályain. A szerződés legfontosabb tartalmi ismérve továbbra is az, hogy az ajándékozó a saját vagyona rovására nyújtson a másiknak ellenszolgáltatás nélkül vagyoni előnyt a tulajdonában álló dolog átruházásával. Az új törvény ugyancsak fenntartja az ingatlanok ajándékozására vonatkozó különös szabályokat, amelyeket az alábbiakban foglalunk össze. A mellékelt iratminta mellett tekintse meg az ingatlanokra vonatkozó további szerződésmintáinkat is!
Soha ennyi állami támogatást nem kapott a turizmus, amely már régen túlnőtt a hagyományos régiók (Balaton, Budapest és környéke) keretein. A feljlődés eredményeként és a munkaerő-hiányra tekintettel az ágazatban dolgozók bére akár a duplájára is emelkedhet a közeljövőben, ugyanakkor itt is várható az adóhivatalhoz való "bekötéshez" hasonló szoftver-rendszer bevezetése. Dr. Guller Zoltánnal, a Magyar Turisztikai Ügynökség vezérigazgatójával beszélgettünk. Mellékelt munkaköri leírásunk mellett tekintse meg valamennyi vendéglátóiparhoz kapcsolódó iratmintánkat!
Ha a munkavállaló megbetegszik, rajta kívül álló okból kerül olyan helyzetbe, hogy átmenetileg vagy tartósan nem képes megfelelően helyt állni a munkájában. A jogszabályoknak ugyanakkor egyensúlyt kell találniuk a munkavállaló védelme és a munkáltatónak a munka hatékony elvégzéséhez fűződő érdekei között. Ilyen „kompromisszumos” intézmény a munkavállaló rendelkezésre állási és a munkavégzési kötelezettség alóli mentesülése, amikor a munkáltató nem fizet munkabért. Tekintse meg valamennyi, folyamatosan frissülő munkaügyi iratmintánkat!
A jövő év januárjától hatályba lépő új polgári perrendtartás lehetővé teszi a képviselő általános meghatalmazását, amely pótolja az egyes perekre vonatkozó külön meghatalmazást. Az általános meghatalmazást azonban az általános meghatalmazások országos és közhiteles, elektronikus úton vezetett bírósági nyilvántartásába be kell jelenteni. Júniusban megjelent a nyilvántartást szabályozó új törvény is. Mellékelt mintánk mellett tekintse meg többi meghatalmazás-mintánkat is!
A hulladékot termelő illetve hulladékgazdálkodási tevékenységeket végző vállalkozások számára elsődleges cél a hulladékképződés lehetőség szerinti megelőzése, ennek hiányában az újrahasznosítást lehetővé tevő hulladék-gazdálkodás. Az új szabályzatra vonatkozó módosítások 2017. június 23-tól hatályosak, mellékelt mintánk azonban tartalmazza a 2018. január 1-től hatályos módosításokat is. Hulladékgazdálkodási szabályzatmintánk mellett folyamatosan újul meg és aktualizálódik valamennyi, vállalkozások számára kínált iratmintánk és szabályzatunk!
A hazai vállalkozások a tapasztalatok szerint nem tartanak lépést a digitalizációban rejlő lehetőségekkel. Ennek legfőbb oka a gazdaságra általában jellemző alulfinanszírozottság és munkaerő-hiány, amely ebben a szektorban különösen kiugró. Az anyagi és személyi feltételek jobbítása mellett ugyanakkor bizonyos szemléletváltozásra is szükség lenne a közeljövőben. Mellékelt szerződésmintánk mellett tekintse meg valamennyi, most frissült megbízási szerződésmintánkat!
A vállalkozáshoz használt személygépkocsik költségeinek elszámolása gyakran okoz problémát még a tapasztalt könyvelőknek is, különösen, ha egyéni vállalkozóról van szó. A gépkocsival összefüggő értékcsökkenési leírás, továbbá a jármű javítási és karbantartási költségei tovább árnyalják a helyzetet. Útmutatónak szánt írásunk végén tekintse meg mellékelt szabályzatmintánkat!
A foglalkoztatás lehetséges módjai körében gyakran visszatérő kérdés a megbízás és a munkaviszony alapján történő feladatellátás. Hasonló bizonytalanság észlelhető sok esetben a vállalkozás és megbízás egymástól való elhatárolása tekintetében. Összefoglalónkban rámutatunk a szerződéstípus legfontosabb sajátosságaira és kiemeljük az új Ptk-ban bevezetett újdonságokat is. Töltse le mellékelt iratmintánkat és tekintse meg tudástárunk összes megbízási szerződés-mintáját!
Közismert, hogy januártól életbe lépett a két-tételű áfa-kulcs a vendéglátóiparban. Talán elég idő telt el azóta, hogy az első tapasztalatokat összegezhessük. Dr. Böröcz Lajossal, a a Turisztikai és Vendéglátó Munkaadók Országos Szövetsége (VIMOSZ) főtitkárával erről, az AirBnb hazai és külhoni gyakorlatáról és a hazai szakképzés kihívásairól beszélgettünk. Mellékelt iratmintánk mellett további szerződéseket is talál a vendéglátóipar címszó alatt!
Üzemi baleset gyakorlatilag bármilyen munkahelyen érheti a munkavállalót a foglalkozás körében végzett munka közben, az építőiparban azonban különösen kiugró az üzemi- és munkabalesetek kockázata. A munkáltatónak három irányba is (hatóság, egészségbiztosító, munkavállaló) fennáll a felelőssége az ilyen balesetekkel összefüggésben, amely komoly anyagi terheket jelent a foglalkoztató számára. Nem elhanyagolható tehát a kérdés: mire köteles és mikor mentesülhet a munkáltató az említett felelőssége alól? Tekintse meg valamennyi, építőipari iratmintánkat!
Az új Polgári Törvénykönyv több szempontból is változtatott a vételi jog szabályain. Az új kódex kivette a vételi jogot a kiköthető hitelbiztosítékok köréből: a követelés biztosítására létrejött vételi jogot semmisnek kell tekinteni. Ezzel párhuzamosan megszűnt a vételi jog kiköthetőségének – meglehetősen életszerűtlen – korlátozása.
Az új Polgári Törvénykönyv több szempontból is változtatott a vételi jog szabályain. Az új kódex kivette a vételi jogot a kiköthető hitelbiztosítékok köréből: a követelés biztosítására létrejött vételi jogot semmisnek kell tekinteni. Ezzel párhuzamosan megszűnt a vételi jog kiköthetőségének – meglehetősen életszerűtlen – korlátozása.
2017. március 15-e több szempontból is vízválasztó volt a cégek életében. A Polgári Törvénykönyv (Ptk.) hatályba lépésé előtt alapított vállalkozások az adott cégformától függően türelmi időt kaptak arra, hogy létesítő okirataikat – társasági szerződésüket, vagy alapító okiratukat – a hatályos rendelkezésekhez igazítsák. Ez a türelmi idő legutolsóként azoknak a korlátolt felelősségű társaságoknak az esetében járt le, amelyek jegyzett tőkéje nem érte el a Ptk-ban előírt hárommillió forintot. Mellékelt szerződésmintánk mellett böngésszen valamennyi, társasági jogi iratmintánk között!
Ha a munkavállaló megbetegszik, rajta kívül áll okból kerül olyan helyzetbe, hogy átmenetileg vagy tartósan nem képes megfelelően helyt állni a munkájában. A jogszabályoknak ugyanakkor egyensúlyt kell találniuk a munkavállaló védelme és a munkáltatónak a munka hatékony elvégzéséhez fűződő érdekei között. Írásunkban a munkavállaló betegségével összefüggésben igénybe vehető távolléti lehetőségeket (mindenekelőtt: a betegszabadság lehetőségét), valamint az ezekhez kapcsolódó munkáltatói és munkavállalói kötelezettségeket elemezzük. Munkaügyi iratmintáink keretében a munkavédelemmel összefüggő dokumentumok is folyamatosan frissülnek!
Dr. Rolek Ferenc a Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetségének alelnöke, a Budapest Bank vezérigazgató-helyettese foglalta össze a minimálbér és bérminimum emelés gyakorlati kérdéseit. A munkáltatók, különösen a kis és közepes vállalkozások nem feltétlenül kerültek jobb helyzetbe, ugyanakkor a munkavállaló és az állam egyértelműen jól járt. Továbbra is stratégiai és rendszerszintű probléma a munkaerőhiány és kiemelt kérdést jelent az annak orvoslását szolgáló lehetőségek (szakképzés, HR-stratégiák) kihasználása. Munkaszerződés- és munkaköri leírás-mintáink között Ön is bizonyosan megtalálja a megfelelő dokumentumot!
A Nemzeti Élelmiszerbiztonsági Hivatal Kiemelt Ügyek Igazgatóságának vezetőjével a szupermenta tesztekről, a balatoni lángososok ellenőrzéséről, a kisvendéglők olajminőségéről és arról beszélgettünk, hogy náluk szinte teljesen kizárt a korrupció. Tudástárunk a vendéglátóipari cégek számára is számos hasznos iratmintát és szabályzatmintát tartalmaz.
Az új Polgári törvénykönyv két olyan szerződést szabályoz, melynek magánjogi szempontú kodifikálására először kerül sor a magyar jogrendszerben. A franchise szerződés célja, hogy a szellemi alkotás jogosultja szellemi termékét – melynek már jó piaci pozíciót vívott ki – annak átadásával úgy tudja hasznosítani, hogy egy rendszerbe bekapcsolva számos partnerét, egységes arculattal jelenjen meg a gazdasági forgalomban. A franchise szerződés iratmintájának áttekintése után nézzen bele valamennyi bérlet címszó alatt szereplő szerződésmintánkba!
A Pénzmosás Elleni Információs Iroda felügyelete alá tartozó szolgáltatók a pénzmosás elleni törvény vonatkozó szakaszával [Pmt. 33.§ (3c)] összhangban kötelesek belső szabályzatukat felülvizsgálni és szükség esetén módosítani a NAV által közzétett mintaszabályzat alapján. Tekintse meg valamennyi, 2017-es évre aktualizált pénzmosás elleni szabályzatunkat!
A hulladékok egy speciális csoportját alkotják a veszélyes hulladékok, tekintve hogy azok egyes összetevői külön-külön és együttesen is károsító hatást fejthetnek ki a környezetre, az élővilágra és az emberi egészségre. Az egészségügyi szolgáltatókra 2017. augusztus 12-étől új szabályok vonatkoznak Új iratmintánk követi a változást.
A munkába járás költségtérítése kizárólag azoknak a munkavállalóknak jár, akiknek lakóhelye nem a munkahellyel azonos helységben van, vagy a munkavállaló a munkavégzés helyét - annak földrajzi elhelyezkedése miatt - sem helyi, sem helyközi közösségi közlekedéssel nem tudja elérni. A munkáltató a munkába járás költségeinek megtérítésére csak a munkavállaló munkában töltött napjainak vonatkozásában köteles, emellett a munkáltató belső szabályzatában korlátozhatja az utazási költségtérítés fizetését. Tekintse meg folyamatosan frissülő szabályzattárunk további iratmintáit is!
Az építőipar előző évének talán legtöbbet tárgyalt változása volt a lakóépületek egyszerű bejelentésével kapcsolatos szabályok megalkotása Az azóta eltelt időszakban folytatódott az „egyszerűsítés” azzal a lényeges módosítással, hogy nemcsak az új építésnél, hanem akár átalakítás vagy felújítás esetében is alkalmazhatóak lesznek az egyszerű bejelentés szabályai. Mellékelt iratmintánk mellett tekintse meg valamennyi, építőiparhoz kapcsolódó szerződésmintánkat!
Sajátos próbatétel elé állította az étkezési szolgáltatások után felszámolandó áfáról szóló új rendelet a vendéglátóipart a 18%-os adómérték bevezetésével. A vendéglátó-ipari egységekben ugyanis nem kizárólag az említett, 18%-os áfa-kulcs körébe tartozó szolgáltatásokat nyújtanak. Értelemszerűen adódik a kérdés: Mikor 18% és mikor 27% a szolgáltatás áfája? Mellékelt munkaköri leírásunk mellett számtalan másikat is talál a vendéglátás és idegenforgalom témakörében!
Az elmúlt év végén jelent meg a Nemzetgazdasági Minisztérium közleménye a 2017. évre szóló munkavédelmi és munkaügyi ellenőrzési irányelvekről, valamint a munkavédelmi és munkaügyi ellenőrzésre vonatkozó elvekről. A szakmai anyag értelmében az építőipar és a feldolgozóipar továbbra is kiemelt kap a munkaügyi ellenőrzések során. Munkavédelmi iratmintánk mellett tudástárunkban további dokumentumokat is talál a két iparág vonatkozásában!
Az elektronikus megfigyelőrendszerek jelentős részének üzemeltetői a munkáltatók, a kamerarendszerek működtetésének leggyakoribb célja a munkahelyi megfigyelés. Az új Munka Törvénykönyve előírásai, továbbá az azóta bekövetkezett változásokra tekintettel talán érdemes újból áttekinteni a kameraszabályzatokra vonatkozó előírások részleteit. Mellékelt kameraszabályzatunk mellett nézze meg a többi, 2017-es évre frissített szabályzatunkat is!
A Pénzmosás Elleni Információs Iroda felügyelete alá tartozó szolgáltatók a pénzmosás elleni törvény vonatkozó szakaszával [Pmt. 33.§ (3c)] összhangban kötelesek belső szabályzatukat felülvizsgálni és szükség esetén módosítani a NAV által közzétett mintaszabályzat alapján. Tekintse meg valamennyi, 2017-es évre aktualizált pénzmosás elleni szabályzatunkat!
A más tulajdonában álló állat gondozását és tartását magában foglaló megbízási szerződés elsősorban a lovardák vagy a legeltetés körében ismert szerződéstípusa a mezőgazdaságnak. A bértartásba rendszerint csak megfelelő (és megfelelően igazolt) egészségi állapotú állat vehető, emellett a bértartásba vett állat szaporulata és orvosi ellátásának kérdését is rendezik a mellékelt szerződésben.
A vendéglátóipar és a mezőgazdasági idénymunka körében alkalmazható egyszerűsített foglalkoztatás, sok egyéb mellett, azzal a jellegzetességgel is rendelkezik, hogy még a munkaszerződés írásba foglalása is nélkülözhető. Erre tekintettel ugyanakkor felértékelődik a munkaviszonyt létrehozó bejelentés jelentősége és nem árt tudni, hogy az írásbeliség mellőzése utóbb több nehézséget is okozhat (pl. ha a felek között vita merül fel az alapbér összegéről). Mire figyeljünk a bejelentésnél és mikor lehet mégis fontos az írásbeliség? Nézze meg összefoglalónkat, és töltse le kapcsolódó munkaszerződés-mintánkat!
A munkaidő nyilvántartás meglétének és helyes kitöltésének ellenőrzése a revizorok első akciói közé tartozik egy munkaügyi ellenőrzés során. A jelenléti ívek puszta hiánya már önmagában azt sejteti, hogy azok utólag, esetleg a valós adatok meghamisításával kerültek megszerkesztésre. Ha a munkavégzés nem külső helyszínen folyik, még szigorúbb az említett hiányosság megítélése, és akkor még nem szóltunk a jelenléti ívek felületes és túlzottan is nagyvonalú megszerkesztéséből adódó félreértésekről. Tudástárunk legnagyobb tematikus egységében biztosan megtalálja az Önnek szükséges munkaszerződés-mintát!
Az új polgári törvénykönyvben már önálló kötelemfakasztó tényként is nevesített megbízás nélküli ügyvitel esetében valaki más ügyében eljár, de erre az eljárásra az érintett személlyel nem állapodott meg, s erre más jogalapja sincs. Mivel a kódex már nem tartalmazza a korábbi Ptk. felelős őrzésének a szabályait, a megbízás nélküli ügyvitel szabályainak megnövekedett alkalmazásával lehet számolni a közeljövőben. Mellékelt iratmintánk mellett tekintse át tudástárunk valamennyi megbízási szerződésmintáját!
Az Európai Közösséggel szembeni régi adósságát törlesztette Magyarország a Munkavédelem Nemzeti Politikája elnevezésű dokumentum kibocsátásával. Az alábbiakban megkíséreljük a baleset-biztosítás elemén keresztül kiemelni, miért jelentős a dokumentum megszületése és milyen kedvező hatásokat várhatunk az abban foglalt célkitűzések, immáron kormányhatározat-szintű, megfogalmazásától. Mellékelt szabályzatmintánk mellett kövesse nyomon az új feltételek szerint megújuló, 2017-es munkavédelmi szabályzataink listáját!
A takarítási szabályzatnak különösen nagy jelentősége van, ha a vállalkozás az élelmiszeripar vagy élelmiszer-forgalmazás területén tevékenykedik. A tisztaságot biztosító szabályok mellett a telephely tisztán tartására és takarítására is különös figyelemmel kell lennünk.
A munkavállaló a munkaviszonyból származó kötelezettségének megszegésével okozott kárt köteles megtéríteni, ha nem úgy járt el, ahogy az adott helyzetben általában elvárható. Az adott helyzetben általában elvárható magatartás azt jelenti, hogy az adott személy az általános elfogadott normák szerint cselekszik. A munkaviszony részét képező felelősség bizonyítása ugyanakkor a munkáltatót terheli. Tudástárunk iratmintái között csaknem ötven munkaszerződést és több, mint száz munkaköri leírást talál!
A „zöldítés” pontosabban az ökológia célterület fenntartásának költségei nem elhanyagolható többletköltséggel, akár jövedelem-kieséssel is járhatnak a gazdálkodó számára. A zöldítéshez kapcsolódó támogatások többsége ugyanakkor csak utólag igényelhető, míg a feltételek teljesítését a gazdának kell finanszíroznia addig, amíg megkaphatja a várt támogatást. Mezőgazdasági iratmintánk mellett nézzen körül a számvitel és adózás szempontjából fontos szabályzataink között is!
Egy közelmúltban bekövetkezett jogszabályváltozás miatt a termőföldhöz kapcsolódó vagyoni értékű jog szerzésekor fizetett illeték bizonyos esetekben visszajár. A NAV erről a kérdésről külön tájékoztatót adott ki. Akkor van erre lehetőség, ha a termőföldön fennálló haszonélvezeti jog a törvényi rendelkezésből adódóan 2014. május 1-jéig megszűnt. Haszonbérleti szerződésmintánk mellett tekintse meg a többi, mezőgazdasági témájú iratmintánkat is!
Az augusztus 1-étől életbe lépő, adójogszabályi EKÁER módosításnak megfelelően október 13-ától módosult a tulajdonképpeni EKÁER-rendelet (5/2015. (II. 27.) NGM rendelet az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer működéséről). Októbertől a szabályozás új elemeként jelentkezik az engedélyezett gazdálkodó (AEO) fogalma, megemlítendő az is, hogy 2017. januárjától útba épített, speciális műszerek útján is ellenőrzik a túlsúlyosnak minősülő, EKÁER-sértő teherautókat. Az aktualitásokra tekintettel érdemes ismét áttekinteni a nyári-őszi nagy módosításokat. Cikkünk elolvasása után ne feledkezzen el a többi logisztikai iratmintánk megtekintéséről sem!
A magyar munkaerőpiacon – különösen a mezőgazdaságban és a turisztikában – évről évre egyre nagyobb igény mutatkozik az alkalmi, illetve időszakos jelleggel felmerülő feladatok ellátását célzó, ugyanakkor megbízható munkaviszony létesítésére. Az egyszerűsített foglalkoztatás kiválóan alkalmas az ilyen típusú igény kielégítésére. Az adminisztrációs terhek és feladatok egyszerűsége mellett ugyanakkor tudnunk kell, hogy az egyszerűsített foglalkoztatás kockázatokat is jelenthet a munkáltatók számára. Az egyszerűsített foglalkoztatás körébtartozó munkaköri leírásunk mellett tekintse meg Tudástárunk további mezőgazdasággal és turisztikával összefüggő iratmintáját is!
Jelentősen változtak idén a Magyar Élelmiszerkönyv kötelező előírásai a vonatkozó jogszabály módosításával. A húskészítményeket érintő módosítás célja a termékek minőségének javítása, a fogyasztók korrekt tájékoztatása a vonatkozó hazai és uniós szabályokkal összhangban. A szabályozás természetesen figyelembe veszi a húsiparban bekövetkezett technológiai fejlődést, újdonságokat is.
Lényegi kérdésekben nem változtak a kutatási szerződés elemei az új Polgári Törvénykönyvben. A szerződéstípussal összefüggésben ugyanakkor továbbra is érdemes kiemelt figyelmet fordítani néhány, vagyoni szempontból nagy jelentőségű, kérdésre. Ilyen például: a szellemi tevékenység produktumaként előállított találmány felhasználási joga vagy annak nyilvánosságra hozatala. A Vállalkozás kategóriája mellett tekintse meg tematikus címszavaink (építőipar, mezőgazdaság, kereskedelem) alatt elhelyezett vállalkozási szerződésmintáinkat is!
Az agrárium világában a mezőgazdasági szerződések alaptípusai (Ptk. 6:232-6:233. §) mellett különös jelentősége van a tárolással, szárítással és tisztítással összefüggő szerződéseknek. Ennek legfőbb oka, hogy a mezőgazdasági termények jelentős része nagy nedvességtartalma miatt betakarítási állapotban hosszabb ideig nem tárolható. A mezőgazdasági termény szárítását és tisztítását célzó szolgáltatási szerződés mellékelt dokumentuma mellett nézze át valamennyi mezőgazdasági szerződésmintánkat!
A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) a munkaidőre vonatkozó rendelkezésekhez hasonló, szigorú korlátokat állít fel a pihenőidő vonatkozásában is. Ugyanakkor nemcsak a pihenőidő, de a munkaközi szünet kiadásával összefüggésben is számos esetben valósul meg jogszabálysértés. Munkaszerződés-mintáink mellett csaknem száz munkaköri leírást is talál a munkaszerződésekhez kapcsolódó dokumentumaink között!
A munkaidőre vonatkozóan a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.) számos olyan rendelkezést tartalmaz, ahol minimum és maximum korlátok között járhat el a munkáltató. Ezekben az esetekben a munkáltatónak van bizonyos mozgási szabadsága. A szabályok alól némileg kivételt képez a részmunkaidő és a rendkívüli munka, azonban a törvényes korlátok átlépése ezekben az esetekben is tiltott. Mellékelt iratmintánk mellett tekintse át a közel negyven szerződést tartalmazó munkaszerződés-gyűjteményünket és a munkaköri leírásainkat is!
Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény módosításának talán legfontosabb eleme, hogy a legfeljebb 300 négyzetméter összes hasznos alapterületű új lakóépület építése esetén az erre irányuló szándékot elegendő egyszerű bejelentés formájában a kivitelezés tervezett megkezdése előtt tizenöt nappal bejelenteni az építésügyi hatóságnak. Tudástárunkban kifejezetten a jelzett lakástípusnak megfelelő szerződésminát talál! Tekintse meg a többi, építésügyi iratmintánkat is!
A Kódex, a régi hagyományt megőrizve, a vállalkozási szerződés altípusaként szabályozza az utazási szerződést, egyetlen paragrafusban (6:254. §). A szerződés fogyasztóvédelmi szempontból kiemelt jelentőségű eleme az írásba foglalás kötelezettsége. A megrendelő érdekeit védő szabályból következik ugyanakkor, hogy kizárólag az írásban tett vállalásokat lehet meghivatkozni és kifogásolni, továbbá az ilyen kifogások érvényesítésekor is kiemelt fontosságú az írásbeliség (pl. jegyzőkönyv készítése). Az utazási szerződés mellékelt iratmintája mellett tekintse meg a többi vállalkozási- és kereskedelmi iratmintánkat is!
A bizalmi vagyonkezelési szerződés az új Polgári Törvénykönyv hatályba lépése előtt a szerződési szabadság keretében megkötött innominát, azaz törvényileg önálló típusként nem szabályozott szerződésként létezhetett. A szerződéstípusra vonatkozó kapcsolódó szabályok hiányában a bizalmi vagyonkezelés a külföldi minták ellenére jogi senki földje volt, így megkötése jelentős jogi kockázattal járhatott. Mellékelt iratmintánk mellett tekintse meg a jövőben még gyakrabban frissülő és az eddigieknél is aktuálisabb tudástárunk más dokumentumait is!
Az alábbiakban néhány alapvető gondolatot foglaltunk össze a szállítmányozási szerződés szabályairól - mellékelve kapcsolódó iratmintánkat is.
Miért is van szüksége egy társaságnak számviteli politikára és számlarendre – azon túlmenően, persze, hogy a törvény előírja ennek készítését? Mi a célja a számviteli politikához kapcsolódó számlarendnek? Az alábbiakban röviden összefoglaljuk. A számlarend mellékelt mintája mellett a Jogkövető szabályzattárában számviteli politikához kapcsolódó többi szabályzatmintát is!
Hosszas küzdelmek és egyeztetések után véglegessé vált, hogy a Nemzeti Élelmiszer-biztonsági Hivatal (NÉBIH) önállósága megmarad. A kormányzati döntés talán igazolja, hogy - ha megváltozott formában és struktúrában is, de - szükség van egy olyan erős, önálló szervezetre, amely az élelmiszerbiztonság terén hatékonyan fel tud lépni a különböző visszaélésekkel szemben. dr. Helik Ferenccel, a NÉBIH Kiemelt Ügyek Igazgatóságának (KÜI) vezetője reményei szerint a hivatal jövőbeni tevékenységében egyforma hangsúlyt kaphat a segítő és a szankcionáló feladatkör.
Az új polgári törvénykönyvben, ismert módon, már nem szerepel a mezőgazdasági termékértékesítési szerződés. A Kódex azonban egy új, a mezőgazdasági tevékenységhez kapcsolódó speciális vállalkozási szerződést nevesített, a mezőgazdasági vállalkozási szerződést. A mellékelt iratminta mellett tekintsen bele a Mezőgazdaság menüpontban található többi dokumentumba is!
Az új Polgári Törvénykönyv több ponton is változtat a haszonbérlet korábbi szabályain. A haszonbérlet elsődleges és kiemelt tárgya továbbra is a mezőgazdasági földterület, a kódex ugyanakkor több ponton is mellőzi a termőföldre történő külön utalást. A szerződéstípus alapvető szabályainak áttekintése után tekintse meg a többi mezőgazdasági iratmintánkat is!
A munkavédelmi törvény július 8-ától hatályos és a közeljövőben esedékes módosításai mellett a Kormány honlapján közzétételre került a munkavédelmi törvény végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet módosítás-tervezete is. Az alábbiakban kiemeljük a tervezet legfontosabb elemeit, többek között a munkaképtelenség számításának új szabályait. Munkavédelmi iratmintáink és szabályzataink folyamatosan frissülnek az új szabályoknak megfelelően!
Jelentősen változott 2016-ra a Számviteli törvény és a számviteli politikára vonatkozó törvényi előírások. A megfelelő számviteli politika elkészítése nemcsak az említett változásokra tekintettel lényeges. Köztudomású, hogy az említett dokumentum meglétét az adóhatóság bármely adónem vonatkozásában és bármilyen ellenőrzés során ellenőrízheti. Töltse le a legfrissebb, 2016-os szabályoknak megfelelő iratmintát és tekintsen bele a számlarend és a leltározás aktualizált iratmintáiba is!
Ahogyan azt korábban jeleztük, július 8-ával több ponton is módosult a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény. A változtatás elsődleges oka a jogszabályi környezet változása. A módosítás elsősorban szakmai pontosításokat tartalmaz ugyanakkor jelentősen változnak a munkavédelmi képviselőkre vagy munkavédelmi bírságra vonatkozó szabályok, és új intézményként jelenik meg a közigazgatási bírság. A mellékelt dokumentum mellett tekintsen bele folyamatosan frissülő munkajogi- és munkavédelmi iratmintáinkba is!
Munkavédelmi szabályzat készítése nem kötelező, a jogszabály annak elkészítését a munkáltatóra bízza. A dolgozók egészségének és biztonságának érdekében mégis ajánlott a szabályzat elkészítése, és különösen indokolt kiskereskedelemben és vendéglátóiparban foglalkoztatott munkavállaló esetén. A közeljövőben megváltozó munkavédelmi szabályokra tekintettel kövesse tudástárunk frissítéseit! Hamarosan jelentkezünk új munkavédelmi iratmintákkal.
Az új Polgári Törvénykönyv a megbízási szerződés fogalmát meghatározó szakasza a korábbi fogalomhasználattal szemben a „rábízott ügy” helyett a „rábízott feladat” ellátását jelöli meg a megbízott oldalán. A követelés behajtása különösen fontos helyet foglal el a „rábízott feladat” körén belül. A dokumentum ismertetőjének elolvasása után tekintse át a követeléskezeléshez kapcsolódó iratmintáink gyűjteményét is!
A vállalkozási típusú szerződések közé sorolt tervezési szerződés a tervezői munka elvégzése mellett magában foglalhatja egyéb feladatok ellátását is. A szerződéstípus további sajátossága, hogy a tervező kellékszavatossága mellett jogszavatossággal is tartozik. Az iratmintának megfelelő rövid ismertetőn kívül pillantson bele az építőipari szerződéseink frissített gyűjteményébe is!
Az engedményezés olyan szerződés, amelyben az eredeti jogosult (engedményező) követelését harmadik személyre (engedményes) ruházza át. Az új Ptk. jelentős változásokat vezetett be az alanyváltozással járó kötelmi jogintézmények tekintetében, ezen belül az engedményezés körében is. Az alábbiakban összefoglaljuk az engedményezés legfontosabb, említett sajátosságait. A mellékelt dokumentum mellett tekintse meg a követeléskezeléshez kapcsolódó többi iratmintánkat is!
Az új Polgári Törvénykönyv alapvetően nem változtatott a letéti szerződés megítélésén és rendszertani helyén. A jogintézmény szabályaiban azonban több változás is történt, különösen a szerződésszegésért való felelősség és visszterhesség körében. Írásunkban röviden összefoglaljuk az említett változásokat és a mellékelt szerződésmintával is segítjük a tájékozódást. A csatolt dokumentum mellett tekintsen bele a többi iratmintánkba is!
A lakásbérleti szerződést új Polgári Törvénykönyv már bővebben tárgyalja, jogrendünk azonban továbbra is külön törvényben szabályozza. Ennek nyilvánvaló okai a szerződéssel összefüggésben felmerülő szociális szempontok és ebből adódó esetleges különös sajátosságok (a bérbeadó specialitása, a bérleti díj jogszabályi meghatározása stb.). A lakásbérletre vonatkozó jellegzetességek áttekintése után töltse le mellékelt iratmintánkat és tekintse meg a többi, tudástárunkban található bérleti szerződést is!
A gazdasági társaság ügyvezetését a vezető tisztségviselő munkaviszonyban is elláthatja. Jogállására ebben az esetben nemcsak az új Polgári Törvénykönyv vonatkozó rendelkezései, hanem a Munka Törvénykönyve szabályai is irányadóak. Röviden összefoglaljuk, hogy milyen lényeges elemekkel bővül ilyenkor a vonatkozó szabályozás. Az ügyvezető munkaszerződésére vonatkozó mellékelt minta mellett tekintse meg Tudástárunk további, vezető tisztségviselőket érintő munkaszerződés-mintáit is!
A vállalkozó kivitelező és a felelős műszaki vezető közötti szerződés talán legfontosabb része a felelős műszaki vezető feladatának pontos meghatározása. Az építkezés során felmerülő esetleges hibák és szabálytalanságok miatti felelősség köreinek elhatárolásakor ezt a megállapodást veszik alapul. Az alábbiakban felhívjuk a figyelmet azokra a feladatkörökre, amelyeket feltétlenül érdemes belefoglalni a műszaki vezető szerződésébe. Tekintse meg az írásunkhoz kapcsolódó szerződésmintát és a tudástárunkban található további, építési szerződéssel kapcsolatos iratmintát is!
A bizalmi vagyonkezelési szerződés az új Polgári Törvénykönyvben megjelenő új jogintézménye a magyar jognak. A magyar üzleti gyakorlatban szinte előzmények nélkülinek tekinthető szerződéstípusnak az európai jogokban sincs egységesnek mondható konstrukciója. Cikkünkben a bizalmi vagyonkezelés legfontosabb elemeit tekintjük át, különös tekintettel a „kezelés” és a „bizalom” fogalmának értelmezésre. A cikkünkhöz tartozó szerződés-minta mellett tekintsen be a megbízási szerződések iramintáiba is!
Ahogyan arra már korábbi cikkeinkben is utaltunk, a kölcsönszerződéssel összefüggésben számos helytelen fogalomhasználat és fogalomértelmezés alakult ki, Elég példaként említenünk a kölcsön- és hitelszerződés (helytelen) szinonim használatát vagy az adósi kötelezettségekre vonatkozó nem elég körültekintő alapismereteket. Cikkünkben megkíséreljük összegyűjteni a helytelen fogalomhasználatok leggyakrabban tapasztalható eseteit, utalva az új Ptk. kölcsönszerződéshez kapcsolódó legfontosabb újítására is. Összefoglalónk mellett tekintse meg a kölcsön Tudástárunkban található szerződésmintáit is!
A kölcsönszerződés napjaink egyik leggyakoribb szerződéstípusa. A hétköznapi szóhasználatban és szemléletben ugyanakkor számos helytelen fogalomhasználat és fogalomértelmezés alakult ki, emiatt érzékeny félreértések alakulhattak ki a szerződéssel kapcsolatban. Ezúttal a kölcsön és a kamat viszonyát próbáljuk meg röviden tisztázni, külön is utalva az új Ptk. ezen a téren jelentkező újdonságára. Összefoglalónk mellett tekintse meg a kamatos és kamatmentes kölcsön Tudástárunkban található szerződésmintáit is!
Az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény (Efo. tv.) olyan kedvező közteher-fizetési kötelezettséget tartalmaz, amely miatt érdemes ezt a törvényt alaposabban áttekinteni, megismerni. Mit lehet egyszerűsített foglalkoztatásnak tekinteni, s milyen feltételeket kell a foglalkoztatónak teljesítenie? Nézze meg összefoglalónkat, és töltse le kapcsolódó munkaszerződés-mintánkat.
Tekintse meg, milyen szabályok vonatkoznak a cégautó üzemeltetésére - különös tekintettel a magáncélú használatra. Letöltheti a gépjárművek üzemeltetésének szabályzatát is.