Bejelentkezés

A megbízás, mint a foglalkoztatás lehetséges formája

A foglalkoztatás lehetséges módjai körében gyakran visszatérő kérdés a megbízás és a munkaviszony alapján történő feladatellátás. Hasonló bizonytalanság észlelhető sok esetben a vállalkozás és megbízás egymástól való elhatárolása tekintetében. Összefoglalónkban rámutatunk a szerződéstípus legfontosabb sajátosságaira és kiemeljük az új Ptk-ban bevezetett újdonságokat is. Töltse le mellékelt iratmintánkat és tekintse meg tudástárunk összes megbízási szerződés-mintáját!

"Ügyvédi megbízás (peres ügy ellátására)" - DOKUMENTUM LETÖLTÉSE

A Ptk. megbízási szerződés fogalmát meghatározó 6:272. §-a két vonatkozásban is módosít a régi Ptk. megbízás fogalmán [1959. évi Ptk. 474. § (1) Megbízási szerződés alapján a megbízott köteles a rábízott ügyet ellátni.]. Egyrészt a törvény szövegében is egyértelművé kívánja tenni a megbízás és a meghatalmazás dogmatikai elkülönítését azzal, hogy a megbízott a „rábízott ügy” helyett immáron a „rábízott feladat” ellátására köteles. Másrészt már a szerződés fogalmában kifejezetten nevesíti a megbízó díjfizetési kötelezettségét.
A megbízott fő kötelezettségének „rábízott feladatként” történő meghatározása vonatkozhat vagyonkezelésre, szállításra, adósságok megfizetésére, követelések behajtására, lehet vagyoni és nem vagyoni természetű.
A „rábízott feladat” hatályos jogunk alapján bármiféle jogszerű feladat lehet, bármilyen, jogszabályba nem ütköző emberi tevékenység végzése.
A „rábízott feladat” kifejezés fontos szerepet játszik ezen kívül a megbízási és a vállalkozási szerződések elhatárolása során is.

A gyakorlatban számos esetben bizonytalanság észlelhető a két szerződéstípus egymástól való elhatárolása tekintetében. Ez főleg arra vezethető vissza, hogy a megbízási szerződésben megtalálhatók a vállalkozási szerződés egyes elemei. A megbízott tehát valamely cél érdekében való tevékenységre vállal kötelezettséget, de nem ígéri azt, hogy tevékenysége meghatározott eredménnyel fog járni. A megbízásnál a szolgáltatás maga a szerződésben meghatározott tevékenység kifejtése, a vállalkozásnál pedig a tevékenységgel elérhető s a szerződésben meghatározott eredmény létrehozása. 
Attól, hogy a felek sikerdíjat kötnek ki, nem változtat a jogviszony jellegén, nem teszi a megbízási szerződést vegyes szerződéssé.
 
A megbízási szerződés fogalmának  újdonsága a megbízó díjfizetési kötelezettségének nevesítése. A Ptk. továbbra is lehetővé teszi ingyenes megbízási szerződés megkötését
Újdonság, hogy a Polgári Törvénykönyv a megbízási szerződés létrejöttére vonatkozóan – elődjétől eltérően ¦ semmilyen alaki megkötéseket nem tartalmaz. A szerződés akár szóban, akár írásban, ritkábban pedig ráutaló magatartással is létrejöhet.

2017-06-02

A dokumentum ingyenes letöltéséhez kérjük, adja meg alábbi adatait!

A gomb megnyomásával elfogadja adatvédelmi szabályzatunkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait. Hozzájárulása után tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen valamint bármikor kérheti adatainak helyesbítését,törlését, korlátozását.