Bejelentkezés

Vállalkozási szerződés - az új Polgári Törvénykönyv szerint

Az új Polgári Törvénykönyv rendelkezései nyomán a vállalkozási szerződést továbbra is alapvetően a megbízási, illetve a munkaszerződésektől kell megkülönböztetni. A gyakorlatban is ez az elhatárolás a lényeges. De mely esetekben lehet vállalkozási szerződést kötni és milyen általános szabályok szerint? Rövid összefoglaló.

"Alvállalkozási szerződés (felületkezelés)" - DOKUMENTUM LETÖLTÉSE

A vállalkozási szerződés felei a megrendelő és a vállalkozó. Megrendelő alapvetően bárki lehet, egyes esetekben a megrendelői státusznak előfeltételei vannak, például hogy a vállalkozással érintett dolgon rendelkezési joggal bírjon. Ez a jogosultság a megrendelő részéről értékelendő és a megrendelő kockázati körébe sorolandó, adott esetben a szerződés lehetetlenségét jelentheti vagy a szerződés lehetetlenülésével járhat (például más tulajdonában lévő dolog átalakítására vonatkozó szerződés esetében).

A vállalkozó fő kötelezettsége a vállalkozó tevékenységgel elérhető eredmény, a Kódex rövidítése alapján a mű megvalósítása. Ez alapján a vállalkozó tevékenységet köteles kifejteni, melynek folyománya, következményének kell lennie valamely eredménynek, amely a megrendelőt illeti meg. Ez az eredmény nemcsak valamely elkészített, átalakított, módosított dolog lehet, hanem például fodrász tevékenysége, uszoda vagy színház üzemeltetése. A megrendelői kötelezettségeket a törvény a mű átvételében - ha egyáltalán van mű - és díj fizetésében határozza meg. Az átvétel értelemszerűen a mű elkészülte után lehetséges csak, a díjfizetés pedig a felek megállapodása szerint válik esedékessé.

2017-10-03

A dokumentum ingyenes letöltéséhez kérjük, adja meg alábbi adatait!

A gomb megnyomásával elfogadja adatvédelmi szabályzatunkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait. Hozzájárulása után tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen valamint bármikor kérheti adatainak helyesbítését,törlését, korlátozását.