Bejelentkezés

A jelenéti ív: régi ismerős, hamis barát

A munkaidő nyilvántartás meglétének és helyes kitöltésének ellenőrzése a revizorok első akciói közé tartozik egy munkaügyi ellenőrzés során. A jelenléti ívek puszta hiánya már önmagában azt sejteti, hogy azok utólag, esetleg a valós adatok meghamisításával kerültek megszerkesztésre. Ha a munkavégzés nem külső helyszínen folyik, még szigorúbb az említett hiányosság megítélése, és akkor még nem szóltunk a jelenléti ívek felületes és túlzottan is nagyvonalú megszerkesztéséből adódó félreértésekről. Tudástárunk legnagyobb tematikus egységében biztosan megtalálja az Önnek szükséges munkaszerződés-mintát!

"Munkaszerződés (határozott időtartamra, teljes munkaidővel)" - DOKUMENTUM LETÖLTÉSE

Ahogyan arra utaltunk, ha a jelenléti ívek nem találhatók meg a munkavégzés helyszínén, és csak később kerülnek megküldésre, a munkaügyi hatóság abból azt a következtetést vonhatja le, hogy azok utólag, esetleg a valós adatok meghamisításával kerültek megszerkesztésre. Bizonyítottság hiányában csupán emiatt hátrányos jogkövetkezményre nem kell számítani, ám a kétségek elkerülése érdekében érdemes erre is figyelni. Ha a munkavégzés nem külső helyszínen folyik, a nyilvántartás hiánya már önmagában megalapozza a jogsértés megállapítását, ilyen esetben pótlásra nincs lehetőség.
 
Különösen fontos, hogy a nyilvántartást mindig naprakészen kell tartani, azt nem elegendő például hetente utólag kitölteni. 
A jelenléti íven percre pontosan meg kell jelölni a munkavégzés kezdetének és befejezésének időpontját, úgyszintén a rendkívüli munkavégzés és a készenlét kezdetét és végét. [Mt. 134. § (2) bek.] Nem megfelelő tehát az a gyakorlat, amely csak a ledolgozott órák számát tünteti fel, de a nyilvántartásból nem derül ki, hogy pontosan mely időpontban került sor a munkavégzésre. A kezdő és befejező időpont megjelölése minden esetben kötelező, akkor sem kerülhető tehát el, ha minden munkanapon ugyanolyan időpontban kezdődik és fejeződik be a munkavégzés. A jelenléti íven fel kell továbbá tüntetni, ha valamely munkanapra szabadság került kiadásra [Mt. 134. § (1) bek. c) pont].
 
Kiemelendő, hogy a jelenléti ív vezetése a munkáltató kötelezettsége [Mt. 134. §], hiányos vagy hibás voltáért minden esetben a munkáltató kerül felelősségre vonása, akkor is, ha feladatként adta ki a munkavállaló számára annak kitöltését.
A munka- és pihenőidő nyilvántartására az is jogszerű megoldás, ha a munkaidő-beosztást veszi alapul, azon tünteti fel az esetleges változásokat (például a rendkívüli munkavégzés kezdő és befejező időpontját), majd ez a naprakészen vezetett beosztás az adott hónap végén kerül igazolásra [Mt. 134. § (3) bek.].
 
A munkaidő- és a pihenőidő nyilvántartása azonban nem csak a jelenléti ívek vezetésének kötelezettségét foglalja magában. A munkáltató köteles nyilvántartást vezetni a hosszabb teljes munkaidő kikötéséről, illetve a hosszabb teljes munkaidő esetén megemelt napi és heti munkaidőről, továbbá a közlekedési munkakörökben foglalkoztatottak lehetséges beosztás szerinti munkaidejének megemeléséről szóló megállapodásokról is [Mt. 134. § (4) bek.].
 
2017-01-09

A dokumentum ingyenes letöltéséhez kérjük, adja meg alábbi adatait!