Bejelentkezés

Munkavédelmi szabályzat - sok változás, nagyobb védelem (?)

Munkavédelmi szabályzat készítése nem kötelező, a jogszabály annak elkészítését a munkáltatóra bízza. A dolgozók egészségének és biztonságának érdekében mégis ajánlott a szabályzat elkészítése, és különösen indokolt kiskereskedelemben és vendéglátóiparban foglalkoztatott munkavállaló esetén. A közeljövőben megváltozó munkavédelmi szabályokra tekintettel kövesse tudástárunk frissítéseit! Hamarosan jelentkezünk új munkavédelmi iratmintákkal.

"Munkavédelmi Szabályzat (kiskereskedelmi- és vendéglátó tevékenységhez) (2017)" - DOKUMENTUM LETÖLTÉSE

A fuvarozási szerződés az ingó dolgok fizikai továbbítására irányuló tevékenységeknek jogi keretet biztosító szerződéstípus. A fuvarozási szerződés vállalkozási típusú eredménykötelmet hoz létre, amely alapján a fuvarozó nem csupán az ingó dolog (küldemény) meghatározott helyre történő továbbítására köteles, hanem arra is, hogy ott a küldeményt a címzett számára az erre vonatkozó szabályok szerint átadja. A fuvarozó tehát a fuvarozási feladatot nem egyszerűen a küldemény rendeltetési helyre való eljuttatásával, hanem a címzett részére történő szerződésszerű kiszolgáltatással látja el. 

 

A fuvarozási szerződés ún. hárompólusú jogviszonyt hoz létre. A jogviszonynak ugyanis nemcsak a fuvarozási szerződést formálisan megkötő személyek (a feladó és a fuvarozó) az alanyai, hanem a címzett is. 

 

A fuvarozási szerződés közvetlen tárgya a küldemény továbbítása, mint a fuvarozó által kifejtendő tevékenység, a szerződés közvetett tárgya pedig a küldemény, melynek fogalmát az új Ptk. nem határozza meg (az egyes ágazati fuvarjogi jogszabályok esetenként pontosan meghatározzák a küldemény fogalmát, és különbséget tesznek az egyes ún. küldeménytípusok – kocsirakományú küldemény, darabáru küldemény, stb. között). 

 

A jogszabály értelmében a fuvarozó kizárólag a feladó erre irányuló utasítása esetén köteles fuvarlevelet kiállítani, vagy – amennyiben a feladónak nincs ilyen igénye, és így nem állít ki fuvarlevelet a fuvarozó – egy elismervényt kell adnia a küldemény átvételéről. Az új Ptk. tehát – új szabályként – a feladó döntésétől teszi függővé a fuvarlevél kiállításá. Hangsúlyozzuk, hogy a fuvarlevél kiállítása, illetve az átvételi elismervény átadása tekintetében a fuvarozót nem illeti meg a választás joga: ha a feladó fuvarlevél kiállítására ad utasítást, a fuvarozó nem jogosult – fuvarlevél kiállítása helyett – átvételi elismervényt adni. 

 

A fuvarlevél a bejegyzett adatok és tények valóságát – az ellenkező bizonyításáig – bizonyítja, amelyben a fuvarozó elismeri a küldemény megfelelő állapotban és mennyiségben történő átvételét. A fuvarlevél kiállításával a fuvarozó felelősséget vállal a megfelelő csomagolásért és a szállított mennyiségért is. A fuvarlevél érvényességének feltétele, hogy a fuvarlevelet mind a feladó, mind a fuvarozó aláírta, és hogy tartalmazza legalább a küldemény átvételének és kiszolgáltatásának helyét, az átvétel időpontját, a feladó, a címzett és a fuvarozó nevét és címét, valamint a küldemény lényeges tulajdonságait. 

2016-07-24

A dokumentum ingyenes letöltéséhez kérjük, adja meg alábbi adatait!

A gomb megnyomásával elfogadja adatvédelmi szabályzatunkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait. Hozzájárulása után tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen valamint bármikor kérheti adatainak helyesbítését,törlését, korlátozását.