dr. Radics Zsuzsanna

dr. Radics Zsuzsanna

jogász, társadalombiztosítási szakértő


Szakokleveles jogász, egészségügyi menedzser, munkaügyi tanácsadó, a Menedzser Praxis Tudás-és Válaszközpont állandó vezető szakértője. 

Több évtizedes pályafutása alatt az állami szférában és a versenyszektorban szerzett szakmai tapasztalatait a a Menedzser Praxis Szakkiadó és Gazdasági Tanácsadó Kft. társadalombiztosítási és munkaügyi szaktanácsadójaként kamatoztatja.

Társadalombiztosítási szakértőként kiemelt terjedelemben publikál a Menedzser Praxis havi megjelenésű nyomtatott és online kiadványaiban, termékeiben. Főbb szakterülete a társadalombiztosítási rendszer jogi szabályai, magában foglalva a közterhek és ellátások rendszerét valamint a témához illeszkedő munkajogi kérdéseket

A LexPraxis Orvosi Tudástár állandó szerzője, vezető szakértője.

Folyamatosan nyomon követi és szemlézi a társadalombiztosítási közterheket és ellátásokat érintő jogszabályváltozásokat, azok tartalmát cikkekben, folyamatsegédletekben összegzi.  

Havi 40-50 megválaszolt kérdéssel és személyes tanácsadással cégünk egyik legjelentősebb tanácsadói portfólióval rendelkező szakértője.


 

  • Cikkeket és magyarázatokat ír
  • Irat- és szabályzatmintákat készít
  • Eddig 545 szakmai kérdésre válaszolt

Válogatott cikkei

Adott egy cég (kft.), akinek az egyik tagja 36 órát elérő munkaviszonnyal rendelkezik. Munkaideje után még a saját cégében (kft.) is személyesen közreműködik. Megteheti ezt minden járulékkötelezettség és bejelentési kötelezettség nélkül a saját cégében?
A Munka törvénykönyve szerint a munkavállaló köteles a munkáját az általában elvárható szakértelemmel és gondossággal végezni, és a munkájára vonatkozó szabályokat, előírásokat, utasításokat és szokásokat betartani, valamint úgy kell eljárnia, ahogy az adott helyzetben általában elvárható. A munkavállaló kártérítési felelősségének alapvető szabályai a munkaviszony csaknem valamennyi területét befolyásolják.
A hatályos szabály alapján a nem finanszírozott egészségügyi szolgáltatót felelősnek kell tekinteni adott feltételek fennállásakor az egészségbiztosítási ellátásra jogosult személy betegségéért, keresőképtelenségéért, egészségkárosodásáért vagy haláláért. Ez a felelősség megalapozza, hogy a nem finanszírozott egészségügyi szolgáltatóval szemben megtérítési eljárás lefolytatására kerüljön sor. Az alábbi cikkben ezt a megtérítési eljárást ismertetem.
2024. február 29-én jelent meg a 42/2024. (II. 29.) kormányrendelet, amely már másnaptól hatályba léptette a járóbeteg-szakellátásnál a digitális időpontfoglaló rendszer bevezetésére vonatkozó szabályokat. Hogyan használjuk az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér (EESZT) digitális időpont-foglalási rendszerét?
Amennyiben egy 25 év alatti egyetemista olyan céghez megy szakmai gyakorlatra, amely az Iparkamara nyilvántartásában nem szerepel mint duális képzőhely, hogyan kell eljárni az egyetemista bérszámfejtésével kapcsolatban?
A munkaviszony jogi rendezésével kapcsolatban számtalanszor felmerülnek a munkaköri leírás fontosságának és összeállításának kérdései. Hosszú – azaz minden feladatra kiterjedő –, vagy rövid munkaköri leírást célszerű összeállítani? A munkaköri leírás a munkaszerződés mellékletébe foglalva, vagy a munkaszerződéstől elkülönülten kerüljön átadásra? Az alábbiakban néhány, ilyen jellegű kérdésre próbálunk választ adni.
Mi lesz a táppénz alapja és mértéke egy olyan munkavállaló esetében, aki a középiskolai tanulmányait 2023 júniusban hagyta abba, majd 2023 szeptemberében állt munkaviszonyba? Még nem telt le a 180 nap a középiskolai tanulmányait követően. Csupán a nappali tagozatos tanulókra vonatkozik a kedvezmény szabály, vagy középiskolai és főiskolai tanulmányokat folytatókra is?
Hogyan tudja visszakapni egy Angliában tevékenykedő vállalkozó, Magyarországon született kettős állampolgár magyarországi TAJ-kártyáját? Milyen módon (bejelentett munkavállaló, vállalkozó) van erre lehetősége?
A szakácsként dolgozó munkavállaló ujjának sérülését a foglalkozás-egészségügyi szolgálat orvosa, illetve a munkavédelemmel foglalkozó szakemberek munkahelyi balesetnek nyilvánították, melyet a TB is elfogadott. A háziorvos felülbírálta a szakorvos által megállapított diagnózist, szerinte ez foglalkozási megbetegedés. Mi a teendő?
Milyen törvényi szabályozás érvényes egyszerűsített foglalkoztatás, azon belül turisztikai idénymunka keretében foglalkoztatott munkavállalók bérének készpénzben történő kifizetése esetén? Mi a legkésőbbi kifizetés ideje?
A magyar társadalombiztosítás által támogatott ellátások körébe tartoznak a tb- támogatottan igénybe vehető külföldi gyógykezelések. Külföldi gyógykezelésre – többek között – akkor kerül sor, ha a betegnek a magyarországi ellátására hosszú várakozási idővel kerülne sor.
2023. március 2-ától kell alkalmazni azt a jogszabályt, amely jelentősen megváltoztatja az orvosi hivatásrend rendeltetését, egyben az etikai eljárásra is más szervezet került kijelölésre. Az egészségügyi dolgozók egészségügyi tevékenységet akkor is végezhetnek, ha nem tagjai a szakképesítésük szerinti Magyar Orvosi Kamarának. ennek megfelelően a Magyar Orvosi Kamarai tagság a törvény erejénél fogva, 2023. április 2-án megszűnik.
A munka törvénykönyvének 2023. január 1-jétől hatályos módosítása alapján a munkavállaló mentesül a munkavégzés és a rendelkezésre állás alól, ha súlyos egészségi okból gondozásra szoruló hozzátartozóját, vagy a munkavállalóval közös háztartásban élő személynek személyes gondozását végzi. Hogyan kapcsolódik ehhez az új szabályhoz a kezelőorvos, és mit eredményez a fenti munkavégzés alóli mentesülés?
A Munka Törvénykönyvét érintő, 2023. január 1-étől érvényes nagyszámú módosítás közül a szabadságra és a munkaszerződés tartalmára, valamint ez utóbbihoz kapcsolódó tájékoztatási kötelezettségre vonatkozó új szabályokat és módosításokat ismertetjük.
Egy mezőgazdasági őstermelőnek van egy napi 3-4 órás (heti 15, vagy 20 órás) munkaviszonya. Jelenti-e mindez azt, hogy így már nem lesz biztosított, mint mezőgazdasági őstermelő, és ebből kifolyólag nem kell társadalombiztosítási járulékot és szociális hozzájárulási adót fizetnie maga után?
Biztosított őstermelő ebben a jogviszonyában fizeti meg társadalombiztosítási járulékait. Ezen felül azonban még két Kft.-ben az ügyvezetői tisztséget is ellátja: mindkettő Kft.-ben van rajta kívül egy ügyvezető. A kérdés, hogy kell-e még a Kft.-ben betöltött tisztségviselői tevékenységére tekintettel is járulékot fizetnie?
2022 novemberében került benyújtásra a Parlamenthez T/1847 törvényjavaslat, amely többek között 2023. január 1-jétől módosítja az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvényt. Az alábbi cikkben ezen törvény várható változásait ismertetjük.
Az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér (EESZT) mára a mindennapi betegellátás részévé vált, így azt nemcsak az orvosok, hanem a betegek is használják számtalan szolgáltatás „érintésmentes” kiváltására. A jól ismert funkciók, mint a gyógyszerfelírás, beutaló vagy COVID-igazolás mellett számos egyéb hasznos segítséget is nyújt a digitális rendszer.
Tehergépkocsi vezetőként dolgozó munkatárs betegség miatt nem tud dolgozni, keresőképtelenségéről orvosi igazolást is hozott. Jár-e neki betegszabadság, illetve, ha hosszabb ideig keresőképtelen, akkor táppénz?
A napokban több sajtótermékben is olvasható volt, hogy a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) tájékoztatása szerint 2022. október közepén „mintegy 141 000 olyan adós volt, akinek azért érvénytelenítették a taj-számát, mert hat hónapnál régebben tartozott az egészségügyi szolgáltatási járulékával.” Az alábbiakban összefoglaljuk, hogy miként kaphatnak ellátást az egészségügyi szolgáltatási járuléktartozás miatt érvénytelen taj-számmal rendelkezők.
Mi a teendő abban az esetben, ha a munkavállaló munkaszerződése nagyjából éppen akkor jár le, amikor előre láthatóan szülni fog. Ebben az esetben, a csed passzív jogon fog neki járni, ha megszűnik a munkaviszonya? Jogosult lesz gyedre ezt követően?
Határozott idejű munkaszerződéssel alkalmazott munkavállalónak a szülést követően pár napon belül lejár a szerződése. A munkáltató nem tb-kifizetőhely. Hogyan érinti ez a szülés utáni juttatásait (összegben, eljárásban): a csedet, a gyedet és a gyest?
A Magyar Közlöny 73. számában jelent meg a 171/2022. (IV. 29.) Korm. rendelet, amely az egészségügyi szolgáltatást igénybe vevő ukrán állampolgárok adatainak kezelésével foglalkozik. Az alábbiakban ezt ismertetjük.
Lehet-e kérni a rokkantsági ellátás összegének újraszámíttatását, ha a rokkantsági ellátásban részesülő nyolc órás munkaviszonyt létesít? Mi ilyenkor az eljárás menete?
Milyen járulékot kell fizetnie a társaság tagjának, ha nincs személyes közreműködés, és az ügyvezetést munkaviszonyban látja el, részmunkaidőben?
A cégben gyakornoki szerződést kötöttek egy felsőoktatásban tanuló diákkal, az iskolával együttműködési megállapodás is megkötésre került. Jelen esetben a gyakornok biztosított lesz, vagy adómentes lesz a jövedelme? A kifizető mentesül az adófizetési kötelezettség alól? A gyakornokot a havi adó és járulékbevallásban szerepeltetni kell?
2020. július 1-jétől az öregségi nyugellátásban részesülők dolgozhatnak ugyan bármelyik biztosítási jogviszonyban, akkor sem lesznek biztosítottak. Ha nem minősülnek biztosítottnak, akkor keresőképtelenségük esetén táppénzt sem kaphatnak. Akkor mégis miért fontos, hogy annak a nyugdíjas személynek, aki dolgozik, megállapítsa és igazolja az orvos a keresőképtelenségét?
Milyen fizetési kötelezettsége keletkezik egy cégnek, ha egy 18. életévét betöltött, középiskolában tanuló diák a Bt. beltagja? Továbbá, ha egy év múlva felsőoktatási intézménybe folytatja tovább tanulmányait, akkor az jelent-e neki valami hátrányt, például az egészségbiztosítás, kollégiumi ellátás, ösztöndíj vagy családi pótlék terén?
Idén több ponton is módosultak a rehabilitációs, rokkantsági ellátás melletti keresőtevékenység, és a rehabilitációs hozzájárulásra vonatkozó szabályok. Hatályon kívül helyezték a keresőtevékenységet korlátozó szabályt és bővült a rehabilitációs hozzájárulás kapcsán figyelembe vehető, megváltozott munkaképességű személyek köre.
A Munka Törvénykönyve főszabályként rögzíti, hogy a felek a munkaszerződést közös megegyezéssel módosíthatják. Vannak azonban olyan esetek, amikor nem közös megegyezésen alapul a módosítás, hanem a törvény kötelezi a munkáltatót a munkaszerződés módosítására.
Nem egyszer fordul elő, hogy valaki egyidejűleg több helyen is dolgozik, és mindegyik jogviszonyában keresőképtelen lesz. Az ilyen helyzetben felmerülő legfontosabb kérdés a keresőképtelenség igazolása, mivel az egyidejűleg fennálló több biztosítási jogviszony esetén a keresőképtelenséget is külön-külön kell mindegyik jogviszonyban megállapítani. Mutatjuk a részletszabályokat!

Legutoljára megválaszolt kérdései

Munkaerőpiacra lépők szocho kedvezménye

A kérdésben szereplő alkalmazott 2023. május 02-2024.0 február 09 időtartamban dolgozott, 2023.0 május 02-i dátummal kiadta a NAV a munkaerőpiacra lépők tekintetében a szocho kedvezményt, mely igazolás 2023. május 02- 2026. április 30-ig alkalmazható. A mai naptól viszont a munkavállaló ismét nálunk dolgozik. A szocho kedvezmény a tavaly kiadott igazolás alapján továbbalkalmazható, vagy új igazolást kell kérjek a NAV-tól?

Megválaszolta: dr. Radics Zsuzsanna jogász, társadalombiztosítási szakértő

A felvétel dátuma: 2024.05.23.

Nyugdíjba vonulás két lehetősége

A kérdésben szereplő biztosított 2023. július 27-én rendelkezik a nők 40 kedvezményes nyugdíjba vonuláshoz szükséges szolgálati idővel. Melyik lenne kedvezőbb: a visszamenőleg 2023-ra igényelt nyugdíj, vagy a 2024. évi feltételekkel igényelt nyugdíj? 

Megválaszolta: dr. Radics Zsuzsanna jogász, társadalombiztosítási szakértő

A felvétel dátuma: 2024.05.21.

Nyugdíjpénztárba befizetett összeg öröklése

Az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárba befizetett összeg és a nyugdíjbiztosítási szerződésre fizetett összeg örökölhető-e, ha a befizető idő előtt elhunyna?

Megválaszolta: dr. Radics Zsuzsanna jogász, társadalombiztosítási szakértő

A felvétel dátuma: 2024.05.21.

Külföldi munkavállaló biztosításának szünetelése

Ha külföldi (mongol) munkavállalót foglalkoztat a cég és kéri a fizetés nélküli szabadságát egy hónapra, megtörténik a kijelentés. Kell-e újra bejelenteni a teljes jogviszonyát, vagy úgy, ahogyan a "normál" magyar munkavállaló esetében, csak a szünetelés végét jelenteni a T1041-en? 

Megválaszolta: dr. Radics Zsuzsanna jogász, társadalombiztosítási szakértő

A felvétel dátuma: 2024.05.03.

Főállású átalányadózó év közben mellékállású lesz

Abban az esetben, ha 2024. január 1-től február 20-ig főállású átalányadós voltam, február 21-től pedig mellékállású (36 órát meghaladó munkaviszonyom lett) januárban, februárban és márciusban is állítottam ki számlát (mindösszesen 260.000 Ft értékben). Ilyenkor hogyan kell a járulékot számítani és bevallani, figyelembe véve a két eltérő munkaviszony alatt kiállított számlákat és azok összegét?

Megválaszolta: dr. Radics Zsuzsanna jogász, társadalombiztosítási szakértő

A felvétel dátuma: 2024.05.01.

Rokkantsági ellátás újraszámítása

Egyéni vállalkozó 2021. január 26-tól rokkantsági ellátásban részesül. 2021. december 20-tól örökösként folytatja vállalkozói tevékenységét. A tb-járulékot a garantált minimálbér után fizeti. A rokkantsági ellátáskét 79 010 Ft-ot, hozzátartozói ellátásként 47 510 Ft-ot kap havonta.  Egészségi állapot mértéke 28%, D minősítési kategóriába tartozik. Kérheti-e a rokkantsági ellátás újraszámítását, mennyire befolyásolja a jelenleg kapott juttatásokat?

Megválaszolta: dr. Radics Zsuzsanna jogász, társadalombiztosítási szakértő

A felvétel dátuma: 2024.03.18.

Mozgáskorlátozott rokkant járulékfizetése

Súlyosan mozgáskorlátozott munkavállaló, akinél a fogyatékossága véglegesítve van, a munkaképesség csökkenés mértéke 100%, II. csoportú rokkant, rehabilitációs ellátásban részesül. Amennyiben ő egyéni vállalkozásba kezd, ő ezen megállapítás alapján nyugdíjasnak számít-e vagy sem? Ha nem számít annak, akkor milyen összegű járulékokat kell megfizetnie maga után?

Megválaszolta: dr. Radics Zsuzsanna jogász, társadalombiztosítási szakértő

A felvétel dátuma: 2024.03.17.

Külföldön dolgozó egyetemista biztosítása

Nappali tagozatos egyetemista 2024. I. félévét passziválta, és Németországban vállal bejelentett munkaviszonyban tevékenységet. Mivel egyidőben csak egy egészségbiztosítás lehet, ezért kell-e valamilyen igazolást beszerezni Németországból ahhoz, hogy a magyar egészségbiztosítási szolgáltatási járulékot ne írják elő kötelezettségként? A bejelentéshez van-e erre valamilyen formanyomtatvány?

Megválaszolta: dr. Radics Zsuzsanna jogász, társadalombiztosítási szakértő

A felvétel dátuma: 2024.03.17.

Csed-kérelem elutasítása

Átalányadózó egyéni vállalkozóként, gyermekem születése miatt vállalkozásom szüneteltettem, ezért a kormányhivatal CSED-kérvényemet elutasította. Van-e lehetőség csed igényem elfogadására? Gyes alatt már dolgozni szeretnék ehhez szeretném megtalálni a legkedvezőbb adózási formát. 
 
 

Megválaszolta: dr. Radics Zsuzsanna jogász, társadalombiztosítási szakértő

A felvétel dátuma: 2024.03.16.

Rehabilitációs ellátásban részesülő dolgozó

Van egy kft., ahol dolgozik néhány rehabilitációs ellátásban részesülő személy 4 órában. Van esetleg annak korlátja, hogy ők 8 órában dolgozzanak nálunk, vagy esetleg jövedelemkorlátja, nehogy elveszítsék a rehabilitációs járandóságukat?

Megválaszolta: dr. Radics Zsuzsanna jogász, társadalombiztosítási szakértő

A felvétel dátuma: 2024.03.16.

Ügyvezető bejelentése

Amennyiben egy kft. tagja ügyvezető, amit 40 órás munkaviszonyban lát el, és személyesen is közreműködik, amit 0 Ft-os megbízási jogviszonyban lát el, akkor szükséges bejelenteni a 1451-es jogviszonykóddal a szakmának megfelelő FEOR szám alatt?

Megválaszolta: dr. Radics Zsuzsanna jogász, társadalombiztosítási szakértő

A felvétel dátuma: 2024.02.21.

Tanulók egészségügyi szolgáltatási járuléka

Lányom nappali egyetemi jogviszonya 2024.01.31-én lezárult. Jelenleg nem dolgozik és nem tanul. Mely dátumtól szükséges fizetni a járulékot illetve ez teljes orvosi ellátást takar-e szükség esetén? Fiam 2023. 06. hóban érettségizett, majd 09. hónap elején elkezdett egy nappali iskolarendszerű kétéves technikusi képzést, melyet november 23-án abbahagyott. Jelenleg ő sem dolgozik és nem tanul, mert munkát keres. Mely dátumtól szükséges fizetni a járulékot? A NAV automatikusan kiszabja, majd jön egy határozat vagy nekünk kell egyszerűen elutalni az egészségügyi szolgáltatásügyi számlára?

Megválaszolta: dr. Radics Zsuzsanna jogász, társadalombiztosítási szakértő

A felvétel dátuma: 2024.02.20.

Vállalkozó gyermekápolási táppénze

Azzal kapcsolatban kérnék segítséget, hogy a jövőhéten kezdem a napi 6 órás munkaviszonyomat és jelenleg VSZJA szerint adózó egyéni vállalkozó vagyok. Ha a gyermekem betegsége miatt táppénzre szorulok, akkor miben fogja érinteni a vállalkozásomat? Van valamilyen bejelentési kötelezettségem?

Megválaszolta: dr. Radics Zsuzsanna jogász, társadalombiztosítási szakértő

A felvétel dátuma: 2024.02.20.

Egyéni vállalkozó és bt. kültag ügyvezetői feladatokkal

Főállású egyéni vállalkozó (átalányadózó, garantált bérminimum alapján fizeti a járulékot) párhuzamosan Bt-ben kültagként, ügyvezetői feladatokat is ellát. Mi alapján fizeti a járulékot? Ügyvezetői feladatot elláthat megbízási jogviszonnyal? Ha mindent megfizet főállású egyéni vállalkozóként, megbízási jogviszonyban elláthatja a tevékenységet?

Megválaszolta: dr. Radics Zsuzsanna jogász, társadalombiztosítási szakértő

A felvétel dátuma: 2024.02.05.

Táppénz jogosultság kivételes esete

Jogosult-e a munkavállaló a munkaszüneti napra táppénzre, ha a keresőképtelenség, az igazolás szerint olyan munkanapon kezdődik, amelyre teljes keresetét megkapta, ezt követően pihenőnap kezdődik, majd a pihenőnapot munkaszüneti nap követi és ezután lenne csak munkanap? A keresőképtelenség igazolás szerint 2023. december 29-től kezdődne, a biztosított részére baleseti táppénz járna. 2023. december 29-re teljes napra megkapta a keresetét. A táppénzjogosultság első napja esetében melyik nap lenne?

Megválaszolta: dr. Radics Zsuzsanna jogász, társadalombiztosítási szakértő

A felvétel dátuma: 2024.02.04.

Átalányadózó apuka gyeden

A csed lejártát követően apuka menne gyedre, munkaviszonya alapján megvan a jogosultága, de emelett átalanyadózó egyéni vállalkozó is, melyben szintén van több mint 365 nap jogosultsága. Mindkét jogviszony után kaphat gyedet?

Megválaszolta: dr. Radics Zsuzsanna jogász, társadalombiztosítási szakértő

A felvétel dátuma: 2023.11.28.

Gyes lejárta utáni jogviszony speciális helyzetben

Első gyermekem 2019. májusában született, így 2019. májusa óta vagyok itthon szülési szabadságon. Második gyermekem 2020. decemberében született és idén december 10-én jár le a gyesem. Viszont úgy néz ki, hogy jövő év augusztusában születik a 3. gyermekünk. A munkahelyemen azt beszéltük, hogy december 10-től kiveszem a felgyűlt szabadságokat és utána még átbeszéljük, milyen óraszámban tudok visszamenni, mivel a 3 évesem még nem kezdi el az óvodát. Milyen jogi megoldásom van 2024. február és 2024. augusztus közötti időszakra? (a kicsi miatt és a leendő várandósság miatt nem biztos, hogy vissza tudok menni aktív állományba, viszont táppénzre se tudok menni, hiszen eddig gyesen voltam).

Megválaszolta: dr. Radics Zsuzsanna jogász, társadalombiztosítási szakértő

A felvétel dátuma: 2023.11.10.

Túlmunka beszámítása nyugdíjba vonuláskor

Egészségügyi dolgozóként havonta 210-250 órákat dolgozunk. Fizetésben elszámolt ügyeleti díjat kapunk érte. Nyugdíjba vonulás előtt közölték, hogy heti 48 óra feletti túlmunkát számolnak el plusz időre. Tehát nem 45–48 évet fognak elszámolni, csak 41-et?

Megválaszolta: dr. Radics Zsuzsanna jogász, társadalombiztosítási szakértő

A felvétel dátuma: 2023.11.08.

Olaszországba költöző Bt. beltag biztosítása

Magyar állampolgár, Bt. beltagja. Olaszországba költözne. Szakmája szerint informatikus, a Bt.-ben továbbra is személyesen közreműködne, Olaszországban nem vállalna munkát. Hogy alakul a járulékfizetés a Bt.-ből, hogyan lesz biztosított?

Megválaszolta: dr. Radics Zsuzsanna jogász, társadalombiztosítási szakértő

A felvétel dátuma: 2023.10.27.

Kft. ügyvezetőjének járulékfizetése

Egyszemélyes kft.-ben a tag személyesen közreműködik, emellett ügyvezetői feladatait is ellátja. Nincs máshol 8 órás biztosítással járó munkaviszonya. Van-e lehetőség, hogy ne társas vállalkozóként fizesse meg a járulékait (például munkaviszonyban, heti 4-6 órában)?

Megválaszolta: dr. Radics Zsuzsanna jogász, társadalombiztosítási szakértő

A felvétel dátuma: 2023.10.27.

Őstermelő nyes jogosultsága

Nyugdíj előtti álláskeresési segély (nyes) szeretne igényelni az őstermelő, az egyéb feltételeknek megfelel. Egyetlen kérdés merül fel: mennyi lehet az őstermelésből származó éves bevétele a nyes mellett?

Megválaszolta: dr. Radics Zsuzsanna jogász, társadalombiztosítási szakértő

A felvétel dátuma: 2023.09.26.

Felmondhat-e táppénz ideje alatt a munkáltató?

A munkavállaló keresőképtelen, táppénzen van. Kollégái szóltak, hogy többeknek megszüntették a munkaviszonyát, de ő még nem kapott értesítést. Megteheti-e a munkáltató, hogy felmond, az új szabályok szerint a munkaviszony ideje alatt, vagyis: megszüntethető-e a táppénz ideje alatt a munkaviszonya? Ha igen, a táppénzt folyósítását ez befolyásolja-e, ha továbbra is keresőképtelen?

Megválaszolta: dr. Radics Zsuzsanna jogász, társadalombiztosítási szakértő

A felvétel dátuma: 2023.09.04.

Gyed mellett egyéni vállalkozó

Magánszemély heti 40 órás munkaviszonnyal rendelkezik. Gyermeke született, ezért munkahelyén fizetési nélküli szabadságon van, gyed folyósítás/igénybevétele miatt. Gyed folyósítás mellett egyéni vállalkozói tevékenységet szeretne végezni, a munkahelyére nem megy vissza dolgozni. Egyéni vállalkozóként meg kell-e fizetnie a minimum járulékot (tevékenysége nem kötődig szakképzettséghez)?

Megválaszolta: dr. Radics Zsuzsanna jogász, társadalombiztosítási szakértő

A felvétel dátuma: 2023.07.27.

Járulékfizetés szerelő ügyvezető után

Egy kft.-ben, amennyiben 2 tulajdonos és 1 ügyvezető (aki tulajdonos is) van, a társaság villanyszereléssel foglalkozik, alkalmazottai vannak. Ha a társasági szerződés szerint munkaviszonyban látja el az ügyvezetést, de személyesen nem működik közre, a szerelési munkákat alkalmazott látja el. Meg kell-e az ügyvezető után a minimálbér szerint a járulékot fizetni, amennyiben nem rendelkezik máshol munkaviszonnyal, vagy elegendő részmunkaidős foglalkoztatás után megfizetni a járulékokat?

Megválaszolta: dr. Radics Zsuzsanna jogász, társadalombiztosítási szakértő

A felvétel dátuma: 2023.06.20.

Táppénz többes jogviszonyban

Van egy főfoglalkozású egyéni vállalkozó, aki átalányadózó. Beteg lett és táppénzre került. Viszont van egy kft.-je is, ahol az egyéni vállalkozásra tekintettel nem fizet adót/járulékot, nincs kivét. Ebben a jogviszonyában nem lett táppénz igényelve. Jelen esetben továbbra is mentesül a kft.-ben a járulékfizetés alól, amennyiben nincs kivét? A kft. 08-as bevallásában jelölni kell a táppénzes időszakot, függetlenül attól, hogy nem kap ellátást?

Megválaszolta: dr. Radics Zsuzsanna jogász, társadalombiztosítási szakértő

A felvétel dátuma: 2023.06.14.

Napi 1 óra beszámítása 40 év utáni nyugdíjba

Ha valaki 8 órás főállású mellett, be van jelentve másodállásba napi 1 órára, ez beleszámít-e a nők 40 éves nyugdíjába?

Megválaszolta: dr. Radics Zsuzsanna jogász, társadalombiztosítási szakértő

A felvétel dátuma: 2023.06.14.

Tb járulék levonása nyugdíjastól

Szolgálati járadékban részesülő nyugdíjas munkaviszonyban dolgozik (a szolgálati járadék folyósítása mellett). 2020. július 1 óta társadalombiztosítási járulékot nem vontak tőle. Most az idei évben – rájöttek a hibára – és befizette a munkáltató az elmaradt Tb járulékot az államkasszába (2020. júliustól napjainkig). Ebben az esetben a munkáltató kötelezheti a munkavállalót a Tb járulék visszafizetésére?

Megválaszolta: dr. Radics Zsuzsanna jogász, társadalombiztosítási szakértő

A felvétel dátuma: 2023.06.07.

Nyugdíjba vonulással összefüggő munkáltatói kötelezettségek

Egy alapítványnál munkaviszonyban álló nyugdíjas korú alkalmazott ebben a hónapban visszamenőlegesen 2022.12.31-vel kéri nyugdíja megállapítását és folyósítását. A megállapítás iránti kérelmét már beadta az illetékes hivatalnak, de határozat még nem született a nyugdíj megállapítást illetően. Az alkalmazott továbbra is, folyamatosan munkaviszonyban áll. A nyugdíj folyósítást megállapító határozat kézhezvétele előtt van-e bármilyen bejelentési kötelezettsége a munkáltatónak a NAV felé?

Megválaszolta: dr. Radics Zsuzsanna jogász, társadalombiztosítási szakértő

A felvétel dátuma: 2023.06.07.

Munkabalesetből adódó keresőképtelenség igazolása

Munkabalesetet követő műtét után a beteg több kórházi fertőzést is elkapott. Az ellátó kórházban a beteg állapota egyre romlott. A család egy budapesti kórházba vitte át. Az átvitelig 1-es kóddal történt az igazolások kiadása, de Budapesten már csak 8-as kódú igazolást adtak ki annak ellenére, hogy a munkabaleseti jegyzőkönyv leadásra került. A beteg ezen idő alatt csak 60%-os táppénzt kapott. Hova lehet ilyen esetben fordulni jogorvoslatért hiszen, ha nem lett volna a baleset a beteg nem kap összesen négyféle kórházi fertőzést?

Megválaszolta: dr. Radics Zsuzsanna jogász, társadalombiztosítási szakértő

A felvétel dátuma: 2023.06.01.

Egyéni vállalkozó járulékfizetés

Adott egy főfoglalkozású egyéni vállalkozó aki táppénzen van 2023. március 01-től jelenleg is. A táppénz számfejtő kormányhivatali ügyintéző jelezte, hogy táppénz az előző biztosítási jogviszonyok alapján csak 2023. április 27-ig illeti meg, tovább már nem. Az egyéni vállalkozó továbbra sem gyógyult meg, kezelésekre kell járnia. Maradhat-e orvosi igazolással beteg, hogy pénzbeli ellátást nem kap? Kell-e járulékot fizetni vagy nem 2023. április 28-tól, amikortól már nem kap táppénzhez kapcsolódó pénzbeli ellátást?

Megválaszolta: dr. Radics Zsuzsanna jogász, társadalombiztosítási szakértő

A felvétel dátuma: 2023.05.26.

Külföldi fióktelepen dolgozók minimum tb- járuléka

Mi tekintendő Magyarországon minimum tb-járulék alapnak német fióktelepen dolgozó magyar munkavállalók esetében? Magyarországon bejegyzett gazdasági társaság német fióktelepén foglalkoztat munkaviszony keretében magyar munkavállalókat. A villanyszerelők a német jogszabály által előírt minimum bért Németországban számfejtve megkapják. Személyi jövedelemadót Németországban fizetnek. Magyar munkaszerződésükben a mindenkor érvényes magyar minimálbér, valamint a német minimálbér van megjelölve díjazásként. A magyar bér mentesített jövedelem szja szempontjából. Magyarországon levonásra és befizetésre kerül a munkaszerződésük szerinti bruttó magyar minimálbérük után a tb-járulék. 

Megválaszolta: dr. Radics Zsuzsanna jogász, társadalombiztosítási szakértő

A felvétel dátuma: 2023.05.15.

Táppénz, csed, gyed másodállású átalányadózónál

Másodállású átalányadózó egyéni vállalkozó jogosult-e táppénzre, csed és gyed ellátásra az egyéni vállalkozásából? Tb alapja nincs, mentes keretet nem lépte túl, tavalyi évben sem volt a vállalkozásból járulékalapot képező jövedelme.

Megválaszolta: dr. Radics Zsuzsanna jogász, társadalombiztosítási szakértő

A felvétel dátuma: 2023.05.14.

Özvegyi nyugdíj igénylése feléledés jogcímen

Olyan személy is igényelheti az özvegyi nyugdíjat, aki a 65. életévét már a házastársa halála előtt betöltötte?

Megválaszolta: dr. Radics Zsuzsanna jogász, társadalombiztosítási szakértő

A felvétel dátuma: 2023.05.12.

Megbízással foglalkoztatott rokkantnyugdíjas

Amennyiben rokkantnyugdíjas, (nem öregségi nyugdíjas) megbízási szerződés keretében lesz foglalkoztatva, be kell-e jelenteni a 1041-es nyomtatványon? Továbbá: Milyen adó- és járulékkötelezettségei keletkeznek a megbízási jogviszonyban?

Megválaszolta: dr. Radics Zsuzsanna jogász, társadalombiztosítási szakértő

A felvétel dátuma: 2023.05.11.

Szerb állampolgár biztosított járulékfizetése

A kérdésben szereplő adózó szerb állampolgár. Magyarországon vállalkozást szeretne folytatni. A NAV-tól kapott Hatósági Bizonyítványt arról, hogy folyamatosan biztosított Szerbiába. Kell-e fizetnie járulékokat, ha Magyarországon van bevétele pl. átalánydíjas?

Megválaszolta: dr. Radics Zsuzsanna jogász, társadalombiztosítási szakértő

A felvétel dátuma: 2023.05.11.

Rehabilitásciós ellátás melletti munkavégzés

Rehabilitációs ellátás mellet lehet e valaki részmunkaidős alkalmazott, vagy alkalmi munkavállaló? Esetleg egyéni vállalkozó? Ilyenkor milyen járulékok terhelik?

Megválaszolta: dr. Radics Zsuzsanna jogász, társadalombiztosítási szakértő

A felvétel dátuma: 2023.05.09.

Ápolási díj melletti egyéni vállalkozó járulékai

Ápolási díj mellett lehetünk-e egyéni vállalkozók?  Ebben az esetben milyen járulékokat kell fizetni, Illetve ilyenkor az egyéni vállalkozás főállásúnak minősül-e az ápolási díj mellett?

Megválaszolta: dr. Radics Zsuzsanna jogász, társadalombiztosítási szakértő

A felvétel dátuma: 2023.05.01.

Polgármesteri tiszteletdíj után fizetendő járulékok

A kérdéssel érintett önkormányzatnál polgármesterváltás történt. Az új polgármester társadalmi megbízatásban látja el a feladatot. A képviselő testület 260.000 Ft/hó tiszteletdíjat állapított meg részére. Emellett főállású egyéni vállalkozó. Mivel a 260 000 Ft/hó több, mint a minimálbér 30%-a ezért tbj alapot képez és 18,5% tbj fizetésre kötelezett a tiszteletdíjból is?

Megválaszolta: dr. Radics Zsuzsanna jogász, társadalombiztosítási szakértő

A felvétel dátuma: 2023.04.30.

Munkahelyváltás GYED alatt

Mi történik munkahely-váltáskor a GYED folyósítással, amennyiben a munkavállaló a tb kifizetőhely cégétől fizetés nélküli szabadságról felmond és az új munkahelyén kezd dolgozni aktívként? Jár-e a GYED, ha teljes munkaidőben dolgozik? Szükséges-e jelentenie a változást?

Megválaszolta: dr. Radics Zsuzsanna jogász, társadalombiztosítási szakértő

A felvétel dátuma: 2023.04.13.

A Csed és a Gyed beszámítása jövedelembe

A gyed és a csed figyelembe vehető jövedelem alapjába beleszámít, ha a 36 órát elérő főállás mellett egyéni vállalkozói jövedelemmel is rendelkezik az igénylő?

Megválaszolta: dr. Radics Zsuzsanna jogász, társadalombiztosítási szakértő

A felvétel dátuma: 2023.03.07.

Minimum tb-járulék és szocho fizetése

Adott egy munkavállaló, akinek 6 órás munkaviszonya van egy cégnél. Egy másik cégnél heti 8 órában szeretne munkát vállalni. Ebben a cégben szükséges a munkavállaló után megfizetni a minimum tb járulékot és szochot (bruttó 69.600 forint) után?

Megválaszolta: dr. Radics Zsuzsanna jogász, társadalombiztosítási szakértő

A felvétel dátuma: 2023.03.07.

Holland állampolgár ügyvezető biztosítása

Holland állampolgár Magyarországon lakik, és tavaly szeptemberben egyszemélyes Kft-t alapított, amelynek ő az ügyvezetője megbízási jogviszonyban. Hollandiában ekkor már nem volt élő biztosítása, Magyarországon pedig nem volt ekkor taj száma. A taj számot most kapta meg februárban. (A NEAK jelzése alapján a NAV eü. szolgáltatási járulék fizetését írta elő a taj szám megállapításától.) Helyesen teszem, ha a taj érvényességének időpontjától jelentem be az ügyvezető tagi jogviszonyát, vagy ebben az esetben visszamenőleges hatállyal kell ezt megtenni?

Megválaszolta: dr. Radics Zsuzsanna jogász, társadalombiztosítási szakértő

A felvétel dátuma: 2023.03.06.

Társas vállalkozó nyugdíjas tb-fizetése

Egyszemélyes Kft. tagja társas vállalkozóként vesz részt a személyes közreműködésben. A tag előre hozott korkedvezményes nyugdíjban részesül, 63 éves. A következő kérdések merülnek fel: Kiegészítő tevékenységet folytató társas vállalkozónak minősül-e, vagy főfoglalkozásúnak? Meg-kell-e utána fizetni a garantál bér minimum utáni járulékokat? Be kell-e a jogviszonyt jelenteni a T1041-es nyomtatványon, ha igen milyen jogviszony kóddal?

Megválaszolta: dr. Radics Zsuzsanna jogász, társadalombiztosítási szakértő

A felvétel dátuma: 2023.03.06.

Ügyvezető apa és gyet melletti anya

Egy Bt. beltagja az anya, kültagja az apa, mindketten ügyvezetők. Az apa 36 órás munkaviszony mellett, az anya gyet mellett. Személyes közreműködésre egyik ügyvezető sem kötelezett. A bt. semmilyen tevékenységet nem végez, bevételt nem szerez. Első kérdés, hogy a beltag, ügyvezető anya kötelezett-e minimálbér utáni járulékfizetésre, illetve megbízása dijjal lehet-e ügyvezető nulla forintért, és így nem fizet járulékot? Második kérdés, hogy ha anya. Bt.-ben otthon 4 órában fodrász tevékenységet végezne munkaviszonyban, az ügyvezetés mellett, akkor milyen járulékfizetés kötelezettség terhelné?

Megválaszolta: dr. Radics Zsuzsanna jogász, társadalombiztosítási szakértő

A felvétel dátuma: 2023.02.25.

Ügyvezető járulékfizetése

Egy ingatlanforgalmazással foglalkozó kft-ben két ügyvezető van. Az egyik ügyvezető tag és egyéni ügyvéd is egyben. Járulékait ez egyéni vállalkozásban egyéni ügyvédként fizeti meg. Megbízási díjat vesz fel az ügyvezetésért. A másik ügyvezető nem tagja a kft-nek, és szintén megbízási díjat vesz fel. A megbízási díjak összege nem éri el a min. bér 30%-át. Milyen jogviszony kóddal kell a 1041-n bejelenteni a ügyvezetőket, illetve a jövedelmek önálló vagy nem önálló tevékenységből származó jövedelemnek minősül-e? A 10%-os költséghányad alkalmazása miatt kérdés.

Megválaszolta: dr. Radics Zsuzsanna jogász, társadalombiztosítási szakértő

A felvétel dátuma: 2023.02.25.

Nyugdíjas orvos munkaviszonya

Egy háziorvos a tevékenységét kft.-ben végzi (az OEP a finanszírozást a kft.-nek fizeti). Az orvos a kft.-vel munkaviszonyban állt, idén februárban betölti a 65. évét. Kérte a nyugdíjazását, a tevékenységet folytatná tovább nyugdíjasként munkaviszonyban. Az önkormányzat felkérte az orvost, hogy egy másik területen 6 hónapra helyettesítést vállaljon és a munkát munkaviszony keretében kell végezni napi 4 órában. Mivel ez költségvetés, az 1997. LXXXI tv. 83/C szerint a még el sem bírált nyugdíját fel kellene függeszteni. Sajnos az Önkormányzat csak a magánszeméllyel szerződik, a kft.-vel nem. A kérdés, hogy a 83/C § (3) bekezdése szerint az kft.-ben a tevékenységénél elegendő a 15% szja levonás, és a kft. tekintetében nyugdíjasként kell számfejteni annak ellenére, hogy a nyugdíját nem kapja meg? Ha jól értelmezem a jogszabályt, akkor feburárban még azt a fél havi nyugdíjat megkaphatja, és csak március 1-től kell a felfüggesztést kérni.

Megválaszolta: dr. Radics Zsuzsanna jogász, társadalombiztosítási szakértő

A felvétel dátuma: 2023.02.08.

Gyet melletti munkavégzés

Főállású anya 30 órás munkaviszonnyal rendelkezik. Vállalhat-e emellett még munkát egyszerűsített foglalkoztatás keretében?

Megválaszolta: dr. Radics Zsuzsanna jogász, társadalombiztosítási szakértő

A felvétel dátuma: 2023.02.07.

Rokkant alkalmazott számfejtése

1975-ben született alkalmazottnak rokkantsági ellátást állapítottak meg. A határozat szövege szerint az egészségi állapot mértéke: 20% – állapota alapján "D" minősítési kategóriába tartozó – rehabilitációja nem javasolt, kizárólag folyamatos támogatással foglalkoztatható. Felülvizsgálatra 2024-ben kell mennie. A hivatal ellátást állapított meg neki havi 169.380 Ft összegben. Milyen módon változik a számfejtése? Mit kell tőle vonni és kell-e szochót fizetnie a munkáltatónak, esetleg erre milyen kedvezmény jár? Jár-e neki plusz szabadság? A határozat 2022. december 14-ei keltezésű. Mikortól kell neki másként számfejteni az előzőekhez képest?

Megválaszolta: dr. Radics Zsuzsanna jogász, társadalombiztosítási szakértő

A felvétel dátuma: 2023.01.18.

Mellékállású átalányadózó nyugdíj alapja

Egy átalányadózó egyéni vállalkozónál a táppénz, illetve a későbbi nyugdíj alapjába mekkora jövedelem számít be? Az érintett mellékállású átalányadózó egyéni vállalkozó, máshol van min. 36 órás munkaviszonya. Egyéni vállalkozóként havi 200 ezer Forintot számláz, 40%-os költséghányaddal. Az adómentesség miatt szinte nem is fizet adót, járulékot (évi 23 ezer Forint). Ennek ellenére táppénznél, nyugdíjnál beleszámít a 200 ezer Forint vagy esetleg 120 ezer Forint?

Megválaszolta: dr. Radics Zsuzsanna jogász, társadalombiztosítási szakértő

A felvétel dátuma: 2023.01.16.

Kismama munkahely váltása

Egy felszámolásra kerülő cégben dolgozó, gyeden lévő kismama a cégcsoport másik cégébe lenne átjelentve. A dolgozó ismét babát vár, májusra várja születését. Milyen ellátásra lesz jogosult a kismama és mi alapján kap pénzbeli ellátást? 
 

Megválaszolta: dr. Radics Zsuzsanna jogász, társadalombiztosítási szakértő

A felvétel dátuma: 2023.01.16.

Egyéni vállalkozó külföldi munkaviszonya

Főfoglalkozású egyéni vállalkozó január 16. óta Prágában, heti 40 órás munkaviszonyt létesít. Amennyiben ő Neak fele lejelenti, hogy kint van neki biztosítási jogviszonya, akkor az itthoni egyéni vállalkozásával mi lesz? Mellékfoglalkozásúnak fog majd számítani? (Járulékot nem kell megfizetni a minimum alapig?) Illetve milyen nyomtatványokat kell neki ebben az esetben beküldenie?

Megválaszolta: dr. Radics Zsuzsanna jogász, társadalombiztosítási szakértő

A felvétel dátuma: 2023.01.15.