A járóbeteg-szakellátási digitális időpontfoglaló rendszer

dr. Radics Zsuzsanna Dátum Legutoljára frissítve: 2024.03.08

Olvasási idő: 6 perc


Ez a tartalom 131 napja jelent meg, lehetséges, hogy az itt szereplő információk már nem aktuálisak. Legfrissebb tartalmainkat itt érheti el.

2024. február 29-én jelent meg a 42/2024. (II. 29.) kormányrendelet, amely már másnaptól hatályba léptette a járóbeteg-szakellátásnál a digitális időpontfoglaló rendszer bevezetésére vonatkozó szabályokat. Hogyan használjuk az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér (EESZT) digitális időpont-foglalási rendszerét?

A 42/2024. (II. 29.) Kormányrendelet rögzíti, hogy „az állam az EESZT digitális időpontfoglalási rendszer szolgáltatás útján biztosítja, hogy a járóbeteg-szakellátást nyújtó, közfinanszírozott egészségügyi szolgáltatók az EESZT útján közzétegyék és folyamatosan frissítsék az e rendelet szerinti beutalóval és beutaló nélkül igénybe vehető szolgáltatásaikra nyitva álló időpontokat.”
A jogszabály továbbá azt is rögzíti, hogy a járóbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató nem tagadhatja meg az ellátást, ha az EESZT útján digitálisan elérhetővé tett betegfogadási időpontra történik az időpontfoglalás.
Mindezek alapján tekintsük át részletesen a digitális időpontfoglalás szabályait!

A digitális időpontfoglalás alkalmazása – ha a technikai feltételek adottak – az egészségügyi szolgáltató döntésén múlik. Ugyanakkor 2024. július 1-jétől azok a közfinanszírozott járóbeteg-szakellátók, akik heti 300 vagy ezt meghaladó órát legalább 5 szakmában nyújtanak, kötelesek lesznek a digitális időpontfoglalási rendszer használatára.

Időpontfoglalás az orvos által

A digitális időpontfoglalási rendszerben a beutalóval igénybe vehető ellátások esetén a személyesen jelen lévő beteg kérésére a beutaló orvos végzi az időpontfoglalást.
A beutaló nélkül igénybe vehető ellátások esetén, ha az orvosszakmailag indokolt, akkor a beteg háziorvosa vagy kezelőorvosa vállalhatja, hogy a beteg kérésére a digitális időpontfoglalási rendszerben a járóbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatónál időpontot foglal. Ha a beteg állapota személyes megjelenést nem igényel, akkor a háziorvos vagy a kezelőorvos a beteg személyes megjelenése nélkül is eleget tehet a beteg kérésének. Azaz a beteg kérheti például telefonon is az időpontfoglalást. A beutaló nélkül igénybe vehető ellátások időpontfoglalása kapcsán meg kell jegyezni, hogy ez nem egy kötelezettség, azaz a háziorvos vagy kezelőorvos nem köteles a beteg fenti időpontfoglalásra vonatkozó kérésének eleget tenni.
Megjegyzés: A fenti szabályok nem érintik a járóbeteg-szakellátók nem digitális időpontfoglalási rendszerben történő időpontfoglalását, így azokra a továbbiakban is sor kerülhet.

Időpontfoglalás a beteg által

Maga a beteg is foglalhat időpontot a járóbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatónál, amelyet a járóbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató a digitális időpontfoglalási rendszerben rögzít. Erre sor kerülhet akár beutalóval, akár beutaló nélkül igénybe vehető egészségügyi ellátásoknál. Az időpontfoglalásra a járóbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató által meghatározott módon kerülhet sor. Ha például szakrendelőben az időpontfoglalásra a recepció került kijelölésre, akkor a recepciónál kell kérnie a betegnek a digitális időpontfoglalást. Ez esetben is igaz, hogy az időpontfoglalást a betegnek nem kell személyesen végeznie, így arra akár telefonon is sor kerülhet.
2024. július 1-jétől, a beteg a fentiekben leírtakon túl a beutalóval, illetve a beutaló nélkül igénybe vehető egészségügyi ellátásra közvetlenül is foglalhat majd időpontot, illetve módosíthatja foglalt időpontját a digitális időpontfoglalási rendszerben. Figyelni kell azonban arra, hogy a digitális időpontfoglalási rendszerben – a beteg által történő időpontfoglalásnál –ugyanazon szakmában csak egy időpontot lehet lefoglalni, azaz nem foglalható ugyanazon szakmában, ugyanazon TAJ számhoz kapcsolódóan egyszerre több egészségügyi szolgáltatónál időpont.

Az egészségügyi szolgáltató feladatai

A digitális időpontfoglalási rendszert használó járóbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatók az EESZT útján közzéteszik és folyamatosan frissítik a beutalóval, illetve a beutaló nélkül igénybe vehető szolgáltatásaikra nyitva álló időpontokat.
Az ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató csak kivételes esetben, a működését érintő okból megteheti, hogy az általa közzétett időpontokat az EESZT útján módosítja vagy törli. Az időpont módosításáról vagy törléséről az egészségügyi intézmény felsővezetője vagy az általa megbízott személy hozhat döntést.
Ha a már lefoglalt időpont módosításra vagy törlésre kerül, akkor az ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató köteles az ellátásra időponttal rendelkező beteget értesíteni, és a beteggel leegyeztetni az új időpontot.
A digitális időpontfoglalási rendszer – a beutalóval, illetve a beutaló nélkül igénybe vehető járóbeteg-szakellátásoknál – a következő nem személyes adatokat tartalmazza:

  • a kezdeményezett ellátásra történő időpontfoglalás időpontja, amit az EESZT üzemeltetője rögzít;
  • az ellátás lefoglalt időpontja, amit az EESZT üzemeltetője rögzít;
  • a beteg egészségügyi szolgáltatónál történő érkeztetése és rendelésre történő továbbküldésének időpontja, amit a digitális időpontfoglalási rendszert használó járóbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató rögzít;
  • a beteg rendelőbe történő behívásának időpontja, a digitális időpontfoglalási rendszert használó járóbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató rögzít;
  • a központi eseménykatalógus „járóbeteg-szakellátás befejezése” eseményének időpontja, amit az EESZT üzemeltetője rögzít

a digitális időpontfoglalási rendszerben.

Végezetül meg kell említeni, hogy a beteg is megváltoztathatja a már lefoglalt időpontját. A jogszabály úgy rendelkezik, hogy a járóbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatóhoz előjegyzett és a közölt időpontot a beteg személyesen, telefonon vagy az erre a célra kijelölt elektronikus úton köteles haladéktalanul lemondani, vagy annak módosítását kérni, amikor az arra okot adó körülményről értesült.

A fentiekben leírtakat a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Kormányrendelet szabályozza.