Rokkantsági ellátás összegének újraszámíttatása

dr. Radics Zsuzsanna Dátum Legutoljára frissítve: 2022.05.15

Olvasási idő: 6 perc


Ez a tartalom 789 napja jelent meg, lehetséges, hogy az itt szereplő információk már nem aktuálisak. Legfrissebb tartalmainkat itt érheti el.

Lehet-e kérni a rokkantsági ellátás összegének újraszámíttatását, ha a rokkantsági ellátásban részesülő nyolc órás munkaviszonyt létesít? Mi ilyenkor az eljárás menete?

A kérdésben szereplő személy 2015. december 1. óta és jelenleg is rokkantsági ellátásban részesül. 2018. október 29-i komplex minősítés alapján össz-szervezeti egészségkárosodása 60%, minősítés: C2. 2021. december 1. keltezésű határozat alapján a komplex minősítés időbeli hatálya végleges egészségi állapotú, a felülvizsgálat alól mentesülő személy, mivel az öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséig hátralévő időtartam a 10 évet nem haladja meg. 
A kérdésben érintett személy 2021. október 1-étől munkaviszonyt létesített napi 8 órában, garantált bérminimumon, ami várhatóan június 30-ig tart. Lehet kérni a rokkantsági ellátás összegének újraszámíttatását? Mi az eljárás menete? Le kell-e mondania a megállapított ellátásról és egy új igényben kérni az ellátás újraszámítását?

A 180 napos naptári napi jövedelemnek ott van jelentősége, ha a jogosult a referencia-időszakban nem rendelkezett legalább 180 naptári napi jövedelemmel a bátyja, a referencia-időszak kezdő időpontját követően szerzett, a kérelem benyújtásának napját megelőző 180 naptári napi jövedelem napi átlagának 30-szorosa lesz a rokkantsági ellátás alapját képező havi átlagjövedelem. Úgy gondolom, hogy jelen esetben azonban nem erről van szó.

A rokkantsági ellátás mellett végzett keresőtevékenységnek két esetben van jelentősége. 

Az egyik a nyugdíjkorhatár betöltésekor megállapítandó nyugellátásnál, amelynél figyelembe veszik a keresőtevékenységet, mint szolgálati időt, és az ellátási alapot. Majd a nyugellátás iránti kérelem benyújtásakor dönthet arról a bátyja, hogy kéri-e az így megállapított nyugellátást, vagy ha annak összege alacsonyabb a rokkantsági ellátásnál, akkor 15 napon belül a nyugellátásról lemondva a rokkantsági nyugdíj kerül továbbfolyósításra.
A második eset, amikor a rokkantsági ellátást valamely okból adódóan megszünteti a kormányhivatal, majd ha annak feltételei fennállnak az később újramegállapításra kerül. Ezen újramegállapításnál szintén figyelembe veszik a korábbi rokkantsági ellátás mellett folytatott keresőtevékenységből származó jövedelmet.