Gyakornok biztosítási jogviszonya

dr. Radics Zsuzsanna Dátum Legutoljára frissítve: 2022.04.05

Olvasási idő: 5 perc


Ez a tartalom 803 napja jelent meg, lehetséges, hogy az itt szereplő információk már nem aktuálisak. Legfrissebb tartalmainkat itt érheti el.

A cégben gyakornoki szerződést kötöttek egy felsőoktatásban tanuló diákkal, az iskolával együttműködési megállapodás is megkötésre került. Jelen esetben a gyakornok biztosított lesz, vagy adómentes lesz a jövedelme? A kifizető mentesül az adófizetési kötelezettség alól? A gyakornokot a havi adó és járulékbevallásban szerepeltetni kell?

Amennyiben a gyakornoki szerződés hallgatói munkaszerződés, a 2011. évi CCIV. törvény (Nftv.) 44. § (1) bekezdése alapján az alábbi esetekben hallgatói munkaszerződés megkötése szükséges a hallgatóval:

a) duális képzés képzési ideje alatt külső vagy belső gyakorlóhelyen, a képzési program keretében, illetve a képzés részeként megszervezett szakmai gyakorlat vagy gyakorlati képzés során az intézményben, az intézmény által alapított gazdálkodó szervezetben vagy külső vagy belső gyakorlóhelyen,

b) képzési programhoz nem kapcsolódóan, a felsőoktatási intézmény alaptevékenysége körében a felsőoktatási intézményben vagy a felsőoktatási intézmény részvételével működő gazdálkodó szervezetben.

A fenti a) pont szerinti esetben a hallgatót díjazás illetheti meg, illetve a hat hét időtartamot elérő egybefüggő gyakorlat ideje alatt, valamint a duális képzés képzési ideje alatt díjazás illeti, amelynek mértéke legalább a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) hatvanöt százaléka (azaz idén bruttó 130 000 forint). A díjazást – eltérő megállapodás hiányában – a szakmai gyakorlóhely fizeti. A személyi-jövedelemadó előleg kapcsán be kell nyújtani a 08-as bevallást. Az a) pont szerinti jogviszony biztosítási jogviszonyt nem hot létre, így a T1041-es nyomtatványon nem kell jelenteni. Az a) pont szerinti hallgatói munkaszerződés esetén sem társadalombiztosítási járulékot, sem szociális hozzájárulási adót nem kell fizetni.

A fentiek szerint alakul a jogviszony és a közteherfizetés a b) pontban foglalt esetben is a veszélyhelyzet ideje alatt. Azaz az 539/2021. (IX. 21.) kormányrendelet 1. § (3)-(4) bekezdései alapján, a veszélyhelyzet ideje alatt, mind a társadalombiztosítási járulék, mind a szociális hozzájárulási adó alóli mentességet alkalmazni kell az Nftv. 44. § (1) bekezdés b) pontja szerinti hallgatói munkaszerződés alapján létrejött jogviszonyra is.