Bejelentkezés

Fuvarozó betegszabadságon

Tehergépkocsi vezetőként dolgozó munkatárs betegség miatt nem tud dolgozni, keresőképtelenségéről orvosi igazolást is hozott. Jár-e neki betegszabadság, illetve, ha hosszabb ideig keresőképtelen, akkor táppénz?

Szolgálati járandóságban részesülő személy, ha munkaviszonyban dolgozik, biztosítottnak minősül.

Munkaviszonyára tekintettel betegszabadságra jogosult adott keresőképtelenség setén (pl. 8-as kódos keresőképtelenségnél).

A betegszabadságot követően – biztosítási jogviszonyára tekintettel – a keresőképtelenség ideje alatt táppénzre jogosult, amely maximum egy évig folyósítható.

Esetében figyelemmel kell lenni arra, hogy ha a szolgálati járandóságban részesülő személy a tárgyévben biztosítással járó jogviszonyban áll (és a munkaviszony ilyen jogviszony), és az általa fizetendő társadalombiztosítási járulék alapja meghaladja a tárgyév első napján érvényes kötelező legkisebb munkabér havi összegének tizennyolcszorosát (éves keretösszeg), az éves keretösszeg elérését követő hónap első napjától az adott tárgyév december 31-éig, de legfeljebb az öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséig a szolgálati járandóság folyósítását szüneteltetni kell. Ha a fizetendő társadalombiztosítási járulék alapja az éves keretösszeget a tárgyév decemberében haladja meg, a folyósítás szüneteltetésére nem kerül sor, de a tárgyév december havi korhatár előtti ellátást, illetve szolgálati járandóságot vissza kell fizetni. Az éves keretösszeg elérésének vizsgálatakor a kifizetett társadalombiztosítási járulékalapot képező keresetet, jövedelmet arra az időszakra kell figyelembe venni, amely időszakra vonatkozóan azt kifizették.

Dr. Radics Zsuzsanna (2022-11-13)