Egyetemista beltag adózása

dr. Radics Zsuzsanna Dátum Legutoljára frissítve: 2021.08.10

Olvasási idő: 5 perc


Ez a tartalom 1041 napja jelent meg, lehetséges, hogy az itt szereplő információk már nem aktuálisak. Legfrissebb tartalmainkat itt érheti el.

Milyen fizetési kötelezettsége keletkezik egy cégnek, ha egy 18. életévét betöltött, középiskolában tanuló diák a Bt. beltagja? Továbbá, ha egy év múlva felsőoktatási intézménybe folytatja tovább tanulmányait, akkor az jelent-e neki valami hátrányt, például az egészségbiztosítás, kollégiumi ellátás, ösztöndíj vagy családi pótlék terén?

A Bt. beltagja, ha csak tag, azaz semmilyen jogviszonyban nincs a Bt.-vel, beleértve, hogy ügyvezetést sem lát el, akkor nem jön létre biztosítási jogviszony, így közterheket sem kell fizetni.

A nagykorú, nem kisadózó, és nem  nyugdíjas vállalkozónál, ha személyesen tevékenykedik a Bt.-ben, vagy ügyvezetést lát el – akár munkaviszonyban, akár megbízási alapján társas vállalkozói jogviszonyban – nem kell a 2019. évi CXXII. törvény (Tbj.) szerinti minimális alapok szerint fizetni a tb közterheket (azaz a járulékot és a szociális hozzájárulási adót), ha a vállalkozó köznevelési intézményben, vagy felsőoktatási intézményben, az Európai Gazdasági Térség tagállamában vagy Svájcban közép- vagy felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében folytat tanulmányokat. 

Ebben az esetben – amíg a nappali tagozaton fennáll a tanulói-, hallgatói jogviszony – a tb közterheket az alábbiak szerint kell megfizetni: 18,5 százalék társadalombiztosítási járulék és 15,5 százalék szociális hozzájárulási adó alapja a tényleges jövedelem, illetve a személyes közreműködés alapján fizetett jövedelem.

Ez a keresőtevékenység nem jár hátrányos megkülönböztetéssel az egészségbiztosításra, tanulmányi ösztöndíjra vonatkozóan. Családi pótlék összegénél lehet jelentősége a fenti jogviszonyból származó jövedelemnek. 

Ugyan családi pótlék már nem jár a felsőoktatásban tanuló kapcsán, de a gyermekszámba beszámít az a rendszeres jövedelemmel nem rendelkező hallgató, aki felsőoktatási intézményben első felsőoktatási szakképzésben, első alapképzésben, első mesterképzésben vagy első egységes, osztatlan képzésben vesz részt. (Rendszeres jövedelem: a legalább három egymást követő hónapban keletkezett jövedelem.)
A kollégiumi elhelyezés feltételeiről az adott felsőoktatási intézmény tud tájékoztatást adni.