Bonácz Zsolt

Bonácz Zsolt

áfa szakértő


Adótanácsadó, áfa-szakértő a Menedzser Praxis Tudás-és Válaszközpont szerkesztője, vezető szakértője és tanácsadója.

Adószakértőként, rendszeresen és kiemelt terjedelemben publikál a Menedzser Praxis havi megjelenésű nyomtatott és online kiadványaiban. Főbb szakterülete az áfa és az általános forgalmi adó, különös tekintettel a hazai és nemzetközi szabályozásra. Az adó-pénzügy-számvitel kiadói portfólió vezető szerkesztője, gondozásában jelenik meg három szakmai kiadványunk és tudástárunk (Áfa Klub, Adózási Módszertani Szemle, Adó- és Járulékmegtakarítási Tanácsadó).

Cégünknél végzett szakértői és tanácsadói tevékenysége elsősorban az áfa és a forgalmi adózás területét érinti, beleértve a nemzetközi áfa-adózás kérdésköreit is.

Havi 60-70 megválaszolt kérdéssel és személyes tanácsadással cégünk egyik legjelentősebb tanácsadói portfólióval rendelkező szakértője.


 

  • Cikkeket és magyarázatokat ír
  • Irat- és szabályzatmintákat készít
  • Eddig 1207 szakmai kérdésre válaszolt

Válogatott cikkei

Katás egyéni vállalkozó számlát állít ki cég felé 2023. januárban, amely számlát 2023. februárban fizetik ki. A kifizetést megelőző nappal az egyéni vállalkozó kata státusza megszűnik. A kérdés, hogy ebben az esetben a kata időszak alatt kiállított számla ellenértéke a befolyástól függetlenül kata bevétel lesz-e, ha egyéni vállalkozó kikerül az adónem hatálya alól, még akkor is, ha épp emiatt a kifizetés miatt szűnik meg az adóalanyisága?
Az alapkérdés, hogy egy egyéni vállalkozó által végzett tevékenység a tárgyi adómentes szolgáltatás kategóriába tartozik-e vagy pedig az alanyi adómentes keretet növeli az adott szolgáltatás bevétele? Az első témakör az oktatási tevékenység, a másik tevékenységi kör a mentál-egészségügyi ellátás keretében végzett mentálhigiénés-, párkapcsolati tanácsadás.
A katára vonatkozó, jól ismert nyári változások alapján érthető, ha gyakran merül fel az a kérdés, hogy lehet-e társasháznak magánszemélyként, újkatásként is számlázni szeptember 1-jétől. Értelemszerűen vetődött fel az a kérdés is, hogy augusztus 31-ig kiszámlázható-e a szeptember-október-november-december havi takarítási díj úgy, hogy augusztus 31. után fogják a tételeket kifizetni átutalással?
Nem ritka eset, hogy a vállalkozás más részére biztosítja tulajdonát képező gépkocsi ingyenes használatát. Egyéni vállalkozó a vállalkozási célra használt, saját tulajdonát képező gépkocsit használhatja nem vállalkozási célra is, ami az áfa tekintetében egy tekintet alá esik azzal, amikor egy szervezeti formában működő vállalkozás más személy részére biztosít ingyenes használatot.
Katás egyéni vállalkozó külföldi – EU-s, szlovák – adóalanynak bérmunkát végez: terményszárító, berendezés szerelés, javítás. Tekintsük át az ilyenkor felmerülő kérdéseket!
Közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódóan ajánlati biztosíték fizetése van előírva. A nyertes ajánlattevő esetében az Áfa-törvény alapján ez az összeg a döntést követően előlegnek minősül. Mi a helyzet akkor, ha a kapcsolódó eljárás a fordított adózás szabályai alá esik? Akkor is kell számlát kiállítani?
Levonhatja-e az áfát és hogyan a humanitárius adományként háborús övezetbe juttatott szállítmány után az adományozó cég?
Hogyan jár el az érintett cég helyesen a számla kiállításánál, amennyiben egy (áfakörbe tartozó) belföldi székhelyű bt. vagy kft. vásárol egy gépet németországi eladótól, a gép azonban nem érkezik be Magyarország területére, hanem ugyanez a belföldi székhelyű bt. vagy kft. eladja egy németországi vevőnek (áfakörbe bejelentkezett egyéni vállalkozó)?
Hogyan kell az áfát megállapítani, ha két magyar ingatlanközvetítő működik közre közösen egy spanyolországi ingatlan adásvételében?
Az egyéni vállalkozó 2021. december 31-én teljesített árbevétel számlájának kifizetése 2022 januárjában történt. A vállalkozó a 2022. évre az átalányadózást választja. Az így befolyt bevétel számolható-e az átalány bevételébe, mivel 2021. évben pénzügyi teljesítés nem volt?
Szolgáltatóktól érkezett számlák egy részének továbbszámlázásakor az áfát fel kell-e tüntetni, vagy bruttó összeggel áfamentesen kell a számlát elkészíteni?
Az adóhatóság áfaellenőrzések során gyakran rendel el kapcsolódó vizsgálatot az ellenőrzés alá vont adózóval gazdasági kapcsolatban álló, illetve állt vállalkozásoknál. A kapcsolódó vizsgálattal egy tekintet alá esik az adózónál vagy a vele szerződéses kapcsolatban állt vagy álló adózónál már folyamatban lévő ellenőrzés is, ha annak eredménye a vizsgálat alá vont adózónál a tényállás tisztázásához szükséges.
Beszámítható-e a bevétel az átalányba, ha a vállalkozó időközben váltott átalányadózásra? Elvész-e az átalányadóhoz tartozó jogosultság, ha az adóhatóság módosította az előző évi bevételéhez az értékhatárt? Nehéz adójogi kérdések az átalányadózásra történő átállás körében.
Az Áfa tv. rendszerében minden ügylet, amely nem termékértékesítés, az szolgáltatásnyújtás. Döntő jelentőségű tehát, hogy a bérmunkát milyen szempontok alapján kell megítélni, minősítést pedig az adott ügyletre irányadó, és releváns körülmények alapján kell elvégezni. A kérdés alapvető jelentőséggel bír, mivel más-más szabályok alapján kell az ügyletet megítélni, annak függvényében, hogy termékértékesítésnek minősül-e, vagy szolgáltatásnyújtásnak.
A szálláshely-szolgáltatás körében felmerülő kérdéseink között először arra adunk választ, hogy a járványhelyzetet követőn ismét reggeliztetést nyújtó szállodák, milyen áfakulccsal adóznak. Másik kérdésünkben a magánszálláshelyek körében gyakran felmerülő előlegszámla egyik alapproblémáját tekintjük át.
Az ügynöki tevékenység lényege, hogy közreműködésével megbízója és egy harmadik személy között gazdasági esemény valósuljon meg. Az ügynöki tevékenység az Áfa törvény alapján szolgáltatás jogcímén adózik, függetlenül attól, hogy az ügynök közreműködésével bonyolított ügylet a törvény értelmében termékértékesítés vagy szolgáltatásnyújtás jogcímen adózik.
A piacozó pénztárgép-használati kötelezettségének megítélésében döntő jelentőségű elem, hogy az értékesítés alkalmi rendezvényeken vagy állandó értékesítési helyen valósul meg. A NAV külön tájékoztatóban összegzi a különbségeket.
Ha az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (Art.) szerinti kifizető a tárgyévben ugyanazon kisadózó vállalkozásnak az év elejétől összesítve 3 millió forintot meghaladó összegű bevételt juttat, akkor a 3 millió forintot meghaladó összegű juttatás után 40 százalékos mértékű adót fizet. A jól ismert szabály számos kérdést vet fel.
Adószámos magánszemély ingatlan bérleti díjáról állít ki számlát a kft. felé. 2021. január 1-jétől kell-e adatot szolgáltatnia az adószámos magánszemélynek ebben az esetben a NAV felé a kft. részére kiállított számláról?
Magánszemély az építtető és generálkivitelező, vagyis egyazon kft., végzi a ház, lakóépület építését a szerkezetkész állapotig - a benti festést és burkolást, tehát a kulcsrakész állapotra hozatalt, viszont már más fogja végezni. Milyen feltételeknek szükséges megfelelni a szerződés tekintetében, hogy 5 százaléknak minősüljön az építkezés áfája 2021-től?
Sok esetben úgy gondolja az alanyi adómentességet élvező vállalkozás, hogy ebbéli minősége földrajzilag korlátlan, vagyis a külföldön végzett tevékenységénél is érvényesül. A valóság azonban más.
A folyamatos teljesítésű ügyletek esetében a teljesítés időpontja alapvetően az esedékesség (fizetési határidő) függvénye. De mi lesz a teljesítés időpontja, ha nincs fizetési határidő?
A vállalkozások gyakran számolnak el költséget tanácsadásról szóló számlák alapján. A tapasztalt revizorok mindig vizsgálják a tanácsadói szolgáltatásról szóló számlák hitelességét, különösen akkor, ha azok alapján jelentős költséget és/vagy levonható áfát számoltak el.
A vállalkozások gyakran számolnak el költséget tanácsadásról szóló számlák alapján. A tapasztalt revizorok mindig vizsgálják a tanácsadói szolgáltatásról szóló számlák hitelességét, különösen akkor, ha azok alapján jelentős költséget és/vagy levonható áfát számoltak el.
Az Áfa-törvény értelmében az adóalany köteles a termékértékesítéséről és szolgáltatásnyújtásáról számlát kibocsátani. Számla kibocsátása esetén mindig meg kell vizsgálni az adatszolgáltatási kötelezettség fennállását, ami máshogyan alakul, ha a vállalkozás a számlát nem termékértékesítésnek, és nem is szolgáltatásnyújtásnak minősülő gazdasági eseményről állítja ki. A július 1-étől esedékes változások ezen a téren nem hoznak újdonságot.
A koronavírus-járvány kibontakozása óta nagyon nagy menyiségben kerestek és szereztek be olyan, védőeszköznek számító termékeket, mint a kézfertőtlenítő, szájmaszk, gumikesztyű. A védőeszközök beszerzésére fordított összeg jelentős tétel is lehet, így az azzal kapcsolatban felmerült áfa levonhatósága, vagy az adólevonási jog gyakorolhatóságának hiánya bizony egyáltalán nem mellékes kérdés.
Az online adatszolgáltatás, mely lassan két éve része a piaci szereplők életének, a jövőben komoly változások előtt áll. Az értékhatár eltörlése, az adatszolgáltatás kibővítése számos vállalkozás számára fog kihívásokat jelenteni, emellett újfajta kötelezettség keletkezik a jelenleg adatszolgáltatásra nem kötelezett vállalkozások számára is. A következő két esztendőben esedékes változások közül ezúttal a 2020. júliusától hatályba lépő szabályokat tekintjük át részletesebben.
Amennyiben az értékesítésről nyugta kerül kiállításra, nem keletkezik online adatszolgáltatási kötelezettség. Előfordulhat azonban, hogy a vevő számla kiállítását kéri. Mivel az online adatszolgáltatási kötelezettség a számlázáshoz kötődik, ebben az esetben – 2020. július 1-jétől – automatikusan „élesedik” az online adatszolgáltatási kötelezettség. A pénztárgéphasználat és az online adatszolgáltatás tehát összefügg, de nem mindig ugyanúgy.
A visszáru kifejezést használjuk, ha egy nem megfelelő minőségű terméket visszaküldenek, és akkor is, ha a vevő él azzal a lehetőségével, hogy a szerződésben meghatározott feltételek mellett a megvásárolt terméket visszaküldje. Ilyenkor - tekintettel arra, hogy az ügylet tárgya változik - szükséges a kibocsátott számla módosítása. Hogyan kell ezt a korrekciót végrehajtani illetve mikor van szükség a számla érvénytelenítésére?
Egy tavaly év végén megszavazott törvénymódosítás alapján 2020. július 1-jétől, módosul az Áfa tv. 10. számú melléklete, jelentősen megváltoztatva a számlákat érintő adatszolgáltatás előírásait. Az új szabályozás értelmében minden olyan számláról adatot kell szolgáltatni, amelyre az adózó adólevonási jogot gyakorol, függetlenül attól, hogy a számla milyen összegű áthárított áfát tartalmaz. Mutatjuk a további részleteket is!
Azonnali ügylet esetén jóval nagyobb az esélye a fiktív számla befogadásának, mivel ilyenkor egy „ismeretlen” személy jelenik meg a vevő telephelyén eladásra kínált árukészlettel. Az áru átadása, a vételár kiegyenlítése és a számla kiadása gyorsan megtörténik, az ügylet tárgyát képező termék tényleges tulajdonosa nem ellenőrizhető. Az adólevonási jog esetleges utólagos jogsértőnek minősítése viszont az adólevonási jogot gyakorló adózó kockázata és költsége lesz.
A bírósági gyakorlat szerint a számla befogadója részéről minimális követelmény, hogy vizsgálja a számla kibocsátójának jogosultságát, ha pedig az adózónak bármely adókijátszásra irányuló tény, körülmény, adat jut a tudomására, akkor az ellenőrzéseket meg kell ismételni, és szükség szerint újabbakat is végre kell hajtani. Az adókijátszásra irányuló tény, körülmény, adat ismeretében azonban az adólevonási jog gyakorlásához szükséges minimális körültekintés tanúsítása már nem elégséges.
Mi történik akkor, ha a bérlő nem távolítja el időben ingóságait a bérleti szerződés megszűnését követően? Pontosabban: minek minősül az ilyenkor kifizetett egyhavi bérleti díjnak megfelelő összeg? Bérleti díjnak, tárolási díjnak, kártérítésnek? Esetleg kártalanításnak? Az Áfa-fizetés szempontjából nagyon nem mindegy.
A kereskedelmi szálláshelyen nyújtott vendéglátási szolgáltatás adózásánál a központi kérdés mindig az, hogy önálló szolgáltatásként kell-e kezelni, vagy a szálláshely-szolgáltatás kiegészítő szolgáltatásaként (járulékos költségként). Utóbbi esetben a vendéglátási szolgáltatás a szálláshely-szolgáltatás adóalapjának részét képezi, és osztja annak adójogi megítélését. A kérdést a NAV is vizsgálta. Az adóhatóság elemzését és értelmezését foglaljuk össze.
Örömteli hírnek indult, a gyakorlatban azonban nem kevés fejtörést okozott az építőiparban az az új, kedvezményes 5%-os ÁFA-kulcs bevezetése. Az alábbiakban a generál-kivitelezés körében mutatunk meg néhány apró elemet a problémás lehetőségek közül.
Budapest utcáit járva és az ingatlanpiaci árak ismeretében szinte mindennaposnak nevezhető az az eset, amikor egy építőipari cég megvásárol egy telket, amin egy családi ház áll, majd annak lebontása után a telken társasházat épít. De mi a teendő akkor, ha a családi házat nem bontják le, hanem a hozzá tartozó telekre emelik az új ingatlant? Az egyszerűnek tűnő eset így már több adójogi kérdést is felvet.
Örömteli hírnek indult, a gyakorlatban azonban nem kevés fejtörést okozott az építőiparban az az új, kedvezményes 5%-os ÁFA-kulcs kérdésköre. Az alábbiakban a generál-kivitelezés körében mutatunk meg néhány apró elemet a problémás lehetőségek köréből. Nagyon nem mindegy, hogy mikor 5 a 27...
A webáruház olyan interneten keresztül elérhető bolt, ahol a vevő az általa kiválasztott terméket virtuális módon rendelheti meg. A virtuális vásárlás folyamata a regisztrációtól a kiválasztáson át a visszaigazolásig több folyamatot is magába foglal. A következőkben azoknak az ügyleteknek az adójogi megítélését tárgyaljuk, amikor a vevő a belföldön működő webáruháztól birtokba vehető dolgot rendel meg.
A korábbi szabályozással megegyezően az új Ptk. szerint sem kötelező fuvarlevél kiállítása. Ebből következik, hogy a fuvarlevél kiállítása nem tekinthető a fuvarozási szerződéssel szemben támasztott alaki követelménynek: hiánya nem érinti a fuvarozási szerződés érvényességét. A fuvarozó – fuvarlevél kiállításával keletkező – felelőssége, továbbá az alacsonyabb rendű jogszabályok rendelkezései mégis különös jelentőséget adnak a nevezett dokumentumnak. Cikkünk elolvasása után tekintse meg a fuvarozási szerződések Tudástárunkban található mintáit is!

Legutóbbi előadásai

Számlázás

Megoldás a legtipikusabb számlázási hibákra

A vállalkozások életének állandó velejárója a folyamatos számlakiállítás, különösen így van ez az online számlaadat-szolgáltatás rendszerének bevezetése és kötelező használata óta. Az adóhivatal a korábbiaknál sokkal szélesebb körben és célzottan látja a számlakiállítási hibákat, a számlát kiállító és befogadó feleknek tehát egyaránt kiemelten figyelniük kell a lehetséges hibaforrásokat. Szakmai napunkon Bonácz Zsolt, a Menedzser Tudás- és Válaszközpont vezető szakértője a leggyakrabban előforduló hibázási lehetőségeket próbálta számba venni.

Lejátszási idő: 01:56:02

A felvétel dátuma: 2023.10.10.

Megnézem

Számlázás

Megoldás a legtipikusabb számlázási hibákra - Kérdések és válaszok

Ahogyan az elmúlt évek tapasztalata nyomán előre sejthető volt: számos kérdés érkezett előadónkhoz a vállalkozások életét meghatározó számlázás témakörében tartott szakmai napunkon. Bonácz Zsolt, a Menedzser Tudás- és Válaszközpont vezető szakértője – a tervezett időtartam csaknem kétszeresét igénybe vevő módon – egy órás időkeretben válaszolt a legfontosabb kérdésekre.

Lejátszási idő: 00:55:43

A felvétel dátuma: 2023.10.10.

Megnézem

Legutoljára megválaszolt kérdései

Gépjármű üzembentartói átruházás

Van egy „A” cég, akinek tulajdonában van egy tehergépjármű (ő az üzembentartó is), melyet „B” cégnek bérbead. „A” cég az üzembentartói jogot most „B” cég részére eladja, bruttó 50.000 Ft-ért, illetve továbbra is érvényben marad a cégek közötti bérleti szerződés. A kérdésem az lenne, hogy az üzembentartói jogot „A” cégnek áfásan ki kell számláznia „B” cég felé? „A” cég tulajdonában marad az autó, az értékcsökkenést továbbra is elszámolhatja? „B” cég az üzembentartói jogot vagyoni értkű jogok között kell, hogy nyilvántartsa, értékcsökkenést számol el rá?

Megválaszolta: Bonácz Zsolt áfa szakértő

A felvétel dátuma: 2024.02.21.

Egyéni vállalkozás befogadható számla adattartalma

Egyéni vállalkozónak kiállított számlán kötelezés vagy tiltás szabályozza-e az egyéni vállalkozó megjelölést, ha egyéni vállalkozó a vevő?

Megválaszolta: Bonácz Zsolt áfa szakértő

A felvétel dátuma: 2024.01.20.

Befejezetlen beruházás kivezetése

Az érintett kft. egy négy lakásos társasház építésébe kezdett bele 2008 körül. A beruházás abbamaradt félkész állapotban. El szeretnék adni, így félkész állapotban van a beruházás. A kft. áfakörös. Milyen áfakulccsal értékesítheti a befejezetlen beruházását? Illetve a befejezetlen beruházás a 161-es főkönyvi számon van nyilvántartva még mindig. Értékesítés esetén, hogy kell kivezetni helyesen?

Megválaszolta: Bonácz Zsolt áfa szakértő

A felvétel dátuma: 2023.11.24.

Fuvarozás áfája

"A" magyar kereskedő cég árut vásárolunk "B" horvát eladótól, eladjuk "C" magyar cégnek, aki továbbadja "D" szlovák cégnek. Az árut mi, azaz "A" magyar cég fuvaroztatja Horvátországból a"D"-nek Szlovákiába. Kell-e nekünk Horvátországban, vagy Szlovákiában adószámot kérni, illetve ki fizeti meg az áfát?

Megválaszolta: Bonácz Zsolt áfa szakértő

A felvétel dátuma: 2023.10.03.

Bérlet munkásszállás céljából

Egy gazdasági társaság (magyar áfaalany, kizárólag áfás tevékenységet végez) ukrán munkavállalói részére az Önkormányzattól egy épületet (lakásokkal és irodával) bérel, munkásszállás és iroda céljára. A munkásszállást telephelyként tartja nyilván. Az ingatlan-bérbeadó Önkormányzat a bérbeadás után áfát számol fel, fizettet meg. A társaság az áthárított áfát visszaigényelheti? A tételes levonási korlátok között a lakásbérlet áfája nem szerepel. A munkásszállást azért tartja fenn, mert a környéken már nem sikerül munkavállalókat toborozni.

Megválaszolta: Bonácz Zsolt áfa szakértő

A felvétel dátuma: 2023.09.17.

Fordított adózás tárgyi mentes beszerző esetén

Egy apácarend által működtetett egyházi fenntartású iskola épülete a rend tulajdona és műemlékvédelem alatt áll. Hamarosan ablakcsere veszi kezdetét, ehhez az örökségvédelmi hivataltól megkérik a szükséges engedélyt. A szerződést az ablakos céggel a rend kötötte, a számlát is felé fogják kiállítani fordított áfásan, mivel a cég arra hivatkozik, hogy ő egy hivatali engedélyhez kötött tevékenységet fog elvégezni. A rend, mint iskolafenntartó az Áfa tv. 85. § (1) bekezdés szerinti közérdekű tevékenységet folytat, valamint érvényes rá ugyanennek a paragrafusnak a (4) bekezdés c) pontja is. Ilyen esetben is köteles elfogadni a fordított adózás szerint kiállított számlát vagy a 257. § (2) bekezdés a) pontjára hivatkozással visszautasíthatja azt egyenes adózás szerint kiállított számla kérése mellett?

Megválaszolta: Bonácz Zsolt áfa szakértő

A felvétel dátuma: 2023.09.14.

Áfa visszaigénylés devizában kiállított számláknál

A kérdésben szereplő vállalkozó egy cégtől (HU) szerez be termékeket, viszont a számlákon csak euróban van feltüntetve a számlán lévő áfa és nincs rajta forintban. Ezekről a számlákról a könyvelők visszaigényelték az áfát, viszont az ellenőr szerint ezek a számlák helytelenek mivel nincs rajta forintban a visszaigényelhető áfa értéke. A könyvelők MNB árfolyam alapján számolták ki a áfa fornintos értékét. Ilyen helyzetben mit lehet tenni? 

Megválaszolta: Bonácz Zsolt áfa szakértő

A felvétel dátuma: 2023.06.04.

Szakszervezeti üdültetés és büfé áfa elszámolása

A szakszervezet érdekképviseletet lát el, valamint a dolgozók üdültetését végzi alaptevékenységként. Vállalkozói tevékenység keretében egy büfét üzemeltet. Az üdültetés 5%-os áfával kerül értékesítésre. Miként járunk el helyesen a költségek áfatartalmának elszámolásával? Az üdültetés kiadásainak, illetve az üdülő karbantartásainak áfatartalma teljes mértékben levonhatóak vagy arányosítani kellene?

Megválaszolta: Bonácz Zsolt áfa szakértő

A felvétel dátuma: 2023.06.03.

Ajánlói rendszer, affiliate partner adózása

A kérdéssel érintett cég ügyfele felépítene egy ajánlói rendszert. Akik a rendszerhez csatlakoznak, azok kapnak egy saját, személyre szabott linket. Ezt a linket ha megosztják valakivel, és az az illető a linken keresztül érkezik a weboldalra, majd vásárol, akkor az affiliate partnernek jutalékot írnak jóvá. Ehhez egy alkalmazást telepítettek a cég weboldalára. Ha számlaképes az affiliate partner, akkor ő le kell számlázza a cégnek az adott jutalék összegét? Vagy van más mód is, hogy kifizessék? Ha nem számlaképes az affiliate partner, akkor van-e rá lehetőség, hogy neki jutalékot fizessenek? Vagy beválthatják neki kedvezményre?

Megválaszolta: Bonácz Zsolt áfa szakértő

A felvétel dátuma: 2023.04.18.

Céges elektromos autó töltésének elszámolása

Az érintett társaság céges elektromos személyautókat vásárol az Ügyvezetők részére, amit a Társaság telephelyén fognak tölteni. Az elszámolhatóság érdekében kell-e külön mérőórát felszerelni, hiszen a töltött áram áfája nem vonható le. Vagy van esetleg más megoldás is rá? Az autó szervízköltség áfája – beleértve az alkatrészt is – 50%-ban ebben az esetben is levonható? Attól függetlenül, hogy cégautóadót nem kell fizetnie. A le nem vonható áfa összegével kell-e társasági adót korrigálni?

Megválaszolta: Bonácz Zsolt áfa szakértő

A felvétel dátuma: 2023.04.18.

Személygépkocsi vásárlás zárt végű lízing keretében

Egy társaság zárt végű lízing keretében szeretne személygépkocsit venni. A kérdés áfa-vonzatai jelentik a felvetés tárgyát. Vétel esetén az áfát levonhatja-e, mivel termékértékesítés történik, illetve a kapcsolódó szerviz, karbantartás költségeknél áfa levonási tilalom van, mivel személygépkocsi? Vagy itt is él, ami a nyílt végű lízing esetén, hogy az 50%-át visszaigényelheti? Illetve nyílt és zárt végű lízing esetén is cégautóadó fizetési kötelezettség terheli a vállalatot?

Megválaszolta: Bonácz Zsolt áfa szakértő

A felvétel dátuma: 2023.04.11.