Fuvarlevél – Nem kötelező, vagy mégis

Bonácz Zsolt Dátum Legutoljára frissítve: 2017.08.03

Olvasási idő:


Ez a tartalom 2957 napja jelent meg, lehetséges, hogy az itt szereplő információk már nem aktuálisak. Legfrissebb tartalmainkat itt érheti el.

A korábbi szabályozással megegyezően az új Ptk. szerint sem kötelező fuvarlevél kiállítása. Ebből következik, hogy a fuvarlevél kiállítása nem tekinthető a fuvarozási szerződéssel szemben támasztott alaki követelménynek: hiánya nem érinti a fuvarozási szerződés érvényességét. A fuvarozó – fuvarlevél kiállításával keletkező – felelőssége, továbbá az alacsonyabb rendű jogszabályok rendelkezései mégis különös jelentőséget adnak a nevezett dokumentumnak. Cikkünk elolvasása után tekintse meg a fuvarozási szerződések Tudástárunkban található mintáit is!

A fuvarozási szerződés az ingó dolgok fizikai továbbítására irányuló tevékenységeknek jogi keretet biztosító szerződéstípus. A fuvarozási szerződés vállalkozási típusú eredménykötelmet hoz létre, amely alapján a fuvarozó nem csupán az ingó dolog (küldemény) meghatározott helyre történő továbbítására köteles, hanem arra is, hogy ott a küldeményt a címzett számára az erre vonatkozó szabályok szerint átadja. A fuvarozó tehát a fuvarozási feladatot nem egyszerűen a küldemény rendeltetési helyre való eljuttatásával, hanem a címzett részére történő szerződésszerű kiszolgáltatással látja el. 
 
A fuvarozási szerződés ún. hárompólusú jogviszonyt hoz létre. A jogviszonynak ugyanis nemcsak a fuvarozási szerződést formálisan megkötő személyek (a feladó és a fuvarozó) az alanyai, hanem a címzett is. 
 
A fuvarozási szerződés közvetlen tárgya a küldemény továbbítása, mint a fuvarozó által kifejtendő tevékenység, a szerződés közvetett tárgya pedig a küldemény, melynek fogalmát az új Ptk. nem határozza meg (az egyes ágazati fuvarjogi jogszabályok esetenként pontosan meghatározzák a küldemény fogalmát, és különbséget tesznek az egyes ún. küldeménytípusok – kocsirakományú küldemény, darabáru küldemény, stb. között). 
 
A jogszabály értelmében a fuvarozó kizárólag a feladó erre irányuló utasítása esetén köteles fuvarlevelet kiállítani, vagy – amennyiben a feladónak nincs ilyen igénye, és így nem állít ki fuvarlevelet a fuvarozó – egy elismervényt kell adnia a küldemény átvételéről. Az új Ptk. tehát – új szabályként – a feladó döntésétől teszi függővé a fuvarlevél kiállításá. Hangsúlyozzuk, hogy a fuvarlevél kiállítása, illetve az átvételi elismervény átadása tekintetében a fuvarozót nem illeti meg a választás joga: ha a feladó fuvarlevél kiállítására ad utasítást, a fuvarozó nem jogosult – fuvarlevél kiállítása helyett – átvételi elismervényt adni. 
 
A fuvarlevél a bejegyzett adatok és tények valóságát – az ellenkező bizonyításáig – bizonyítja, amelyben a fuvarozó elismeri a küldemény megfelelő állapotban és mennyiségben történő átvételét. A fuvarlevél kiállításával a fuvarozó felelősséget vállal a megfelelő csomagolásért és a szállított mennyiségért is. A fuvarlevél érvényességének feltétele, hogy a fuvarlevelet mind a feladó, mind a fuvarozó aláírta, és hogy tartalmazza legalább a küldemény átvételének és kiszolgáltatásának helyét, az átvétel időpontját, a feladó, a címzett és a fuvarozó nevét és címét, valamint a küldemény lényeges tulajdonságait.