Megszűnő katás számlája

Bonácz Zsolt Dátum Legutoljára frissítve: 2023.03.13

Olvasási idő: 8 perc


Ez a tartalom 356 napja jelent meg, lehetséges, hogy az itt szereplő információk már nem aktuálisak. Legfrissebb tartalmainkat itt érheti el.

Katás egyéni vállalkozó számlát állít ki cég felé 2023. januárban, amely számlát 2023. februárban fizetik ki. A kifizetést megelőző nappal az egyéni vállalkozó kata státusza megszűnik. A kérdés, hogy ebben az esetben a kata időszak alatt kiállított számla ellenértéke a befolyástól függetlenül kata bevétel lesz-e, ha egyéni vállalkozó kikerül az adónem hatálya alól, még akkor is, ha épp emiatt a kifizetés miatt szűnik meg az adóalanyisága?

Az egyéni vállalkozók közteherviselését érintő egyes szabályokról, valamint az extraprofit adókról szóló 197/2022. (VI. 4.) Korm. rendelet népegészségügyi termékadóval összefüggő módosításáról szóló 441/2022. (XI. 7.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 1. § (1) bekezdése alapján az új Kata tv. (2022. évi XIII. törvény) 5. § (1) bekezdés g) pontjában foglaltaktól eltérően a bevétel megszerzését megelőző nappal megszűnik a kisadózói adóalanyiság, ha a kisadózó az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény szerinti kifizetőtől (ideértve a külföldi kifizetőt is) szerez termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás ellenértékeként bevételt, ide nem értve a TESZOR 49.32.11 szerinti taxis személyszállításból származó bevételt.

A Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján nem minden kifizetőtől származó bevétel miatt szűnik meg a kata-alanyiság, kizárólag a katás egyéni vállalkozó termékértékesítése, szolgáltatásnyújtása ellenértékeként a kifizető által kifizetett, juttatott bevétel megszerzése jár ezzel a következménnyel, a taxis személyszállításból származó bevétel kivételével.
A Korm. rendelet nem érintette az új Kata tv. 2. § 5. pont e) alpontját, amely szerint az adóalanyiság megszűnésének napja, amennyiben az általa kiállított bizonylat ellenértékét az adóalanyiság utolsó napjáig nem szerezte meg.

A Korm.rendelet 1. § (1) bekezdése kifejezetten az adóalanyiság megszűnésére vonatkozó szabályt foglal magában, amelynek értelmében a bevétel megszerzésének napján az egyéni vállalkozó már nem katás, ebből az következik, hogy a megszerzett bevétel nem számolható el katás bevételként, függetlenül az új Kata tv. 2. § 5. pont e) alpontjában foglalt szabálytól.
A NAV-tól javasolt állásfoglalást kérni, tekintettel arra, hogy a szóban forgó két rendelkezés viszonyát a Korm. rendelet nem rendezi.