Főoldal Nyíl Kiemelt kategóriák Nyíl Vállalkozások működési szabályzatai

AJÁNLOTT DOKUMENTUM-MINTÁK A(Z) "Vállalkozások működési szabályzatai" témakörre

*Pénzkezelési szabályzat (2024)
Készítette: Szabóné Schmuczer Edit
Utoljára módosítva: 2024.06.13
Letöltés
*GPS-es megfigyelőrendszerrel kapcsolatos tájékoztatás–tudomásulvételi nyilatkozat
Készítette: dr. Miklós Péter
Utoljára módosítva: 2024.06.10
*GPS-es megfigyelőrendszerrel kapcsolatos tájékoztatás
Készítette: dr. Miklós Péter
Utoljára módosítva: 2024.06.10
Letöltés
*Munkahelyi kameraszabályzat (2024)
Készítette: dr. Miklós Péter
Utoljára módosítva: 2024.05.14
Letöltés
*Tájékoztató céges kamerákról látogatóknak
Készítette: dr. Miklós Péter
Utoljára módosítva: 2024.05.14
Letöltés
*Tájékoztató céges e-mail címek használatáról és ellenőrzéséről
Készítette: dr. Miklós Péter
Utoljára módosítva: 2024.05.14
Letöltés
*Társasházi kamerákról tájékoztató (2024)
Készítette: dr. Miklós Péter
Utoljára módosítva: 2024.05.14
Letöltés
Esélyegyenlőségi terv (2024)
Készítette: dr. Miklós Péter
Utoljára módosítva: 2024.05.13
Letöltés
*Számviteli politika egyéb szervezetek számára (2024)
Készítette: Szabóné Schmuczer Edit
Utoljára módosítva: 2024.04.30
Letöltés
*Cafetéria szabályzat (2024)
Készítette: Szabóné Schmuczer Edit
Utoljára módosítva: 2024.04.16
Letöltés

Cikkek és magyarázatok a(z) "Vállalkozások működési szabályzatai" témakörre

A vendégmunkásokat foglalkoztató munkáltatóknak 2024. januárjától új idegenrendészeti szabályokkal kellett megismerkedniük, március 1-jétől pedig a munkaügyi bírságok összege is jelentősen megemelkedett ezen a téren. Mindemellett a vendégmunkásokat zömében foglalkoztató minősített kölcsönbeadókra irányadó szabályok is szigorodtak, így összességében számos többletkötelezettségre kell figyelemmel lenniük a foglalkoztatással érintett munkáltatóknak.
Cikkünkben részletesen bemutatjuk, hogy milyen szerepet tölt be a munkavédelmi képviselő a vállalati környezetben, és milyen feladatok tartoznak a hatáskörébe. Választ kaphat arra, hogy hogyan segíti a képviselő a munkáltatókat és a munkavállalókat a biztonságos munkakörnyezet fenntartásában.
Az idei év örvendetes jogszabályváltozása alapján 2025-től megszűnik a munkáltatók azon kötelezettsége, hogy a munkaügyi iratokat és foglalkoztatási igazolásokat a munkahelyet váltott, kilépett munkavállalóra vonatkozó öregségi nyugdíjkorhatár betöltését követő öt évig kötelesek megőrizni. Mindez persze nem jelenti azt, hogy valamennyi korábbi, dokumentációhoz kapcsolódó kötelezettségünk megszűnt.
A köznevelési törvény rendelkezik a középiskolások kötelező 50 órás közösségi munkavégzéséről. Ebben az esetben a munka-tűzvédelmi oktatást a munkahelyen kell végezni. Kérdés, hogy az oktatást munkavédelmi végzettségű személynek kell megtartani, vagy elég ha a munkahelyi vezető tart, egy oktatást a helyi szabályok betartásáról.
Élelmiszerüzletet vezető kiskereskedő tevékenysége során a termékek szavatossági ideje lejár, megrongálódik. Van-e valamilyen limitösszeg meghatározva, ami alapján havonta leselejtezhet termékeket lejárt szavatosság vagy megrongálódás miatt? Ha igen, mekkora összegben? Milyen költségvonzata van a selejtezésnek? Milyen eljárásoknak, előírásoknak kell megfelelnie selejtezéskor?
A munkabalesethez és munkahelyi balesethez fűződő munkáltatói kötelezettség, hogy a munkáltató köteles a kivizsgálás befejezésekor megküldeni a jegyzőkönyvet és mellékleteit a munkavédelmi hatósághoz. Ez a külföldi kiküldetés, külszolgálat, munkaerő-kölcsönzés esetén bekövetkezett munkabalesetet követően is fennáll.
Cikkünkben betekintést nyújtunk a munkavédelmi képviselő kiválasztásának stratégiai jelentőségébe. Szeretnénk bemutatni, hogy ennek a folyamatnak az átlátható és törvényes lebonyolítása mennyire elengedhetetlen a munkáltatók számára, különös tekintettel arra, hogy 2024-től a 20 fő vagy afeletti alkalmazottat foglalkoztató cégeknek kötelező munkavédelmi képviselőt választaniuk.
2024-től az Európai Unió tagállamaiban, így Magyarországon is fenntarthatósági kritériumoknak kell megfelelniük a vállalatoknak, amelyek megsértése esetén bírságokra számíthatnak. A tavaly elfogadott ESG-törvény célja, hogy a vállalatok környezeti, társadalmi, vállalatirányítási fenntarthatóság alapján objektíven összehasonlíthatók, átláthatók legyenek.
2024-ben számos határidőt is figyelembe kell vennie annak a több ezer hazai cégnek, mely a NIS2 kibervédelmi irányelv hatálya alá esik. Mire figyeljenek a cégvezetők?
Az elmúlt évtizedekben egyre elterjedtebbek azok a technológiák, amelyek lehetővé teszik a munkáltatók számára járműveik megfigyelését, így a munkavállalók adatainak gyűjtése, a munkavállalók ellenőrzése is megvalósulhat. A GPS navigációs rendszer által tárolt adat tehát a gépjárművet vezető személyes adatának is minősül, szabályozása az adatvédelem körébe tartozik.