Főoldal Nyíl Videotár Nyíl Munkaidő-nyilvántartás: kérdések és válaszok

Munkaidő-nyilvántartás: kérdések és válaszok

dr. Dudás Katalin Dátum Felvétel időpontja: 2023.10.25

Lejátszási idő: 00:30:29


A szakmai napunkat követő kérdések és válaszok szokásos fél órája is bizonyította, hogy a munkaidő-nyilvántartás szabályainak betartása változatlanul és visszatérő jelleggel problémákat vet fel az érintettek számára. A számtalan kérdés közül szakértőnk dr. Dudás Katalin munkajogász, egyetemi adjunktus megkísérelte a legjellemzőbbeket kiválogatni és megválaszolni.

Szükséges-e a napi egy óra munkaközi szünetet a jelenléti íven feltüntetni?

Az első kérdés arra vonatkozott, hogy amennyiben a munkaszerződés tartalmazza az 1 óra munkaközi szünetet, ezt a jelenléti íven szükséges-e feltüntetni? Ezzel a felvetéssel kapcsolatban is elmondható, az, ami általában a munkaidő-nyilvántartásra jellemző: jogszabály nem írja elő, tehát nem feltétlenül kötelező, de bármilyen jogvita, ellenőrzés során nagyon nagy segítséget jelenthet, tehát erősen ajánlott.

Korábbi szakmai napjainkhoz hasonlóan ezúttal is sok kérdést tettek fel a készenléti jellegű munkakörben foglalkoztattak díjazásával összefüggésben – noha ezen problémakör csak részben érinti a munkaidő-nyilvántartást. Kérdés érkezett a táppénz elszámolása, igazolt keresőképtelenség körében is.

Érdekes felvetést tartalmazott az az érdeklődés, amely egy szervízelő napi munkaideje felől érdeklődött amellett, hogy a napi nyolc óra munkaidejéből kétszer 3 órát utazással/vezetéssel kellett töltenie.

Dudás Katalin rámutatott, hogy a vezetéssel töltött idő is munkaidő, ugyanakkor ez európai bírósági gyakorlat lehetőséget ad arra, hogy a munkáltató differenciáljon a napi nyolc órán belül abban az esetben például, amikor a szervíztevékenység-szolgáltatás munkavégzési helye eltér telephelytől és a megrendelő telephelyére érkezés jelentős utazási időt feltételez. Nincs tehát kizárva a differenciált díjazás, de hangsúlyozandó, hogy az utazási/vezetési idő is munkaidő, mégha effektíve nem is szervíztevékenységet végzett a munkavállaló.

A jelenléti ívek vezetésével kapcsolatos kérdések köre olyan felvetésekre vonatkozott, hogy

  • Hogyan lehet kiadni a jelenléti íveket?
  • Mit érdemes feltüntetni a jelenléti íven és a munkaiső-nyilvántartásban, ami egyébként nem kötelező?
  • Lehet-e probléma abból, ha kizárólag a törzsidőt kell rögzíteni, a peremidőt nem?  

Ugyancsak több kérdést vetettek fel a a beléptetőrendszerhez kapcsolódó munkaidő-nyilvántartás problémái, azon belül az elektronikus munkaidő-nyilvántartás, munkavállalói hozáférés kérdései. Nem meglepő mindez, mivel a nyilvántartás technikai keretei az elmúlt években jelentősen kibővültek. A papír alapú nyilvántartás mellett megjelent az elektronikus nyilvántartás, a bérszámfejtő-programmal összekötött, valamint olyan összetett nyilvántartó rendszerek, amelyek tartalmazzák a beléptetés, munkaidő, bérgazdálkodás, biztonságtechnika elemeit is.

Ahogyan azt szakértőnk ismét javasolta: az ilyen elektronikus munkaidő-nyilvántartás rendjére érdemes a Munka Törvénykönyve 17. §-a alapján egy külön szabályzatot is készíteni.