dr. Dudás Katalin

dr. Dudás Katalin

Munkajogi szakértő


  • Cikkeket és magyarázatokat ír
  • Irat- és szabályzatmintákat készít

Válogatott cikkei

Egy régóta érlelődő változás realizálódik azzal, hogy 2022. június 1-jétől, a Covid-19 miatti veszélyhelyzet távmunka szabályai beépülnek a munka törvénykönyvébe. Véglegessé válik a járványügyi veszélyhelyzet távmunka fogalma, vagyis nem csupán az információtechnológiai eszközzel végzett és eredményét így továbbított munka minősül távmunkának, hanem minden olyan munkavégzés, amelyet a munkavállaló a munkaidő egy részében vagy egészében a munkáltató telephelyétől elkülönült helyen végez.

Legutóbbi előadásai

Munkavédelem

Munkaidőkeret, túlmunka - így változtak a szabályok

Mit szükséges közölnie a munkáltatónak a munkaidőkerettel összefüggésben és mikor, miként kell ezt megtennie? Milyen esetben és milyen módon kell megindokolnia a szabadság kiadásának elhalasztását? Ezekre a kérdésekre is választ kaphattunk Dr. Dudás Katalin munkajogász munkaidőkeret és túlmunka szabályairól tartott előadásában.

Lejátszási idő: 01:31:37

A felvétel dátuma: 2024.03.05.

Megnézem

A munka világa

Munkaügy

Vállalkozások működési szabályzatai

Munkaidő-nyilvántartás: kérdések és válaszok

A szakmai napunkat követő kérdések és válaszok szokásos fél órája is bizonyította, hogy a munkaidő-nyilvántartás szabályainak betartása változatlanul és visszatérő jelleggel problémákat vet fel az érintettek számára. A számtalan kérdés közül szakértőnk dr. Dudás Katalin munkajogász, egyetemi adjunktus megkísérelte a legjellemzőbbeket kiválogatni és megválaszolni.

Lejátszási idő: 00:30:29

A felvétel dátuma: 2023.10.25.

Megnézem

A munka világa

Munkaügy

Hogyan vezessük szabályosan a munkaidő nyilvántartást?

Nem először tart szakmai napot a Menedzser Tudás- és Válaszközpont a munkaidő-nyilvántartás kérdéskörében. Tekintetbe véve azonban, hogy a tapasztalatok szerint csaknem minden második foglalkoztatáshoz kötődő kérdés a munkaidő adminisztrálására vezethető vissza, a téma folyamatosan aktuális és általános érdeklődésre tart számot. Előadónk, dr. Dudás Katalin munkajogász, egyetemi adjunktus mind a visszatérő kérdéseket, mind a kérdéskörrel összefüggő legújabb ítélkezési gyakorlatot bemutatta előadásában.

Lejátszási idő: 01:29:36

A felvétel dátuma: 2023.10.24.

Megnézem

Munkaügy

Munkavédelem

Vállalkozások működési szabályzatai

Munkavédelem és munkaügyi ellenőrzés: gyakorlati iránymutatások a jogszabályváltozásokkal összhangban

Több ponton változtak idén januártól a munkavédelmi törvény szabályai, de hol kell keresnünk ezeket, és mit kell tudnunk a hatálybelépésükről, illetve gyakorlati alkalmazásukról? Ne kerülje el figyelmünket, hogy a Munka Törvénykönyvébe is bekerült egy fontos módosítás az egészségkárosító kockázatokat illetően! Ezekről, valamint a munkaügyi - azaz a foglalkoztatás-felügyeleti hatósági - ellenőrzések tapasztalatairól kaptunk teljes képet Dr. Dudás Katalin munkajogász előadásában.

Lejátszási idő: 01:13:35

A felvétel dátuma: 2023.03.07.

Megnézem

Munkaügy

Munkavédelem

Vállalkozások működési szabályzatai

Kérdések és válaszok a munkavédelmi törvény gyakorlati alkalmazásához

Hogyan vizsgálja a munkáltató, hogy a home office körülményei megfelelnek-e a munkavédelmi előírásoknak? Szükséges-e ehhez munkabiztonsági szakember bevonása? Mi az álláspont a képernyő előtti munkavégzés egészségkárosító hatásairól, és mikor jelenthet komolyabb kockázatot a nagyobb monotonitással járó munkaterhelés? A válaszok Dr. Dudás Katalin munkajogásztól érkeztek.

Lejátszási idő: 00:06:08

A felvétel dátuma: 2023.03.06.

Megnézem

Munkaügy

Logisztika

Építőipar

Mikor terheli a munkáltatót kártérítési felelősség?

A munkavállaló balesetével vagy megbetegedésével kapcsolatosan bekövetkezett kárért (egészségkárosodásért) a Munka Törvénykönyve alapján a munkáltató akkor felel, ha az a munkavállaló munkaviszonyával, munkavégzésével összefüggésben keletkezett. A felelősség kérdése azonban szorosan összefügg a munkavédelemmel is. A munkáltató kártérítési felelősségét, a vonatkozó közigazgatási szabályokat, a jellegzetes eseteket, valamint a mentesülés lehetőségeit ismertette szakértőnk.

Lejátszási idő: 01:50:51

A felvétel dátuma: 2022.11.24.

Megnézem

Munkaügy

Logisztika

Építőipar

Mikor terheli a munkáltatót kártérítési felelősség? Kérdések és válaszok

A munkavállaló balesetével vagy megbetegedésével kapcsolatosan bekövetkezett kárért (egészségkárosodásért) a Munka Törvénykönyve alapján a munkáltató akkor felel, ha az a munkavállaló munkaviszonyával, munkavégzésével összefüggésben keletkezett. A jogszabályi előírásokról, a baleseti körülmények vizsgálatáról és megítéléséről, a munkáltató és munkavállaló felelősségéről, a kártérítési lehetőségekről konkrét esetek bemutatásával tartott előadást Dr. Dudás Katalin munkajogász.

Lejátszási idő: 00:36:10

A felvétel dátuma: 2022.11.14.

Megnézem