AJÁNLOTT DOKUMENTUM-MINTÁK A(Z) "Munkaügy" témakörre

*Munkavállalói kártérítés-fizetésből levonás
Készítette: dr. Miklós Péter
Utoljára módosítva: 2024.05.18
*Munkavállalói titoktartási nyilatkozat
Készítette: dr. Miklós Péter
Utoljára módosítva: 2024.05.14
Letöltés
*Munkahelyi kameraszabályzat (2024)
Készítette: dr. Miklós Péter
Utoljára módosítva: 2024.05.14
Letöltés
*Kérdések és rövid tájékoztató céges kamerarendszerek használatával kapcsolatban
Készítette: dr. Miklós Péter
Utoljára módosítva: 2024.05.14
*Tájékoztató céges kamerákról látogatóknak
Készítette: dr. Miklós Péter
Utoljára módosítva: 2024.05.14
Letöltés
*Tájékoztató céges e-mail címek használatáról és ellenőrzéséről
Készítette: dr. Miklós Péter
Utoljára módosítva: 2024.05.14
Letöltés
*Cafetéria szabályzat (2024)
Készítette: Szabóné Schmuczer Edit
Utoljára módosítva: 2024.04.16
Letöltés
*Tűzvédelmi szabályzat (2024)
Készítette: Rácz Krisztián
Utoljára módosítva: 2024.03.25
Letöltés
*Kiküldetési szabályzat (2023)
Készítette: Szabóné Schmuczer Edit
Utoljára módosítva: 2023.02.16
Letöltés
Munkáltatói utasítás otthoni munkavégzés elrendeléséről (2021)
Készítette: dr. Orosz Márta
Utoljára módosítva: 2022.02.08
Letöltés

Cikkek és magyarázatok a(z) "Munkaügy" témakörre

A Munka törvénykönyve szerint a munkavállaló köteles a munkáját az általában elvárható szakértelemmel és gondossággal végezni, és a munkájára vonatkozó szabályokat, előírásokat, utasításokat és szokásokat betartani, valamint úgy kell eljárnia, ahogy az adott helyzetben általában elvárható. A munkavállaló kártérítési felelősségének alapvető szabályai a munkaviszony csaknem valamennyi területét befolyásolják.
Sokszor felmerül a kérdés, pontosan mi a különbség a védőruha és a munkaruha között, hiszen mindkettő munkaruházati termék. A legfőbb megkülönböztetést ott tehetjük, hogy a munkaruha főként a munkavállaló saját ruházatát óvja a szennyeződéstől, addig a védőruha („egyéni védőeszköz”) valamilyen munkahelyi veszély ellen biztosít védelmet a munkavállaló számára. Mindez az adózás és számvitel szempontjából is lényeges lehet.
Az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásainak speciális esetei közé tartozik a jogosultsági kérdések elbírálása és azok összegének kiszámítása. Különösen elgondolkodtató és több jogszabály együttes alkalmazása szükséges például az egyidejűleg fennálló többes biztosítási jogviszony estén. Ebben a körben merülhet fel kérdésként, hogy kinek kell az ellátásokat elbírálni.
Minden vállalkozás működésének szerves eleme a szabályzatok megléte, alkalmazása, állandó megújításuk, újabb és újabb szabályzatok készítése. A kétségtelenül „királykategóriát” jelentő számviteli szabályzatok mellett további fontos alapdokumentumokat is mindenképpen el kel készítenie a jogkövetést megcélzó cégeknek.
A közelmúltban módosították a régóta komoly figyelemmel övezett „vendégmunkástörvény”, azaz a harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának szabályait. A változás jó lehetőséget ad a foglalkoztatás egyik lehetséges módját jelentő ún. „Kék Kártya” szabályainak áttekintésére is.
A harmadik országbeli állampolgárok foglalkoztatásáról szóló törvény számos esetben ad „soron kívüli” lehetőséget harmadik országbeli polgárok foglalkoztatás céljából történő tartózkodására. Ebbe a körbe tartozik a magas kompetenciával rendelkező harmadik országbeli polgárok tartózkodását lehetővé tevő „Magyar Kártya”.
A hatályos szabály alapján a nem finanszírozott egészségügyi szolgáltatót felelősnek kell tekinteni adott feltételek fennállásakor az egészségbiztosítási ellátásra jogosult személy betegségéért, keresőképtelenségéért, egészségkárosodásáért vagy haláláért. Ez a felelősség megalapozza, hogy a nem finanszírozott egészségügyi szolgáltatóval szemben megtérítési eljárás lefolytatására kerüljön sor. Az alábbi cikkben ezt a megtérítési eljárást ismertetem.
A „vendégmunkás-törvény” szabályrendszerének utolsó elemeként ismertté váltak a vendégmunkások foglalkoztatásának végrehajtási szabályai. A végrehajtási jogszabály szerint a foglalkoztató a vendégmunkások foglalkoztatása esetén regisztrációs és foglalkoztatási díjat köteles fizetni.
2024. január 1-jétől hatályos jogszabály rendeli el a munkaviszony megszűnése, megszüntetése esetén a munkáltató álláskeresési igazolólap helyett foglalkoztatási igazolás kiadását. Ugyanez a törvény rendezi az ún. a kivétel szabály hatályon kívül helyezésével előálló új szabályokat az egyszerűsített foglalkoztatás vonatkozásában.
A munkaerőpiacot érintő jogalkotás egyik legnagyobb figyelemmel kísért jogszabálya, a „vendégmunkás-törvény” immáron minden részlete ismert, tekintetbe véve, hogy megjelentek a vendégmunkások foglalkoztatásának végrehajtási szabályai is.