dr. Kovács-Petruska Rita

dr. Kovács-Petruska Rita

jogász, adószakértő


Adószakértő, jogász, tájékoztatási kiemelt főreferens (Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Irányítás Ügyfélkapcsolati és Tájékoztatási Főosztály), a Menedzser Praxis állandó, vezető szakértője.

 

Adószakértőként, rendszeresen és kiemelt terjedelemben publikál a Menedzser Praxis havi megjelenésű nyomtatott és online kiadványaiban, termékeiben. Széles körű publikációs köre elsősorban a személyi jövedelemadó kérdéseit és jogszabályváltozásait elemzi. 

 

Mindemellett kiemelt figyelemmel szemlézi a nonprofit szervezetek számára kiemelt fontosságú adózási kérdéseket (csekély összegű támogatások, alapítványok), valamint a kisvállalati adó, és a cégautó adó és gépjárműadó kérdésköreit. 

  • Cikkeket és magyarázatokat ír
  • Irat- és szabályzatmintákat készít

Válogatott cikkei

Az adatkezelés és az információs önrendelkezési jog témája különösen izgalmassá válik, ha a közigazgatási, államigazgatási oldalt is megvizsgáljuk. A közhatalmat gyakorló szervezet jellemzően olyan, törvényi szintű kötelezettségből fakadó feladatot lát el, amely során az ügyfelek, adózók, a hatósági eljáráshoz kapcsolódó más személyek adatait kell kezelnie. Hogyan érvényesülnek a GDPR szabályai az állami adóhatóság előtti eljárásokban?
Akciótervet fogadott el a kormány a turisztikai ágazat támogatására annak érdekében, hogy a szállodák és vendéglátóhelyek a téli szezonban, a magas energiaárak mellett is folytatni tudják tevékenységüket. Ennek érdekében a 2023. március 31. napjáig terjedő időszakra nem kell a turizmusfejlesztési hozzájárulást megállapítani, bevallani és megfizetni.
A reklámadóról szóló törvény 2022. december 31-ig felfüggesztette bizonyos eljárási rendelkezések alkalmazását, és az adókulcsot 0%-ban állapította meg. Ezzel létrejött az adóalanyok számára egy adómentességhez hasonló állapot, a törvényi időszakban mentesítette a jogszabály az adófizetési-, bevallási, -nyilatkozattételi kötelezettség alól az adózókat. A jogszabály által biztosított időszak azonban az év végével lejár.
A hivatali vagy üzleti utakhoz kapcsolódóan számos tévhit él jelenleg is. A felmerülő költségek viselése, a költségtérítés lehetősége, annak formái kérdésesek lehetnek. Az utazási költség esetében külön érdemes kitérni a személygépkocsival történő utazáshoz kapcsolódó költségelszámolásra. Ennek két lába van: a saját és nem saját személygépkocsikkal kapcsolatos költségelszámolás, amely történhet kiküldetési rendelvény és útnyilvántartás alapján.
A hivatali vagy üzleti utakhoz kapcsolódóan számos téves értelmezés él a köztudatban és a szakmában egyaránt. Ilyen kérdéses terület lehet a felmerülő költségek viselése, a költségtérítés lehetősége vagy annak formái.
A mezőgazdasági őstermelők szervezeti formáit és adózását érintő tavalyi, nagy jelentőségű változások közismertek. Az adózási lehetőségeket tovább árnyalták az átalányadót érintő új megoldások a 2022-es évtől. Az elmúlt időszak tapasztalataira tekintettel érdemes összefoglalóan is áttekinteni az őstermelőket érintő nyilvántartási és ellenőrzési szabályokat.
Az adóhatósági ellenőrzések szabályainak nyomon követése minden gazdálkodó és vállalkozás elemi érdeke. A korábban elemzett kiemelt témakörök után most ismét nyolc fontos kérdést vizsgálunk meg.
Minden bizonnyal valamennyi gazdálkodót érintő kérdés, hogy tisztában van-e az adóhatósági ellenőrzések szabályaival? Érdemes nyomon követni az eljárás változásait, és frissíteni a tudnivalókat. Az alábbiakban az általunk legfontosabbnak tartott nyolc kérdést válaszoltuk meg.
Mit tegyen egy felelős munkáltató, hogy a cég minél előbb visszatérjen a megszokotthoz közelítő kerékvágásba, ha az elmúlt időszakban több munkavállalója is átesett a Covid-19 fertőzésen? Több vállalkozásnál is felmerülhet annak igénye, hogy a hosszabb távollétet jelentő ún. post-Covid tünetegyüttesre vonatkozóan biztosítaná az átfogó kivizsgálást a munkavállalóinak, ezzel elkerülve a lehetséges szövődményeket.
A szociális hozzájárulási adó 2022. január 1-jei csökkentésével összefüggésben módosítani szükséges a kisadózók ellátási alapját, tekintettel arra, hogy a tételes közterhen belül a szociális hozzájárulási adórész csökken, így az egyéni járulékoknak megfelelő adórész növekszik, ezért az ellátások alapjaként is magasabb összeget szükséges figyelembe venni.
Az Európai Unió alapszerződése deklarálja, hogy a közös piaccal nem egyeztethetők össze a versenyt torzító tagállami támogatások. Ez alól az általános tilalom alól csak néhány indokolt kivételt fogalmaz meg a szabályrendszer. Ide sorolhatóak a csekély összegű, ún. de minimis támogatások, melyek a magyar jogrendben az uniós csatlakozással jelentek meg.
A tavasz folyamán számos – törvényi és kormányrendeleti szintű – adózást érintő módosítás került kihirdetésre, jelentős részük több lépcsőben alkalmazandó az idei évtől 2022 nyaráig tartó időszakban. A változások közül is ki kell emelni a tényleges tulajdonosi nyilvántartás létrejöttét, amely számos új feladatot keletkeztet.
Az óvadék (kaució) kikötésének célja a szerződéses kötelezettségek teljesítésének biztosítása. Bérleti szerződés megkötése esetén az óvadék a szerződésben foglalt kötelezettség teljesítésének biztosítéka, nem része az ingatlan bérbeadásból származó bevételnek, jövedelemnek. Hibás gyakorlat, amikor a bérbeadó a szerződéskötéskor az ilyen jogcímen átvett összeget a bevételi között számolja el, és visszafizetése esetén kiadásként tartja számon.
A cégautó használata és az útnyilvántartás vezetése az adózási kérdések komplex áttekintését kívánja meg. Az egyes adóalanyiságok miatt több feltételrendszernek kell megfelelni, emellett figyelemmel kell lenni az általános forgalmi adóra, a cégautóadóra, az általános forgalmi adóra vonatkozó szabályokra, valamint az Art. általános szabályaira is.
Az útnyilvántartás kialakításakor komplex szemléletre van szükség. Az egyes adóalanyiságok miatt több feltételrendszernek kell megfelelnie a kialakított tartalomnak, emellett figyelemmel kell lenni az általános forgalmi adóra, a cégautóadóra, az általános forgalmi adóra vonatkozó szabályokra, valamint az Art. általános szabályaira is.
A nem megfelelő munkahelyi biztonság és egészségvédelem – különösen jelenleg, egy járványválság közepén – minden munkahely esetén a tervezett kiadások többszörösét jelentheti a munkáltatóknak. Az alábbiakban elsődlegesen adózási szempontokat figyelembe véve tekintjük át, hogy munkáltatóként milyen lehetőségekben gondolkodhatunk.