Mentőövet kap a magyar turisztikai is a téli szezonra

dr. Kovács-Petruska Rita Dátum Legutoljára frissítve: 2022.12.06

Olvasási idő: 11 perc


Ez a tartalom 560 napja jelent meg, lehetséges, hogy az itt szereplő információk már nem aktuálisak. Legfrissebb tartalmainkat itt érheti el.

Akciótervet fogadott el a kormány a turisztikai ágazat támogatására annak érdekében, hogy a szállodák és vendéglátóhelyek a téli szezonban, a magas energiaárak mellett is folytatni tudják tevékenységüket. Ennek érdekében a 2023. március 31. napjáig terjedő időszakra nem kell a turizmusfejlesztési hozzájárulást megállapítani, bevallani és megfizetni.

A Magyar Közlöny 2022/190. számban 2022. november 21-én tette közzé a Kormány a turizmus-vendéglátás ágazatot segítő intézkedésekről szóló 468/2022. (XI. 21.) Korm. rendeletet (a továbbiakban: Rendelet), amely emellett a Széchenyi Pihenő Kártyára vonatkozó szabályozás felülvizsgálatáról szóló kormányrendeletet is tartalmazza.

A 2022. november 22-én hatályba lépett Rendelet 1. §-a értelmében (az egyes adótörvényektől és más kapcsolódó törvényektől  eltérően) a 2022. október 1. napjától 2023. március 31. napjáig terjedő időszakra nem kell a turizmusfejlesztési hozzájárulást megállapítani, bevallani és megfizetni.

A Rendelet eljárásjogi szabályt a már teljesített adókötelezettségre nem tartalmaz. Amennyiben önellenőrzés szabályait kell alkalmazni, arra az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 54. §-57. §-ai vonatkoznak.

A turisztikát érintő adminisztrációs terhek csökkentése

Fontos kiemelni, hogy a turisztikai ágazatot érintő adminisztrációs terhek csökkentése érdekében

 • a vendéglátó üzlet üzemeltetője a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központba történő adatok szolgáltatására és továbbítására 2023. július 1. napjától köteles, valamint
 • a turisztikai attrakció üzemeltetője a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központba történő adatok szolgáltatására és továbbítására 2023. július 1. napjától köteles, továbbá
 • 2023. december 31. napjáig nem kell a 14 év alatti szálláshely-szolgáltatást igénybe vevő okmányát bemutatni és az okmány azonosító adatait rögzíteni.

Rendkívüli munkajogi szabályok

További szabályokat állapít meg a Rendelet a hatékony munkaidő-szervezés biztosítása érdekében. 
A szövegezés kimondja, hogy a piacgazdasági viszonyoknak megfelelő hatékony munkaidő-szervezés biztosítása érdekében - az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyarországi következményeinek az elhárítása és kezelése érdekében veszélyhelyzet kihirdetéséről és egyes veszélyhelyzeti szabályokról szóló - 424/2022. (X. 28.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet ideje alatt rendkívüli szabályok lépnek életbe. 

A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) 94. § (1) és (2) bekezdésében foglaltaktól eltérően legfeljebb huszonnégy havi munkaidőkeretet rendelhet el az a munkáltató, amely tényleges főtevékenységeként alábbi tevékenységeket folytat:

 • Szállodai szolgáltatás (TEÁOR 5510) tevékenység,
 • Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás (TEÁOR 5520) tevékenység,
 • Kempingszolgáltatás (TEÁOR 5530) tevékenység,
 • Egyéb szálláshely szolgáltatás (TEÁOR 5590) tevékenység,
 • Éttermi, mozgó vendéglátás (TEÁOR 5610) tevékenység,
 • Rendezvényi étkeztetés (TEÁOR 5621) tevékenység,
 • Italszolgáltatás (TEÁOR 5630) tevékenység,
 • M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység (TEÁOR 9329) tevékenység vagy
 • Fizikai közérzetet javító szolgáltatás (TEÁOR 9604) tevékenység.

A Rendelet 4. § (1)–(2) bekezdése, azaz a fenti szabályok alapján elrendelt munkaidőkeret szerinti foglalkoztatást a veszélyhelyzet megszűnése nem érinti.

A munkáltató a Rendelet hatálybalépését megelőzően elrendelt munkaidőkeretet legfeljebb huszonnégy havi munkaidőkeret időtartamra meghosszabbíthatja. 
Azzal, hogy az Mt. 99. §-ában, valamint az Mt. 104–106. §-ában foglaltaktól eltérni nem lehet, ami nem érinti az Mt. 135. § (4) bekezdésében foglalt eltérési lehetőséget. 
Ha a kollektív szerződés alapján a munkaidőkeret tartama kevesebb, mint a munkáltató által az (1) bekezdés alapján - legfeljebb huszonnégy havi - elrendelt munkaidőkeret tartama, akkor a kollektív szerződés munkaidőkeret tartalmára vonatkozó rendelkezéseit nem lehet alkalmazni.

A Rendelet szabályait tachográfokra vonatkozó uniós rendelet - a vezetési idő, a megszakítás és pihenőidő tekintetében – és a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény (a továbbiakban: Kkt.), továbbá a 2001. évi IX. törvénnyel kihirdetett, a nemzetközi közúti fuvarozást végző járművek személyzetének munkájáról szóló Európai Megállapodás (AETR) hatálya alá tartozó munkát végző, utazó munkavállalókra a Kkt. 18/C. § (2) és (3) bekezdésében foglaltaktól eltérően a Kkt. 18/A. §-ának hatálya alá tartozó munkavállalók tekintetében is alkalmazni kell.

A Zárórendelkezések között a Rendelet kitér arra, hogy a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 21/A. § (1) bekezdés f) és g) pontjában a „2023. január 1-ig” szövegrész helyébe a „2024. január 1-ig” szöveg lép. 
Ennek értelmében a 2021. december 31-én már nyilvántartásba vett egyéb- és magánszálláshelyek esetén az első szálláshely-minősítést szálláshelytípusonként 2024. január 1-jéig szükséges igényelni a szálláshely-minősítő szervezettől.