dr. Koch Mária

dr. Koch Mária

munkabiztonsági szakértő


Jogász, munkabiztonsági szakértő, a Menedzser Praxis Tudás-és Válaszközpont állandó szerzője.


A versenyszektorban és a közszférában szerzett szakmai tapasztalatait a Menedzser Praxis Szakkiadó és Gazdasági Tanácsadó Kft. munkajogi és munkavédelmi tanácsadójaként kamatoztatja. Elemzései közül is kiemelkednek a munkavédelmi szabályok uniós jogharmonizációval összefüggő változásai és az annak kapcsán felmerülő aktualizálási követelmények Tudástárunk vonatkozó szabályzataiban.

 

Tudástárunk szakértői munkájával összeállított és folyamatosan aktualizált iratmintatárában a vállalkozások számára kiemelkedő fontosságú munkavédelmi szabályzatok kitöltési útmutatóinak és segédleteinek szerzője.

 

  • Cikkeket és magyarázatokat ír
  • Irat- és szabályzatmintákat készít

A szakértő által szemlézett minták

Munkavédelmi szabályzat (2023) kitöltési útmutató
Utoljára módosítva: 2024. 02. 05. 15:49:38
*Munkavédelmi képviselő hatáskörei 2024-től
Utoljára módosítva: 2024. 02. 05. 15:51:50

Válogatott cikkei

Az érintett cégnél a munkavédelmi feladatokat egy ideig külsős munkavédelmi vállalkozás látta el, majd az a döntés született, hogy az egyik munkavállaló feladata lesz a munkavédelmi oktatás megtartása az új belépőknek, mivel megválasztották munkavédelmi képviselőnek.
Új jogszabály rendezi 2024. március 1-jétől a csaknem valamennyi munkáltatók érintő munkavédelmi bírság mértékét és feltételeit. Az új szabályozás lényeges részleteit jelentik a súlyos veszélyeztetés fogalmának új meghatározása, valamint a munkavédelmi szakemberek adatbázisának létrehozásával és működésével kapcsolatos rendelkezések.
A munkavédelmi képviselő képzésére vonatkozó új szabályok fontosságát elsősorban az indokolja, hogy a képzés és az azon való részvétel biztosítása a munkáltató feladata. A képviselőnek a megválasztását követő hat hónapon belül 16 órás alapképzést kell elvégeznie. Az alapképzést követően, valamint újraválasztása esetén pedig évente legalább 8 órás továbbképzésben kell részt vennie.
A 2023-as év végének változásai csak bevezették a munkavédelmi szabályok azon változásait, amelyeket a 2024-es évre át kell vezetnünk a munkahelyi foglalkoztatás körében és a kötelező szabályzatokban. A 2023 legvégén megjelent munkabalesetekkel kapcsolatos új szabályok, mondhatni, csak a „jéghegy csúcsát” jelentik, fontosságuk miatt mégis ezt a szabályozási kört tekintjük át először.
A veszélyes létesítmények, munkahelyek, munkaeszközök, technológiák munkavédelmi üzembehelyezését a munkáltató rendeli el, írásban. A fő kérdések ezzel kapcsolatban, hogy mely létesítmények, munkahelyek, munkaeszközök, technológiák minősülnek veszélyesnek, továbbá ki végezheti el a munkavédelmi üzembe helyezés alapját képező munkavédelmi szempontú előzetes vizsgálatot?
A demográfiai statisztikai adatokból látjuk, hogy a munkaképes korosztályba tartozónak tekintettek száma csökken, miközben az idősek száma és aránya növekszik hazánkban, és számos más országban egyaránt. A szükséges munkaerő biztosítására értelemszerűen két út kínálkozik: többletmunkaerő biztosítása külső forrásokból, illetve a munkaerő munka világában tartása a lehető leghosszabb ideig.
A felnőttképzésről szóló törvény 2021. január 1-jén hatályba lépett módosítása értelmében a törvény előírásait nem kell alkalmazni a munkáltató kötelezettségeként előírt oktatásra, képzésre, így a munka- és tűzvédelmi oktatásokra sem. Ennek megfelelően megszűnt a felnőttképzési törvény szerinti bejelentési és adatszolgáltatási kötelezettség.