Bárkiből lehet munkavédelmi képviselő?

dr. Koch Mária Dátum Legutoljára frissítve: 2024.06.02

Olvasási idő: 4 perc


Az érintett cégnél a munkavédelmi feladatokat egy ideig külsős munkavédelmi vállalkozás látta el, majd az a döntés született, hogy az egyik munkavállaló feladata lesz a munkavédelmi oktatás megtartása az új belépőknek, mivel megválasztották munkavédelmi képviselőnek.

A cég kiskereskedelmi egységeinek száma 50 körüli, 4 vármegye területén. összesen 500 munkatársat foglalkoztatnak.A munkavédelmi képviselőt beiskolázzák egy 2 napos képzésre. Tulajdonképpen milyen feladatai vannak egy munkavédelmi képviselőnek?

Ki a munkavédelmi képviselő, miért választják és mi a feladata?

A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (Mvt.) biztosítja a munkavédelemmel kapcsolatos érdekegyeztetést, valamint a munkavállalók munkavédelmi érdekvédelmét. Ez azért szükséges, mert a munkavállaló a munkáltató érdekében, a munkáltató által biztosított eszközökkel és munkakörülmények között, a számára adott utasítások alapján, a munkáltató érdekében végzi a tevékenységét. Ugyanakkor a nem megfelelőségek testi épségre, egészségre gyakorolt hatása nála jelentkezhet, őt érintheti személyében, testi épségében, egészségében – és akár vagyoni helyzetében is – hátrányosan.
A munkavédelmi szabályokban meghatározott, az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkafeltételek megteremtésével kapcsolatos kötelezettségek döntő többsége a munkáltatót terheli, ő a felelős ezek megvalósításáért, vagyis a munkavédelmi feladatok, kötelezettségek alapvetően a munkáltatónál jelentkeznek.
A munkavédelmi képviselő – ebben a minőségében – a munkáltató munkavédelmi feladatainak a megvalósításában nem vesz részt, kizárólag annyi a dolga, hogy éljen az Mvt.-ben és más jogszabályokban számára biztosított jogosultságokkal, képviselve a munkavállalók közösségének az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkahelyhez való jogát.

Ugyanakkor a munkavédelmi képviselő munkaideje legalább 10%-ában végzi érdekvédelmi tevékenységét, így annak nincs akadálya, hogy a munkaidő további nem több mint 90%-ában, a munkáltató belső szabályozása alapján, egyes munkáltatói munkavédelmi feladatok ellátásában közreműködjön.

Ezen tevékenységek közül a munkabiztonsági, továbbá munkaegészségügyi szaktevékenységeket a munkavédelmi, illetve foglalkozás-orvostani képesítéssel nem rendelkező képviselők természetesen nem végezhetik, hiszen azokat kizárólag megfelelő képesítéssel rendelkező szakemberek láthatják el az Mvt. 8. §-a alapján.
Az a szakember, aki a munkáltató megbízásából nála, munkaviszony keretében, főtevékenységként lát el munkavédelmi feladatokat, nem választható képviselővé, illetve ha már megválasztott képviselőként válik főállású munkavédelmi szakemberré, összeférhetetlenség miatt megszűnik a választott pozíció.
A konkrét esetre visszatérve: a humán-erőforrás munkatársat megbízhatja a munkáltató vezetője az új belépők munkavédelmi oktatásának megtartásával, de nem azért, mert munkavédelmi képviselő, hanem azon okból, hogy a munkáltató határozza meg a munkakörébe tartozó feladatokat.

Oktatás: igen, tananyag: nem

Van azonban egy nagyon lényeges korlát: az Mvt. 55. § (3) bekezdése szerint az oktatási tematika elkészítése munkabiztonsági és munkaegészségügyi szaktevékenység, tehát az oktatást végző személy számára a szakembereknek el kell készíteniük azt az oktatási tematikát, ami alapján valamennyi, a konkrét munkavállaló számára, az általa betöltendő munkakörben, a konkrét munkafeltételekkel kapcsolatban szükséges ismeretet át tudja adni az oktatott munkatársaknak.