Figyelem: nagyot emelkedik márciustól a munkavédelmi bírság összege

dr. Koch Mária Dátum Legutoljára frissítve: 2024.02.27

Olvasási idő: 5 perc


Ez a tartalom 142 napja jelent meg, lehetséges, hogy az itt szereplő információk már nem aktuálisak. Legfrissebb tartalmainkat itt érheti el.

Új jogszabály rendezi 2024. március 1-jétől a csaknem valamennyi munkáltatók érintő munkavédelmi bírság mértékét és feltételeit. Az új szabályozás lényeges részleteit jelentik a súlyos veszélyeztetés fogalmának új meghatározása, valamint a munkavédelmi szakemberek adatbázisának létrehozásával és működésével kapcsolatos rendelkezések.

Megjelent a 25/2024. (II. 14.) Korm. rendelet a munkavédelmi bírság mértékéről és a kiszabására vonatkozó részletes szabályokról, valamint a munkabiztonsági szaktevékenység végzésére jogosult személyek nyilvántartásának és továbbképzésének szabályairól. Ez a rendelet 2024. március 1-jétől hatályos, és a munkavédelmi bírság mértékére és kiszabására vonatkozó részletes szabályokról szóló 273/2011. (XII. 20.) Korm. rendelet helyébe lép.

Az új kormányrendelet három területet szabályoz:

  • a munkavédelmi bírság mértékét és a megállapítás alapját képező szabályokat,
  • a munkavédelmi hatóság tájékoztató és tanácsadási tevékenységét
  • a munkavédelmi szakemberek adatbázisának létrehozásával és működésével kapcsolatos szabályokat.

A súlyos veszélyeztetés új definíciója

Lényeges változás, hogy az új kormányrendelet a korábbi szabályozástól eltérően határozza meg a súlyos veszélyeztetés fogalmát (melyet egyébként a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. tv, az Mvt. nem tartalmaz).

 
 

Súlyos veszélyeztetés 2024. február 29-ig: Súlyos veszélyeztetés: amelyet jogszabály annak minősít, továbbá, amely a baleset, betegség bekövetkezésének magas valószínűségét jelenti, és amelynél a nagymértékű károsodás várható, különösen a súlyos munkabaleset, foglalkozási megbetegedés vagy fokozott expozíció.

Súlyos veszélyeztetés 2024. március 01-től: Súlyos veszélyeztetés: olyan veszélyeztetés, amely a baleset, betegség bekövetkezésének magas valószínűségét jelenti, és amelynél a nagymértékű károsodás várható, különösen munkabaleset, foglalkozási megbetegedés.
2011 óta létező probléma, hogy a fokozott expozíció miért jelent meg súlyos veszélyeztetésként, hiszen ez biztosan nem járt nagymértékű károsodással, így az új jogszabály végre megoldást adott e tekintetben.

A munkavédelmi bírság mértéke

A kiszabható munkavédelmi bírság mértéke jelentősen emelkedett.

A bírság mértéke 2024. február 29-éig az Mvt. 82. § (3) bekezdése szerinti ötvenezer Ft-tól tízmillió Ft-ig terjedő összeg helyett 2024. március 1-jétől százezer Ft-tól százmillió Ft-ig terjedhet.

A bírság mértékét – a munkavédelmi hatóság mérlegelési jogkörének gyakorlása során – módosító tényezők, illetve a lehetséges módosítás mértéke is változott.

Az új kormányrendelet a tanácsadás, tájékoztatás céljaként az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzéssel kapcsolatos jogosultságoknak és kötelezettségeknek elsősorban a szervezetten munkát végző munkavállalók és munkáltatók, valamint az érdekképviseletüket ellátó szervek információs igényét kielégítő megismertetését határozza meg.
A tanácsadási tevékenységre vonatkozó részletes szabályokat a munkavédelmi hatóság a jövőben a honlapján közzéteszi.

A munkavédelmi szakemberek adatbázisa

Újdonság az önkéntes regisztráción alapuló országos nyilvántartás létrehozása a Munkavédelmi Szakemberek Adatbázisa megnevezéssel. A nyilvántartás tájékoztató jellegű, semmilyen előnyös vagy hátrányos következménnyel nem jár, ha a munkavédelmi szakember regisztrál, illetve nem regisztrál ebben.
Szintén újdonság a munkavédelmi szakemberek szabályozott, önkéntes továbbképzési rendszerének bevezetése, mely ismeretanyagának minimum követelményeit a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter az általa vezetett minisztérium honlapján közzéteszi. Az ismeretanyagot a tárgyévet megelőző év december 31. napjáig jelentetik meg (tehát legelőször 2024. év végén), a továbbképzés felnőttképzés keretében szervezhető.

Ismeretes, hogy eddig is számtalan továbbképzést szerveztek munkavédelmi szakembereknek, tehát a változás mindössze annyi, hogy a jövőben egyes továbbképzések tartalmi követelményeit a miniszter szabályzatban határozza meg. A kormányrendelet szövege nem korlátozza – a munkavédelmi szakember adatai között – a nyilvántartásba bejegyezhető továbbképzések körét az e jogszabály alapján szervezett tanfolyamokra.