Főoldal Nyíl Cikkek Nyíl Vállalkozások működési szabályzatai
Minden munkáltatónak törvényi kötelezettsége és érdeke is az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés feltételeinek megvalósítása, biztosítása és a munkavédelmi előírások betartása, betartatása. Ennek része az előírt dokumentációk előállítása, valamint azok frissítése a mindenkori jogszabályoknak, előírásoknak való megfelelőség szerint. Pontosan melyek is ezek a dokumentációk és mire kell figyelnünk velük kapcsolatban?
Előírja-e valamely törvény vállalkozások (egyéni vállalkozók, gazdasági társaságok) számára, hogy milyen összegű szolgáltatások nyújtásánál kötelező írásban szerződést kötni?
Mely vállalkozásoknak kell munkavédelmi szabályzattal rendelkezniük? Változik-e a kötelezettség, ha alkalmi munkavállalót foglalkoztat esetenként? Milyen paraméterekkel rendelkező vállalkozásnak kötelező a munkavédelmi szabályzat kialakítása, aktualizálása és betartatása?
A 2023. július 24-én lép hatályba lépő Panasztörvény a munkáltatók széles körét kötelezi úgynevezett belső visszaélés-bejelentési rendszer létrehozására és folyamatos működtetésére. A rendszer egyaránt komoly feladatok hárít már július végétől a munkáltatókra és a működtetőkre egyaránt.
A július 24-étől hatályba lépő Panasztörvénynek számos adatvédelmi vonatkozása van. Elég csak arra gondolnunk, hogy a bejelentő személyes adatai hozzájárulása nélkül nem hozhatóak nyilvánosságra és a belső visszaélés-bejelentési rendszert úgy kell kialakítani, hogy a személyazonosságát felfedő bejelentő, valamint a bejelentésben érintett személy személyes adatait az erre jogosultakon kívül más ne ismerhesse meg.
A munkabalesetek, valamint a foglalkozással összefüggő megbetegedések megelőzése kiemelt jelentőségű. Ugyanakkor az ezt szolgáló kockázatértékelés hiányosságait több esetben tárták fel az ellenőrzések: előfordul olyan eset, amikor a kockázatértékelés egyáltalán nem áll rendelkezésre, de jellemzőnek mondható a tartalmilag rossz vagy hiányos kockázatértékelés is.
Július 1-jén indul az online árfigyelő rendszer. Annak érdekében, hogy az élelmiszerárak tovább csökkenjenek, és még inkább fokozódjon a verseny a kiskereskedelemben, a júniustól bevezetett kötelező akciózás mellett döntöttek az online árfigyelő adatbázis bevezetéséről is.
A Számviteli törvény 2023. január 1-jétől több ponton is módosult és új fejezettel egészült ki. Pontosításra került és kibővült a gazdálkodó, a vállalkozók körének meghatározása, továbbá a személyi jellegű egyéb kifizetések. A korengedményes nyugdíj a számviteli törvényben is kivezetésre került, intézményét a korhatár előtti ellátás váltotta fel (Sztv. 3., 6. §, 41. §).
A hulldéktörvény módosítása elsősorban a 2023. július 1-jén induló koncessziós rendszer bevezetésével és a környezetvédelmi termékdíjjal kapcsolatos szabályok változásával összefüggésben módosul, a már 2023. január 1-jétől hatályba lépett szabályok azonban érintik a települési önkormányzatok köztisztasági feladatainak ellátásával és a jogellenesen elhelyezett hulladék elszállíttatásával kapcsolatos szabályokat is.
A munkavédelmi törvényt nagyban módosító, 2022 végén megjelent jogszabálycsomag előírásai több hullámban lépnek hatályba 2026-ig. Már a 2023-as év összesen 10 olyan fontos változást hoz, amely a munkavédelmi szabályzatok újraszerkesztését fogja igényelni.