Zentai Diána

Zentai Diána

építőipari ágazati szakértő


Okleveles építőmérnök, okleveles közgazdász a Menedzser Praxis állandó szakértője.

 

Rendszeresen és kiemelt terjedelemben publikál a Menedzser Praxis havi megjelenésű nyomtatott és online kiadványaiban, termékeiben. Főbb szakterülete az építőipar, az építőipari ágazattal összefüggő munkavédelmi és adminisztrációs rendszereket érintő kérdések.

 

Publikáció közül is kiemelkednek az építőipari munkaügyi ellenőrzés új rendszerét jelentő ún. Üvegkapu-rendszer, valamint a közelmúltban nagy jelentőségűre emelkedő épület információs modellezés, a BIM (Building Information Modeling) tárgyában írt elemzései.
 

  • Cikkeket és magyarázatokat ír
  • Irat- és szabályzatmintákat készít

Válogatott cikkei

Az egyszerű bejelentés bevezetése óta az ún. csonka HÉSZ (Helyi Építési Szabályzat) szabályai már hat alkalommal változtak, és 2023. január 1-jétől lépett életbe a hetedik módosítás. Összefoglaljuk a szabályozás legfontosabb történéseit és azt is, milyen előírásokat kell figyelembe venni 2023 januárjától az egyszerű bejelentéseknél?
A minőségi, tervezési-kivitelezési problémák gyökere számtalan tényezőre vezethető vissza. Ezek közé sorolhatjuk a gyakorlati életben a szabványok, illetve az alkalmazásuk körüli bizonytalanságot is. A modern kívánalmak szerinti minőség mérését a hétköznapokban egzakt módon nem, vagy csak nehezen tudjuk meghatározni. Ugyanakkor az építőiparban a minőség mérhető.
Az építőipar meghatározó szerepet játszik a globális felmelegedésben, és kiemelt felelőséggel tartozik a globális üvegházhatású gázok kibocsátásáért. A teljes kibocsátás megközelítőleg 15 százaléka közvetlenül köthető az építőipari tevékenységekhez, az épületek fenntartásával együttesen pedig 39 százalékát teszi ki a világ karbonkibocsátásának. Mit tehet az építőipar a fenntarthatóság és a káros következmények mérséklése érdekében?
Napjainkban már az építőipar is mérhetetlen mennyiségű digitális tartalmat állít elő, ezért az egyik legnagyobb potenciál éppen a komplex adathalmazok feldolgozásában rejlik. Az építőanyagok szállítása még mindig papír alapú szállítólevéllel történik, de természetesen itt is készen állnak már a digitális és okos megoldások az intelligens szállítólevél révén.
A mérnökök, építészek, műszaki szakemberek szakmagyakorlási tevékenységének jogszabályi kereteit az ún. Szakmagyakorlási kódex határozza meg, amelynek előírásai kihatnak az építőiparra is. A Szakmagyakorlási kódex április elsejétől számos elemében módosult.
Az Építőipari Monitoring- és Adatszolgáltató Rendszerről szóló jogszabály, ismert nevén „Üvegkapu-rendelet” 2022. február 16-án módosult. A változás kiegészíti a régi jogszabály alkalmazási körére vonatkozó szabályozást, és megállapítja, hogy becsült értékként mi vehető figyelembe.
Ahogy az egész világon, úgy Magyarországon is egyre elterjedtebb és ismertebb az épület információs modellezés, az úgynevezett BIM (Building Information Modeling). Egy évtizede a szakma még nem volt eléggé nyitott az átfogóbb módszertanok alkalmazására, de lassan hazánkban is egyre nagyobb figyelmet kap a BIM, és vele együtt elnyeri méltó helyét az információs modellezés az építőiparban.