Változások az egyszerűsített foglalkoztatás szabályaiban

Kovács Nikoletta Dátum Legutoljára frissítve: 2022.06.14

Olvasási idő: 14 perc


Ez a tartalom 290 napja jelent meg, lehetséges, hogy az itt szereplő információk már nem aktuálisak. Legfrissebb tartalmainkat itt érheti el.

Az egyszerűsített foglalkoztatás (EFO) szabályai az elmúlt tíz évben érdemben nem változtak, sokan alkalmazzák rutinszerűen. Az idén júniusban történt módosítások is csak a fizetendő közteher mértékét érintették, a feltételrendszert változatlanul hagyták. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal ellenőrzési tapasztalatai alapján ugyanakkor még mindig előfordulnak visszatérő hibák, hiányosságok.

Az egyszerűsített foglalkoztatás lehetősége magában foglalja a:

  • mezőgazdasági idénymunkát (például a növénytermesztési, erdőgazdálkodási, állattenyésztési, halászati, vadászati ágazatba tartozó munkavégzést) feltéve, hogy azonos felek között a határozott időre szóló munkaviszony időtartama nem haladja meg egy naptári éven belül a 120 napot;
  • a kereskedelemről szóló törvényben meghatározott, kereskedelmi jellegű turisztikai szolgáltatási tevékenységet folytató munkáltatónál végzett idénymunkát, a turisztikai idénymunkát (például idegenvezetői tevékenységet stb.) feltéve, hogy azonos felek között a határozott időre szóló munkaviszony időtartama nem haladja meg egy naptári éven belül a 120 napot. (Idénymunka alatt azt értjük, amikor a munkavégzés a munkaszervezéstől függetlenül az év valamely időszakához vagy a munka időpontjához kötődik.);
  • az alkalmi munkát. 

A munkaviszonyhoz képest egyszerűbb feltételrendszer kapcsolódik hozzá, viszont az egyik legfontosabb különbség, hogy ezáltal a munkavállaló nem válik a társadalombiztosítás ellátásaira való jogosultságok tekintetében biztosítottá, kizárólag nyugellátásra, baleseti egészségügyi szolgáltatásra, valamint álláskeresési ellátásra szerez jogosultságot. 

Az alkalmi foglalkoztatás bejelentése

A bejelentést a foglalkoztatás előtt meg kell tenni az adóhatóság felé. A munkáltató az egyszerűsített foglalkoztatást bejelentheti

  • elektronikusan a 22T1042E jelű adatlapon, 
  • telefonon az országos telefonos ügyfélszolgálaton keresztül a 185-ös számon vagy 
  • az erre szolgáló mobilalkalmazással.

A bejelentéshez KAÜ-azonosítás szükséges. Nem lehet bejelentést benyújtani papíron, postán vagy személyesen.  A bejelentésnél meg kell adni a munkavállaló nevét, a munkáltató adószámát, a munkavállaló adóazonosító, társadalombiztosítási jelét, a foglalkoztatás jellegét, pl. alkalmi munka, valamint a munkaviszony napjainak számát, illetve azt, hogy a munkavállaló másik tagállamban vagy egyezményben részes másik államban biztosított-e, és azt megfelelően igazolta-e a munkáltató felé. Ez utóbbi a fizetendő közteher összegét befolyásolja. Amennyiben a meghatározott biztosítási jogviszony a fennáll, úgy a munkáltató közteherfizetésre nem kötelezett.
A munkaügyi/foglalkoztatás-felügyeleti ellenőrzések során előkerült hiányosság, hogy a munkáltatók több esetben nem tudják, hogy a nyugdíjas munkavállalók alkalmi foglalkoztatását a munkaviszonnyal ellentétben be kell jelenteniük az adóhatóság felé, így elmulasztják a bejelentést megtenni.
A bejelentés esetleges visszavonására és módosítására – ha változik a foglalkoztatás jellege vagy a munkavégzés meghiúsul az egyszerűsített foglalkoztatás bejelentését követő két órán belül, vagy ha a bejelentésben foglaltak szerint a foglalkoztatás a bejelentés napját követő napon kezdődött, vagy ha a bejelentés egy napnál hosszabb időtartamú munkaviszonyra vonatkozott – a munkavégzés napján reggel 9 óráig van lehetőség. Ezt követően a munkáltató köteles a közterhet megfizetni. A bejelentés elektronikusan, telefonon vagy a mobilalkalmazás használatával egyaránt visszavonható és módosítható, függetlenül attól, hogy a bejelentést eredetileg a munkáltató milyen módon tette meg.

Fontos megjegyezni, hogy a szabályos egyszerűsített foglalkoztatást a munkavégzés megkezdése előtt meg kell tenni, hiszen a jogviszony a bejelentéssel keletkezik. A bejelentés utólag nem pótolható, ilyenkor az általános szabályok szerint kell megtenni a bejelentést, munkavállalóként a T1041-es nyomtatványon. 

A munkaviszony létesítése kapcsán nem szabad megfeledkezni, az Mt. azon rendelkezéséről, miszerint a munkaszerződést írásba kell foglalni. Az egyszerűsített foglalkoztatás esetén ezt nem kötelező alkalmazni. Ez természetesen nem azt jelenti, hogy ne lehetne írásban szerződni, sőt… A felek az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló törvény mellékletében szereplő minta-munkaszerződést alkalmazhatják. Ez esetben a munkáltató számos nyilvántartási kötelezettség alól mentesül, nem kell alkalmazni az Mt. 134. §-ban foglaltakat, vagyis a munkáltatónak nem kell nyilvántartani többek között a rendes és rendkívüli munkaidőt, a készenlétet, valamint a szabadságot sem.

Egyszerűsített foglalkoztatott munkabére

A munkaviszonyban fizetendő minimális bér összege kapcsán a minimálbér, valamint a garantált bérminimum fogalma mindenki számára jól ismert, a 2022. évre vonatkozó havi összegük 200.000 Ft és 260.000 Ft. Az egyszerűsített foglalkoztatás keretében alkalmazottak esetében kicsit eltérnek a rendelkezések.  A kötelező legkisebb munkabér a minimálbér 85%-a, valamint a garantált bérminimum 87%-a. Filmipari statiszta alkalmi munkából származó nettó napi jövedelme nem haladhatja meg a 18.000 Ft-ot.
Az EFO-s munkabérből a természetes személynek nem kell jövedelmet megállapítania, valamint bevallást benyújtania egészen addig, amíg az egyszerűsített foglalkoztatás keretein belül kapott bevétele nem haladja meg a mentesített keretösszeget, ami a minimálbér /garantált bérminimum 130%-a. Az efeletti rész már nem lesz mentes. A filmipari statiszták alkalmi munkából származó bevétele után nem kell jövedelmet megállapítani és bevallani.
Az egyszerűsített foglalkoztatási jogviszonyra az Mt., valamint a kötelező legkisebb munkabérről és a garantált bérminimumról szóló külön jogszabály rendelkezéseit az Efo tv.-ben meghatározott eltérésekkel alkalmazni kell, de a szerződő felek díjazásra vonatkozó szabadsága nem korlátozott. Ugyanakkor a munkáltató költségelszámolására vonatkozóan az Szja tv. és a Tao tv. korlátozó rendelkezéseket tartalmaz. Az Efo. tv. szabályai szerint létesített munkaviszonyban foglalkoztatottnak ugyanis a munkáltató által egy napi munkáért kifizetett munkabérből a minimálbér napi összegének kétszeresét meghaladó mértékű kifizetés a jövedelem megállapításakor költségként nem vehető figyelembe, illetve az nem minősül a vállalkozási tevékenység érdekében felmerülő egyes költségnek, ráfordításnak.

Fizetendő közterhek egyszerűsített foglalkoztatás után

A munkaviszonyban foglalkoztatottak munkabérét 15% személyi jövedelemadó, valamint 18,5% társadalombiztosítási járulék terheli. A foglalkoztatónak szociális hozzájárulási adóval vagy KIVA-val, rehabilitációs hozzájárulással kell számolnia. Egyszerűsített foglalkoztatás esetében egyszerűbb a helyzet, a kifizetett teljes összeg a foglalkoztatott jövedelme, a foglalkoztató közteheri eddig nem százalékos, hanem fix összegben kerültek megállapításra, melyek mértéke idén júliustól emelkedik. A korábbiaktól eltérően nem fix, hanem minimálbérhez viszonyított százalékos mértékben került meghatározásra. 

  • mezőgazdasági, valamint turisztikai idénymunka esetében a korábbi napi 500 Ft helyett munkavállalónként a hónap első napján érvényes minimálbér 0,5%-a, ami aktuális minimálbérrel számolva napi 1.000 Ft, 
  • alkalmi munkánál napi 1.000 Ft helyett munkavállalónként a hónap első napján érvényes minimálbér 1%-a, ami aktuális minimálbérrel számolva napi 2.000 Ft,
  • filmipari statiszta esetében a korábbi napi 4.000 Ft helyett a fizetendő összeg a munkaviszony minden naptári napjára munkavállalónként a minimálbér 3%-a, ami aktuális minimálbérrel számolva napi 6.000 Ft. 

A munkáltatónak a közterhet a tárgyhónapot követő hónap 12-éig kell bevallani, és a NAV Egyszerűsített foglalkoztatásból eredő közteher befizetések elnevezésű beszedési számlára kell megfizetnie. Ami minden bejelentett nap után esedékes, valamint abban az esetben is, ha már nincs lehetőségünk a bejelentést törölni. Függetlenül attól, hogy a tényleges munkavégzés megtörtént-e. Fontos, hogy ezek az összegek csak addig alkalmazhatók, amíg a fentiekben már részletezett kereteken belül vagyunk. 

EFO adótartozás esetén

Kevésbé közismert a rendelkezések azon része, mely szerint, ha a munkáltató 300 ezer forint vagy ennél magasabb összegű adótartozást halmoz fel egyszerűsített foglalkoztatás, szociális hozzájárulási adó, rehabilitációs hozzájárulás, szja-előleg adónemekben, úgy a teljes kiegyenlítésig további egyszerűsített foglalkoztatásra nem jogosult. Amennyiben ennek ellenére egyszerűsített foglalkoztatással jelent be alkalmazottat, úgy annak jogviszonyát utólag át kell minősíteni munkaviszonnyá, és a közterheket ennek megfelelően kiszámolni és megfizetni.
 
(Cikkünket teljes terjedelmében a Munkaügyi Tanácsadó 2022. júliusi számában olvashatják)