dr. Erősné dr. Bereczki Edit

dr. Erősné dr. Bereczki Edit

szakértő


  • Cikkeket és magyarázatokat ír
  • Irat- és szabályzatmintákat készít

Válogatott cikkei

A klímaváltozás és az azzal együtt járó kihívások jól ismertek. Az éghajlatváltozásnak, más mellett, hatással van a munkavállalókra és a foglalkoztatásukkal összefüggő munkavédelmi szabályokra is.
A COVID-19-et a legtöbb ország foglalkozási betegségként ismeri el úgy, hogy azt nem korlátozza a humán-egészségügyi tevékenységre, hanem az oktatás, a védelmi szolgálatok és az ügyfélszolgáltatás mellett a gazdasági ágazatok és foglalkozások szélesebb körére is kiterjeszti. Németországban a törvényes balesetbiztosítás megléte az elismerés feltétele, Spanyolországban pedig külön eljárás érvényes az egészségügyi dolgozókra.