A védőruha adózása

Sándorné Új Éva Dátum Legutoljára frissítve: 2024.05.04

Olvasási idő: 5 perc


Ez a tartalom 75 napja jelent meg, lehetséges, hogy az itt szereplő információk már nem aktuálisak. Legfrissebb tartalmainkat itt érheti el.

Sokszor felmerül a kérdés, pontosan mi a különbség a védőruha és a munkaruha között, hiszen mindkettő munkaruházati termék. A legfőbb megkülönböztetést ott tehetjük, hogy a munkaruha főként a munkavállaló saját ruházatát óvja a szennyeződéstől, addig a védőruha („egyéni védőeszköz”) valamilyen munkahelyi veszély ellen biztosít védelmet a munkavállaló számára. Mindez az adózás és számvitel szempontjából is lényeges lehet.

A munkavállalók munkahelyen viselendő konkrét ruházatáról a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (továbbiakban: Mt.) nem rendelkezik. Az Mt. arra sem kötelezi a munkáltatót, hogy előírja a különböző munkakörökben viselendő ruházatot. Az Mt. csupán a munkával kapcsolatban felmerült költségek megtérítését írja elő. Más jogszabály (pl. az Mvt.) azonban rendelkezik védőruházat kötelező biztosításáról. Az esetleges jogszabályi kötelezettségtől függetlenül sok munkahelyen dress code van érvényben: formaruhát, egyenruhát, munkaruhát, védőöltözetet kell hordani.

A munka törvénykönyve a munkavégzés során felmerülő költségek megtérítésére kötelezi a munkáltatót, ezen belül a munkavédelemről szóló törvény szerint a munkáltató köteles biztosítani minden olyan ruházatot, amit a munkavállaló azért visel, hogy megvédje a munkafolyamat során őt érő technológiák egészségkárosító hatásaitól (pl. vegyi laborban dolgozik).

A védőruha, mint arra a neve is utal, a munka során valamilyen külső károsító hatás (égés, marás, fagyás, fertőződés stb.) ellen kell megvédje viselőjét. A védőruha tehát olyan egyéni védőeszköz, amely a munkavégzés során a munkavállaló egészségét, testi épségét veszélyeztető fizikai, kémiai, illetve biológiai károsító hatások (pl. tűz, maró anyag rovarcsípés stb.) ellen nyújt védelmet. A védőruha szabványok és normák által meghatározott védelmi képességgel rendelkezik. A védőöltözéknek rendelkeznie kell minőségi vagy megfelelőségi tanúsítvánnyal.

Nem minősül védőruhának a közönséges munkaruha és az olyan egyenruha, illetve formaruha, amelyet nem a munkavállaló biztonságának és egészségének védelmére terveztek, illetve vizsgáltak.

A munkahelyi öltözetekben lehetnek átfedések: akár az egyenruha, akár a formaruha egyidejűleg betöltheti a védőruha (egyéni védőeszköz) szerepét is. Ebben az esetben a védőruha funkciót kell elsődlegesen meghatározónak tekinteni, és a munkáltatónak az egyéni védőeszközökre vonatkozó szabályok szerint kell eljárnia.

A munkavédelmi szabályzat

A munkavállaló egészségének védelmében biztosított munkaruházati termék esetén a munkáltatónak kell igazolnia, hogy a munkavállaló munkavégzési körülményei, munkaköre megköveteli annak biztosítását, a munkáltató a munkavégzés közbeni viselését előírja a munkavállaló számára. A védőruházat esetén javasolt szabályzatban rögzíteni, hogy kinek mi a munkaköre és az miért indokolja azt, hogy a munkahelyen viselendő ruházat védőruhának minősüljön. Az Mvt. 56. §-a értelmében az egyéni védőeszköz, így a védőruha juttatásának belső rendjét a munkáltató írásban határozza meg.

A védőöltözet beszerzéséről a munkáltatónak kell gondoskodnia, mivel adott munkafolyamatokat, munkaköröket csak speciális védőruhában szabad végezni.

A védőruhának nincs kihordási ideje, de sérülés, vagy elhasználódás esetén a munkáltatónak új öltözékről kell gondoskodnia, illetve a javítás és tisztántartás is az ő feladata. A kihordási idő hiánya a számviteli nyilvántartásokban egy kis zűrzavart okozhat, ezért minden egyes védőruházati termékről el kell dönteni és írásba kell foglalni, hogy az adott ruházat (védőbakancs, gumicsizma, vegyvédelmi ruházat stb.) mennyi ideig viselendő.

A munkáltató köteles ingyenesen biztosítani az egyéni védőeszközt a munkavállaló számára, de a munkáltató tulajdona marad, ezért a védőruha munkahelyről külön engedély hiányában nem vihető el. A munkáltató az elvitelt akkor engedélyezheti, ha változó a munkavégzés helyszíne és máshogyan nem tudja biztosítani a munkavállaló számára a védőruhát, valamint, ha ez nem ütközik közegészségügyi szabályba.

A védőruha juttatása jogszabályi kötelezettség. Áfás tevékenység végzése esetén a védőruházat és tartozékainak áfája levonásba helyezhető. Az áfa tv. 124. §-a tételes tiltást nem tartalmaz. Az Szja tv. 1. számú mellékletének 9.2. pontja alapján a védőruha használatát személyi jövedelemadó nem terheli. Szociális hozzájárulási adót és társadalombiztosítási járulékot sem kell fizetni.

A kötelező szabályzatok között kezelendő munkavédelmi szabályzatok különbözhetnek a vállakozás típusa, a munkavégzés veszélyessége függvényében.