Bértámogatás diákoknak a nyári szezonra

Kovács Nikoletta Dátum Legutoljára frissítve: 2022.06.14

Olvasási idő: 11 perc


Ez a tartalom 288 napja jelent meg, lehetséges, hogy az itt szereplő információk már nem aktuálisak. Legfrissebb tartalmainkat itt érheti el.

Az idei évben újra indul a Nyári diákmunka program, ami kedvező lehetőséget kínál mind a szünetben dolgozni szándékozó fiataloknak, mind a munkáltatóknak. A program keretösszege 2 milliárd forintban került meghatározásra, ezáltal több ezer munkavállaló fiatal foglalkoztatásához lesz lehetőségük a munkáltatóknak támogatást igényelni a mezőgazdaság, turizmus és vendéglátás területén.

Amellett, hogy így a fiatalok könnyen juthatnak nyári munkához, nem szabad megfeledkezni arról sem, hogy ha a 25 év alatti fiatal megfelel az Szja tv. szerinti előírásoknak és igénybe veszi a fiatalok kedvezményét, nem kell személyi jövedelemadót fizetnie, így magasabb összeget kaphat az elvégzett munkáért. 

A támogatás két területet érint. Egyrészről az önkormányzati diákmunkát, másrészről a mezőgazdaság, turizmus, vendéglátás ágazatokat. 

Kis mértékben eltérnek az önkormányzati intézményekben munkát vállaló fiatalokra vonatkozó rendelkezések az utóbbiaktól. 

Az igénylésnél érdemes szem előtt tartani, hogy amennyiben korábbi problémák miatt nem rendelkezik a vállalkozás rendezett munkaügyi kapcsolatokkal, úgy támogatásban nem részesülhet. Meg nem fizetett köztartozás esetén mindezek rendezéséig támogatás nem illeti meg, esedékes támogatási összeg folyósításakor a köztartozás összege visszatartásra, valamint az adóhatóság felé átvezetésre kerül.

Kiket lehet foglalkoztatni a támogatás keretében?

A program célcsoportjába azok a fiatalok tartoznak, akik:

  • 16–25 év közötti nappali tagozaton tanuló diákok (fontos megemlíteni, hogy betöltött 16. életév szükséges),
  • akik regisztráltatták magukat,
  • és nem rendelkeznek foglalkoztatásra irányuló, vagy vállalkozási jogviszonnyal. 

Mindezek értelmében a már alkalmazásban álló, vagy vállalkozóként dolgozó fiatalokra a támogatás nem vehető igénybe. 

Milyen foglalkoztatásra irányuló jogviszony keretében igényelhető támogatás? 

Kiemelt feltétel, hogy a foglalkoztatásra kizárólag a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. tv. hatálya alá tartozó munkaviszonyban kerülhet sor. Ez alapján az egyszerűsített foglalkoztatás, a megbízási szerződés alapján történő alkalmazás lehetősége kizárt.
Az állami foglalkoztatási szervként eljáró hivatalok munkaközvetítőként vesznek részt a folyamatban. A regisztrált diákok számára a járási/ fővárosi kerületi hivatalok munkaerőpiaci információt, a munkaadók számára pedig bértámogatást nyújtanak. A munkaadók egy oldalas kérelem benyújtásával jelezhetik a hivatalok felé foglalkoztatási szándékukat, melyben meg kell jelölni, hogy milyen munkakörre, milyen bruttó munkabérért, napi hány órás munkaidőben mennyi főt szeretnének foglalkoztatni.

A támogatás időtartama

A program 2022. június 15-től augusztus 31-ig tart. A júniusi hónapban a diákok regisztrálhattak. A tényleges foglalkoztatásra július 1-től van lehetőség.

Fontos! A foglalkoztatásnak a július 1. és augusztus 31. közötti időszakban meg kell kezdődnie, és be is kell fejeződnie.

Diákmunka a mezőgazdaság, turizmus és vendéglátás területén

A munkaviszonyban történő legfeljebb 8 órás foglalkoztatáshoz igényelhető támogatás. A munkabér összegének 75%-a kerül megtérítésre legfeljebb 2 hónap időtartamra. Tartalmaznak a rendelkezések viszont megkötést a munkabér kapcsán. A támogatás megállapítása során havi munkabérként a minimálbér, valamint a garantált bérminimumhoz igazodó összegeket állapítottak meg:

  • szakképzettséget igénylő munkakör esetén a havi támogatás 195.000 Ft/fő (260.000 Ft * 75%),
  • szakképzettséget nem igénylő munkakör esetén a havi támogatás 150.000 Ft/fő (200.000 Ft * 75%). 

Vagyis ennyi lesz a maximum támogatás, amit foglalkoztatás esetén kap a vállalkozás.
Napi 8 óránál rövidebb munkaidőben történő foglalkoztatás is lehetséges, de ez esetben a támogatási összeg arányosan csökken.

A támogatás csekély összegű (de minimis) támogatásnak minősül, a rendelkezések értelmében a nem közúti kereskedelmi áruszállítást végző vállalkozások részére odaítélt támogatások bruttó támogatástartalma az aktuális, valamint azt megelőző két pénzügyi évben nem haladhatja meg a 200.000 eurónak megfelelő forintösszeget. Amennyiben a diákok foglalkoztatása mezőgazdasági termékek elsődleges előállításával foglalkozó vállalkozásnál történik, úgy a rendelkezések szűkebb határt húznak. A csekély összegű támogatás összege bármely három pénzügyi év időszakában, egy és ugyanazon vállalkozás esetében nem haladhatja meg a 25.000 eurót.

Kapcsolódó
diakok-foglalkoztatasa

Mit kell tudni a diákok foglalkoztatásáról?

A sokszor emlegetett munkaerőhiány a vállalkozások számára ismételten előtérbe állítja a diákok foglalkoztatásának lehetőségét. A diákfoglalkoztatás fontosságát mutatja, hogy bár munkaviszonyt a 16. életévét betöltött személy létesíthet, iskolai szünet alatt azonban az is lehet munkavállaló, aki elmúlt 15 éves és nappali rendszerben tanul.

A kérelem benyújtása

A támogatás hatósági eljárás keretében nyújtható be a székhely, telephely vagy a munkavégzés helye szerinti illetékes járási hivatalhoz. 
A részletek elérhetők a linken keresztül. 

A kérelmet lehetőség van elektronikus úton e-papíron keresztül benyújtani, de fontos, hogy a nyomtatványokat minden esetben elektronikus aláírással, valamint időbélyegzővel lássuk el. 

A benyújtás esetén figyelni kell a helyes címzésre:
Témacsoport:     Kormányhivatali ügyek
Ügytípus:    Foglalkoztatási támogatások, közfoglalkoztatás és egyéb állami foglalkoztatási feladatok
Címezett:    Az illetékes járási/fővárosi kerületi hivatal foglalkoztatási osztálya
Tárgy:        Nyári diákmunka támogatása

Utólagos kötelezettségek

Minden hónapot követően a követő hónap 12. napjáig mellékletekkel együtt be kell nyújtani egy elszámoló lapot. Mellékletként kell csatolni a bérszámfejtéshez kapcsolódó dokumentumot (bérjegyzéket vagy bérlistát vagy bérszámfejtő lapot), a bér kifizetését igazoló dokumentumokat, annak függvényében, hogy a kifizetés átutalással vagy készpénzben történt. Amennyiben a benyújtott dokumentumokból nem derül ki egyértelműen a bérfizetés nélküli időszak, úgy a jelenléti ív (munkaidő-nyilvántartás) is bekérhető a hivatal részéről.