Székhelyre történő utazás költségtérítése távmunka esetén

Vasas János Dátum Legutoljára frissítve: 2024.05.25

Olvasási idő: 3 perc


Minek minősül távmunka keretében, munkavégzés érdekében székhelyre történő utazás, ha a munkavállaló munkaszerződésében a munkavégzés helye a székhely, viszont született egy szerződés-kiegészítés távmunka végzésre, de a szerződésben nem szerepel a távmunkavégzés helye? Ha a munkavállaló részére a teljes munkaidejére távmunka van engedélyezve, minek számít a székhelyre történő utazás költségtérítése?

A távmunka végzésre a 2012. évi I. törvény (Mt.) 196. § (1) Távmunka végzés esetén a munkavállaló a munkát a munkaidő egy részében vagy egészében a munkáltató telephelyétől elkülönült helyen végzi.
(2) A munkaszerződésben meg kell állapodni a munkavállaló távmunka végzés keretében történő foglalkoztatásában.

A távmunka szerződésben meg kell állapodni a távmunkavégzés helyében. Amennyiben csak a munkaidő egy részében történik a távmunkavégzés, akkor arról is meg kell állapodni, hogy mely napokon és hol történik a távmunkavégzés, és mely napokon, a székhelyen való munkavégzés.

Amennyiben a munkavállaló teljes munkaidejére távmunka van engedélyezve, ebben az esetben nem kerül szóba, a munkába járás költségtérítése. A munkavégzéssel kapcsolatban felmerülő költségeket viszont a munkáltatónak meg kell téríteni.

Heti egy nap távmunka – összevonva?

Újabban igen népszerű munkavállalói igény, hogy a munkavállalók egy része választhat heti egy napot, amit távmunkában szeretne tölteni. Ezt több munkavállaló is szeretné összevonni havi szinten és egyszerre kivenni úgy, hogy ebben az időben külföldről végezné a távmunkát. Van-e erre lehetőség illetve nem ütközik-e más tagállam adójogszabályaival?

A távmunka végzés összevonása a felek közötti megállapodás szerint történhet, amit szintén a távmunka szerződésben kell rögzíteni.

Jogszabály nem tiltja a külföldön történő távmunka végzést, de a munkavégzés során számos probléma adódhat. Ilyen probléma lehet a munkáltató utasítási, és ellenőrzési jogának a gyakorlása, vagy a helyi jogszabályokból adódó adózási, járulék fizetési kötelezettség teljesítése. Problémát okozhat még a bérezés, hogy a magyar, vagy az ottani bérezési rendszert kell alkalmazni. Fontos lehet még a munkavédelmi szabályoknak való megfelelés ilyen pl. a képernyő előtti munkavégzés, vagy a munkaterületnek való megfelelés stb.
A távmunka végzéshez a magyar munkajogi szabályoknak megfelelően, erre a célra rendszeresített munkaszerződést kell kötni, a távmunka szerződésben pedig fel kell tüntetni a távmunka végzés helyét.
Szükséges még a tájékoztató és a munkaköri leírás elkészítése, a külföldi munkavégzés esetén a helyi hatóságok kérhetik a kétnyelvű munkaügyi dokumentumok elkészítését is.

Javasoljuk, hogy a munkáltató egy szabályzatban szabályozza a távmunkavégzést így, a külföldön történő távmunkavégzést is, ami minden munkavállalóra vonatkozik.

A külföldön történő távmunka végzés engedélyezése előtt javaslom, hogy egy erre szakosodott szakembernél részletesen tájékozódjon arról, hogy milyen előnyökkel, hátrányokkal járhat a munkáltató számára az adott országban történő távmunka engedélyezése.