Munkabaleseti jegyzőkönyvhöz fűződő kötelezettségek

dr. Futó Gábor Dátum Legutoljára frissítve: 2024.06.24

Olvasási idő: 3 perc


A munkabalesethez és munkahelyi balesethez fűződő munkáltatói kötelezettség, hogy a munkáltató köteles a kivizsgálás befejezésekor megküldeni a jegyzőkönyvet és mellékleteit a munkavédelmi hatósághoz. Ez a külföldi kiküldetés, külszolgálat, munkaerő-kölcsönzés esetén bekövetkezett munkabalesetet követően is fennáll.

A munkabaleseti jegyzőkönyv elkészülését megelőző, valamint a kiállítást szabályozó munkáltatói eljárások szabályait az Mvt.-n kívül a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet (továbbiakban: Vhr.) tartalmazza. A foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter által vezetett Nemzetgazdasági Minisztérium kitölthető pdf űrlapot, munkabaleset kivizsgálási segédletet (xlsx formátumban) biztosít a munkáltatók számára, valamint kitöltési útmutatót is ad.

A jegyzőkönyv beküldése a munkavédelmi hatósághoz

A munkáltató köteles a kivizsgálás befejezésekor, de legkésőbb a tárgyhót követő hónap 8. napjáig megküldeni a jegyzőkönyvet és mellékleteit a munkavédelmi hatósághoz. Ez a külföldi kiküldetés, külszolgálat, munkaerő-kölcsönzés esetén bekövetkezett munkabalesetet követően is fennáll. Súlyos munkabaleset esetén a határidő indokolt esetben 30 nappal meghosszabbítható.

A súlyos munkabalesetről készített jegyzőkönyvnek  a munkavédelmi hatósághoz történő megküldésekor másolatban mellékelni kell a munkáltatói balesetvizsgálat teljes dokumentációját, így különösen:

 1. a meghallgatási jegyzőkönyveket,
 2. a szakmai képzettséget igazoló dokumentumot,
 3. a kezelési jogosultságot igazoló dokumentumot,
 4. az egészségügyi alkalmasságot igazoló dokumentumot,
 5. az üzembe helyezést dokumentáló iratot,
 6. időszakos biztonsági felülvizsgálatot dokumentáló iratot,
 7. a kockázatértékelést dokumentáló iratot,
 8. fényképfelvételeket, videófelvételeket,
 9. a belső szabályzatok vonatkozó részeit.

A munkabaleseti jegyzőkönyv és mellékleteinek beküldése a munkavédelmi hatósághoz tipikusan elektronikus úton történik, hiszen az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 9. § (1) bekezdése alapján az ügyfélként eljáró gazdálkodó szervezet (a polgári perrendtartásról szóló törvényben meghatározott, belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet, kivéve: az adószámmal nem rendelkező egyesület, alapítvány) esetén az elektronikus ügyintézés kötelező. Ennek megfelelően a gazdálkodó szervezetek a munkavédelmet érintő bejelentésüket kizárólag elektronikus úton tehetik meg

 • az e-Papír alkalmazás segítségével, vagy
 • az Általános Nyomtatványkitöltő Keretprogram (ÁNYK) használatával.

A döntés arról, hogy milyen mellékleteket csatolnak a munkabaleseti jegyzőkönyvhöz, a munkáltatón múlik, kivéve súlyos munkabalesetek esetén.

A jegyzőkönyv megküldése további (kötelező) címzetteknek

Az előzőekben jelzett határidőn belül a munkáltatónak a munkabaleseti jegyzőkönyvet meg kell küldenie:

 • a sérültnek, halála esetén hozzátartozójának;
 • a társadalombiztosítási kifizetőhelynek, ennek hiányában az egészségbiztosítási pénztári feladatkörében eljáró fővárosi és vármegyei kormányhivatalnak;
 • munkaerő-kölcsönzés, kirendelés esetén a kölcsönbeadó, kirendelő munkáltatónak.